Giáo án Lịch sử 6 bài 21: Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542_602)

2 30 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 22:11

Bài 21: KHỞI NGHĨA LÍ BÍ NƯỚC VẠN XUÂN ( 542 – 602 ) I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Kiến thức : - Chính sách thống trị tàn bạo nhà Lương nguyên nhân dẫn tới khởi nghĩa Bí - Nghĩa quân chiếm hầu hết quận , huyện thuộc Giao Châu - Việc Bí xưng đế lập nước Vạn Xuân có ý nghĩa to lớn lịch sử dân tộc Kĩ : - Biết xác định nguyên nhân kiện lịch sử - Tiếp tục rèn luyện kĩ sử dụng đồ lịch sử 3.Tư tưởng : Sau 6000 năm bị phong kiến phưong Bắc thống trị , đồng hóa , khởi nghĩa nước Vạn Xuân đời chứng tỏ sức sống mãnh liệt dân tộc ta II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: GV:- Lược đồ “Khởi nghĩa Bí” - Tư liệu tham khảo HS: Soạn bài, chuẩn bị tài liệu có liên quan III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Ổn định: Kiểm tra cũ - Những biến chuyển xã hội văn hóa nước ta TK I – VI ? - Em có nhận xét khỡi nghĩa Bà Triệu ? Cuộc khỡi nghĩa có ý nghĩa ? Bài mới: GV giới thiệu bài: Sau đàn áp khởi nghĩa Bà Triệu, Nhà Lương ngày thiết trặt ách nừa đất nước nhân dân ta Dưới ách thống trị tàn bạo nhà Lương nhân dân ta có sống cực Khơng chịu ách áp bóc lột nhân dân ta dậy đấu tranh ngon cờ khởi nghĩa Lí Bí Hơm tìm hiểu để hiểu rõ giai đoạn lịch sử này: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC CẦN ĐẠT Hoạt động 1: Cá nhân: Nhà Lương siết chặt ách hộ Tìm hiểu nhà Lương siết chặt ách đô hộ nào: nào? GV: Gọi HS đọc mục SGK GV Sử dụng lược đồ : Chính quyền hộ chia nước ta - Chia nước ta thành: Giao châu, Ái châu, thành Giao Châu , Ái Châu … Đức Châu, Lợi châu , Minh châu, Hoàng GV? Nhà Lương chia nhỏ nước ta nhằm mục đích Châu ? - Chỉ có tơn thất họ Lương số dòng HS : Dễ bề cai trị họ lớn giữ chức vụ quan trọng HS đọc phần chữ in nhỏ SGK GV ?Nhà Lương có thái độ nhân dân ta ? HS : Phân biệt đối xử GV? Thứ sử Giao Châu làm ? - Đặt hàng trăm thứ thuế HS : Dựa SGK trả lời GV? Em có nhận xét thứ thuế mà nhà Lương đặt ? HS : Tàn bạo , vơ lí GV? Em có nhận xét sách cai trị nhà Lương Giao Châu ? HS : Chính sách cai trị tàn bạo lòng dân nguyên nhân dẫn tới khởi nghĩa nhân dân chống lại ách đô hộ nhà Lương Hoạt động 2: Cá nhân – Cả lớp Khởi nghĩa Nước Vạn Xn Tìm hiểu Khởi nghĩa Nước Vạn Xuân thành lập thành lập GV : Gọi HS đọc đoạn mục SGK GV?Em giới thiệu đôi nét Bí ? GV : Sử dụng lược đồ Khởi nghĩa Bí tường thuật diễn biến khởi nghĩa Khi tường thuật song đặt câu hỏi sau : GV? Lãnh đạo khởi nghĩa ? HS : Bí GV? Phất cờ khởi nghĩa vào thời gian ? HS : Mùa xuân năm 542 GV? Nhà Lương nghe tin khởi nghĩa làm ? Nghĩa quân làm ? GV? Quân Lương làm sau thất bại ? Và quân ta ? HS : Trả lời theo gợi ý GV GV? Mùa xuân 544 Bí lên ngơi hồng đế đặt tên nước Vạn Xuân Tên Vạn Xuân cho thấy mong ước Nam Đế ? HS : Suy nghĩ trả lời GV : Sơ kết lại học - Bí (Lý Bơn) q Thái Bình Do căm ghét bọn đô hộ nên mùa xuân năm 542 phất cờ khởi nghĩa - Tháng – 542 , quân Lương kéo sang đàn áp khởi nghĩa Nghĩa quân đánh bại quân Lương - Đầu năm 543 quân Lương công lần 2, quân ta đánh bại địch Hợp Phố - Năm 544 Bí lên ngơi hồng đế đặt tên nước Vạn Xn Sơ kết học Giáo viên sơ kết lại nội dung học HS trả lời câu hỏi: - Em trình bày diễn biến khởi nghĩa Bí ? - Gọi HS lên bảng lại diễn biến khởi nghĩa lược đồ - Em có suy nghĩ việc đặt tên nước Vạn Xuân ? Hướng dẫn học tập - Về nhà học thuộc lòng phần ghi - Xem trước 22 : Khởi Nghĩa Nước Vạn Xuân ( 542 – 602 ) (tiếp theo ) + Theo em thất bại Nam Đế có phải sụp đổ nước Vạn Xuân không ? Tại ? + Triệu Quang Phục đánh bại quân lương ? + Em nêu nguyên nhân thắng lợi kháng chiến chống quân xâm lược Triệu Quang Phục lãnh đạo + Nước Vạn Xuân độc lập kết thúc ? ... dân nguyên nhân dẫn tới khởi nghĩa nhân dân chống lại ách đô hộ nhà Lương Hoạt động 2: Cá nhân – Cả lớp Khởi nghĩa Lý Bí Nước Vạn Xn Tìm hiểu Khởi nghĩa Lý Bí Nước Vạn Xuân thành lập thành lập... thiệu đôi nét Lý Bí ? GV : Sử dụng lược đồ Khởi nghĩa Lý Bí tường thuật diễn biến khởi nghĩa Khi tường thuật song đặt câu hỏi sau : GV? Lãnh đạo khởi nghĩa ? HS : Lý Bí GV? Phất cờ khởi nghĩa vào... tên nước Vạn Xuân ? Hướng dẫn học tập - Về nhà học thuộc lòng phần ghi - Xem trước 22 : Khởi Nghĩa Lý Bí Nước Vạn Xuân ( 542 – 60 2 ) (tiếp theo ) + Theo em thất bại Lý Nam Đế có phải sụp đổ nước
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 6 bài 21: Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542_602), Giáo án Lịch sử 6 bài 21: Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542_602)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn