Giáo án Lịch sử 6 bài 22: Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542_602) (tt)

2 26 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 22:09

BÀI 22: KHỞI NGHĨA LÍ BÍ (TIẾP THEO) A MỤC TIÊU BÀI HỌC: - KN Lí Bí bùng nổ, Phong kiến TQ (Lương – Tuỳ) huy động lực lượng lớn xâm lược nước ta →lập lại đô hộ Cuộc kháng chiến nhân dân ta qua thời kỳ: Lí Bí → Triệu Quân Phục lãnh đạo – giành độc lập Thời hậu Lí Nam Đế nhà Tuỳ xâm lược nước ta → kháng chiến nhà Lí thất bại nước ta lại bị đô hộ - HT tinh thần chống ngoại xâm, bảo vệ tổ quốc, giáo dục ý chí kiên cường, bất khuất dân tộc - Rèn luyện kỹ phân tích, đọc biểu đồ lịch sử B PHƯƠNG TIỆN DH: Biểu đồ Khởi nghĩa Lí Bí C TIẾN TRÌNH DH: KTBC: ngun nhân KN Lí Bí? Việc Lí Bí lên ngơi, đặt tên nước Vạn Xn có ý nghĩa gì? Bài mới: KN Lí Bí thành cơng 544 nước Vạn Xn đời PK phương Bắc từ bỏ âm mưu đô hộ nước ta – mang quân trở lại xâm lược Cuộc kháng chiến nhân dân ta nào? HĐ dạy * Biểu đồ kháng chiến Lí Nam Đế - Vì nhà Lương xâm lược nước ta lần3? - Vì Lí Bí chọn Điển Triệt làm nơi đóng qn? thuận lợi – khó khăn gì? - Nhận xét tinh thần chiến đấu nghĩa quân? - Theo em thất bại Nam Đế có phải sụp đổ nước Vạn Xn? - Vì Lí Bí trao quyền cho Triệu Quang Phục? HĐ đọc Thảo luận nhóm quan sát lược đồ giải thích Ghi bảng Chống quân Lương xâm lược - 5-545 quân Lương xâm lược nước ta lần - Lí Nam Đế chống cự không → Lui Khuất Lão (tam Nông – Phú Thọ), trao quyền cho Triệu Quang Phục Triệu Quang Phục đánh * Y/c H đọc SGK mục - Vì Triệu Quang Phục chọn Dạ Trạch lam cứ? - Nhận xét lối đánh Triệu Quang Phục? tác dụng? - Nhận xét chiến đấu ta - địch? ý nghĩa việc Triệu Quang Phục xưng vương? - Nêu nguyên nhân thắng lợi kháng chiến chống Lương Triệu Quang Phục lãnh đạo? - Vì nhà Tuỳ yêu cầu Phật Tử sang chầu? Vì Phật Tử khơng đi? việc làm nói lên điều gì? - Nhận xét số lượng quân xâm lược Tuỳ? giúp em hiểu điều gì? (PK phương Bắc chưa từ bỏ ý đồ thơn tính vĩnh viễn nước ta) bại qn Lương nào? - Căn - đầm Dạ Trạch (Hưng Yên) - Cách đánh: du kích - 550 kháng chiến thắng lợi → Triệu Quang Phục xưng Triệu Việt Vương Nước Vạn Xuân độc lập kết thúc nào? - Triệu Quang Phục tổ chức quyền - 570 Lí Phật Tử cướp ngơi - 603 nhà Tuỳ đánh bại Phật Tử - Nước Vạn Xuân rơi vào ách thống trị nhà Tuỳ Sơ kết bài: Mặc dù chiến đấu anh dũng kháng chiến nhân dân ta chống quân xâm lược Tuỳ cuối thất bại lực lượng chênh lệch Một lần nước ta lại bị PK QT hộ Củng cố: - Vì quân ta chiến đấu dũng cảm thất bại? Hướng dẫn H học bài: 2(62) chuẩn bị 23 ... đánh: du kích - 550 kháng chiến thắng lợi → Triệu Quang Phục xưng Triệu Việt Vương Nước Vạn Xuân độc lập kết thúc nào? - Triệu Quang Phục tổ chức quyền - 570 Lí Phật Tử cướp - 60 3 nhà Tuỳ đánh... bại Lý Phật Tử - Nước Vạn Xuân rơi vào ách thống trị nhà Tuỳ Sơ kết bài: Mặc dù chiến đấu anh dũng kháng chiến nhân dân ta chống quân xâm lược Tuỳ cuối thất bại lực lượng chênh lệch Một lần nước. .. Trạch lam cứ? - Nhận xét lối đánh Triệu Quang Phục? tác dụng? - Nhận xét chiến đấu ta - địch? ý nghĩa việc Triệu Quang Phục xưng vương? - Nêu nguyên nhân thắng lợi kháng chiến chống Lương Triệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 6 bài 22: Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542_602) (tt), Giáo án Lịch sử 6 bài 22: Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542_602) (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn