Giáo án Lịch sử 6 bài 23: Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỷ VII_IX

3 24 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 22:06

BÀI 23 : NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỈ VII - IX I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT : Kiến thức : Học sinh biết được: - Từ kỉ VII , nước ta bị phong kiến nhà Đường thống trị , chia lại khu vực hành , đặt máy cai trị để siết chặt sách hộ đồng hóa , tăng cường bóc lột dễ dàng đàn áp dậy - Trong suốt ba kỉ nhà Đường thống trị , nhân dân ta nhiều lần dậy , tiêu biểu khởi nghĩa Mai Thúc Loan Phùng Hưng Kĩ : - Biết phân tích đánh giá công lao nhân vật lịch sử cụ thể - Tiếp tục rèn luyện kĩ đọc vẽ đồ lịch sử Tư tưởng : - Bồi dưỡng tinh thần chiến đấu độc lập Tổ quốc - Biết ơn tổ tiên chiến đấu quên dân tộc , đất nước II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV: - Lược đồ : nước ta thời thuộc Đường TK VII - Bản đồ khởi nghĩa Mai Thúc Loan khởi nghĩa Phùng Hưng HS: Soạn bài, chuẩn bị đồ dùng tiết học III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC : Ổn định: Kiểm tra cũ - Cuộc kháng chiến chống quân Lương xâm lược diễn ? - Triệu Quang Phục đánh bại quân Lương ? - Nước Vạn Xuân độc lập kết thúc ? Bài mới: Giới thiệu bài mới: Từ kỉ II nhà Đường thay nhà Tuỳ đô hộ nước ta Dưới ách hộ nhà Đường đất nước ta có nhiều thay đổi Vơí tinh thần đâu tranh bất khuất dân tộc ta, nhân dân ta dậy đấu tranh mạnh mẽ khởi nghĩa Mai Thúc Loan, Phùng Hưng Quá trình lịch sử hào hùng dân tộc diễn nào? Chúng ta tìm hiểu HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRỊ Hoạt động 1: Nhóm – Cá nhân GV : Yêu cầu HS đọc to mục SGK Thảo luận: Vì nhà Đường ý sửa sang đường từ Trung Quốc sang Tống Bình từ Tống Bình đến quận , huyện ? HS : Thảo luận trả lời báo cáo kết GV? Em có nhận xét tình hình nước ta ách thống trị nhà Đường ? HS : Nhà Đường siết chặt ách đô hộ tàn bạo cai trị trực tiếp đến cấp huyện , đồng thời củng cố thành làm đường giao thông … để có thê nhanh chóng đàn áp dậy nhân dân ta NỘI DUNG KIẾN THỨC CẦN ĐẠT Dưới ách đô hộ nhà Đường , nước ta có thay đổi ? - Năm 679, nhà Đường đổi Giao Châu thành An Nam hộ phủ Phủ đặt Tống Bình (Hà nội), nắm quyền cai trị đến cấp huyện - Sửa sang đường xá xây thành , đắp lũy GV : Yêu cầu HS đọc to phần miêu tả sách bóc lột nhà Đường GV? Theo em sách bóc lột nhà Đường có khác với thời trước ? HS - Chia lại khu vực hành - Nắm quyền cai trị đến cấp huyện - Đặt trụ sở phủ đô hộ Tống Bình (Hà Nội) - Sửa sang đường xá xây thành , đắp lũy - Bắt dân đóng thuế , cống nạp nặng nề GV :  Chính tàn bạo quyền hộ dẫn tới dậy nhân dân … Hoạt động 2: Cá nhân GV? Hãy cho biết vài nét Mai Thúc Loan ? HS : Dựa vào SGK trả lời GV? Vì Mai Thúc Loan kêu gọi người khởi nghĩa ? HS : Do sách thống trị tàn bạo nhà Đường nhân dân ta nên họ sẵn sàng dậy có thời GV : Gọi HS đọc diễn biến kết SGK Hoạt động 3: Cá nhân – Cả lớp GV? Hãy cho biết vài nét Phùng Hưng ? - Bắt dân đóng thuế , cống nạp nặng nề Khởi nghĩa Mai Thúc Loan ( 722 ) - Mai Thúc Loan người làng Mai Phụ, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) - Đầu TK VIII, khởi nghĩa bùng nổ, nghĩa quân nhanh chóng làm chủ thành Hoan Châu - Mai Thúc Loan xưng đế ( Mai Hắc Đế ), ông liên kết với nhân dân Giao Châu Chăm-pa công thành Tống Bình - Năm 722 nhà Đường đem 10 vạn quân sang đàn áp, khởi nghĩa thất bại Khởi nghĩa Phùng Hưng ( khoảng 776 – 791 ) - Phùng Hưng quê làng Đường Lâm (Hà Nội) - Khoảng năm 776 , Phùng Hưng em Phùng Hải họp quân khởi nghĩa Đường Lâm - Ít lâu sau , Phùng Hưng kéo quân bao vây thành Tống Bình chiếm thành , đặt việc cai trị - Phùng Hưng , trai Phùng An nối nghiệp cha - Năm 791 nhà Đường đem đại quân sang đàn áp , Phùng An hàng GV? Theo em khởi nghĩa Phùng Hưng người hưởng ứng ? HS : Vì sách áp bóc lột nặng nề nhà Đường , nhân dân ốn hận bọn hộ… GV? Cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng đem lại kết ? HS : Giành quyền làm chủ đất nước GV : Hướng dẫn HS quan sát hình 50 nhấn mạnh biểu lòng biết ơn nhân dân ta Phùng Hưng , người có cơng lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa giành quyền làm chủ đất nước Sơ kết học: + Giáo viên sơ kết lại nội dung học yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi sau: - Chính sách cai trị nhà Đường có khác trước ? - Chính sách cai trị nhà Đường tàn bạo ? - Vì nhân dân biết ơn Mai Thúc Loan Phùng Hưng ? Hướng dẫn học tập - Về nhà học xem trước 24 : Nước Cham-Pa Từ Thế Kỉ II Đến Thế Kỉ X + Nước Cham-pa độc lập đời ? + Em nhận xét trình độ phát triển kinh tế , văn hóa Cham-pa từ kỉ II đến kỉ X ... quân sang đàn áp, khởi nghĩa thất bại Khởi nghĩa Phùng Hưng ( khoảng 7 76 – 791 ) - Phùng Hưng quê làng Đường Lâm (Hà Nội) - Khoảng năm 7 76 , Phùng Hưng em Phùng Hải họp quân khởi nghĩa Đường Lâm... dân đóng thuế , cống nạp nặng nề Khởi nghĩa Mai Thúc Loan ( 722 ) - Mai Thúc Loan người làng Mai Phụ, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) - Đầu TK VIII, khởi nghĩa bùng nổ, nghĩa quân nhanh chóng làm chủ... đàn áp , Phùng An hàng GV? Theo em khởi nghĩa Phùng Hưng người hưởng ứng ? HS : Vì sách áp bóc lột nặng nề nhà Đường , nhân dân ốn hận bọn hộ… GV? Cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng đem lại kết ? HS :
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 6 bài 23: Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỷ VII_IX, Giáo án Lịch sử 6 bài 23: Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỷ VII_IX

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn