Giáo án Lịch sử 6 bài 24: Nước Chăm Pa từ thế kỷ II đến thế kỷ X

2 31 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 22:05

BÀI 24: NƯỚC CHAMPA TỪ TK II ĐẾN TK X A MỤC TIÊU BÀI HỌC: - Quá trình thành lậpphát triển nước Champa từ nước Lâm Ấp – huyện Tượng Lâm – quốc gia lớn mạnh Những thành tựu bật kinh tế - VH TK IIX - Làm cho H nhận thức sâu sắc rằng: người Chăm thành viên đại gia đình dân tộc Việt Nam - Rèn luyện kỹ đọc biểu đồ lịch sử, đánh giá, phân tích B PHƯƠNG TIỆN DH: - SGK, tranh ảnh đền, tháp Chăm C TIẾN TRÌNH DH: KTBC: Vì nhân dân ta đứng dậy chống lại nhà Đường? Nêu KN Mai Thúc Loan? Bài mới: Cùng với tinh thần đấu tranh nhân dân Âu Lạc, nhân dân Tượng Lâm lợi dụng điều kiện thuận lợi để giành độc lập, phát triển đất nước Quan hệ nhân dân Tượng Lâm với cư dân khác Châu Giao mật thiết lĩnh vực HĐ dạy * G/v yêu cầu H đọc ý 1: từ đầu… Lâm ấp vị trí Tượng Lâm - Nhận xét vị trí Tượng Lâm so với TQ? - Nước Lâm ấp đời hoàn cảnh nào? - Có phải nhà Hán suy yếu nên nhân dân dậy giành độc lập? - Q gia Lâm ấp dùng biện pháp để khơng ngừng mở rộng lãnh HĐ đọc Đọc SGK quan sát lược đồ nhớ vị trí Tượng Lâm Ghi bảng Nước Champa độc lập đời a H/c: - TK II, nhà Hán xa, suy yếu - ND bất bình trước sách cai trị tàn bạo nhà Hán b Diễn biến – kết Thảo luận - 192-193, Khu Liên l.đ nhân dân nhóm Tượng Lâm giành độc lập → xưng vua Đặt tên nước Lâm ấp Phát - Dùng lực lượng quân mở nội dung rộng lãnh thổ →Champa kinh đô: thổ? SGK Đọc SGK * Y/c H đọc mục – SGK phát - Trong KT, nhân dân Chămpa biết kiến thức làm để phục vụ đời sống họ? Thảo luận - Kinh tế người Chăm có nét nhóm gần gũi với vùng lân cận? - Nhận xét trình độ Kt người Chăm Thảo luận nhóm Trà Kiệu (Quảng Nam) Tình hình kinh tế, văn hố Champa từ TK II đến TK X a Kinh tế: - Trồng trọt, chăn nuôi - Đánh cá - Khai thác rừng - Trao đổi, buôn bán với người nước - Phát triển tương đương với vùng lân cận b Văn hoá: - Chữ viết: chữ Phạn - Văn hố Chăm có nét gần gũi Quan sát - Tôn giáo: đạo phật, Bà lamôn với vùng lân cận? H52 – 53 - Tín ngưỡng * G y/c H quan sát H52-53: Kiến nêu nhận - Kiến trúc độc đáo trúc Chăm xét - Quan sát H52-53 em có nhận xét nghệ thuật kiến trúc người chăm? nói nét đặc sắc văn hoá Chăm kiến trúc điêu khắc? Sơ kết Với cần cù, khéo léo người dân Lâm ấp – Chămpa xây dựng đất nước với nét độc đáo, hùng mạnh, để lại cho đời sau đền đài, thành quách UNESSCO công nhận di sản văn hoá giới Củng cố: Câu hỏi (69) Hướng dẫn H học bài: (69), chuẩn bị 25, ôn tập chương III ... (Quảng Nam) Tình hình kinh tế, văn hố Champa từ TK II đến TK X a Kinh tế: - Trồng trọt, chăn nuôi - Đánh cá - Khai thác rừng - Trao đổi, bn bán với người nước ngồi - Phát triển tương đương với vùng... sát H52-53 em có nhận x t nghệ thuật kiến trúc người chăm? nói nét đặc sắc văn hố Chăm kiến trúc điêu khắc? Sơ kết Với cần cù, khéo léo người dân Lâm ấp – Chămpa x y dựng đất nước với nét độc đáo,... - Trong KT, nhân dân Chămpa biết kiến thức làm để phục vụ đời sống họ? Thảo luận - Kinh tế người Chăm có nét nhóm gần gũi với vùng lân cận? - Nhận x t trình độ Kt người Chăm Thảo luận nhóm Trà
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 6 bài 24: Nước Chăm Pa từ thế kỷ II đến thế kỷ X, Giáo án Lịch sử 6 bài 24: Nước Chăm Pa từ thế kỷ II đến thế kỷ X

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn