Giáo án Lịch sử 6 bài 24: Nước Chăm Pa từ thế kỷ II đến thế kỷ X

4 20 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 22:04

Bài 24 NƯỚC CHĂM PA TỪ THẾ KỶ II ĐẾN THẾ KỶ X I/ Mục tiêu học: 1/ K.thức: HS hiểu - Quá trình thành lập phát triển nước Chăm Pa, từ nước Lâm ấp huyện Tượng Lâm đến quóc gia lớn mạnh, sau dám công quốc gia Đại Việt - Những thành tựu bật kinh tế văn hoá Chăm Pa từ kỷ II ->X 2/ Kỹ năng: Tiếp tục rèn luyện kỹ đọc đồ lịch sử, kỹ đánh giá, phân tích 3/ Thái độ: HS nhận thức sâu sắc rằng, người Chăm Pa thành viên đại gia đình dân tộc Việt Nam II/ Chuẩn bị: Thầy : Lược đồ Giao Châu Chăm Pa kỷ VI-X, sưu tầm tranh ảnh đền tháp Chăm Trò: Vẽ lược đồ, xác định quận Nhật Nam huyện Tượng Lâm III/ Tiến trình lên lớp: 1.ổn định tổ chức.( 1phút ) Sĩ số 6A /25 6B /24 Kiểm tra cũ: ( phút ) 2.1 Hình thức kiểm tra: 2.2 Nội dung kiểm tra: * Câu hỏi: ? Nước ta thời Đường có thay đổi ? *Đáp án: Năm 618 nhà Đường thành lập đô hộ nước ta Nhà Đường đổi Giao Châu thành An Nam Đô hộ phủ, chia nước ta làm 12châu Các châu huyện người Trung Quốc cai quản - Trụ sở phủ đặt thành Tống Bình Chúng tiến hành sửa đường giao thơng thuỷ từ Tống Bình sang Trung Quốc đến quận huyện Dựng thêm thành dắp thêm luỹ để dễ bề bóc lột Bài 1.Nêu vấn đề : ( 1phút ) Đến cuối kỷ II nhà Hán suy yếu ko thể kiểm soát vùng đất phụ thuộc đất xa Giao Châu, nhân dân huyện Tượng Lâm, huyện xa quận Nhật Nam lợi dụng hội đó, dậy lật đổ ách thống trị nhà Hán, lập nước Lâm ấp, sau đổi thành Chăm Pa, nhân dân Chăm Pa khéo tay, cần cù xây dựng quốc gia hùng mạnh Họ để lại cho đời sau nhiều thành quách, đền tháp tượng độc đáo Quan hệ nhân dân Chăm Pa với cư dân khác Giao Châu mật thiết đời sống tinh thần Vậy nước Chăm Pa hình thành ntn? Và p.triển sao…C.ta tìm hiểu học hôm Các hoạt động dạy học * Hoạt động 1: ( 15phút ) 1/ Nước Chăm Pa độc lập đời - GV giảng theo SGK lược đồ + Châu Giao nhà Hán lập gồm quận: Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam, ứât Lâm, Thương Ngô, Đam Nhĩ, Chu Nhai, Nam Hải, Hợp Phố + quận thuộc TQ: quận Nhật Nam gồm huyện: Tây Quyển, Chu Ngơ, Tí Cảnh, Lơ Dung Tượng Lâm Tượng Lâm huyện xa phía Nam ( Từ đèo Hải Vân đến đèo Đại Lãnh…-> Tượng Lâm - GV giảng SGK ? Nhân dân Tượng Lâm giành độc lập hoàn * Hoàn cảnh đời: Vào kỷ cảnh nào? II nhà Hán suy yếu, khơng thể kiểm sốt quận xa, lợi dụng hội vào năm 192193 nhân dân huyện Tượng Lâm lãnh đạo Khu Liên dậy chống lại quân đô hộ nhà Hán giàng độc lập, Khu Liên tự xưng vua, đặt tên nước Lâm ấp * Quá trình phát triển: - Vua Lâm ấp công nước láng giềng, mở rộng lãnh thổ phía Bắc phía Nam, sau đổi tên nước thành Chăm Pa, đóng Sin pu ( Quảng ? Em có nhận xét trình thành lập mở rộng Nam) Chăm Pa? ( Diễn sở hoạt động quận sự…) - GVKL: Thế kỷ II, nhà Hán suy yếu, sách thống trị nhà Hán tàn bạo, nhân dân Tượng Lâm dậy lật đổ quyền hộ, lập nước Lâm ấp Dưới lãnh đạo vua Lâm ấp, với lực lượng quân mạnh, công nước láng going, mở rộng lãnh thổ, đổi tên nước Chăm Pa, đóng Sin pu ( Trà Triệu- Quảng Nam) * Hoạt động 2: (19 phút ) 2/ Tình hình kinh tế, văn hố ? Gọi HS đọc đoạn đầu mục Chăm Pa từ kỷ II -> kỷ X ? Nêu biểu cụ thể đời sống kinh tế nhân dân Chăm Pa.? * Kinh tế: - Trồng trọt: Nguồn sống chủ yếu nơng nghiệp lúa nước, ngồi trồng ăn quả, công nghiệp - Khai thác rừng, đánh cá - Trao đổi buôn bán với nước ? Em có nhận xét trình độ phát triển Chăm Pa từ kỷ II-> X.? ( Nhân dân Chăm Pa đạt trình độ phát triển kinh tế nhân dân vùng xung quanh biết sử dụng cơng cụ sắt, sức kéo trâu bò, biết trồng lúa năm vụ, trồng loại ăn quả, công nghiệp, buôn bán với nước ngoài…) - GV giảng theo SGK ? Thành tựu văn hoá quan trọng người Chăm * Văn hoá: Từ kỷ IV người Pa gì.? Chăm Pa có chữ viết riêng, bắt nguồn từ chữ ấn Độ - Tôn giáo: Theo đạo bà La Môn đạo phật - Tín ngưỡng: Có tục hoả táng người chết, nhà sàn ăn trầu cau - Kiến trúc: Có kiến trúc đặc sắc, độc đáo tháp Chăm, - HS quan sát H52, 53 đền, tượng thánh địa Mĩ Sơn ? Em có nhận xét nghệ thuật kiến trúc người Chăm.? ( Người Chăm sáng tạo kiến trúc nghệ thuật đIêu khắc độc đáo, mang đậm tình cảm tâm hồn người Chăm…) - GV giảng tiếp đoạn cuối kết luận: Nước Chăm Pa Giao Châu có kinh tế phát triển - GVCC bài: Chăm Pa từ nước Lâm ấp huyện Tượng Lâm trở thành quốc gia lớn mạnh, sau dám công Đại Việt…Từ kỷ II->X kinh tế, văn hoá Chăm Pa phát triển => Đất nước Chăm Pa cổ phận đất nước VN ngày nay, cư dân Chăm Pa phận cộng đồng dân tộc Việt Nam 4/ Củng cố kiểm tra đánh giá: (2 phút ) ? Nêu thành tựu kinh tế nước Chăm Pa ? * Bài tập: Điền dấu sai vào ô trống ý em cho 1/ Nước Chăm Pa đời hoàn cảnh ách thống trị tàn bạo nhà Hán Thế kỷ II nhà Hán suy yếu Nhân dân Tượng Lâm dậy đấu tranh * 2/ Thành tựu quan trọng người Chăm Kiến trúc Điêu khắc Cả hai ý * 5/ Ra tập hướng dẫn học nhà ( phút ): - Nắm nội dung - Trả lời câu hỏi ôn tập ... GVCC bài: Chăm Pa từ nước Lâm ấp huyện Tượng Lâm trở thành quốc gia lớn mạnh, sau dám công Đại Việt Từ kỷ II- >X kinh tế, văn hoá Chăm Pa phát triển => Đất nước Chăm Pa cổ phận đất nước VN ngày... nước ? Em có nhận x t trình độ phát triển Chăm ngồi Pa từ kỷ II- > X. ? ( Nhân dân Chăm Pa đạt trình độ phát triển kinh tế nhân dân vùng xung quanh biết sử dụng công cụ sắt, sức kéo trâu bò, biết... nghiệp, bn bán với nước ngồi…) - GV giảng theo SGK ? Thành tựu văn hoá quan trọng người Chăm * Văn hoá: Từ kỷ IV người Pa gì.? Chăm Pa có chữ viết riêng, bắt nguồn từ chữ ấn Độ - Tôn giáo: Theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 6 bài 24: Nước Chăm Pa từ thế kỷ II đến thế kỷ X, Giáo án Lịch sử 6 bài 24: Nước Chăm Pa từ thế kỷ II đến thế kỷ X

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn