Giáo án Lịch sử 6 bài 24: Nước Chăm Pa từ thế kỷ II đến thế kỷ X

2 26 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 22:04

Bài 24 : NƯỚC CHAM-PA TỪ THẾ KỈ II ĐẾN THẾ KỈ X I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT : Kiến thức : HS biết được: - Quá trình thành lập phát triển nước Cham-pa , từ nước Lâm Ấp huyện Tượng Lâm đến quốc gia lớn mạnh , sau giám công quốc gia Đại Việt - Những thành tựu bật kinh tế văn hóa Cham-pa từ kỉ II – kỉ X tưởng : Làm cho HS nhận thức sâu sắc , người Chăm thành viên đại gia đình dân tộc Việt Nam Kĩ : - Tiếp tục rèn luyện kĩ đọc đồ lịch sử - Kĩ đánh giá , phân tích II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV:- Lược đồ Giao Châu Cham-pa kỉ VI – X - Tranh ảnh đền , tháp Chăm - liệu tham khảo III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : Ổn định: Kiểm tra cũ - Dưới ách đô hộ nhà Đường , nước ta có thay đổi ? - Khởi nghĩa Mai Thúc Loan ( 722 ) - Khởi nghĩa Phùng Hưng ( khoảng 776 – 791 ) Dạy học GV giới thiệu bài: Campuchia người bạn láng giềng, thân thiết nước ta, có trình lịch sử gần gũi với ta Tuy nhiên chưa biết nhiều đất nước tươi đẹp Qua tìm hiểu biết nước Canpuchia giành độc lập phát triển nào? Có thành tựu văn hóa lớn tiêu biểu ? tìm hiểu HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ KIẾN THỨC CẦN ĐẠT Hoạt động1: Cá nhân Nước Cham-pa độc lập đời GV : Dùng lược đồ : - Giới thiệu vị trí nước Cham-pa - Nêu hồn cảnh đời nước Cham-pa - Giới thiệu qúa trình đổi tên từ Lâm Ấp đến Cham-pa GV? Nhân dân Tượng Lâm giành độc lập - Cuối TK II, nhân dân Tượng Lâm ? lãnh đạo Khu Liên dậy giành độc HS trả lời lập, Khu Liên đặt tên nước Lâm Ấp GV? Em có nhận xét trình thành lập - Sau đổi tên nước Cham-pa , lãnh thổ mở rộng nước Cham-pa ? mở rộng HS : Cham-pa vương quốc hùng mạnh , sớm phát triển tận dụng thời để mở rộng lãnh thổ Tình hình kinh tế, văn hóa Cham - pa từ Hoạt động 2: Cá nhân – lớp GV : Yêu cầu HS đọc đoạn mục SGK GV? Tình hình kinh tế người Cham-pa biểu qua mặt ? HS : Nông nghiệp , lâm nghiệp , ngư nghiệp , thương nghiệp TK II – TK X a) Kinh tế : - Nông nghiệp: Trồng lúa nước, ăn quả, công nghiệp - Lâm nghiệp: Khai thác trầm hương, ngà voi, sừng tê … - Ngư nghiệp: Đánh bắt cá ven biển, ven sông GV : Yêu cầu HS đọc đoạn 2, 3, 4, mục SGK -Thương nghiệp: Trao đổi, buôn bán với Giao Châu, Trung Quốc, Ấn Độ… GV? Em cho biết vài nét văn hóa người b) Văn hóa : Chăm ? - Chữ viết : Có chữ viết riêng HS : Dựa vào SGK trả lời - Tôn giáo : Theo đạo Bà La Môn đạo Phật GV?Thành tựu bật người Chăm gì? - Phong tục : Hỏa táng người chết , nhà sàn , HS : Nổi bật đặc sắt kiến trúc điêu khắc ăn trầu cau GV? Quan sát hình 53 , em có nhận xét nghệ - Kiến trúc điêu khắc : Tháp Chăm , đền , thuật kiến rúc người Chăm ? tượng … HS : Nhân dân Cham-pa sáng tạo nghệ thuật kiến trúc điêu khắc độc đáo , mang đậm tính cách tâm hồn người Chăm GV: yêu cầu HS nêu lên mối quan hệ người Chăm cư dân Việt? Sơ kết học GV sơ kết lại nội dung học yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi sau: - Nước Cham-pa thành lập phát triển ? - Những thành tựu văn hóa kinh tế Cham-pa ? Hướng dẫn học tập - Xem lại chuẩn bị tiết sau làm tập lịch sử + Trả lời câu hỏi SGK + Lập bảng thống kê khởi nghĩa lớn theo mẫu ... trầu cau GV? Quan sát hình 53 , em có nhận x t nghệ - Kiến trúc điêu khắc : Tháp Chăm , đền , thuật kiến rúc người Chăm ? tượng … HS : Nhân dân Cham -pa sáng tạo nghệ thuật kiến trúc điêu khắc độc... người b) Văn hóa : Chăm ? - Chữ viết : Có chữ viết riêng HS : Dựa vào SGK trả lời - Tôn giáo : Theo đạo Bà La Môn đạo Phật GV?Thành tựu bật người Chăm gì? - Phong tục : Hỏa táng người chết , nhà... GV? Tình hình kinh tế người Cham -pa biểu qua mặt ? HS : Nông nghiệp , lâm nghiệp , ngư nghiệp , thương nghiệp TK II – TK X a) Kinh tế : - Nông nghiệp: Trồng lúa nước, ăn quả, công nghiệp - Lâm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 6 bài 24: Nước Chăm Pa từ thế kỷ II đến thế kỷ X, Giáo án Lịch sử 6 bài 24: Nước Chăm Pa từ thế kỷ II đến thế kỷ X

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn