Giáo án Lịch sử 6 bài 24: Nước Chăm Pa từ thế kỷ II đến thế kỷ X

4 13 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 22:04

Bài 24 NƯỚC CHĂM PA TỪ THẾ KỶ II ĐẾN THẾ KỶ X A Mục tiêu học: Kiến thức: HS hiểu - Quá trình thành lập phát triển nước Chăm Pa, từ nước Lâm ấp huyện Tượng Lâm đến quóc gia lớn mạnh, sau dám công quốc gia Đại Việt - Những thành tựu bật kinh tế văn hoá Chăm Pa từ kỷ II ->X Kỹ năng: Tiếp tục rèn luyện kỹ đọc đồ lịch sử, kỹ đánh giá, phân tích tưởng: HS nhận thức sâu sắc rằng, người Chăm Pa thành viên đại gia đình dân tộc Việt Nam B Chuẩn bị thầy trò : - Lược đồ Giao Châu Chăm Pa kỷ VI-X, sưu tầm tranh ảnh đền tháp Chăm - Vẽ lược đồ, xác định quận Nhật Nam huyện Tượng Lâm C Tiến trình dạy học : Giới thiệu : Đến cuối kỷ II nhà Hán suy yếu ko thể kiểm soát vùng đất phụ thuộc đất xa Giao Châu, nhân dân huyện Tượng Lâm, huyện xa quận Nhật Nam lợi dụng hội đó, dậy lật đổ ách thống trị nhà Hán, lập nước Lâm ấp, sau đổi thành Chăm Pa, nhân dân Chăm Pa khéo tay, cần cù xây dựng quốc gia hùng mạnh Họ để lại cho đời sau nhiều thành quách, đền tháp tượng độc đáo Quan hệ nhân dân Chăm Pa với cư dân khác Giao Châu mật thiết đời sống tinh thần Vậy nước Chăm Pa hình thành ntn? Và p.triển sao…C.ta tìm hiểu học hơm Dạy học : Hoạt động thầy trò Nội dung cần đạt Hoạt động 1: Nước Chăm Pa độc lập - GV giảng theo SGK lược đồ đời + Châu Giao nhà Hán lập gồm quận: Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam, ứât Lâm, Thương Ngô, Đam Nhĩ, Chu Nhai, Nam Hải, Hợp Phố + quận thuộc TQ: quận Nhật Nam gồm huyện: Tây Quyển, Chu Ngơ, Tí Cảnh, Lô Dung Tượng Lâm Tượng Lâm huyện xa phía Nam ( Từ đèo Hải Vân đến đèo Đại Lãnh…-> Tượng Lâm - GV giảng SGK ? Nhân dân Tượng Lâm giành độc lập Hoàn cảnh đời: Vào kỷ hoàn cảnh nào? II nhà Hán suy yếu, khơng thể kiểm sốt quận xa, lợi dụng hội vào năm 192- 193 nhân dân huyện Tượng Lâm lãnh đạo Khu Liên dậy chống lại quân đô hộ nhà Hán giàng độc lập, ? Em có nhận xét q trình thành lập mở Khu Liên tự xưng vua, đặt rộng Chăm Pa? tên nước Lâm ấp ( Diễn sở hoạt động quận sự…) Quá trình phát triển: - GVKL: Thế kỷ II, nhà Hán suy yếu, - Vua Lâm ấp công sách thống trị nhà Hán tàn bạo, nhân dân nước láng giềng, mở rộng Tượng Lâm dậy lật đổ quyền hộ, lãnh thổ phía Bắc phía lập nước Lâm ấp Dưới lãnh đạo vua Nam, sau đổi tên nước Lâm ấp, với lực lượng quân mạnh, cơng thành Chăm Pa, đóng Sin nước láng going, mở rộng lãnh thổ, đổi tên pu ( Quảng Nam) nước Chăm Pa, đóng Sin pu ( Trà Triệu- Quảng Nam) Tình hình kinh tế, văn hố Chăm Pa từ kỷ II -> Hoạt động 2: kỷ X Gọi HS đọc đoạn đầu mục Kinh tế: - Trồng trọt: Nguồn sống chủ ? Nêu biểu cụ thể đời sống kinh yếu nông nghiệp lúa nước, tế nhân dân Chăm Pa.? ngồi trồng ăn quả, cơng nghiệp - Khai thác rừng, đánh cá - Trao đổi buôn bán với nước ngồi ? Em có nhận xét trình độ phát triển Chăm Pa từ kỷ II-> X.? ( Nhân dân Chăm Pa đạt trình độ phát triển kinh tế nhân dân vùng xung quanh biết sử dụng công cụ sắt, sức kéo trâu bò, biết trồng lúa năm vụ, trồng loại ăn quả, công nghiệp, bn bán với nước ngồi…) Văn hố: Từ kỷ IV người - GV giảng theo SGK Chăm Pa có chữ viết riêng, ? Thành tựu văn hố quan trọng người bắt nguồn từ chữ ấn Độ Chăm Pa gì.? - Tơn giáo: Theo đạo bà La Mơn đạo phật - Tín ngưỡng: Có tục hoả táng người chết, nhà sàn ăn trầu cau - HS quan sát H52, 53 - Kiến trúc: Có kiến trúc đặc sắc, độc đáo tháp ? Em có nhận xét nghệ thuật kiến trúc Chăm, đền, tượng thánh địa người Chăm.? Mĩ Sơn ( Người Chăm sáng tạo kiến trúc nghệ thuật đIêu khắc độc đáo, mang đậm tình cảm tâm hồn người Chăm…) - GV giảng tiếp đoạn cuối kết luận: Nước Chăm Pa Giao Châu có kinh tế phát triển - GVCC bài: Chăm Pa từ nước Lâm ấp huyện Tượng Lâm trở thành quốc gia lớn mạnh, sau dám công Đại Việt…Từ kỷ II->X kinh tế, văn hoá Chăm Pa phát triển => Đất nước Chăm Pa cổ phận đất nước VN ngày nay, cư dân Chăm Pa phận cộng đồng dân tộc Việt Nam Kiểm tra HĐNT_ Bài tập: ? Nêu thành tựu kinh tế nước Chăm Pa ? Bài tập: Điền dấu sai vào ô trống ý em cho - Nước Chăm Pa đời hoàn cảnh ách thống trị tàn bạo nhà Hán Thế kỷ II nhà Hán suy yếu Nhân dân Tượng Lâm dậy đấu tranh - Thành tựu quan trọng người Chăm Kiến trúc Điêu khắc Cả hai ý - Nắm nội dung - Trả lời câu hỏi ôn tập ... nước, tế nhân dân Chăm Pa. ? trồng ăn quả, công nghiệp - Khai thác rừng, đánh cá - Trao đổi buôn bán với nước ngồi ? Em có nhận x t trình độ phát triển Chăm Pa từ kỷ II- > X. ? ( Nhân dân Chăm Pa. .. thành Chăm Pa, đóng Sin nước láng going, mở rộng lãnh thổ, đổi tên pu ( Quảng Nam) nước Chăm Pa, đóng Sin pu ( Trà Triệu- Quảng Nam) Tình hình kinh tế, văn hố Chăm Pa từ kỷ II -> Hoạt động 2: kỷ X. .. luận: Nước Chăm Pa Giao Châu có kinh tế phát triển - GVCC bài: Chăm Pa từ nước Lâm ấp huyện Tượng Lâm trở thành quốc gia lớn mạnh, sau dám công Đại Việt Từ kỷ II- >X kinh tế, văn hoá Chăm Pa phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 6 bài 24: Nước Chăm Pa từ thế kỷ II đến thế kỷ X, Giáo án Lịch sử 6 bài 24: Nước Chăm Pa từ thế kỷ II đến thế kỷ X

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn