Giáo án Lịch sử 6 bài 25: Ôn tập chương III

4 29 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 22:03

Bài 25 ÔN TẬP CHƯƠNG III I/ Mục tiêu học: 1/ Kiến thức : -Thông qua việc hướng dẫn HS trả lời câu hỏi GV khắc sâu kiến thức chương III - Từ sau thất bại An Dương Vương năm 179 TCN đến trước chiến thắng Bạch Đằng năm 938 đất nước ta bị triều đại phong kiến phương Bắc thống trị sử cũ gọi thời kỳ thời kỳ Bắc thuộc - Chính sách cai trị lực phong kiến phương Bắc nhân dân ta thâm độc tàn bạo, ko cam chịu kiếp sống nô lệ, nhân dân ta liên tục dậy đấu tranh, tiêu biểu khởi nghĩa: Hai Bà Trưng, bà Triệu, Triệu Quang Phục, Mai Thúc Loan, Phùng Hưng - Trong thời kỳ bắc thuộc bị bóc lột tàn nhẫn, bị chèn ép, khống chế nhân dân ta cần cù , bền bỉ lao động , sáng tạo để trì sống, thúc đẩy kinh tế nước nhà phát triển 2/ Kỹ năng: Bồi dưỡng kỹ thống kê kiện theo thời gian 3/ Thái độ: HS nhận thức sâu sắc tinh thần đấu tranh bền bỉ độc lập đất nước, ý thức vươn lên bảo vệ văn hoá dân tộc II/Chuẩn bị: Thầy : kẻ bảng phụ Trò: Đọc trước trả lời câu hỏi SGK III/ Tiến trình lên lớp : 1.ổn định tổ chức: ( phút ) sĩ số: 6A: /25 6B: /24 Kiểm tra cũ: Kiểm tra chuẩn bị HS Bài 3.1 Nêu vấn đề: Chúng ta tìm hiểu xong tồn chương II để củng cố kiến thức tiến hành ôn tập 3.2 Các hoạt động dạy học *Hoạt động 1: - GV hướng dẫn HS trả lời câu hỏi ? Tại sử cũ gọi giai đoạn lịch sử nước ta từ năm 179 TCN đến kỷ X thời kỳ Bắc thuộc? ( Sau thất bại ADV năm 179 TCN, nước ta 1/ ách thống trị triều đại phong kiến Trung Quốc nước ta - Thời kỳ Bắc thuộc kéo dài từ năm 179 TCN đến đầu kỷ X (905) liên tục bị triều đại PK phương Bắc thống trị, đô hộ nên sử cũ gọi thời kỳ bắc thuộc Thời kỳ Bắc thuộc kéo dài từ năm 179 TCN đến năm 905.) ? Trong thời gian Bắc thuộc đất nước ta bị tên, bị chia nhập vào với quận huyện TQ với tên gọi khác ? - GV cho HS hoạt nhóm với cột GV đưa ra: thời gian, tên nước, đơn vị hành chính-> HS thảo luận, lên bảng điền.-> GV nhận xét ? Chính sách cai trị triều đại phong kiến Trung Quốc nhân dân ta thời kỳ Bắc thuộc ntn? ?Chính sách thâm hiểm họ gì.? Triều đại Hán Ngô (t),thế kỷ I-III III VI Lương VII Tên nước Đơn vị hành Châu Giao quận(3Âu Lạc, TQ) Giao Châu 3quận(Â.Lạc cũ) Giao Châu quận An Nam đô hộ 12 châu phủ Đường * Chính sách cai trị: - Vơ thâm độc tàn bạo, đẩy nhân dân ta vào cảnh quẫn mặt Đặc biệt sách thâm hiểm chúng muốn đồng hoá DT ta 2/ Cuộc đấu tranh nhân dân ta thời Bắc thuộc - GV kẻ bảng, đặt câu hỏi h/dẫn HS trả lời, bổ sung điền vào bảng stt T.gian Tên Người cuộck/n L.đạo Năm40 Hai bà Hai bà Trưng Trưng 248 Bà Tóm tắt diễn biến Mùa xn năm 40,hai bà Trưng phất cờ k/n Mê Linh.Nghĩa quân nhanh chóng chiếm tồn Châu Giao Triệu Thị Năm 248 khởi nghĩabùng nổ Phú ý nghĩa Cuộc nghĩa lợi Cuộc khởi giành thắng k/n Triệu Trinh 542602 Lí Bí Lí Bí Đầu Mai TKVIII Thúc Loan Mai Thúc Loan Trong Phùng khoảng Hưng 776791 Phùng Hưng Điền (T.Hoá), lan sang khắp Giao Châu Năm 542 Lí Bí phất cờ k/n, vòng chưa đầy tháng nghĩa quân nhanh chóng chiếm hầu hết quận huyện.M.xn 544 Lí Bí lên ngơi hồng đế đặt tên nước Vạn Xuân MTL kêu gọi nhân dân k/n, ngiã quân nhanh chóng chiếm Hoan Châu, ông liên kết với nhân dân khắp Giao Châu,Chăm Pa chiếm Tống Bình Khoảng 776 Phùng Hưng em Phùng Hải phát động k/n Đường Lâm, nghĩa qn nhanh chóng chiếm thành Tống Bình *Hoạt động ? Hãy nêu biểu cụ thể chuyển biến kinh tế, văn hoá nước ta thời Bắc thuộc ? giành thắng lợi Cuộc k/n giành thắng lợi 3/ Sự chuyển biến kinh tế, văn hoá xã hội - Kinh tế: Nghề rèn phát triển - Nông nghiệp: Sử dụng sức kéo trâu bò, làm thuỷ lợi, trồng lúa năm vụ - Thủ công nghiệp: phát triển dệt, gốm, buôn bán… - Văn hoá: Chữ hán, đạo phật, đạo nho, đạo lão tràn vào nước ta, ta sử dụng tiếng nói tổ tiên, sống theo nếp riêng với phong tục tập quán cổ truyền dân tộc -Xã hội: Quan lại đô hộ Hào trưởng Việt - Địa chủ hán Nông dân công xã Nông dân lệ thuộc Nô tỳ ? Theo em, sau 1000 năm đô hộ tổ * Sau 1000 năm bị đô hộ tổ tiên ta giữ tiên ta giữ phong rục tiếng nói riêng phong tục, nếp sống tập quán gì? ý nghĩa điều ? với đặc trưng riêng DT: xăm mình, nhuộm răng, ăn trầu, làm bánh trưng bánh dày => Chứng tỏ sức sống mãnh liệt tiếng nói, phong tục nếp sống dân tộc khơng tiêu diệt 4 Củng cố: - GV hệ thống lại nội dung ôn tập, nhấn mạnh kiến thức học Hướng dẫn học - Nắm vững nội dung ôn tập - Đọc trước 26 trả lời câu hỏi Vẽ lược đồ H 54 điền kí hiệu ... - Nông nghiệp: Sử dụng sức kéo trâu bò, làm thuỷ lợi, trồng lúa năm vụ - Thủ công nghiệp: phát triển dệt, gốm, buôn bán… - Văn hoá: Chữ hán, đạo phật, đạo nho, đạo lão tràn vào nước ta, ta sử. .. nói tổ tiên, sống theo nếp riêng với phong tục tập quán cổ truyền dân tộc -Xã hội: Quan lại đô hộ Hào trưởng Việt - Địa chủ hán Nông dân công xã Nông dân lệ thuộc Nô tỳ ? Theo em, sau 1000 năm... khơng tiêu diệt 4 Củng cố: - GV hệ thống lại nội dung ôn tập, nhấn mạnh kiến thức học Hướng dẫn học - Nắm vững nội dung ôn tập - Đọc trước 26 trả lời câu hỏi Vẽ lược đồ H 54 điền kí hiệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 6 bài 25: Ôn tập chương III, Giáo án Lịch sử 6 bài 25: Ôn tập chương III

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn