Giáo án Lịch sử 6 bài 25: Ôn tập chương III

2 32 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 22:03

BÀI 25: ÔN TẬP CHƯƠNG III A MỤC TIÊU BÀI HỌC: - Ghi nhớ nét ách thống trị triều đại PKTQ nước ta, đấu tranh nhân dân ta thời Bắc thuộc Hiểu KT – VH nước ta thời kỳ Bắc thuộc phát triển – giữ sắc dân tộc - Căm thù bọn PK phương Bắc ghi nhớ cơng lao vị anh hùng dân tộc, lòng tự hào dân tộc - Làm quen phương pháp tổng hợp, rút học lịch sử, lập bảng thống kê B PHƯƠNG TIỆN DH: Bảng thống kê KN tên gọi nước ta thời Bắc thuộc C TIẾN TRÌNH DH: KTBC: q trình ơn Bài mới: HĐ dạy HĐ đọc Ghi bảng - An Dương Vương kháng a 179 TCN - TK X: nước ta liên tục bị phong chiến chống xâm lược kiến phương Bắc đô hộ, thống trị Triệu Đà vào năm nào? b Tên gọi nước ta qua thời kỳ Bắc thuộc: Kết cục? Hậu thất bại T.đại T.gian Nước ta bị gộp với TQ tên TQ gọi ADV nước ta? Triệu Sau Nhập vào Nam Việt, chia - Vì sử cũ gọi LS từ 179TCN quận: Giao Chỉ, Cửu Chân 179 TCN – TKX thời Bắc thuộc? Hán 111TCN – Chia quận: Giao Chỉ, Cửu TK III Chân, N.Nam gộp với * Y/c H hoàn thành bảng quận TQ thành Châu Giao thống kê theo mẫu Ngô Đầu TK Tách: Giao – Q.Châu TQ G/v hướng dẫn H làm v.d Tam Q III - G.Châu (A.Lạc cũ) Lương Từ TK VI Vẫn gọi G.Châu - Y/c nhà hoàn thành Tuỳ Từ 550 Đường Từ 618 Vẫn gọi G.Châu Vẫn gọi G.Châu → 619 An Nam hộ phủ c Chính sách cai trị PK phương Bắc: - Cai trị: chia thành nhiều đội hành - KT: vơ vét, bóc lột nhiều loại thuế - Những sách cai trị điển hình PK phương Bắc nước ta? sách thâm hiểm nào? sao? G/v yêu cầu H làm BT2 theo gợi ý SGK G/v làm mẫu ý - gọi H hoàn thành bảng thống kê - VII: Đồng hố - sách thâm hiểm – nguy DT Cuộc đấu tranh nhân dân ta thời kỳ Bắc thuộc TT T.gian 40-42 248 Tên T2 PB người lãnh đạo HBT 40, HBT dựng cờ KN Hát Môn – lực lượng phát triển nhanh Tô Định… lên – KN thắng lợi Bà Triệu T.T.Trinh … Tên KN Hai Bà Trưng YN Tinh thần quật khởi dân tộc … Sự chuyển biến KT – VH – XH a KT: Nghề rèn sắt, TC cổ truyền trì - phát triển, nơng nghiệp biết sử dụng trâu bò, làm thuỷ lợi b VH: Chữ Hán, đạo phật Nho tràn vào nước ta, nhân dân sử dụng tiếng nói tổ tiên c XH: Phong tục, ăn trầu, nhuộm chứng tỏ sức sống mãnh liệt dân tộc Sơ kết bài: Củng cố – hướng dẫn H làm BT: Hoàn thành nốt bảng thống kê ... biết sử dụng trâu bò, làm thuỷ lợi b VH: Chữ Hán, đạo phật Nho tràn vào nước ta, nhân dân sử dụng tiếng nói tổ tiên c XH: Phong tục, ăn trầu, nhuộm chứng tỏ sức sống mãnh liệt dân tộc Sơ kết bài: ... dân ta thời kỳ Bắc thuộc TT T.gian 40-42 248 Tên T2 PB người lãnh đạo HBT 40, HBT dựng cờ KN Hát Môn – lực lượng phát triển nhanh Tô Định… lên – KN thắng lợi Bà Triệu T.T.Trinh … Tên KN Hai Bà Trưng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 6 bài 25: Ôn tập chương III, Giáo án Lịch sử 6 bài 25: Ôn tập chương III

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn