Giáo án Lịch sử 6 bài 25: Ôn tập chương III

4 30 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 22:03

Bài 25 ÔN TẬP CHƯƠNG III A Mục tiêu học: Kiến thức : -Thông qua việc hướng dẫn HS trả lời câu hỏi GV khắc sâu kiến thức chương III - Từ sau thất bại An Dương Vương năm 179 TCN đến trước chiến thắng Bạch Đằng năm 938 đất nước ta bị triều đại phong kiến phương Bắc thống trị sử cũ gọi thời kỳ thời kỳ Bắc thuộc - Chính sách cai trị lực phong kiến phương Bắc nhân dân ta thâm độc tàn bạo, ko cam chịu kiếp sống nô lệ, nhân dân ta liên tục dậy đấu tranh, tiêu biểu khởi nghĩa: Hai Bà Trưng, bà Triệu, Triệu Quang Phục, Mai Thúc Loan, Phùng Hưng - Trong thời kỳ bắc thuộc bị bóc lột tàn nhẫn, bị chèn ép, khống chế nhân dân ta cần cù , bền bỉ lao động , sáng tạo để trì sống, thúc đẩy kinh tế nước nhà phát triển Kỹ năng: Bồi dưỡng kỹ thống kê kiện theo thời gian 3.Thái độ: HS nhận thức sâu sắc tinh thần đấu tranh bền bỉ độc lập đất nước, ý thức vươn lên bảo vệ văn hoá dân tộc B.Chuẩn bị thầy trò : - kẻ bảng phụ - Đọc trước trả lời câu hỏi SGK C.Tiến trình dạy học : Giới thiệu : Chúng ta tìm hiểu xong tồn chương II để củng cố kiến thức tiến hành ôn tập Dạy học : Hoạt động thầy trò Nội dung cần đạt Hoạt động 1: - GV hướng dẫn HS trả lời câu hỏi ? Tại sử cũ gọi giai đoạn lịch sử nước ta từ năm 179 TCN đến kỷ X thời kỳ Bắc thuộc? ( Sau thất bại ADV năm 179 TCN, nước ta liên tục bị Ách thống trị triều đại phong kiến Trung Quốc nước ta - Thời kỳ Bắc thuộc kéo dài từ năm 179 TCN đến đầu kỷ X (905) các triều đại PK phương Bắc thống trị, đô hộ nên sử cũ gọi thời kỳ bắc thuộc Thời kỳ Bắc thuộc kéo dài từ năm 179 TCN đến năm 905.) ? Trong thời gian Bắc thuộc đất nước ta bị tên, bị chia nhập vào với quận huyện TQ với tên gọi khác ? - GV cho HS hoạt nhóm với cột GV đưa ra: thời gian, tên nước, đơn vị hành chính> HS thảo luận, lên bảng điền.-> GV nhận xét ? Chính sách cai trị triều đại phong kiến Trung Quốc nhân dân ta thời kỳ Bắc thuộc ntn? ?Chính sách thâm hiểm họ gì.? Hoạt động 2: Triều đại Hán (t),thế Tên nước Đơn vị hành kỷ I-III Châu Giao quận(3Âu Lạc, TQ) Ngô III Giao Châu 3quận(Â.Lạc cũ) VI Giao Châu quận Lương VII An Nam 12 châu hộ phủ Đường - Chính sách cai trị: Vơ thâm độc tàn bạo, đẩy nhân dân ta vào cảnh quẫn mặt Đặc biệt sách thâm hiểm chúng muốn đồng hoá DT ta Cuộc đấu tranh nhân dân ta thời Bắc thuộc - GV kẻ bảng, đặt câu hỏi hướng dẫn HS trả lời, bổ sung điền vào bảng t t T.gian Tên Người cuộck/ L.đạo n Năm40 Hai bà Hai bà Trưng Trưng 248 Bà Triệu 542- Lí Bí Tóm tắt diễn biến Mùa xn năm 40,hai bà Trưng phất cờ k/n Mê Linh.Nghĩa qn nhanh chóng chiếm tồn Châu Giao Triệu Thị Năm 248 khởi nghĩabùng nổ Trinh Phú Điền (T.Hố), lan sang khắp Giao Châu Lí Bí Năm 542 Lí Bí phất cờ k/n, ý nghĩa Cuộc khởi nghĩa giành thắng lợi Cuộc k/n giành thắng lợi Cuộc k/n 602 Đầu Mai TKVIII Thúc Loan Mai Thúc Loan Trong Phùng khoảng Hưng 776791 Phùng Hưng vòng chưa đầy tháng nghĩa giành quân nhanh chóng chiếm hầu hết thắng lợi quận huyện.M.xn 544 Lí Bí lên ngơi hồng đế đặt tên nước Vạn Xuân MTL kêu gọi nhân dân k/n, ngiã qn nhanh chóng chiếm Hoan Châu, ơng liên kết với nhân dân khắp Giao Châu,Chăm Pa chiếm Tống Bình Khoảng 776 Phùng Hưng em Phùng Hải phát động k/n Đường Lâm, nghĩa quân nhanh chóng chiếm thành Tống Bình Hoạt động ? Hãy nêu biểu cụ thể chuyển biến kinh tế, văn hoá nước ta thời Bắc thuộc ? Sự chuyển biến kinh tế, văn hoá xã hội - Kinh tế: Nghề rèn phát triển - Nơng nghiệp: Sử dụng sức kéo trâu bò, làm thuỷ lợi, trồng lúa năm vụ - Thủ công nghiệp: phát triển dệt, gốm, buôn bán… - Văn hoá: Chữ hán, đạo phật, đạo nho, đạo lão tràn vào nước ta, ta sử dụng tiếng nói tổ tiên, sống theo nếp riêng với phong tục tập quán cổ truyền dân tộc -Xã hội: Quan lại đô hộ Hào trưởng Việt - Địa chủ hán Nông dân công xã Nông dân lệ thuộc ? Theo em, sau 1000 năm đô Nô tỳ hộ tổ tiên ta giữ phong rục tập quán gì? ý nghĩa - Sau 1000 năm bị đô hộ tổ tiên ta điều ? giữ tiếng nói riêng phong tục, nếp sống với đặc trưng riêng DT: xăm mình, nhuộm răng, ăn trầu, làm bánh trưng bánh dày => Chứng tỏ sức sống mãnh liệt tiếng nói, phong tục nếp sống dân tộc khơng tiêu diệt Kiểm tra HĐNT - GV hệ thống lại nội dung ôn tập, nhấn mạnh kiến thức học - Hướng dẫn học bài: - Nắm vững nội dung ôn tập - Đọc trước 26 trả lời câu hỏi Vẽ lược đồ H 54 điền kí hiệu ... tục tập quán cổ truyền dân tộc -Xã hội: Quan lại đô hộ Hào trưởng Việt - Địa chủ hán Nông dân công xã Nông dân lệ thuộc ? Theo em, sau 1000 năm đô Nô tỳ hộ tổ tiên ta giữ phong rục tập quán gì?... triển - Nông nghiệp: Sử dụng sức kéo trâu bò, làm thuỷ lợi, trồng lúa năm vụ - Thủ công nghiệp: phát triển dệt, gốm, bn bán… - Văn hố: Chữ hán, đạo phật, đạo nho, đạo lão tràn vào nước ta, ta sử dụng... giành thắng lợi Cuộc k/n giành thắng lợi Cuộc k/n 60 2 Đầu Mai TKVIII Thúc Loan Mai Thúc Loan Trong Phùng khoảng Hưng 7 767 91 Phùng Hưng vòng chưa đầy tháng nghĩa giành quân nhanh chóng chiếm hầu hết
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 6 bài 25: Ôn tập chương III, Giáo án Lịch sử 6 bài 25: Ôn tập chương III

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn