toanmath com đề thi thử toán THPT quốc gia 2019 trường THPT chuyên ĐHSP hà nội lần 4

7 67 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 22:01

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút TRƯỜNG ĐHSP NỘI TRƯỜNG THPT CHUYÊNđề thi 541 Họ tên thí sinh: Số báo danh: Câu Nếu a, b phần thực phần ảo số phức z   i A ab  B ab  i C ab  1 D ab  Câu Hàm số hàm số sau có đồ thị hình bên? A y  x  x B y  x  x C y  x  x D y  x  x Câu Cho số thực a, b (a
- Xem thêm -

Xem thêm: toanmath com đề thi thử toán THPT quốc gia 2019 trường THPT chuyên ĐHSP hà nội lần 4 , toanmath com đề thi thử toán THPT quốc gia 2019 trường THPT chuyên ĐHSP hà nội lần 4

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn