MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG PHÁT

82 40 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 21:58

Đề tài luận văn, khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khoa quản trị kinh doanh, quản trị marketing, quản trị doanh nghiệp. Quản trị bán hàng, hoạt động tiêu thụ sản phẩm, chiến lược bán hàng, chiến lược tiêu thụ sản phẩm. Khóa luận tốt nghiệp đại học Lời cảm ơn LỜI CẢM ƠN Qua năm học tập mái trường Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thơng, truyền đạt tận tình q thầy cơ, em tích lũy nhiều kiến thức bổ ích làm quen với nhiều phương thức học Chính nhờ tảng tri thức này, em dễ dàng lĩnh hội kiến thức trình thực tập để làm hành trang cho em tiếp cận làm chủ công việc tương lai Để hồn thành khóa luận này, em xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến: - Giáo viên hướng dẫn: Th.S Lê Thị Bích Ngọc – tận tình bảo, sửa chữa sai sót, giúp em hồn thành tốt khóa luận - Q thầy Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thông, đặc biệt thầy khoa Quản trị kinh doanh nhiệt tình truyền đạt kiến thức, góp ý, bổ sung để khóa luận em hoàn chỉnh - Ban lãnh đạo cán công nhân viên Công ty Cổ Phần Đồng Phát tận tình hướng dẫn, cung cấp tài liệu cần thiết để em tìm hiểu Trong trình hồn thành khóa luận, hạn chế thời gian chưa nhiều kinh nghiệm thực tế nên làm em khơng tránh khỏi thiếu sót Em kính mong nhận góp ý bảo q thầy để đề tài hồn chỉnh Một lần em xin chân thành cảm ơn kính chúc q thầy nhiều sức khỏe, hạnh phúc thành đạt Hà Nội, tháng 07 năm 2015 Sinh viên Sinh viên: Khóa luận tốt nghiệp đại học Mục lục MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG BIỂU .vi DANH MỤC HÌNH VẼ vii DANH MỤC ĐỒ viii CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ .3 SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 KHÁI NIỆM THỊ TRƯỜNG VÀ CHỨC NĂNG CỦA THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ 1.1.1 Khái niệm thị trường tiêu thụ 1.1.2 Các chức chủ yếu thị trường tiêu thụ hàng hóa 1.2 LÝ LUẬN CHUNG VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM 1.2.1 Khái niệm tiêu thụ sản phẩm 1.2.2 Vai trò nhiệm vụ tiêu thụ sản phẩm 1.2.3 Một số nội dung chủ yếu hoạt động tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp 1.2.4 Các tiêu đánh giá kết tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp 22 1.2.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp 23 1.3 SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TIÊU THỤ SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP 29 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG PHÁT .30 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG PHÁT 30 2.1.1 Giới thiệu chung 30 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển .31 2.1.3 Ngành nghề kinh doanh .31 2.1.4 cấu tổ chức máy quản lý Công ty .32 2.1.5 Chức năng, nhiệm vụ công ty .35 Sinh viên: Khóa luận tốt nghiệp đại học Mục lục 2.1.6 Sản phẩm 35 2.1.7 Đặc điểm công nghệ sản xuất 37 2.1.8 Nguồn lực công ty .37 2.1.9 Kết hoạt động kinh doanh công ty 44 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẨN ĐỒNG PHÁT .45 2.2.1 Tình hình tiêu thụ sản phẩm Công ty .45 2.2.2 Phát Thực trạng hoạt động nghiên cứu thị trường Công ty Cổ phần Đồng 48 2.2.3 Các sách hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty Cổ phần Đồng Phát 49 2.2.4 Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới công tác tiêu thụ sản phẩm Công ty Cổ phần Đồng Phát .52 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG PHÁT 57 2.3.1 Điểm mạnh Công ty hoạt động tiêu thụ sản phẩm 57 2.3.2 Những tồn nguyên nhân tồn công tác tiêu thụ sản phẩm công ty 58 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG PHÁT 61 3.1 DỰ BÁO NGÀNH DỆT MAY VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH SẢN XUẤT SỢI VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI 61 3.2 PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG PHÁT TRONG NHỮNG NĂM SẮP TỚI 62 3.2.1 Phương hướng mục tiêu phấn đấu công ty .62 3.2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty 62 3.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG PHÁT .63 3.3.1 Xây dựng sách giá hợp lý 63 3.3.2 Thành lập phòng Marketing đẩy mạnh cơng tác điều tra nghiên cứu thị trường 64 3.3.3 Hoàn thiện chất lượng sản phẩm .66 Sinh viên: Khóa luận tốt nghiệp đại học Mục lục 3.3.4 Tăng cường hoạt động xúc tiến hỗ trợ 67 3.3.5 Nâng cao tay nghề cho người lao động .68 3.3.6 Khảo sát, nghiên cứu lập dự án trồng nước .68 3.4 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỚI NHÀ NƯỚC 69 3.4.1 Chính sách thuế 69 3.4.2 Chính sách khuyến khích xuất 69 3.4.3 Chính sách phát triển vùng nguyên liệu cho ngành Dệt may nói chung ngành sợi nói riêng 69 KẾT LUẬN 72 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 Sinh viên: Khóa luận tốt nghiệp đại học Danh mục từ viết tắt DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt DN TGĐ GĐ HĐQT CP PCCC TNHH USDA VAT Sinh viên: Từ đầy đủ Doanh nghiệp Tổng giám đốc Giám đốc Hội đồng quản trị Cổ phần Phòng cháy chữa cháy Trách nhiệm hữu hạn United States Department of Agriculture (Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ) Value Added Tax (Thuế gái trị gia tăng) Khóa luận tốt nghiệp đạiDanh mục bảng biểu DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Máy móc thiết bị Nhà máy sợi Đồng Phát 38 Bảng 2.2 Tình hình lao động qua năm (2012 – 2014) Công ty .43 Bảng 2.3 Kết hoạt động kinh doanh Công ty từ năm 2012 đến 2014 .45 Bảng 2.4 Tình hình thực kế hoạch tiêu thụ sản phẩm công ty năm 2012 – 2014 46 Bảng 2.5 Tình hình tiêu thụ sản phẩm theo thị trường nước ngồi năm 2012 – 2014 47 Bảng 2.6 Bảng giá sản phẩm bán xuất năm 2013 50 Bảng 2.7 Bảng giá sản phẩm bán nội địa năm 2013 51 Bảng 3.1 Chương trình phát triển bơng Việt Nam 2015-2020 71 Sinh viên: Cấn Thị Minh Hương – Lớp D11QTDN1 Khóa luận tốt nghiệp đạiDanh mục hình vẽ DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1 Máy Ghép 39 Hình 1.2 Máy thơ 39 Hình 1.3 Máy RIETER 40 Hình 1.4 Hệ thống băng chuyền chuyển sợi thô đến máy 40 Hình 1.5 Phòng thí nghiệm 41 Sinh viên: Cấn Thị Minh Hương – Lớp D11QTDN1 Khóa luận tốt nghiệp đạiDanh mục đồ DANH MỤC ĐỒ đồ1.1: Kênh tiêu thụ trực tiếp 16 đồ 1.2: Kênh tiêu thụ gián tiếp 16 đồ 1.3 Kênh phân phối công nghiệp 17 đồ 2.1: cấu tổ chức máy công ty CP Đồng Phát 32 đồ 2.2 đồ kênh phân phối Công ty CP Đồng Phát .51 Sinh viên: Cấn Thị Minh Hương – Lớp D11QTDN1 Khóa luận tốt nghiệp đại Lời mở đầu LỜI MỞ ĐẦU Kinh tế thị trường phát triển cạnh tranh thị trường trở nên gay gắt, liệt Để giữ vững nâng cao vị thị trường điều khó khăn đòi hỏi doanh nghiệp phải ln biện pháp tiếp cận thị trường cách chủ động, phù hợp sẵn sàng đối phó với nguy đe dọa từ phía đối thủ cạnh tranh Đặc biệt chế thị trường mà doanh nghiệp gắn với thị trường hoạt động tiêu thụ sản phẩm lại vị trí quan trọng thể nói tiêu thụ hoạt động quan trọng doanh nghiệp tiến hành sản xuất kinh doanh Tiêu thụ sản phẩm cầu nối sản xuất tiêu dùng, khâu cuối hoạt động kinh doanh hàng hóa doanh nghiệp., đảm bảo cân đối cung cầu mặt hàng cụ thể, góp phần ổn định giá thị trường Đồng thời tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh khác doanh nghiệp diễn bình thường Ngày vấn đề tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp đặt lên hàng đầu ý nghĩa định đến tồn phát triển doanh nghiệp, kích thích q trình sản xuất kinh doanh mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp Hiệu hoạt động tiêu thụ sản phẩm cao doanh nghiệp điều kiện mở rộng hoạt động kinh doanh Do thân doanh nghiệp việc đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm điều kiện để doanh nghiệp tồn phát triển Qua trình thực tập Công ty Cổ Phần Đồng Phát, em nhận thấy rằng: Điều quan tâm lớn Ban lãnh đạo công ty lúc làm đẩy mạnh sản xuất, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm ngồi nước, qua thu lợi nhuận cao Nhận thức tầm quan trọng vấn đề này, em mạnh dạn nghiên cứu chọn đề tài: “Giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty Cổ phần Đồng Phát” làm đề tài cho khóa luận tốt nghiệp  Mục đích nghiên cứu  Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty Cổ phần Đồng Phát  Áp dụng số kiến thức học vào thực tế, từ rút số tồn tại, nguyên nhân đưa số giải pháp để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm công ty  Đối tượng phạm vi nghiên cứu  Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty Cổ phần Đồng Phát Sinh viên: Cấn Thị Minh Hương – Lớp D11QTDN1 Khóa luận tốt nghiệp đại  Lời mở đầu Phạm vi nghiên cứu: + Không gian: Tại Công ty Cổ phần Đồng Phát + Thời gian: Giai đoạn 2012 – 2014  Phương pháp nghiên cứu nguồn số liệu  Khóa luận tốt nghiệp vận dụng số phương pháp nghiên cứu phương pháp phân tích, tổng hợp số liệu, so sánh, đánh giá… để làm rõ chất hoạt động tiêu thụ sản phẩm  Nguồn số liệu: + Số liệu cung cấp từ phòng ban cơng ty, đặc biệt phòng Kinh doanh – Xuất nhập + Các giáo trình chuyên ngành số tài liệu tham khảo khác  Kết cấu khóa luận tốt nghiệp Ngồi phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo kết cấu khóa luận tốt nghiệp gồm chương sau: Chương 1: Lý luận chung hoạt động tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty Cổ phần Đồng Phát Chương 3: Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty Cổ phần Đồng Phát Sinh viên: Cấn Thị Minh Hương – Lớp D11QTDN1 Khóa luận tốt nghiệp Đại học Chương 2: Thực trạng tiêu thụ sản phẩm công ty cổ phần đồng phát 2.3.2 Những tồn nguyên nhân tồn công tác tiêu thụ sản phẩm công ty Bên cạnh kết đáng khích lệ đạt được, cơng tác tiêu thụ sản phẩm cơng ty số hạn chế sau:  Công tác nghiên cứu phát triển thị trường nước quốc tế hạn chế Hoạt động kinh doanh công ty chưa sâu đến công tác nghiên cứu thị trường tìm kiếm khách hàng hay lơi kéo họ với mình, hoạt động quảng cáo chủ yếu khách hàng tự tìm đến cơng ty để đặt hàng Trong chi phí kinh doanh cho tiêu thụ sản phẩm lớn, chiếm từ 13 đến 15% tổng chi phí (đặc biệt chi phí giao dịch) Nguyên nhân:Do lực lượng nghiên cứu thị trường cơng ty ít, đội ngũ tiếp thị mỏng, trình độ hạn chế, khoảng cách địa lý xa Công tác nghiên cứu thị trường không tổ chức cách khoa học hệ thống nên chưa đạt kết cao Tuy nhiên thị trường đầy tiềm công ty cần quan tâm để khai thác để đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm  Về cấu tổ chức Hoạt động chế thị trường cạnh tranh môi trường biến động cơng ty chưa phòng Marketing thể nguyên nhân dẫn đến hoạt động xúc tiến công ty yếu Lý thuyết kinh tế đại khẳng định vai trò quan trọng marketing hoạt động kinh doanh công ty Chưa phòng marketing cấu tổ chức công ty hạn chế lớn khả tiêu thụ sản phẩm công ty  Về giá sản phẩm Giá thành sản xuất công ty cao chút so với đối thủ cạnh tranh gây ảnh hưởng bất lợi đến khả cạnh tranh công ty Tuy thương hiệu sản phẩm bước đầu xây dựng chưa tạo ấn tượng mạnh với người tiêu dùng nên khó cạnh tranh với sản phẩm loại đối thủ cạnh tranh giá cao Nguyên nhân: Nguồn nguyên liệu đầu vào công ty chủ yếu nhập từ nước nên giá thành cao ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm cao dẫn đến giá bán sản phẩm cao số đối thủ cạnh tranh Sinh viên: Cấn Thị Minh Hương – Lớp D11QTDN1 60 Khóa luận tốt nghiệp Đại học Chương 2: Thực trạng tiêu thụ sản phẩm công ty cổ phần đồng phát  Về công tác tiêu thụ sản phẩm Phương thức bán hàng công ty thiếu động việc tìm kiếm bạn hàng, thâm nhập, chiếm lĩnh mở rộng thị trường tiêu thụ - Việc lập thực kế hoạch sản xuất – tiêu thụ cụ thể chưa kịp thời gây khó khăn cơng tác điều tiết tiêu thụ sản phẩm - Công tác xuất nhập chưa chủ động, chưa thường xuyên liên hệ với khách hàng để trì thị trường phát triển thị trường mà phụ thuộc vào khách hàng đến đặt hàng  Hạn chế việc quảng cáo xúc tiến hoạt động tiêu thụ sản phẩm Thông qua hoạt động xúc tiến, cơng ty điều kiện để hiểu biết, đặt quan hệ với nhau, cung cấp sản phẩm cho khách hàng tiềm thông tin cần thiết để lôi kéo khách hàng tạo hình ảnh đẹp cơng ty, tăng sức cạnh tranh thị trường… Xúc tiến vai trò quan trọng công ty chưa trọng đến hoạt động xúc tiến Các hoạt động xúc tiến cơng ty rải rác, manh mún, khơng hệ thống đồng bộ, yếu ớt Điều ảnh hưởng lớn tới khả tiêu thụ sản phẩm công ty đặc biệt việc mở rộng thị trường nước lẫn thị trường quốc tế Nguyên nhân: - Cơng tác tiếp thị yếu cơng ty chưa thực trọng đến công tác đào tạo bồi dưỡng cán làm công tác tiếp thị Chưa phòng Marketing mà nhiệm vụ phòng chưa rõ ràng tập trung vào phòng Kinh doanh – Xuất nhập khẩu, điều gây chồng chéo giải công việc công tác chưa thực đạt hiệu - Công tác quảng cáo giới thiệu sản phẩm công ty tới quan, đơn vị, thành phần kinh tế Ban lãnh đạo đề cập đến chưa trọng Qua thực tế nghiên cứu Công ty ta thấy số tồn nói trên, ngun nhân làm giảm hiệu trình hoạt động sản xuất tiêu thụ sản phẩm công ty Nếu khắc phục tồn góp phần khơng nhỏ việc thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm sản xuất kinh doanh phát triển Sinh viên: Cấn Thị Minh Hương – Lớp D11QTDN1 61 Khóa luận tốt nghiệp Đại học Chương 3: Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty Cổ phần Đồng Phát CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢNPHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG PHÁT 3.1 DỰ BÁO NGÀNH DỆT MAY VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH SẢN XUẤT SỢI VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI Năm 2014, kim ngạch xuất ngành dệt may đạt gần 24,5 tỷ USD, tăng 19% so với năm 2013, mức tăng lớn ba năm qua Nhiều chuyên gia khẳng định, dệt may tiếp tục phát triển mạnh năm tới, phải đối mặt với nhiều thách thức Ngành dệt may Việt Nam xếp thứ xuất vào thị trường Mỹ Nhật Bản Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas) cho biết kết xuất đạt năm 2014 ngành dệt may phản ánh nỗ lực cộng đồng doanh nghiệp ngành, khơng thể khơng nói đến hiệu ứng thuận lợi từ hiệu đàm phán hiệp định thương mại tự do, hiệp định liên quan trực tiếp đến thị trường hiệp định Đối tác xun Thái Bình Dương (TPP), FTA với EU, Hàn Quốc, Liên minh hải quan Nga - Belarus - Kazakhstan Nhiều đối tác định chuyển đơn hàng từ quốc gia không tham gia hiệp định sang Việt Nam Đây thuận lợi tiền đề để dệt may Việt Nam sản xuất sợi tiếp tục phát triển mạnh năm tới Năm 2015 đánh giá năm thuận lợi cho hoạt động xuất ngành dệt may Việt Nam Phân tích sâu hội thị trường cho thấy triển vọng tăng trưởng kim ngạch thị trường truyền thống ngành lớn Dự báo, ngành dệt may tăng gấp đơi quy mơ sản xuất 10 năm tới, thuận lợi từ hiệp định thương mại tự Hàng loạt doanh nghiệp từ nước (đa phần từ Trung Quốc) sang Việt Nam đầu tư Như tập đoàn Haputex Development Limited (Hong Kong) liên doanh đầu tư 120 triệu USD lập công ty TNHH liên doanh Nam Phương Textile Limited Bình Dương, rộng 12 chuyên lĩnh vực dệt vải, hoạt động vào đầu năm 2016 Tập đoàn TAL (Hong Kong) đầu tư 600 triệu USD xây dựng nhà máy sản xuất sợi, dệt nhuộm may mặc khu công nghiệp Đại An (Hải Dương) Ở Nam Định cấp phép xây dựng nhà máy sản xuất sợi dệt nhuộm vốn đầu tư 68 triệu USD cho tập đoàn dệt may Yulun Giang Tơ (Trung Quốc) Hưng n cơng ty dệt may Tinh Lợi… Hơn nữa, theo USDA mức tiêu thụ sợi nhân tạo ngành dệt giới đạt mức tăng tương ứng 18% 20% giai đoạn 2016/2017 – 2025/2026 Sản Sinh viên: Cấn Thị Minh Hương – Lớp D11QTDN1 62 Khóa luận tốt nghiệp Đại học Chương 3: Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty Cổ phần Đồng Phát lượng gia tăng năm tới để đáp ứng nhu cầu ngành dệt chủ yếu trông đợi vào việc gia tăng suất khả tăng diện tích trồng hạn chế hầu hết khu vực Dự báo suất bơng bình qn tồn cầu tăng khoảng 13,6% từ tới năm 2025 Đây hội lớn cho việc mở rộng phát triển ngành sản xuất sợi Việt Nam thời gian tới 3.2 PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG PHÁT TRONG NHỮNG NĂM SẮP TỚI 3.2.1 Phương hướng mục tiêu phấn đấu công ty - Trên sở chủ động kế hoạch sản xuất, đáp ứng yêu cầu số lượng, chất lượng thời gian sản phẩm phục vụ nhu cầu khách hàng - Đầu tư mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao doanh thu nhằm không ngừng tăng lợi nhuận, hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, ổn định việc làm thu nhập cho người lao động - Huy động sử dụng hiệu nguồn vốn nhằm đáp ứng chất lượng, số lượng sản phẩm theo yêu cầu khách hàng - Phát huy lực sản xuất có, tiếp tục hồn thiện xây dựng máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, sẵn sàng đáp ứng diễn biến thị trường Xây dựng đội ngũ lãnh đạo đạo thông thạo nghiệp vụ, đội ngũ lao động lành nghề Nâng cao tay nghề cho công nhân trình độ nghiệp vụ cho cán quản lý - Mở rộng mạng lưới tiêu thụ sản phẩm công ty - Hạn chế tiêu cực đồng thời làm tròn nghĩa vụ Ngân sách Nhà nước Nâng cao vai trò tự chủ quản lý 3.2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty Trải qua khó khăn ban đầu mơi trường kinh doanh phức tạp kinh tế thị trường, Công ty Cổ phần Đồng Phát bước khẳng định doanh nghiệp kinh doanh hiệu Với thành tựu đạt được, công ty xây dựng cho móng thuận lợi đặt hạn chế tồn làm thử thách tương lai, tập thể cán công nhân viên công ty nỗ lực cố gắng vượt qua thử thách để bước vào thời kỳ đầy triển vọng Sinh viên: Cấn Thị Minh Hương – Lớp D11QTDN1 63 Khóa luận tốt nghiệp Đại học Chương 3: Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty Cổ phần Đồng Phát Mục tiêu cho năm tới thể rõ kế hoạch phát triển công ty cụ thể là: - Về máy móc thiết bị: Cơng ty tăng cường việc đầu tư chiều sâu việc trang bị thêm nhiều máy móc thiết bị tiên tiến, dây chuyền sản xuất đại nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm bảo vệ môi trường - Về lực lượng lao động: Cơng ty tích cực nâng cao trình độ tay nghề, nghiệp vụ cho cơng nhân viên cán quản lý thơng qua hình thức đào tạo đào tạo lại - Duy trì mối quan hệ với khách hàng truyền thống, tìm kiếm thu hút khách hàng mới, ký kết hợp đồng xuất đưa sản phẩm sợi sớm chỗ đứng vững thị trường Mỹ - Củng cố, hoàn thiện sở vật chất kỹ thuật - Phấn đấu giảm chi phí lưu thơng tiết kiệm khoản chi tiêu không cần thiết - Về thị trường: + Thị trường nội địa: Hiện chủ yếu sản phẩm Công ty xuất sang thị trường nước ngoài, thị trường nước coi tiềm lớn chưa Công ty tận dụng khai thác triệt để Vì để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm Công ty tăng cường mở rộng thị trường nội địa khu vực miền Trung miền Nam + Thị trường nước ngoài: Củng cố phát triển thị trường tiêu thụ sợi nước Trung Quốc, Nhật, Thái Lan Đồng thời dựa vào nỗ lực thiết lập quan hệ ngoại giao, thương mại Mỹ Việt Nam, công ty nghiên cứu môi trường kinh doanh Mỹ để bước thâm nhập phát triển thị trường 3.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG PHÁT 3.3.1 Xây dựng sách giá hợp lý Giá sản phẩm không phương tiện tính tốn mà cơng cụ bán hàng Chính lý đó, giá yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến khối lượng sản phẩm tiêu thụ công ty Hằng năm, vào biến động yếu tố đầu vào để công ty xây dựng mức giá cho sản phẩm Việc xác lập sách giá hợp lý phải gắn với Sinh viên: Cấn Thị Minh Hương – Lớp D11QTDN1 64 Khóa luận tốt nghiệp Đại học Chương 3: Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty Cổ phần Đồng Phát giai đoạn, mục tiêu chiến lược kinh doanh đối tượng khách hàng Hiện nay, giá bán sản phẩm công ty phải cạnh tranh với nhiều đối thủ cơng ty phải xây dựng giá sản phẩm cho hợp lý, linh hoạt điều chỉnh giá khuyến khích cho hoạt động tiêu thụ khách hàng đặt hàng với khối lượng nhiều, ít, toán nhanh hay chậm… Một điều đáng lưu ý giá sản phẩm pphair tính đến yếu tố cạnh tranh Do phải phân tích, lựa chọn, nghiên cứu kỹ đặt giá, tránh bị ép giá thua thiệt cạnh tranh 3.3.2 Thành lập phòng Marketing đẩy mạnh công tác điều tra nghiên cứu thị trường Kinh tế thị trường ngày phát triển hoạt động Marketing giữ vai trò định thành công hay thất bại hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp thị trường Hơn sản phẩm Công ty Cổ phần Đồng Phát chủ yếu xuất sang thị trường nước nên công tác nghiên cứu thị trường công tác khó khăn, phức tạp, đòi hỏi nghiên cứu phải thật am hiểu sâu sắc, nhìn nhận cách đắn thị trường Hiệu công tác nâng cao nghĩa cơng ty mở rộng nhiều thị trường tiêu thụ sản phẩm, góp phần thu nhiều lợi nhuận nâng cao hiệu kinh doanh công ty Do tầm quan trọng việc nghiên cứu thị trường nên giai đoạn cơng ty phải xây dựng cho chiến lược cụ thể nghiên cứu thị trường Hiện nay, cơng ty chưa phòng riêng đứng đảm nhận công tác Marketing, công tác nghiên cứu thị trường manh mún, chưa mang tính hệ thống Vì biện pháp thành lập phòng Markeitng đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường vấn đề cần thiết, ý nghĩa quan trọng việc thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường công ty Đối với biện pháp này, công ty phải thành lập phòng Marketing trước sau xây dựng chiến lược nghiên cứu thị trường  Thành lập phòng Marketing Việc tổ chức phòng Marketing phải đơn giản mặt hành Với mảng nhân viên phụ trách song để hoạt động hiệu cần phải phối hợp chặt chẽ người phụ trách mảng khác Chính nhân viên phải trình độ, hiểu biết nghiên cứu thị trường, kinh nghiệm Cụ thể nhân phòng phải cán kinh nghiệm công tác, thâm niên nghề nghiệp đặc biệt phải động, nhiệt tình, nhanh chóng thâm nhập nắm bắt nhu cầu khách hàng Sinh viên: Cấn Thị Minh Hương – Lớp D11QTDN1 65 Khóa luận tốt nghiệp Đại học - Chương 3: Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty Cổ phần Đồng Phát Nhiệm vụ phòng Marketing: + Thu thập điều tra thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh + Đưa dự báo liên quan đến tình hình thị trường + Nghiên cứu, khai thác tiềm thị trường - cấu phòng Marketing: Gồm người + Trưởng phòng: Chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc tồn mảng Marketing Tìm hiểu nhu cầu, thị hiếu khách hàng nói riêng thị trường nói chung + Nhân viên: Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng cơng việc phân cơng  Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường Nghiên cứu thị trường khâu hoạt động tiêu thụ sản phẩm mà doanh nghiệp sản xuất phải tiến hành Sau thành lập phòng Marketing, Công ty phải xây dựng hệ thống nghiên cứu thị trường hồn chỉnh - Cơng ty phải thành lập quỹ cho hoạt động nghiên cứu thị trường công việc quan trọng - Xác định nguồn thông tin mục tiêu xây dựng hệ thống thu thập thông tin đầy đủ thị trường - Cơng ty phải tăng cường cơng tác tìm kiếm thị trường, bám sát nắm bắt thông tin phản hồi từ phía khách hàng - Thực tốt q trình thu thập thơng tin nhu cầu sản phẩm thị trường Đó thơng tin mang tính hệ thống thu thập trực tiếp hay gián tiếp từ tất kênh thông tin (báo chí, phát thanh, truyền hình, thơng tin từ phía Chính phủ) - Sau nghiên cứu thị trường, phân tích đánh giá nhu cầu sản phẩm thị trường, cơng ty phải phân đoạn thị trường để tìm thị trường mục tiêu mà doanh nghiệp thu lợi nhuận cao Việc tìm thị trường mục tiêu giúp công ty tổ chức tốt cơng tác tiêu thụ sản phẩm Bên cạnh cơng tác nghiên cứu thị trường giúp công ty tiến tới thành lập mạng lưới tiêu thụ thị trường chủ động kinh doanh giảm chi phí bán hàng giao dịch Nếu cơng ty muốn mở rộng thị trường, quan hệ chặt chẽ với đối tác khách hàng cần thực biện pháp sau: Sinh viên: Cấn Thị Minh Hương – Lớp D11QTDN1 66 Khóa luận tốt nghiệp Đại học Chương 3: Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty Cổ phần Đồng Phát + Áp dụng biện pháp giữ vững thị trường khách hàng quan trọng, khách hàng thường xuyên Hình thành nên cam kết tin tưởng khách hàng thường xuyên + Việc giữ vững mở rộng thị trường gắn liền với nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng giá cạnh tranh cố gắng làm thỏa mãn khách hàng + Thu thập thông tin phương thức bán hàng, hình thức phục vụ khách hàng đối thủ cạnh tranh để từ so sánh, lựa chọn phương thức bán hàng phù hợp tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng đặt hàng công ty + Nâng cao tính chuyên nghiệp hoạt động xử lý thơng tin: cần phải đề tiêu chí nghiên cứu nhằm phân loại thông tin tổng hợp thơng tin cách xác Hiệu cơng tác nghiên cứu thị trường phải thể thông qua tiêu phát triển công ty để hồn thiện cơng tác nghiên cứu thị trường cơng ty phải đưa tiêu cụ thể: Tốc độ tăng doanh thu bao nhiêu? Tốc độ tăng lợi nhuận bao nhiêu? cơng ty nắm bắt thị trường, đưa chiến lược kinh doanh nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm 3.3.3 Hồn thiện chất lượng sản phẩm Chất lượng sản phẩm vấn đề quan tâm hàng đầu người tiêu dùng chọn mua sản phẩm Nó định tồn sản phẩm thị trường chỗ đứng doanh nghiệp môi trường cạnh tranh khốc liệt Các thị trường hàng sợi dệt Việt Nam thị trường đòi hỏi khắt khe chất lượng chẳng hạn thị trường Mỹ EU hàng hoá nhập vào thị trường bị ràng buộc điều kiện xuất xứ, tỷ lệ nội địa hoá trách nhiệm xã hội sản phẩm Vì vấn đề cấp bách với doanh nghiệp Việt Nam nói chung Cơng ty Cổ phần Đồng Phát nói riêng phải nâng cao chất lượng sản phẩm để theo kịp trình độ chất lượng sản phẩm nước khu vực giới, đồng thời điều kiện thiếu nhằm nâng cao khả cạnh tranh giúp cơng ty thâm nhập vào thị trường tiềm lại khó tính Để thực tốt công tác quản trị chất lượng công ty cần ý tới vấn đề sau: + Quản trị chất lượng khâu cung ứng: kiểm tra chặt chẽ chất lượng nguyên liệu nhập từ nước ngoài; bảo quản tốt nguyên phụ liệu nhận tránh hư hỏng xuống cấp Sinh viên: Cấn Thị Minh Hương – Lớp D11QTDN1 67 Khóa luận tốt nghiệp Đại học Chương 3: Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty Cổ phần Đồng Phát + Tuân thủ nghiêm ngặt yêu cầu đặt hàng đối tác nước số lượng chất lượng nguyên phụ liệu, quy trình sản xuất, quy cách kỹ thuật, nhãn mác bao bì đóng gói + Quản trị chất lượng khâu sản xuất: thực tốt công tác kiểm tra chất lượng công đoạn trình sản xuất, nâng cao trình độ chuyên môn ý thức trách nhiệm người lao động trình sản xuất sản phẩm + Nâng cao hiệu thiết bị, máy móc sẵn có, nâng cao tay nghề cho người lao động Khi thực quản trị chất lượng tốt chất lượng sản phẩm nâng cao, chi tiết khâu sản xuất đồng nâng cao tính đồng bộ, tránh hao phí sản phẩm hỏng, tiết kiệm thời gian, tăng suất từ giảm giá thành sản phẩm đảm bảo thời hạn giao hàng Ngoài ra, việc nâng cao chất lượng sản phẩm ý nghĩa nhiều mặt: - Bảo đảm uy tín với đối tác từ tạo khả thiết lập quan hệ ổn định lâu dài - Việc xây dựng áp dụng tốt hệ thống quản trị chất lượng nâng cao lực cạnh tranh Công ty thông qua tác động cụ thể tạo tin tưởng trung thành khách hàng, tăng khả mở rộng mạng lưới kinh doanh nước quốc tế 3.3.4 Tăng cường hoạt động xúc tiến hỗ trợ Các hoạt động xúc tiến giúp cho cơng ty hội phát triển mối quan hệ, hoạt động xúc tiến bán hàng Xúc tiến công cụ hữu hiệu việc chiếm lĩnh thị trường, tăng tính cạnh tranh sản phẩm công ty Thông qua hoạt động xúc tiến cơng ty cung cấp cho khách hàng tiềm thông tin cần thiết, tạo hình ảnh đẹp mắt khách hàng cơng ty sản phẩm từ lơi kéo khách hàng, tăng thị phần, tăng khả tiêu thụ sản phẩm Công ty - Quảng cáo: Thực tế, số phương tiện quảng cáo mà cơng ty lựa chọn để tiến hành quảng cáo là: + Báo tạp chí: loại báo tạp chí trung ương, địa phương, chuyên ngành… ưu điểm thời gian lưu trữ thông tin lâu hạn chế số lượng người nhận tin Sinh viên: Cấn Thị Minh Hương – Lớp D11QTDN1 68 Khóa luận tốt nghiệp Đại học Chương 3: Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty Cổ phần Đồng Phát + Radio: thể truyền tin đến cho đối tượng cách nhanh chóng, sâu rộng thời gian lưu giũ thông tin thấp + Quảng cáo qua tivi, pano, áp phích, bưu điện, Catalo… Cơng ty tiến hành quảng cáo hàng ngày, liên tục, quảng cáo định kỳ, quảng cáo đột xuất, chiến dịch quảng cáo… Đánh giá hiệu quảng cáo: Để biết hiệu quảng cáo công ty cần vào tiêu sau: Tổng doanh thu tiêu thụ tăng lên thêm tiến hành quảng cáo, lợi nhuận thu đồng chi phí quảng cáo, số lượng hợp đồng hay khách hàng tăng lên… Công ty cần thường xuyên kiểm tra, đánh giá chương trình quảng cáo để thay đổi, điều chỉnh nhằm tăng hiệu quảng cáo - Hội chợ, triển lãm: Trong kỳ triển lãm hay hội chợ công ty cần tham gia để tăng thêm uy tín cho Cơng ty Đặc biệt lần triển lãm ngành Dệt may - Phát triển hoạt động hỗ trợ khác: Tổ chức hội nghị khách hàng hàng năm, khai thác thông tin xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng 3.3.5 Nâng cao tay nghề cho người lao động Trong trình sản xuất, lao động ln coi nhân tố ý nghĩa định hoạt động doanh nghiệp việc sử dụng yếu tố trình sản xuất để tạo cải vật chất Do lao động vấn đề quan tâm hàng đầu doanh nghiệp Công ty cần trọng tới công tác quản trị nhân lực Quan tâm đến đời sống vật chất tinh thần người lao động tạo gắn bó người lao động với doanh nghiệp từ kết làm việc họ cao tạo sản phẩm chất lượng tốt Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng Khi tuyển dụng cán quản trị cấp cao phải tiêu chuẩn như: trình độ đại học, tư cách đạo đức, trình độ ngoại ngữ kinh nghiệm thực tế lĩnh vực cần tuyển Thực tốt việc nâng cao tay nghề cho người lao động góp phần xây dựng đội ngũ lao động trình độ cao, đủ khả tiếp cận vận hành trang thiết bị cơng nghệ góp phần nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày khắt khe thị trường làm cho việc tiêu thụ sản phẩm thuận lợi Sinh viên: Cấn Thị Minh Hương – Lớp D11QTDN1 69 Khóa luận tốt nghiệp Đại học Chương 3: Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty Cổ phần Đồng Phát 3.3.6 Khảo sát, nghiên cứu lập dự án trồng bơng ngồi nước Do ngun liệu bơng nước chưa đáp ứng đòi hỏi số lượng chất lượng, sản xuất nước đáp ứng khoảng 2% nhu cầu cho kéo sợi Hơn chất lượng thấp thường phải pha trộn với bơng nhập từ nhiều nguồn khác Công ty chủ yếu phải nhập ngun liệu bơng từ nước ngồi với giá cao dẫn tới giá thành sản phẩm cao, điều gây khó khăn cho việc tiêu thụ sản phẩm Vì vậy, công ty nên tiến hành khảo sát, nghiên cứu lập dự án trồng nước số nước khác khu vực để đáp ứng đủ số lượng nguyên liệu cho trình sản xuất, giảm bớt chi phí nhập nguyên vật liệu dẫn đến việc định giá sản phẩm dễ dàng hơn, tăng khả tiêu thụ sản phẩm công ty 3.4 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỚI NHÀ NƯỚC 3.4.1 Chính sách thuế Nhà nước nên giảm thuế suất nhập bình quân mức thuế cần tiếp tục giảm thời gian tới cho phù hợp với tiến trình hội nhập với kinh tế giới Vì trước mắt nên chọn số mặt hàng cạnh tranh tốt để giảm thuế suất với mặt hàng gặp khó khăn lĩnh vực cần khuyến khích nên giữ mức độ bảo hộ cao thời gian định tạo đà phát triển sau Tuy nhiên mức độ bảo hộ nên hạn chế thời gian hỗ trợ thêm việc miễn giảm thuế VAT sản phẩm đầu vào phục vụ xuất giảm thuế thu nhập doanh nghiệp Chính sách thuế VAT cần xem xét cải tiến phù hợp thuế suất công tác quản lý 3.4.2 Chính sách khuyến khích xuất Nhà nước cần biện pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường nước như: - Cung cấp thông tin thị trường cho doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tìm kiếm thị trường lựa chọn đối tác kinh doanh - Đàm phán với nước để mở rộng cho sản phẩm Việt Nam, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nước tat ham gia vào phân công lao động hợp tác Quốc tế Sinh viên: Cấn Thị Minh Hương – Lớp D11QTDN1 70 Khóa luận tốt nghiệp Đại học Chương 3: Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm Cơng ty Cổ phần Đồng Phát 3.4.3 Chính sách phát triển vùng nguyên liệu cho ngành Dệt may nói chung ngành sợi nói riêng Nhập bơng năm 2014 nước ta đạt 589 nghìn tấn, trị giá 1.171 triệu USD; tăng 39% lượng 33,6% giá trị so với năm 2013 Giá nhập trung bình năm 2013 giảm 3,9% so với kỳ năm trước, xuống 2.018 USD/tấn Dự báo giá nhập giới tăng nhẹ năm 2015 nhu cầu từ nhà sản xuất sợi tăng lên Nhập chủ yếu từ Hoa Kỳ; chiếm 39,3% tổng lượng bơng nhập khẩu, sau Ấn Độ Úc Đáng ý, nhập từ Brazil Pakistan năm 2014 giảm nhiều, từ 43,4 - 63,6% lượng so với kỳ Hiện nước khoảng 10 nghìn hecta trồng bơng Ngun nhân dẫn tới phát triển ngành bông, xơ Việt Nam nước ta khơng lợi cạnh tranh tự nhiên không trọng đầu tư việc trồng sản xuất xơ Trồng ngành thâm dụng đất đai, việc trồng chịu tác động nhiều thời tiết, khí hậu, dẫn tới diện tích trồng bơng Việt Nam chưa cao manh mún Bên cạnh đó, trình độ thâm canh nơng dân chưa tốt, khơng hệ thống thủy lợi hỗ trợ, điều kiện trồng trọt chủ yếu phụ thuộc vào thiên nhiên, sản xuất thu hoạch tay nên chất lượng nước ta thấp dẫn tới giá bán không cạnh tranh so với nước khác Bắc Mỹ Châu Phi Năng suất bơng bình qn nước ta đạt khoảng 1,28 tấn/ha Cả nước sử dụng khoảng 600 nghìn bơng tự nhiên, 400 nghìn xơ loại năm Tuy nhiên, Việt Nam phải nhập 589 nghìn bông, chiếm 99% tổng nhu cầu bông; sản xuất nước đáp ứng 2%, tương đương 12 nghìn Về xơ loại nhập 220 nghìn tấn, chiếm 54% tổng nhu cầu xơ Sinh viên: Cấn Thị Minh Hương – Lớp D11QTDN1 71 Khóa luận tốt nghiệp Đại học Chương 3: Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm Cơng ty Cổ phần Đồng Phát Bảng 3.1 Chương trình phát triển Việt Nam 2015-2020 Chỉ tiêu Đơn vị 2015 2020 Diện tích trồng Ha 30.000 76.000 Diện tích tưới Ha 9.000 40.000 Năng suất bình qn Tấn/ha 1,5 Năng suất bơng tưới bình quân Tấn/ha 2,5 Sản lượng xơ Tấn 20.000 60.000 Số lượng 1.000 kiện 91,86 275,57 (Nguồn: Cục xúc tiến thương mại)  Thiếu nguyên liệu nước đáp ứng đòi hỏi số lượng chất lượng Chi phí nguyên nhân làm cho hiệu sản xuất kinh doanh ngành Dệt may nói chung ngành kéo sợi nói riêng thấp Về mặt chiến lược dài hạn, xây dựng phát triển sở nguyên liệu nước coi vấn đề cấp thiết cần giải Về ngành sản xuất sợi, Việt Nam khả định để đảm bảo nguyên liệu cho cơng nghiệp kéo sợi Đó điều kiện tự nhiên số vùng cho phép phát triển trồng trồng dâu nuôi tằm Hiện sản xuất nước đáp ứng khoảng 2% nhu cầu cho kéo sợi Hơn chất lượng bơng thấp thường phải pha trộn với bơng nhập từ nhiều nguồn khác Việc mở rộng phát triển vùng trồng coi nhiệm vụ cần thiết khả giải sớm Sinh viên: Cấn Thị Minh Hương – Lớp D11QTDN1 72 Khóa luận tốt nghiệp Đại học luận Kết KẾT LUẬN Để thành cơng lĩnh vực kinh doanh đòi hỏi doanh nghiệp phải nhận thức đắn thị trường, thân doanh nghiêp đối thủ cạnh tranh Nhận thức vấn đề tồn phát triển, đứng vững thị trường Hòa nhập với cơng đổi đất nước, công ty Cổ phần Đồng Phát ngày đứng vững thị trường Vượt qua khó khăn, cơng ty nỗ lực phấn đấu nhiều hạn chế song kết đạt trình sản xuất kinh doanh năm qua thực to lớn Là doanh nghiệp trẻ, công ty cần nỗ lực việc đổi hoàn thiện hoạt động tiêu thụ hệ thống giải pháp kinh doanh hiệu khác Đó đường giúp công ty tiếp tục phát triển mạnh điều kiện kinh tế hội nhập cạnh tranh gay gắt Đề tài “Giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty Cổ phần Đồng Phát” đề tài rộng lớn với nội dung nghiên cứu phong phú song thời gian hạn, kiến thức kinh nghiệm thực tế chưa nhiều nên ý kiến đề xuất mang tính lý thuyết nhiều khơng tránh khỏi thiếu sót Do vậy, em mong bảo, hướng dẫn thầy giáo, cán công nhân viên công ty Cổ phần Đồng Phát để khóa luận em ý nghĩa thực tiễn Một lần nữa, em xin trân trọng cảm ơn giáo Th.S Lê Thị Bích Ngọc q thầy khoa Quản trị kinh doanh, tập thể cán công nhân viên Công ty Cổ phần Đồng Phát tận tình giúp đỡ em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Sinh viên: Cấn Thị Minh Hương – Lớp D11QTDN1 73 Khóa luận tốt nghiệp Đại học Danh mục tài liệu tham khảo DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO GS.TS Nguyễn Thanh Bộ - PGS.TS Nguyễn Ngọc Huyền, Bài giảng Quản trị kinh doanh, NXB Đại học Kinh Tế Quốc Dân, tái lần thứ 2.TS Nguyễn Thị Hoàng Yến, Giáo trình Marketing bản, Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thông, 2009 3.Philip Kotler (bản dịch 2007), Marketing (NXB Lao động – Xã hội, 584 trang) Th.S Lê Thị Bích Ngọc, Bài giảng quản trị Marketing, Học Viện Cơng Nghệ Bưu Chính Viễn Thơng, 2010 Nhiều tác giả, giáo trình Marketing bản, NXB đại học kinh tế Quốc dân, 2008 Các tài liệu nội Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thơng 7.Chiến lược sách kinh doanh - NXB Thống kê 1996 Các tài liệu Công ty Cổ phần Đồng Phát: - Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu, báo cáo kết kinh doanh Công ty Cổ phần Đồng Phát từ năm 2012 đến năm 2014 - Báo cáo tình hình nhân lực, cơng nghệ Công ty Cổ phần Đồng Phát Các website tham khảo:  Website Công ty: http//: www.dongphatspinning.com  http//: www.marketingchienluoc.com  http//: www.tailieu.vn  voer.edu.vn  http://www.vcosa.org.vn Sinh viên: Cấn Thị Minh Hương – Lớp D11QTDN1 74 ... chung hoạt động tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty Cổ phần Đồng Phát Chương 3: Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty Cổ. .. động tiêu thụ sản phẩm 57 2.3.2 Những tồn nguyên nhân tồn công tác tiêu thụ sản phẩm công ty 58 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG... công tác tiêu thụ sản phẩm Công ty Cổ phần Đồng Phát .52 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG PHÁT 57 2.3.1 Điểm mạnh Công ty hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG PHÁT, MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG PHÁT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn