GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TNHH MAY TINH LỢI

106 159 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 21:58

Đề tài luận văn, khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khoa quản trị kinh doanh, quản trị marketing, quản trị doanh nghiệp. Năng lực cạnh tranh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Khóa luận tốt nghiệp Đại học Lời cảm ơn LỜI CẢM ƠN Em xin gửi lời cảm ơn đến quý Thầy Cơ Học viện cơng nghệ Bưu viễn thông trang bị cho em kiến thức hữu ích năm chương trình học trường Xin cảm ơn Giáo sư Bùi Xuân Phong tận tình hướng dẫn cho em hồn thành khóa luận Trong q trình hướng dẫn, Thầy đóng góp nhiều ý kiến hữu ích cho em học hỏi nhiều kiến thức, phương pháp nghiên cứu khoa học bổ ích Xin gửi lời cảm ơn lãnh đạo cơng ty TNHH May Tinh Lợi, phòng nghiệp vụ, cán công nhân viên công ty đơn vị đến liên hệ tạo điều kiện, giúp đỡ, chia sẻ kiến thức, ý kiến suốt trình hồn thành khóa luận Xin chân thành cảm ơn! Trần Thanh Dung - Lớp D11QTDN3 Khóa luận tốt nghiệp Đại Mục lục MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN .i DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ .v MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANHNĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP .4 1.1 Cơ sở lý luận cạnh tranh, lực cạnh tranh lợi cạnh tranh 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh 1.1.2 Năng lực cạnh tranh Doanh nghiệp 1.1.3 Lợi cạnh tranh 1.2 Các yếu tố bên tác động đến lực cạnh tranh doanh nghiệp 1.2.1 Môi trường vĩ mô 1.2.2 Các yếu tố môi trường vi mô .11 1.3 Các tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh doanh nghiệp 16 1.3.1 Nguồn lực doanh nghiệp .16 1.3.2 Tổ chức quản lý điều hành sản xuất doanh nghiệp 18 1.3.3 Chất lượng sản phẩm doanh nghiệp 19 1.3.4 Năng suất lao động doanh nghiệp .19 1.3.5 Thương hiệu uy tín doanh nghiệp 20 1.3.6 Mạng lưới phân phối, thị trường tiêu thụ 20 1.3.7 Hoạt động nghiên cứu thị trường Marketing 20 1.4 Mơ hình đánh giá lực cạnh tranh doanh nghiệp .21 1.4.1 Ma trận yếu tố bên (EFE) 21 1.4.2 Ma trận SWOT 22 1.5 Sự cần thiết phải nâng cao lực cạnh tranh .24 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TNHH MAY TINH LỢI 26 2.1 Khái quát chung công ty TNHH May Tinh Lợi 26 2.1.1 Giới thiệu công ty TNHH May Tinh Lợi .26 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển cơng ty 26 2.1.3 Chức nhiệm vụ công ty 27 2.1.4 Cơ cấu tổ chức công ty 28 2.1.5 Tình hình số hoạt động kinh doanh công ty 30 Trần Thanh Dung - Lớp D11QTDN3 Khóa luận tốt nghiệp Đại Mục lục 2.2 Phân tích yếu tố môi trường tác động đến lực cạnh tranh công ty TNHH May Tinh Lợi .35 2.2.1 Các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô 35 2.2.2 Các yếu tố thuộc môi trường vi mô (môi trường ngành) 40 2.2.3 Ma trận đánh giá yếu tố bên 48 2.2.4 Nhận diện hội nguy công ty TNHH May Tinh Lợi .49 2.3 Đánh giá thực trạng lực cạnh tranh công ty TNHH May Tinh Lợi 51 2.3.1 Thực trạng lực cạnh tranh công ty .51 2.3.2 Đánh giá chung lực cạnh tranh công ty TNHH May Tinh Lợi 72 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TNHH MAY TINH LỢI .79 3.1 Định hướng cho hoạt động gia công hàng dệt may công ty .79 3.1.1 Sứ mạng .79 3.1.2 Mục tiêu .79 3.2 Một số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh công ty TNHH May Tinh Lợi 80 3.2.1 Nhóm giải pháp cải thiện điểm yếu 80 3.2.2 Nhóm giải pháp trì phát huy điểm mạnh .88 3.2.3 Nhóm giải pháp hỗ trợ - Giải pháp liên doanh, liên kết 93 KẾT LUẬN 94 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 95 PHỤ LỤC 97 PHỤ LỤC 99 DANH SÁCH CHUYÊN GIA CÔNG TY TNHH MAY TINH LỢI THAM KHẢO Ý KIẾN 99 Trần Thanh Dung - Lớp D11QTDN3 Khóa luận tốt nghiệp Đại Danh mục từ viết tắt DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ASEAN Hiệp hội Quốc gia Đông Nam Á AFTA Khu vực mậu dịch tự ASEAN CAD/CAM Máy tính trợ giúp thiết kế sản xuất CBCNV Cán công nhân viên CCDC Công cụ dụng cụ CMT Cắt, May, Sửa (Hợp đồng uỷ thác xuất khẩu) EU European Union - Liên minh Châu Âu FTA Hiệp định thương mại tự FOB Giao hàng phương thức vận chuyển (Free on Board) GDP Gross Domestic Product - Tổng sản phẩm nội địa NVL Nguyên vật liệu PCCC Phòng cháy chữa cháy SWOT Strengths Weaknesses Opportunities Threats - Ma trận SWOT TSCĐ Tài sản cố định TCCN Trung cấp chuyên nghiệp TNHH Trách nhiệm hữu hạn VINATEX Tổng công ty dệt may Việt Nam VITAS Hiệp Hội Dệt May Việt Nam WTO World Trade Organization - Tổ chức Thương mại giới WIPO Tổ chức sở hữu trí tuệ giới XTTM Xúc tiến thương mại XNK Xuất nhập Trần Thanh Dung - Lớp D11QTDN3 Khóa luận tốt nghiệp Đại học Danh mục bảng biểu, hình vẽ DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH Bảng 1.1: Ma trận yếu tố bên .24 Bảng 1.2: Ma trận SWOT 25 Bảng 2.1: Kim ngạch mặt hàng xuất giai đoạn 2012-2014 32 Bảng 2.2: Kết hoạt động xuất Công ty 33 Bảng 2.3: Các khách hàng lớn công ty TNHH May Tinh Lợi .35 Bảng 2.4: Doanh thu khoản nộp nhà nước 36 Bảng 2.5: Kim ngạch nhập công ty qua năm 2012-2014 42 Bảng 2.6: Phân tích điểm mạnh điểm yếu Băng-la-đét, In-đô-nê-xia Thái Lan 46 Bảng 2.7: Phân tích điểm mạnh, điểm yếu số đối thủ cạnh tranh thị trường nước 48 Bảng 2.8: Ma trận đánh giá yếu tố bên công ty TNHH May Tinh Lợi .50 Bảng 2.9: Lao động theo trình độ cơng ty từ năm 2012-2014 .53 Bảng 2.10: Năng suất lao động công ty qua năm 2012-2014 55 Bảng 2.11: Năng lực sản xuất sản phẩm/năm công ty 56 Bảng 2.12: Máy móc thiết bị sản xuất cơng ty 56 Bảng 2.13 : Tình hình tài sản nguồn vốn cơng ty TNHH May Tinh Lợi 59 Bảng 2.14: Tổng hợp số tiêu tài cơng ty năm 2012-2014 60 Bảng 2.15: Thời gian sản xuất ngành may mặc Việt Nam số đối thủ cạnh tranh 65 Bảng 2.16: So sánh thời gian vận chuyển Việt Nam, Trung Quốc Ấn Độ sang thị trường lớn .66 Bảng 2.17: Ma trận SWOT công ty .81 Y Biểu đồ 2.1: Kim ngạch mặt hàng xuất giai đoạn 2012-2014 33 Biểu đồ 2.2: Cơ cấu thị trường xuất cơng ty năm 2014 .34 Biểu đồ 2.3: Doanh thu gia công giai đoạn 2012- 2014 36 Biểu đồ 2.4: Kim ngạch nhập công ty qua năm 2012-2014 43 Biểu đồ 2.5:Cơ cấu lao động theo trình độ cơng ty TNHH May Tinh Lợi 54 Biểu đồ 2.6: Một số tiêu khả toán ngắn hạn công ty 61 Biểu đồ 2.7: Một số tiêu lợi nhuận công ty từ năm 2012-2014 62 Hình 1.1: Mơ hình lực lượng cạnh tranh Michael E.Porter .11 Hình 1.2: Những yếu tố phân tích đối thủ cạnh tranh .15 Hình 2.1: Hình ảnh thương hiệu công ty TNHH May Tinh Lợi 63 Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức phòng ban cơng ty TNHH may Tinh Lợi 30 Sơ đồ 2.2: Kênh phân phối hàng dệt may công ty .64 Sơ đồ 2.3: Thời gian sản xuất sản phẩm điển hình cơng ty 65 Sơ đồ 2.4: Quy trình sản xuất cơng ty TNHH May Tinh Lợi 69 Trần Thanh Dung - Lớp D11QTDN3 Khóa luận tốt nghiệp Đại học Mở đầu MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong kinh tế thị trường, cạnh tranh đóng vai trò vơ quan trọng coi động lực phát triển doanh nghiệp nói riêng kinh tế nói chung Trong thị trường có nhiều doanh nghiệp hoạt động cạnh tranh trở nên gay gắt phức tạp Trong mơi trường kinh doanh lại biến động không ngừng Do muốn tồn phát triển doanh nghiệp phải tự khẳng định lực cạnh tranh thị trường Ngành dệt may với tốc độ tăng trưởng trung bình 14,5%/năm giai đoạn 2008 – 2013, Việt Nam quốc gia có tốc độ tăng trưởng ngành dệt may lớn giới Năm 2013, dệt may ngành xuất lớn thứ nước với giá trị đạt 17,95 tỷ USD Tuy nhiên ngành dệt may nước ta chưa chưa mang lại giá trị gia tăng cao chuỗi giá trị dệt may tồn cầu chủ yếu sản xuất gia cơng theo phương thức CMT Bên cạnh đó, ngành cơng nghiệp phù trợ chưa phát triển thách thức lớn việc khai thác lợi ích từ hiệp định thương mại tự như: Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP), FTU-EU Việt Nam… Trong xu hội nhập tự hóa thương mại, doanh nghiệp ngành dệt may phải chịu nhiều áp lực nặng nề đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách lớn, phải cạnh tranh gay gắt với đối thủ xuất ngành hàng nước lớn như: Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, thị trường nước lẫn nước Do đó, việc nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp cần thiết, đòi hỏi nhận thức đầy đủ, phân tích xác thực trạng, chủ động sắc bén đưa giải pháp hợp lý kịp thời nhằm đứng vững, thành cơng khẳng định vị trí khu vực giới Các doanh nghiệp may mặc Việt Nam cần phải vượt qua thách thức, áp lực tại, có tầm nhìn chiến lược, chiến lược kinh doanh dài hạn có bước cụ thể vững để tạo dựng uy tín, thương hiệu nhằm cạnh tranh thắng lợi thị trường Là đơn vị kinh doanh ngành dệt may, công ty TNHH May Tinh Lợi đối mặc vấn đề khó khăn thách thức Công ty giải việc làm cho 10.000 nhân viên, đóng góp vào phát triển chung ngành dệt may nước Chính vậy, việc nghiên cứu tìm hiểu đánh giá lực cạnh tranh công ty TNHH May Tinh Lợi để đưa giải pháp phù hợp nhằm nâng cao lực cạnh tranh cho doanh nghiệp ngành nói chung, cơng ty TNHH May Tinh Lợi nói riêng vấn đề cấp thiết đặt Do vậy, qua q trình nghiên cứu hoạt động kinh doanh cơng ty tác giả chọn đề tài: “Nâng cao lực cạnh tranh công ty TNHH May Tinh Lợi” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp đại học cho với câu hỏi nghiên cứu: Trần Thanh Dung - Lớp D11QTDN3 Khóa luận tốt nghiệp Đại học Mở đầu ­ Các nhân tố bên ảnh hưởng đến lực cạnh tranh công ty TNHH May Tinh Lợi? ­ Các tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh công ty? ­ Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh cơng ty? Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu ­ Mục đích nghiên cứu: Đánh giá thực trạng lực cạnh tranh công ty TNHH May Tinh Lợi từ đưa đề xuất, kiến nghị giải pháp để nâng cao lực canh tranh công ty ­ Nhiệm vụ nghiên cứu:  Xác định nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh công ty TNHH May Tinh Lợi  Thực trạng lực cạnh tranh công ty, đưa ưu điểm tồn trình cạnh tranh nguyên nhân tồn  Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh công ty TNHH May Tinh Lợi Đối tượng phạm vi nghiên cứu ­ Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu đề tài lực cạnh tranh công ty TNHH May Tinh Lợi gắn với sản phẩm dệt may ­ Phạm vi nghiên cứu:  Không gian: công ty TNHH May Tinh Lợi với sản phẩm dệt may số đối thủ cạnh tranh công ty  Thời gian: giai đoạn từ năm 2012-2014 Phương pháp nghiên cứu Khóa luận sử dụng phương pháp sau: ­ Phần lý thuyết, tác giả tham khảo tài liệu liên quan đề tài từ chọn lọc hệ thống hóa để làm sở lý luận cho đề tài ­ Phần đánh giá môi trường cạnh tranh thực từ nguồn thông tin thứ cấp thông tin sơ cấp ­ Thông tin thứ cấp gồm thông tin từ báo cáo Công ty TNHH May Tinh Lợi, nguồn từ Tổng Cục thống kê Việt Nam, mạng Internet, ­ Thông tin sơ cấp cách lập bảng câu hỏi, phát phiếu điều tra trực tiếp với số lượng 30 phiếu, sử dụng phần mềm Excel để tổng hợp số liệu thu thập ­ Tham khảo ý kiến chuyên gia cách trao đổi với cán phòng kế hoạch, xuất nhập khẩu, phòng kế tốn, phòng hành – nhân công ty TNHH May Trần Thanh Dung - Lớp D11QTDN3 Khóa luận tốt nghiệp Đại học Mở đầu Tinh Lợi để xác định tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh cơng ty điểm mạnh, điểm yếu lực cạnh tranh công ty hội, nguy công ty đối mặt ­ Phần giải pháp thực dựa vào kết phân tích thực trạng, giải nguyên nhân gây điểm yếu, trì điểm mạnh, lực cạnh tranh công ty, mục tiêu công ty tham khảo ý kiến số CBCNV công ty TNHH May Tinh Lợi Bố cục kết cấu khóa luận Ngồi phần mục lục, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, khóa luận chia làm chương cụ thể sau: ­ Chương 1: Cơ sở lý luận cạnh tranh lực cạnh tranh doanh nghiệp ­ Chương 2: Thực trạng lực cạnh tranh công ty TNHH May Tinh Lợi ­ Chương 3: Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh công ty TNHH May Tinh Lợi Trần Thanh Dung - Lớp D11QTDN3 Khóa luận tốt nghiệp Đại học Chương 1: Cơ sở lý luận cạnh tranh lực cạnh tranh doanh nghiệp CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANHNĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Cơ sở lý luận cạnh tranh, lực cạnh tranh lợi cạnh tranh 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh Cạnh tranh xuất tồn khách quan trình hình thành, phát triển sản xuất hàng hoá Cạnh tranh gắn liền với vận động quy luật giá trị, quy luật cung - cầu, tạo thành chế vận động kinh tế thị trường, quy luật tất yếu động lực phát triển kinh tế thị trường Trong lịch sử phát triển kinh tế giới có nhiều quan điểm khác cạnh tranh Các nhà kinh tế học thuộc trường phái cổ điển cho rằng, cạnh tranh trình bao gồm hành vi phản ứng Quá trình tạo thành viên thị trường dư địa hoạt động định mang lại cho thành viên phần xứng đáng so với khả ( PGS TSKH Lê Du Phong, Nguồn lực động lực phát triển Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb Lý luận trị, HN 2006, tr 39) Cạnh tranh theo hàm nghĩa kinh tế học học trình tranh đấu tiến hành khơng ngừng chủ thể kinh tế thị trường nhằm thực lợi ích kinh tế mục tiêu định thân Động lực nội cạnh tranh lợi ích kinh tế tự thân chủ kinh tế, biểu cụ thể trình cạnh tranh giữ mở rộng mức chiếm hữu thị trường, gia tăng mức tiêu thụ, nâng cao lợi nhuận Áp lực bên cạnh tranh đọ sức kịch liệt đối thủ cạnh tranh, kẻ bại tất bị đào thải Từ điển kinh doanh Anh (Xuất năm 1992): Cạnh tranh xem ganh đua, kình địch nhà kinh doanh thị trường nhằm tranh giành loại tài nguyên sản xuất loại khách hàng phía Theo từ điển Bách khoa toàn thư Việt Nam: Cạnh tranh hoạt động tranh đua người sản xuất hàng hoá, thương nhân, nhà kinh doanh kinh tế thị trường, bị chi phối quan hệ cung - cầu, nhằm dành điều kiện sản xuất, tiêu thụ thị trường có lợi Cạnh tranh buộc người sản xuất buôn bán phải cải tiến kĩ thuật, tổ chức quản lí để tăng suất lao động, nâng cao chất lượng hàng hố, thay đổi mẫu mã, bao bì phù hợp với thị hiếu khách hàng; giữ tín nhiệm; cải tiến nghiệp vụ thương mại dịch vụ, giảm giá thành, giữ ổn định hay giảm giá bán tăng doanh lợi Qua khái niệm nêu trên, ta hiểu cách đầy đủ: Cạnh tranh q trình kinh tế mà chủ thể kinh tế ganh đua nhau, tìm biện pháp nghệ thuật kinh doanh lẫn thủ đoạn để đạt mục tiêu kinh tế chiếm Trần Thanh Dung - Lớp D11QTDN3 Khóa luận tốt nghiệp Đại học Chương 1: Cơ sở lý luận cạnh tranh lực cạnh tranh doanh nghiệp lĩnh thị trường, giành lấy khách hàng đảm bảo tiêu thụ có lợi nhằm nâng cao vị Có thể nói đâu có lợi ích kinh tế có cạnh tranh Mục đích cuối cạnh tranh tối đa hố lợi ích doanh nghiệp lợi nhuận, người tiêu dùng lợi ích tiêu dùng Nhà nước khuyến khích cạnh tranh chủ thể sản xuất kinh doanh nhằm đẩy nhanh tiến khoa học - kĩ thuật công nghệ, nâng cao suất lao động chất lượng sản phẩm, giảm giá thành, sở đó, tăng lợi nhuận cho người sản xuất, kinh doanh giỏi, đồng thời có lợi cho người tiêu dùng toàn xã hội, thừa nhận cạnh tranh khuôn khổ pháp luật, chống hoạt động phạm pháp đẻ hệ tiêu cực xã hội (làm hàng giả, buôn lậu, trốn thuế, ăn cắp quyền, đầu tích trữ, độc quyền, hối lộ, lừa đảo…) làm cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường, bất ổn kinh tế dẫn tới phân hoá giàu nghèo ngày tăng 1.1.2 Năng lực cạnh tranh Doanh nghiệp a Khái niệm lực cạnh tranh Theo quan điểm tổng hợp Van Duren, Martin Westgren lực cạnh tranh khả tạo trì lợi nhuận, thị phần thị trường nước Các số đánh giá suất lao động, công nghệ, tổng suất yếu tố sản xuất, chi phí cho nghiên cứu phát triển, chất lượng tính khác biệt sản phẩm, chi phí đầu vào Ngồi ra, theo lý thuyết tổ chức công nghiệp xem xét lực cạnh tranh dựa khả sản xuất sản phẩm mức giá ngang hay thấp mức giá phổ biến mà khơng có trợ cấp, đảm bảo đứng vững trước đối thủ khác hay sản phẩm thay Theo Michael E Porter, lực cạnh tranh khả sáng tạo sản phẩm có quy trình cơng nghệ độc tạo giá trị gia tăng cao phù hợp với nhu cầu khách hàng, chi phí thấp, suất cao nhằm tăng nhanh lợi nhuận Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp khả vượt qua đối thủ cạnh tranh để trì phát triển thân doanh nghiệp Như vậy, lực cạnh tranh hiểu khả khai thác, huy động, quản lý sử dụng nguồn lực điều kiện khách quan cách có hiệu nhằm tạo lợi cạnh tranh trước đối thủ, đảm bảo cho doanh nghiệp tồn phát triển thị trường Thông thường người ta đánh giá khả cạnh tranh doanh nghiệp thông qua yếu tố nội quy mô, khả tham gia cạnh tranh rút khỏi thị trường, sản phẩm, lực quản lý, suất lao động, trình độ cơng nghệ Tuy nhiên, khả lại bị tác động nhiều yếu tố bên (Nhà nước thể chế trung gian) Trần Thanh Dung - Lớp D11QTDN3 ... THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TNHH MAY TINH LỢI 2.1 Khái quát chung công ty TNHH May Tinh Lợi 2.1.1 Giới thiệu công ty TNHH May Tinh Lợi - Tên: Công ty TNHH May Tinh Lợi - Tên giao... tranh công ty TNHH May Tinh Lợi 72 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TNHH MAY TINH LỢI .79 3.1 Định hướng cho hoạt động gia công hàng dệt may công ty .79... công ty TNHH May Tinh Lợi  Thực trạng lực cạnh tranh công ty, đưa ưu điểm tồn trình cạnh tranh nguyên nhân tồn  Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh công ty TNHH May Tinh Lợi Đối
- Xem thêm -

Xem thêm: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TNHH MAY TINH LỢI, GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TNHH MAY TINH LỢI, CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP, 1 Cơ sở lý luận về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh và lợi thế cạnh tranh, 2 Các yếu tố bên ngoài tác động đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, 3 Các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, 4 Mô hình đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TNHH MAY TINH LỢI, 1 Khái quát chung về công ty TNHH May Tinh Lợi, 2 Phân tích các yếu tố môi trường tác động đến năng lực cạnh tranh của công ty TNHH May Tinh Lợi., 3 Đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của công ty TNHH May Tinh Lợi, CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TNHH MAY TINH LỢI, 2 Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH May Tinh Lợi, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn