MỘT số GIẢI PHÁP NHẰM THÚC đẩy HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG MAY mặc tại CÔNG TY TNHH MAY TINH lợi

79 35 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 21:38

Đề tài luận văn, khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khoa quản trị kinh doanh, quản trị marketing, quản trị doanh nghiệp. Hoạt động xuất khẩu, xuất nhập khẩu, xuất khẩu hàng dệt may. Khóa luận tốt nghiệp Đại học Lời cảm ơn LỜI CÁM ƠN Để hồn thành khóa luận tốt nghiệp hồn thành chương trình học bốn năm trường Học Viện Cơng Nghệ Bưu Chính Viễn Thơng, em nhận dạy tận tình với kinh nghiệm quý báu từ quý thầy cô môn khoa Quản Trị Kinh Doanh trường Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thơng Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Thị Minh An, người trực tiếp hướng dẫn, tận tình giúp đỡ động viên em suốt trình thực khóa luận tốt nghiệp Em xin gửi lời cảm ơn đến Công ty TNHH may Tinh Lợi tạo điều kiện cho em thực công tác thực tập, điều tra, thu thập số liệu, tài liệu phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài khóa luận tốt nghiệp Xin chân thành cảm ơn anh, chị Cơng ty giúp đỡ nhiệt tình thời gian thực tập Thật lòng vơ cảm ơn hỗ trợ, giúp đỡ, động viên tồn thể gia đình, bạn bè suốt q trình hồn thành khóa luận tốt nghiệp, suốt trình học tập vừa qua Mặc dù cố gắng song khóa luận tốt nghiệp khơng thể tránh thiếu sót Kính mong q thầy giáo tồn thể bạn bè góp ý để đề tài hồn thiện Xin kính chúc Thầy, Cơ sức khỏe thành công nghiệp đào tạo tri thức tương lai Một lần xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2015 Sinh viên Hoàng Ban Mai SVTH: Hoàng Ban Mai – D11QTDN1 i Khóa luận tốt nghiệp Đại học Mục lục MỤC LỤC LỜI CÁM ƠN .i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .iv STT iv Chữ viết tắt iv Viết đầy đủ iv iv ASEAN iv Hiệp hội Quốc gia Đông Nam Á .iv Association of Southeast Asian Nations iv iv ATC iv Hiệp định hàng dệt .iv iv B/L iv Vận đơn iv iv BHXH iv Bảo hiểm xã hội iv iv BQ iv Bình quân iv iv C/O iv Giấy chứng nhận xuất xứ iv iv EU iv Liên minh Châu Âu iv iv KNXK iv Kim ngạch xuất iv iv MFA iv Hiệp định đa sợi iv 10 iv NK iv SVTH: Hồng Ban Mai – D11QTDN1 ii Khóa luận tốt nghiệp Đại học Mục lục Nhập iv 11 iv NSNN iv Ngân sách nhà nước .iv 12 iv NVL iv Nguyên vật liệu iv 13 iv TNHH iv Loại hình Công ty trách nhiệm hữu hạn iv 14 iv TPP iv Hiệp định Đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương iv 15 iv USD iv Đô la Mỹiv 16 iv VN iv Việt Nam iv 17 iv VND iv Việt Nam đồng iv 18 iv WTO iv Tổ chức thương mại giới iv (World Trade Organization) iv DANH MỤC HÌNH, ĐỒ v LỜI MỞ ĐẦU SVTH: Hồng Ban Mai – D11QTDN1 iii Khóa luận tốt nghiệp Đại học Danh mục từ viết tắt DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt Viết đầy đủ Hiệp hội Quốc gia Đông Nam Á ASEAN ATC Hiệp định hàng dệt B/L Vận đơn BHXH Bảo hiểm xã hội BQ Bình quân C/O Giấy chứng nhận xuất xứ EU Liên minh Châu Âu KNXK Kim ngạch xuất MFA Hiệp định đa sợi 10 NK Nhập 11 NSNN Ngân sách nhà nước 12 NVL Nguyên vật liệu 13 TNHH Loại hình Cơng ty trách nhiệm hữu hạn 14 TPP Hiệp định Đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương 15 USD Đơ la Mỹ 16 VN Việt Nam 17 VND Việt Nam đồng 18 WTO 19 XK Xuất 20 XNK Xuất nhập Association of Southeast Asian Nations Tổ chức thương mại giới (World Trade Organization) SVTH: Hồng Ban Mai – D11QTDN1 iv Khóa luận tốt nghiệp Đại học Danh mục hình, đồ DANH MỤC HÌNH, ĐỒ LỜI CÁM ƠN .i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .iv STT iv Chữ viết tắt iv Viết đầy đủ iv iv ASEAN iv Hiệp hội Quốc gia Đông Nam Á .iv Association of Southeast Asian Nations iv iv ATC iv Hiệp định hàng dệt .iv iv B/L iv Vận đơn iv iv BHXH iv Bảo hiểm xã hội iv iv BQ iv Bình quân iv iv C/O iv Giấy chứng nhận xuất xứ iv iv EU iv Liên minh Châu Âu iv iv KNXK iv Kim ngạch xuất iv iv MFA iv Hiệp định đa sợi iv 10 iv SVTH: Hồng Ban Mai – D11QTDN1 v Khóa luận tốt nghiệp Đại học Danh mục hình, đồ NK iv Nhập iv 11 iv NSNN iv Ngân sách nhà nước .iv 12 iv NVL iv Nguyên vật liệu iv 13 iv TNHH iv Loại hình Cơng ty trách nhiệm hữu hạn iv 14 iv TPP iv Hiệp định Đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương iv 15 iv USD iv Đô la Mỹiv 16 iv VN iv Việt Nam iv 17 iv VND iv Việt Nam đồng iv 18 iv WTO iv Tổ chức thương mại giới iv (World Trade Organization) iv DANH MỤC HÌNH, ĐỒ v LỜI MỞ ĐẦU SVTH: Hoàng Ban Mai – D11QTDN1 vi Khóa luận tốt nghiệp Đại học SVTH: Hồng Ban Mai – D11QTDN1 Danh mục hình, đồ vii Khóa luận tốt nghiệp Đại học Danh mục bảng, biểu DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU LỜI CÁM ƠN .i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .iv STT iv Chữ viết tắt iv Viết đầy đủ iv iv ASEAN iv Hiệp hội Quốc gia Đông Nam Á .iv Association of Southeast Asian Nations iv iv ATC iv Hiệp định hàng dệt .iv iv B/L iv Vận đơn iv iv BHXH iv Bảo hiểm xã hội iv iv BQ iv Bình quân iv iv C/O iv Giấy chứng nhận xuất xứ iv iv EU iv Liên minh Châu Âu iv iv KNXK iv Kim ngạch xuất iv iv MFA iv Hiệp định đa sợi iv 10 iv SVTH: Hồng Ban Mai – D11QTDN1 vi Khóa luận tốt nghiệp Đại học Danh mục bảng, biểu NK iv Nhập iv 11 iv NSNN iv Ngân sách nhà nước .iv 12 iv NVL iv Nguyên vật liệu iv 13 iv TNHH iv Loại hình Cơng ty trách nhiệm hữu hạn iv 14 iv TPP iv Hiệp định Đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương iv 15 iv USD iv Đô la Mỹiv 16 iv VN iv Việt Nam iv 17 iv VND iv Việt Nam đồng iv 18 iv WTO iv Tổ chức thương mại giới iv (World Trade Organization) iv DANH MỤC HÌNH, ĐỒ v LỜI MỞ ĐẦU DANH MỤC BIỂU LỜI CÁM ƠN .i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .iv STT iv Chữ viết tắt iv SVTH: Hồng Ban Mai – D11QTDN1 vii Khóa luận tốt nghiệp Đại học Danh mục bảng, biểu Viết đầy đủ iv iv ASEAN iv Hiệp hội Quốc gia Đông Nam Á .iv Association of Southeast Asian Nations iv iv ATC iv Hiệp định hàng dệt .iv iv B/L iv Vận đơn iv iv BHXH iv Bảo hiểm xã hội iv iv BQ iv Bình quân iv iv C/O iv Giấy chứng nhận xuất xứ iv iv EU iv Liên minh Châu Âu iv iv KNXK iv Kim ngạch xuất iv iv MFA iv Hiệp định đa sợi iv 10 iv NK iv Nhập iv 11 iv NSNN iv Ngân sách nhà nước .iv 12 iv NVL iv SVTH: Hoàng Ban Mai – D11QTDN1 viii Khóa luận tốt nghiệp Đại học Chương 2: Thực trạng hoạt động xuất hàng may mặc Công ty TNHH May Tinh Lợi Thứ nhất: nguyên phụ liệu dệt may công ty chủ yếu nhập từ Trung Quốc nên hàng dệt may cơng ty ln có giá thành sản xuất cao so với Trung Quốc Do đó, sản phẩm cơng ty khó cạnh tranh giá so với Trung Quốc thị trường EU nói riêng, giới nói chung Thứ hai: trình độ cơng nghệ lực sản xuất công ty thấp 20-30% so với mặt chung khu vực Lao động có tay nghề cao, giàu kinh nghiệm chiếm tỷ lệ nhỏ Bên cạnh đó, mức độ ổn định nguồn lao động công ty không cao khiến cho công ty thường xuyên phải quan quan tâm đến việc tuyển dụng lao động Thứ ba: kiểu dáng mẫu mã hàng dệt may công ty khó theo kịp nước khác khu vực, Trung Quốc Khả tự thiết kế cơng ty hạn chế, phần lớn làm theo mẫu mã đặt hàng phía EU để xuất Thứ tư: công tác nghiên cứu, tiếp cận thị trường EU thị trường khác thực chưa thực có hiệu Hệ thống thơng tin thị trường EU chưa cập nhật đầy đủ, kịp thời Trong thời gian tới đây, công ty cần quan tâm tập trung vào công tác nghiên cứu, tiếp cận thị trường EU nói tiêng quốc tế nói chung, tiếp tục trì thị trường tại, mở rộng sang thị trường khác Thứ năm: số lượng hội chợ triển lãm mà công ty tham gia ít, số lượng hội chợ, triển lãm quốc tế tổ chức nước Một mặt thông tin công ty hội chợ triển lãm nước chưa cập nhật kịp thời Mặt khác, kinh phí để tham gia hội chợ triển lãm (đặc biệt hội chợ triển lãm quốc tế) lớn, phải có đầu tư, chuẩn bị chu đáo mặt Thứ sáu: khả tài khả huy động vốn kinh doanh Cơng ty yếu, chủ yếu phụ thuộc Cơng ty mẹ Trong Cơng ty lại phải phân bổ vốn cho nhiều mặt hàng nên hiệu đạt thấp, khả hạn hẹp vốn kinh doanh hạn chế hoạt động mang tính xúc tiến Cơng ty nhằm tìm kiếm thị trường, khách hàng Do vậy, thời gian qua hoạt động kinh doanh Cơng ty mang tính chất nhỏ lẻ, ngồi chờ khách hàng nên hiệu chưa cao SVTH: Hoàng Ban Mai – D11QTDN1 54 Khóa luận tốt nghiệp Đại học Chương 3: Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất hàng may mặc Công ty TNHH May Tinh Lợi CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC TẠI CÔNG TY TNHH MAY TINH LỢI 3.1 Định hướng phát triển Công ty từ năm 2020 3.1.1 Quan điểm phát triển Công ty TNHH May Tinh Lợi Ngành công nghiệp dệt may ngành truyền thống lâu đời nhân dân ta từ trồng bông, ni tằm đến ươm tơ dệt vải có làng nghề từ xưa đến nay, nhiều mặt hàng dệt may có uy tín thị trường nước Kinh nghiệm nhiều nước, thời kỳ đầu phát triển ngành dệt may làm tiền đề phát triển ngành kinh tế khác phù hợp với khả vốn đầu tư vừa phải, vòng quay vốn nhanh, giải nhiều lao động, góp phần tăng tích lũy Với kinh tế Việt Nam, thời gian trước mắt vài ba thập ký tới đẩy nhanh phát triển ngành dệt may hướng cần thiết Nhận thức vai trò Cơng ty TNHH May Tinh Lợi đặt cho mục tiêu phấn đấu như: đảm bảo nhu cầu may mặc nhân dân nước, tăng kim ngạch xuất khẩu, đa dạng hóa mặt hàng mở rộng thị trường xuất khẩu.Tăng cường công tác chuẩn bị sản xuất kinh doanh từ phòng kế hoạch, kỹ thuật đến phân xưởng để nhanh chóng đưa mã hàng vào sản xuất tránh tình trạng ách tắc, bị trống đầu chuyền, bị gián đoạn kỹ thuật thiếu nguyên phụ liệu đầu vào trình sản xuất Đồng thời nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, nâng cao suất lao động, cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng tiến độ giao hàng Công ty cố gắng nghiên cứu, học tập kinh nghiệm thành công doanh nghiệp khác ngành để giai đoạn tới đưa vào áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với mơ hình hoạt động Cơng ty nhằm cải thiện chất lượng công tác quản lý sản xuất, mang lại hiệu cao cho hoạt động xuất công ty Từng bước chuyển hướng sang phương thức mua đứt gián đoạn Tận dụng tối đa nguồn nguyên liệu nước hạ giá thành gia công chủ động việc sản xuất kinh doanh, coi hướng đắn đạt hiệu cao kinh doanh ngành hàng Ngoài việc giữ vững thị trường truyền thống, công ty tiến hành mở rộng thị trường bạn hàng, áp dụng hình thức kinh doanh linh hoạt phù hợp, tăng cường tự doanh, coi trọng mục tiêu hiệu kinh doanh an toàn vốn Ngoài việc xuất sang thị trường có hạn ngạch, Cơng ty khai thác triệt để thị trường không hạn ngạch như: Đài Loan, Singapo, Nhật Bản, Úc…Hiện nay, Công ty đầu tư mở rộng nâng công suất tăng cao so với giá trị ban đầu, tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho người lao động 3.1.2 Phương hướng nhiệm vụ Cơng ty SVTH: Hồng Ban Mai – D11QTDN1 55 Khóa luận tốt nghiệp Đại học Chương 3: Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất hàng may mặc Công ty TNHH May Tinh Lợi Sau 20 năm phát triển ngành Dệt may Việt Nam ln có tỉ lệ tăng trưởng bình qn 15%/năm, giải việc làm cho 2,5 triệu lao động nước Năm 2014, tổng doanh thu toàn ngành đạt 20 tỷ USD (chiếm 15% GDP) Hiện nay, nước EU chiếm 50%, TPP chiếm 30% tổng kim ngạch xuất hàng dệt may Việt Nam, tiếp sau thị trường Nhật Bản Hàn Quốc Tuy nhiên, thuế suất thị trường Mỹ EU ngành hàng Dệt may Việt Nam cao: Mỹ 17,5%; EU 9,6% Thời gian qua, Chính phủ nỗ lực mở rộng cánh cửa xuất cho Dệt may Việt Nam việc đẩy nhanh tiến trình đàm phán tham gia vào Hiệp định Đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp định thương mại tự với EU Hiệp định thương mại tự với Hàn Quốc để đưa thuế suất 0% Việc Việt Nam trở thành thành viên thức nước ASEAN, AFTA…, có quyền ký hiệp định song phương nước khác khu vực đặc biệt nước ASEAN có xu hướng giảm thuế xuất hàng dệt may xuống từ 0-5% thuận lợi ngành dệt may Việt Nam công ty TNHH May Tinh Lợi Hơn nữa, theo hiệp định hàng dệt (ATC) ký vòng đàm phán thương mại đa biên tháng 04-1997 Maraket ghi nhận ATC thay cho hiệp định đa sợi (MFA) đến ngày 1-1-2005 tất hàng dệt may phải hòa nhập trở lại theo nguyên tắc thương mại thông thường WTO hàng rào hạn ngạch hàng may vào Mỹ loại bỏ thuế trung bình giảm 9% Đây thời lớn mà Công ty TNHH May Tinh Lợi cần phải chuẩn bị đầu tư đón trước thời để vào thị trường đầy tiềm Bên cạnh thời trên, Công ty May Tinh Lợi ngành công nghiệp dệt may Việt Nam gặp nhiều khó khăn thách thức cần quan tâm:Sức cạnh tranh ngành dệt may Việt Nam thấp tiến hành hội nhập thị trường khu vực giới Một nguyên nhân dẫn đến tượng hầu hết loại chi phí cho đơn vị sản phẩm cao từ 15-20% nên giá thành sản phẩm chưa cạnh tranh với sản phẩm Trung Quốc, Banglades, Parkistan Năng suất lao động ngành dệt may Việt Nam 2/3 so với mức trung bình nước ASEAN, hoạt động kỹ người lao động không đồng dẫn đến suất lao động thấp Các chi phí nguyên phụ liệu cao công nghệ lạc hậu, mức tiêu hao lớn, hệ thống cung cấp đầu vào chưa kiểm soát chặt chẽ, chi phí trung gian cao nên giá thành cao làm giảm cạnh tranh hàng dệt may Việt Nam Phần lớn nguyên phụ liệu cho may xuất phải nhập khẩu, dẫn đến phần giá trị gia tăng thu thấp chưa tương xứng với tiềm khơng thuận lợi cho việc sản xuất theo hình thức FOB Cơng tác thiết kế mẫu mốt yếu chưa trọng, nước ta có đội ngũ nhà thiết kế trẻ, giàu lực mẫu mã thiết kế chưa thực vào sống, chủ yếu nặng phần trình diễn, thời gian hàng ngày phần lớn lại SVTH: Hoàng Ban Mai – D11QTDN1 56 Khóa luận tốt nghiệp Đại học Chương 3: Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất hàng may mặc Công ty TNHH May Tinh Lợi sưu tầm từ catalogue nước ngoài, khâu thiết kế nhiều hạn chế, mẫu mã nghèo nàn, chưa xây dựng thương hiệu mang đặc trưng tầm cỡ quốc tế Đó nguyên nhân dẫn đến hàng dệt may Việt Nam dù có ưu chưa thể tự chủ để phát triển hội nhập thương trường quốc tế Hầu hết doanh nghiệp dệt may chưa có kinh nghiệm thụ động hoạt động tiếp thị, chưa có chiến lược tiếp thị hàng dệt may Việt Nam Công tác xúc tiến thương mại chưa kết hợp khai thác sử dụng triệt để công cụ: quảng cáo, xúc tiến bán hàng, bán hàng trực tiếp tuyên truyền 3.2 Các giải pháp nhằm thúc đẩy xuất hàng dệt may Công ty TNHH May Tinh Lợi 3.2.1 Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu mở rộng thị trường Đây yếu tố mà Cơng ty chủ động kiểm sốt được, muốn đẩy mạnh cơng tác Cơng ty cần xây dựng kế hoạch nghiên cứu mở rộng thị trường hoàn chỉnh, xác định lực khả khai thác nguồn lực bên để cân nhắc mức độ đầu tư cho cơng tác nhằm tránh tình trạng đầu tư tràn lan, khơng tập trung hay đầu tư q ít, từ thành lập công ty thành lập nên tổ phát triển thị trường Tuy nhiên, hiệu làm việc phận chưa cao thiếu hụt nhân thiếu vốn để đầu tư Do đó, Cơng ty cần : Tuyển thêm nhân viên có khả làm việc tốt với thị trường, xếp lại nhân cho phận này, xác định trách nhiệm cụ thể cho công việc người Hằng năm, tổ chức chuyến khảo sát thực tế để đánh giá phản ứng người tiêu dùng với sản phẩm nào, giá có phù hợp khơng, đối thủ cạnh tranh, kênh phân phối phù hợp với Công ty… Mặt khác chi phí tìm hiểu thị trường tốn nên Công ty cần kết hợp công tác nghiên cứu thị trường với công tác xúc tiến, quảng bá sản phẩm thông qua việc kết hợp tham gia hội chợ, triển lãm với nắm bắt thông tin tình hình thực tế thị trường Nhiệm vụ đoàn tham gia hội chợ vừa quảng bá sản phẩm, hình ảnh Cơng ty với khách hàng vừa phải thu thập thông tin đối thủ cạnh tranh, giá cả, chất lượng, mẫu mã, xu hướng tiêu dùng sản phẩm để đánh giá vị trí cạnh tranh Công ty thị trường 3.2.2 Tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá sản phẩm, hình ảnh Cơng ty Cơng ty TNHH May Tinh Lợi cần giới thiệu sản phẩm đến với khách hàng với người tiêu dùng thông qua việc xúc tiến, quảng bá sản phẩm hình ảnh cơng ty, biện pháp cụ thể như: Tích cực tham gia hội chợ, triển lãm để giới thiệu sản phẩm hình ảnh hàng may mặc Cơng ty Tinh Lợi đến với khách hàng SVTH: Hoàng Ban Mai – D11QTDN1 57 Khóa luận tốt nghiệp Đại học Chương 3: Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất hàng may mặc Công ty TNHH May Tinh Lợi Ra đời Catologue sản phẩm Công ty Tinh Lợi với sản phẩm độc đáo mang tính thời trang tạo ấn tượng khách hàng Công ty May Tinh Lợi cần xây dựng thương hiệu riêng mình, thương hiệu gắn với quyền, nhãn mác hàng hóa, hình ảnh, logo sản phẩm, thương hiệu phải xây dựng tảng chất lượng sản phẩm, mẫu mã dịch vụ hậu mà Cơng ty cung cấp, biện pháp hữu hiệu quảng cáo, hầu hết thương hiệu tiếng chi phí quảng cáo họ lớn Do Cơng ty cần xây dựng kế hoạch chi phí cho quảng cáo, sử dụng hình thức quảng cáo như: báo chí, ấn phẩm, áp phích… hay quảng cáo qua truyền hình kết hợp với phương tiện thơng tin đại chúng Tùy thuộc vào nguồn kinh phí mà cơng ty lựa chọn hình thức quảng cáo cho phù hợp hiệu 3.2.3 Nâng cao trình độ nghiệp vụ xuất khẩu, sử dụng có hiệu nguồn nhân lực Thị trường may giới phức tạp, nhu cầu hàng may mặc biến động theo mùa Hơn nữa, tập quán thương mại, ngôn ngữ giao dịch với nước thị trường khác có khác Do vậy, đòi hỏi người làm cơng tác xuất nhập phải linh hoạt tinh thông nghiệp vụ ngoại thương, giỏi ngoại ngữ phải hiểu biết chuyên môn ngành may Con người yếu tố định thành công doanh nghiệp Phát triển nguồn nhân lực phù hợp với mục tiêu chiến lược lĩnh vực quan tâm đặc biệt lãnh đạo công ty Nhân lực nguồn lực quan trọng để đẩy mạnh họat động kinh doanh xuất vào thị trường quốc tế Trong thực tế Công ty thiếu nhiều cán am hiểu thị trường EU, Mỹ Nhật Bản…các nhà thiết kế giỏi, nhân viên tiếp thị bán hàng Do đó, Cơng ty cần phải đầu tư vào nguồn nhân lực để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xuất thị trường đường đào tạo phát triển nhân lực.Trước mắt để bổ sung thiếu hụt cán kinh doanh am hiểu thị trường này, Công ty cần phải kết hợp với trường đại học, với Bộ Công Thương với ban ngành có liên quan tổ chức khố học tìm hiểu thị trường cho sản phẩm dệt may Về lâu dài Công ty cần phải cử cán học số nước để hiểu biết thị trường, tập quán mua sắm, phong cách thời trang họ người dân nơi Như vậy, điều học qua sách báo họ có kinh nghiệm thực tế biết phong tục, tập quán người dân nơi đây, kinh nghiệm công việc kết hợp va chạm thực tiễn cộng với sở lý luận hành trang giúp họ tự tin đàm phán với khách hàng, q trình gửi đào tạo cơng ty kết hợp việc học tập họ với việc thu thập thông tin xu hướng tiêu dùng,các mẫu mã, chiến lược cạnh tranh mà đối thủ cạnh tranh áp dụng Tuyển dụng nhân viên đào tạo chuyên ngành kinh doanh quốc tế, marketing quốc tế, ngoại ngữ để bổ sung vào đội ngũ marketing kinh doanh công ty thị trường nước xuất SVTH: Hoàng Ban Mai – D11QTDN1 58 Khóa luận tốt nghiệp Đại học Chương 3: Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất hàng may mặc Công ty TNHH May Tinh Lợi Tuyển dụng nhân viên thiết kế giỏi để đẩy mạnh công tác thiết kế kết hợp với việc đào tạo lại đội ngũ thiết kế Công ty, Công ty cần động viên, khuyến khích nhân viên tự tham gia khố học để nâng cao trình độ chun mơn, trình độ ngoại ngữ… Bên cạnh đó, Cơng ty cần có sách lương, thưởng hấp dẫn, chế độ đãi ngộ tốt dành hội thăng tiến cho người lao động nhằm thu hút giữ chân nhân tài 3.2.4 Nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng mẫu mã Hầu hết thị trường xuất hàng dệt may Công ty Tinh Lợi đánh giá khó tính Với họ, sau giá tiêu chí lựa chọn chất lượng sản phẩm, họ dễ bị ấn tượng sau sử dụng sản phẩm lần đầu tiên, thấy tốt họ mua sản phẩm thường xun, thấy khơng tốt khó thuyết phục họ quay trở lại với sản phẩm cơng ty cơng ty có cố gắng đến Tuy nói khơng có nghĩa hình ảnh sản phẩm Cơng ty khơng thể thay đổi Vì vậy, từ Công ty phải nâng cao chất lượng sản phẩm để tạo ấn tượng tốt cho khách hàng mua sản phẩm Công ty Là đơn vị sản xuất hàng xuất nên chất lượng sản phẩm dệt may phụ thuộc vào nguyên phụ liệu tay nghề công nhân trực tiếp sản xuất Chất lượng sản phẩm dệt may phụ thuộc lớn vào chất lượng vào chất lượng nguyên phụ liệu nên cần cẩn thận kiểm tra kỹ chất lượng nguyên phụ liệu trình sản xuất sản phẩm Cơng ty nên chọn đơn vị có uy tín sản xuất dây chuyền đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 9000, ISO 14000…điều mà nhà nhập quan tâm nhập hàng dệt may Chất lượng sản phẩm với hàng dệt may thể bình diện đẹp bền Sản phẩm đẹp sản phẩm thời trang, phù hợp với truyền thống văn hóa, cách ăn mặc người tiêu dùng Xu khoa học công nghệ phát triển vũ bão yêu cầu cơng ty phải ln có chiến lược, tầm nhìn việc đầu tư máy móc thiết bị Chí có đầu tư, đổi máy móc thiết bị nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí, tăng suất lao động, từ tăng khả cạnh tranh công ty Đổi công nghệ không đổi máy móc thiết bị mà đổi mớ nhận thức, kỹ phương pháp sản xuất - Công ty tiếp tục đầu tư công nghệ đại, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng xuất đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng - Xây dựng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm xuấ theo tiêu chuẩn quốc tế đặc thù dân tộc người tiêu dùng - Nâng cao chất lượng nguyên vật liệu, đảm bảo đủ tiêu chuẩn sản xuất hàng xuất - Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên QA, KCS kiểm tra giám sát chất lượng sản phẩm SVTH: Hồng Ban Mai – D11QTDN1 59 Khóa luận tốt nghiệp Đại học Chương 3: Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất hàng may mặc Công ty TNHH May Tinh Lợi - Nâng cao chất lượng hàng xuất truyền thống Củng cố nâng cao chất lượng sản phẩm hàng dệt may Kiên loại bỏ sản phẩm không đạt yêu cầu, hàng dởm, hàng nhái khỏi hệ thống tiêu thụ cơng ty nhằm tăng lòng tin cho khách hàng sản phẩm công ty Thiết kế sản phẩm khâu yếu công ty đẩy mạnh hoạt động xuất Tập trung nghiên cứu cải tiến mẫu mã có từ chi tiết nhỏ nhất, đảm bảo hình dáng, thông số, màu sắc, phù hợp với đối tượng khách hàng Duy trì củng cố sản phẩm mũi nhọn công ty Đồng thời tăng cường hoạt động thiết kế may đo nhằm phục vụ nhu cầu đa dạng khách hàng Tiếp tục mở rộng kênh phân phối, phương pháp tiếp cận khách hàng, xây dựng chế bán hàng linh hoạt 3.2.5 Tạo nguồn vốn cho xuất Nguồn vốn giúp cho Công ty giải nhiều vấn đề việc mở rộng hoạt động xuất Công ty cần có kế hoạch tạo nguồn vốn để đáp ứng cho nhu cầu đầu tư mở rộng thị trường xuất sang thị trường nước Nguồn vốn tự có giúp công ty chủ động khoản đâu tư vào hoạt động kinh doanh theo chiều sâu Khi có lợi nhuận cơng ty cần có kế hoạch phân chia lợi nhuận bổ sung vào nguồn vốn sau chu kỳ kinh doanh, biện pháp tốt để nâng cao vốn tự có Cơng ty Đối với doanh nghiệp, nguồn vốn yếu tố có giới hạn Ngồi nguồn vốn tự có doanh nghiệp cần phải huy động nguồn vốn bên để giải nhu cầu vốn đẩy mạnh hoạt động kinh doanh Vốn bên huy động từ tổ chức tín dụng, Ngân hàng nước quốc tế Muốn huy động doanh nghiệp phải làm ăn có hiệu quả, sở để ngân hàng đánh giá khả hoàn trả vốn doanh nghiệp Vì vậy, Cơng ty TNHH May Tinh Lợi cần tạo dựng đẩy mạnh mối quan hệ lâu dài với số Ngân hàng tổ chức tín dụng để huy động vốn nhanh cần 3.2.6 Giải pháp quản trị rủi ro khâu thực hợp đồng gia cơng Phòng tránh rủi ro khâu nhập nguyên vật liệu: bao gồm giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro khâu thực hợp đồng nhập nguyên vật liệu từ thị trường Hồng Kông Công ty - Xin giấy phép nhập Để tránh rủi ro khâu xin giấy phép nhập khẩu, trước làm hồ xin giấy phép NK, cần chuẩn bị đầy đủ hồ xin cấp giấy phép nhập sau ký hợp đồng gia cơng Ngồi ra, Công ty cần thường xuyên theo dõi nắm bắt thay đổi thủ tục hành liên quan đến xin giấy phép nhập nguyên vật liệu Kịp thời thay đổi tiêu chuẩn chất lượng theo yêu cầu nhập nguyên vật liệu - Thủ tục khai hải quan SVTH: Hoàng Ban Mai – D11QTDN1 60 Khóa luận tốt nghiệp Đại học Chương 3: Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất hàng may mặc Công ty TNHH May Tinh Lợi Để tránh rủi ro việc thuê dịch vụ khai báo hải quan doanh nghiệp tự thực khai báo, doanh nghiệp tự thực chi phí cao Do đó, để tránh rủi ro xảy thuê dịch vụ khai thuê hải quan doanh nghiệp cần tìm hiểu kỹ lực hoạt động đại lý hải quan, kiểm tra tính xác hóa đơn nộp thuế chí phí, thường xuyên nhắc nhở đại lý hải quan trả lại tờ khai hải quan hồn thành thủ tục thơng quan - Nhận hàng Các rủi ro nhà cung cấp nguyên vật liệu muộn thường thơng báo trước, Công ty cần xác định rủi ro xảy nguyên nhân đâu Từ đưa phương án đàm phán với khách hàng bị giáo muộn, thương lượng lại hợp đồng, phải chịu phát Bên cạnh đó, ký kết hợp đồng, Cơng ty cần đưa vào điều khoản quy định rõ ràng tiêu chuẩn thuê tàu Biện pháp khác phục rủi ro hợp là: phát có sai sót giao nhận hàng hóa cần tiến hành kiểm định hàng cảng, chuẩn bị hồ đầy đủ thiệt hại, thủ tục cần thiết theo quy định để yêu cầu bồi thường - Kiểm tra hàng hóa nhập Khi thực kiểm định hàng đến cảng, công ty thường thuê dịch vụ kiểm định hàng hóa, phân tích việc cơng ty thua kiểm định tự ý khơng có thỏa thuận hợp đồng, khả đối tác khơng chấp nhận kết kiểm định cao Vì thế, bên mua bên bán cần thỏa thuận, thống quan kiểm định hàng đến cảng đến đưa điều khoản vào hợp đồng Đối với hợp đồng ký, có rủi ro xảy ra, phía nhà cung cấp kết kiểm định, khơng chịu bồi thường kết kiểm định buộc doanh nghiệp phải yêu cầu đưa tòa án giải Lúc Cơng ty cần tìm hiểu kỹ tập quán kinh doanh hệ thống luật thương mại nước - Khiếu nại Khi cần khiếu nại, cần xác định hội thắng kiện, chuẩn bị thủ tục, hồ khiếu nại cần đầy đủ, phù hợp với ngoại đối tượng 3.2.7 Đảm bảo tiến độ sản xuất thực hợp đồng Khi thực công tác giao dịch, đàm phán để ký kết hợp đồng với đối tác, công ty cần thỏa thuận thời gian giao hàng hợp lý cho khoảng thời gian đủ cho cơng ty thực hoạt động sản xuất, để có đủ số lượng sản phẩm giao cho khách hàng thời hạn đảm bảo yêu cầu chất lượng Nếu tiến độ sản xuất không đảm bảo, công ty giao hàng khơng thời hạn ký kết hàng hóa khơng đảm bảo u cầu chất lượng cơng ty phải chịu phạt theo quy định thưởng phạt hợp đồng Điều làm gia tăng chi phí, giảm lợi nhuận, ảnh hưởng đến hiệu sản xuất kinh doanh uy tín cơng ty với bạn hàng Mặt khác, SVTH: Hoàng Ban Mai – D11QTDN1 61 Khóa luận tốt nghiệp Đại học Chương 3: Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất hàng may mặc Công ty TNHH May Tinh Lợi việc giao hàng thời hạn đảm bảo tính thời trang, thời tiết sản phẩm may mặc Điểm đáng ý doanh nghiệp xuất vào thị trường EU đảm bảo thời gian giao hàng Các đối tác EU coi trọng việc giao hàng thời hạn, yêu cầu khắt khe sau yêu cầu chất lượng sản phẩm Để đảm bảo đuợc tiến độ sản xuất, công ty phải xây dựng kế hoạch thực thật chi tiết, cụ thể theo tháng, quý, theo lô hàng, hợp đồng xuất Kế hoạch phải triển khai đến phận, phòng ban tồn cơng ty phải có điều hành, kiểm tra, giám sát việc thực hiện, đảm bảo kế hoạch thực Như đảm bảo tiến độ sản xuất để giao hàng thời hạn Trước hết, cơng ty cần thực tốt công tác thu mua nguyên phụ liệu, trang bị máy móc, thiết bị đại, tiến tiến, thực tốt cơng tác bảo trì, bảo dưỡng máy móc, trang thiết bị cho máy móc thiết bị trạng thái làm việc tốt, đạt suất cao nhất, sau tổ chức thực sản xuất theo quy trình cơng nghệ sản xuất sản phẩm cơng ty Trong q trình thực hoạt động sản xuất cần có phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ phân công công việc, chức rõ ràng phòng ban, phận cơng ty nhằm đảm bảo cho q trình sản xuất diễn liên tục, nhanh chóng, khơng bị gián đoạn, nhằm nâng cao suất lao động, đảm bảo kịp thời tiến độ ký kết Cũng cần có biện pháp xử lý tích đáng trường hợp cố tình làm gián đoạn quy trình sản xuất, cơng nhân cần có chủ động truờng hợp máy móc, thiết bị có cố, tránh ỷ lại vào đội ngũ sửa chữa Công ty 3.2.8 Tăng cường hoạt động marketing xuất Tăng cường hiểu biết cập nhật thông tin thị trường xuất hữu Việc thu nhập, phân tích sử dụng thông tin thị trường xuất doanh nghiệp dệt may điều cần thiết Bởi đặc điểm nhóm hàng dệt may yêu cầu cao phù hợp với tiêu chuẩn xã hội, truyền thống văn hóa, xu hướng thời trang vùng thị trường mà sản phẩm xuất Hơn nữa, công ty kế hoạch sản xuất phi thực tế dựa thông tin thị trường sai lệch tất yếu dẫn đến tổn thất nhiều phương diện vốn, nguồn lực vật chất, uy tín, hình ảnh cơng ty Do đó, đứng trước thực trạng cạnh tranh hàng dệt may giới ngày trở lên gay gắt, việc nắm bắt thông tin thị trường xuất cách nhanh chóng, xác tạo lợi định cho công ty trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Phân đoạn thị trường hữu lựa chọn đoạn thị trường trọng điểm đồng thời phân theo khu vực địa lý Tính ổn định/không ổn định thị trường dựa yếu tố như: doanh thu xuất khẩu, số lượng đơn đặt hàng, mối quan hệ để lựa chọn đoạn thị trường trọng điểm công ty cho phù hợp Việc phân đoạn thị trường trọng ddierm khu vực thị trường giúp cho cơng ty xác định bạn hàng quan SVTH: Hoàng Ban Mai – D11QTDN1 62 Khóa luận tốt nghiệp Đại học Chương 3: Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất hàng may mặc Công ty TNHH May Tinh Lợi trọng mình, để vạch kế hoạch sẵn sàng đáp ứng ngày tốt thị trường này, nhằm mở rộng thị trường trọng điểm EU đóng góp nhiều vào doanh thu xuất công ty Tăng cường nghiên cứu phát triển (R&D) thị trường xúc tiến xuất xâm nhập vào thị trường Việc tăng cường nghiên cứu phát triển thị trường xúc tiến xuất xâm nhập thị trường công ty hoạt động cần thiết nhằm đáp ứng đường lối chiến lược thị trường hoạt động đề chiến lược phát triển Để thực tốt hoạt động này, đòi hỏi cơng ty phải xem xét mối quan hệ thương mại Việt Nam EU, đồng thời xem xết yếu tố liên quan đến thị trường như: mơi trường trị - văn hóa - pháp luật kinh tế, quy mơ thị trường, mơ hình tiêu dùng, phong cách sống, ngun tắc marketing, 3.3 Một số kiến nghị Nhà nước 3.3.1 Chính sách phát triển nguồn nguyên liệu cho ngành Dệt may Hiện nay, phần lớn nguyên phụ liệu ngành dệt may Việt Nam bông, sợi tổng hợp, hoá chất nhuộm, vải chất lượng cao phục vụ cho may xuất phụ liệu may mặc khác phải nhập nên khó khăn sản xuất mặt hàng việc làm cần thiết vừa để giảm bớt phụ thuộc ngành may vào nguồn nguyên phụ liệu nhập ngoại chủ động sản xuất kinh doanh, vừa để nâng cao lợi nhuận, hiệu xuất khẩu, nhờ ngành dệt may Việt Nam phát triển nhanh Nhà nước cần phải có biện pháp quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu có sách khuyến khích đầu tư phát triển vùng nguyên liệu để tạo nguồn nguyên liệu cho ngành dệt Về sản xuất sợi tư nhiên việc quy hoạch khu vực trồng hỗ trợ người trồng bơng cần thiết trước mắt, Nhà Nước cần quy hoạch vùng trồng sở bố trí lại cấu trồng thích hợp để tăng diện tích trồng bơng, đầu tư xây dựng sở hạ tầng, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, khuyến nông áp dụng kỹ thuật Về sản xuất sợi hố học, cơng nghiệp lọc dầu phát triển sở để đầu tư xây dựng số nhà máy sản xuất tơ sợi tổng hợp, sản xuất hoá chất nhuộm để thay phần nguyên phụ liệu mà ta phải nhập để phục vụ may xuất Đối với vấn đề phát triển sản phẩm, Nhà nước cần có sách hỗ trợ , khuyến khích khâu thiết kế sản xuất hàng mẫu, tổ chức đào tọa đội ngũ thiết kế mẫu mã Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp dệt may Việt nam việc đăng ký nhãn hiệu hàn hóa, đưa hàng dệt may Việt Nam thị trường giới với tên hiệu 3.3.2 Giải pháp phát triển cơng nghệ SVTH: Hồng Ban Mai – D11QTDN1 63 Khóa luận tốt nghiệp Đại học Chương 3: Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất hàng may mặc Công ty TNHH May Tinh Lợi Phát triển công nghệ khâu trọng yếu để thực chiến lược tăng tốc ngành dệt may Việt Nam đến năm 2020 Phát triển công nghệ giúp nâng cao suất chất lượng sản phẩm Thực tế Việt Nam nhận chuyển giao công nghệ, có nhập cơng nghệ lạc hậu từ năm 70, hạn chế công nghệ ảnh hưởng đến suất chất lượng hàng may mặc Do Nhà Nước cần có biện pháp nhằm phát triển công nghệ cho ngành dệt may Việt nam 3.3.3 Giải pháp đào tạo phát triển nguồn nhân lực Nguồn nhân lực Việt Nam yếu thiếu đội ngũ lao động có trình độ cao đội ngũ lao động trực tiếp sản xuất Với đội ngũ lao động trình độ cao, ngành dệt may thiếu nhà thiết kế có trình độ cao, có khả tạo mẫu mã phù hợp với người tiêu dùng , thiếu đội ngũ cán quản lý tốt cán am hiểu thị trường xuất khẩu.Với đội ngũ lao động trực tiếp sản xuất, theo đánh giá chun gia nước ngồi trình độ sử dụng máy móc cơng nhân Việt Nam đạt hiệu suất 70% nước khu vực 90% Trước tình hình nhà nước cần đẩy mạnh cơng tác giáo dục, đào tạo, trọng đến đào tạo đội ngũ thiết kế, đội ngũ quản lý đội ngũ nhân viên am hiểu thị trường xuất 3.3.4 Các giải pháp vốn Nhà nước cần tạo điều kiện cho doanh nghiệp vay vốn dễ dàng ưu đãi thông qua: - Phát triển hệ thống ngân hàng, tổ chức tín dụng nước quốc tế để tạo nguồn cung vốn phong phú Nới nỏng quy định vốn tỷ lệ chấp, ký quỹ… Có ưu đãi lãi suất Thu hút nguồn vốn nước ngồi thơng qua thu hút đầu tư trực tiếp gián tiếp cho ngành dệt may 3.3.5 Các sách ưu đãi thuế quan Thuế có tác động trực tiếp đến giá hàng hóa khả cạnh tranh hàng hóa thị trường để giúp doanh nghiệp tăng khả cạnh tranh, Nhà nước cần có sách ưu đãi thuế quan như: Giảm thuế: biện phápCông ty xuất nhập hàng may mặc trông đợi Ngành dệt may ngành phải nhập 70% nguyên liệu để sản xuất nên việc nhà nước giảm thuế miễn thuế nhập với nguyên liệu bơng, vải, sợi giúp doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất - Nhà nước cần có văn hướng dẫn doanh nghiệp việc thi hành luật thuế hay thông báo cho doanh nghiệp biết có thay đổi - Hồn thiện quy định thuế giúp doanh nghiệp dễ dàng khai nộp thuế - SVTH: Hoàng Ban Mai – D11QTDN1 64 Khóa luận tốt nghiệp Đại học Chương 3: Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất hàng may mặc Công ty TNHH May Tinh Lợi Cải cách thủ tục hải quan theo hướng đơn giản hóa nhằm tiết kiệm thời gian có doanh nghiệp xuất nhập - Xây dựng chế độ quản lý hạn ngạch bạch tránh tình trạng mua bán chuyển nhượng hạn ngạch trái phép, có kế hoạch phân bổ hạn ngạch sớm để giúp doanh nghiệp có định hướng sản xuất hàng xuất - 3.3.6 Cải cách thủ tục hành quản lý xuất nhập Thủ tục hành chính, cách thức nghiệp vụ quản lý hoạt động xuất có ảnh hưởng lớn đến q trình xuất hàng hóa Hàng xuất đồi hỏi thời hạn giao hàng phải với hợp đồng ngành hải quan thỉ tục kiểm tra xuất nhập rườm rà gây chậm trễ việc giao hàng cho khách hàng Trước hết nhà nước cần phải đại hóa ngành hải quan, hàng năm tổ chức khóa huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ hải quan luật vận tải biển, luật thuế, ngoại ngữ cho cán ngành hải quan Làm tránh gây thiệt hại cho đơn vị kinh doanh xuất nhập cho kinh tế quốc dân 3.3.7 Đảm bảo ổn định trị kinh tế, mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị với nước giới Có thể nói ổn định trị kinh tế nhân tố tạo sức hấp dẫn doanh nghiệp nước Trong năm gần đây, với ổn định trị cố gắng đảm bảo ổn định vĩ mơ kinh tế như: khắc phục tình trạng nhập siêu, kiềm chế lạm phát xuống mức thấp thu hút lớn nhà đầu tư nước vào nước tạo hội cho doanh nghiệp nước tham gia vào hoạt động kinh doanh quốc tế Trong năm tới, để khuyến khích hoạt động kinh tế đối ngoại khuyến khích xuất bên cạnh việc đảm bảo ổn định trị kinh tế cần giữ vững quan hệ hòa bình với nước khu vữ giới, đẩy mạnh quan hệ hợp tác hữu nghị với nước, tạo bầu khơng khí thuận lợi cho hoạt động kinh doanh quốc tế nói chung hoạt động xuất đất nước nói riêng Ngồi ra, nhà nước cần tạo môi trường kinh doanh thuận lợi mơi trường đất đai, nguồn tài chính, vật tư kĩ thuật, phương tiện cho hoạt động doanh nghiệp để phát triển ngành công nghiệp dệt may Đầy giải pháp cản, lại mang tính tổn hợp cao cần phối hợp Chính phủ, ngành chức định chế xã hội, văn hóa Về mặt sở sở pháp lý, quyền sở hữu tài sản phải quy định rõ ràng, quy chế Chính phủ phải xác định cách rõ ràng, mức độ can thiệp hành tùy tiện tối thiểu hóa, hệ thống thuế đơn giản, khơng tham nhũng, tiến trình pháp lý phải cơng hiệu Việt Nam trình cải cách thể chế, cần nhiều thời gian để hồn thiện mơi trường kinh doanh cho doanh nghiệp trước hết nước 3.3.8 Áp dụng sách tỷ giá hối đối linh hoạt để khuyến khích xuất SVTH: Hồng Ban Mai – D11QTDN1 65 Khóa luận tốt nghiệp Đại học Chương 3: Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất hàng may mặc Cơng ty TNHH May Tinh Lợi Chính sách tỷ giá với công cụ điều tiết vĩ mơ có vai trò ngày lớn phát triển kinh tế đất nước, quan hệ hợp tác kinh tế quốc tế Mục tiêu tỷ giá thời gian tới phải thường xuyên xác lập trì tỷ giá, ấn định phù hợp dựa sức mua thực tế đồng tiền Việt Nam so với ngoại tệ, phù hợp với cung cầu thị trường, đảm bảo ổn định kinh tế đối nội tăng truworng kinh tế đối ngoại cần thiết Nhà nước cần tạo điều kiện thuận lợi phương diện toán quan hệ ngoại hối cho hoạt động kinh tế đối ngoại đồng thời hỗ trợ cải cách chuyển dịch cấu kinh tế để thực nhanh chóng cơng cơng nghiệp hóa - đại hóa đất nước Hơn bên cạnh mục tiêu dài hạn ổn định kinh tế vĩ mô kiềm chế lạm phát sách tỷ giá cần tạo hỗ trợ hợp lý cho mục tiêu huyến khích xuất kiểm sốt nhập SVTH: Hồng Ban Mai – D11QTDN1 66 Khóa luận tốt nghiệp Đại học Kết luận KẾT LUẬN Hiện nay, ngành công nghiệp dệt may Việt nam coi ngành mũi nhọn, đóng vai trò đầu tàu q trình phát triển, cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước Ngành dệt may ngành xuất đem lại giá trị cao với việc đóng góp khoảng 15% cho giá trị xuất nước thời gian qua Hàng dệt may xuất chủ yếu xuất sang thị trường truyền thống Mỹ, EU, Nhật Bản, …Trong thị trường EU thị trường khắt khe hàng dệt may với dung lượng thị trường lớn việc dỡ bỏ hàng rào hạn ngạch hàng dệt may Việt Nam từ năm 2005 EU trở thành thị trường xuất tiềm doanh nghiệp dệt may nước ta, có Cơng ty TNHH May Tinh Lợi Cơng ty TNHH May Tinh lợi thành lập năm 2006 khu công nghiệp Nam Sách- TP Hải Dương- Tỉnh Hải Dương, từ thành lập đến nay, Công ty nỗ lực thực nhiều biện pháp thúc đẩy xuất khẩu, đặc biệt sang thị trường EU Với mục đích khơi phục đơn hàng, mở rộng thị trường xuất khẩu, tạo điều kiện cơng ăn việc làm cho cơng nhân việc Công ty chọn EU- thị trường rộng lớn đầy tiềm để đẩy mạnh xuất chiến lược hồn tồn hợp lý Qua phân tích thực trạng xuất hàng may mặc Công ty May Tinh Lợi sang thị trường EU thấy kim ngạch xuất Công ty sang EU ngày tăng với cấu mặt hàng xuất trở nên phong phú, đa dạng hơn, thị trường xuất ngày mở rộng Bên cạnh đó, cơng tác quản trị rủi ro hợp đồng đào tạo nhân lực trọng đem lại hiệu đáng kể Tuy nhiên, hoạt động xuất hạn chế yếu khả cạnh tranh kém, phận marketing chưa trọng… Trên sở phân tích thực trạng, khóa luận có đề xuất số biện pháp từ Công ty số kiến nghị nhà nước nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất hàng may mặc Công ty TNHH May Tinh Lợi sang thị trường EU đặc biệt điều kiện với giải pháp vi mô vĩ mô Việc nghiên cứu đề tài tương đối khách quan, hi vọng cung cấp thơng tin hữu ích thị trường EU đóng góp phần vào việc thúc đẩy hoạt động xuất hàng hóa Cơng ty TNHH May Tinh Lợi sang thị trường đầy tiềm SVTH: Hoàng Ban Mai – D11QTDN1 67 Khóa luận tốt nghiệp Đại học Danh mục tài liệu tham khảo DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Công ty TNHH May Tinh Lợi,( 2012-2014), “Báo cáo tài chính” Cơng ty TNHH May Tinh Lợi, (2012-2014), “Báo cáo tình hình xuất khẩu” Công ty TNHH May Tinh Lợi (2006) “Điều lệ tổ chức hoạt động ”Nguyễn Thị Hường; Tạ Lợi (2007) Giáo trình “ Nghiệp vụ ngoại thương: Lý thuyết thực hành”- tập NXB đại học KTQD Nguyễn Thị Hường ; Tạ Lợi (2013), Giáo trình “ Nghiệp vụ ngoại thương: Lý thuyết thực hành”- tập NXB đại học KTQD Vũ Hữu Tửu, (2006) Giáo trình “ Kỹ thuật nghiệp vụ giao dịch Ngoại thương” – NXB Đại học KTQD Trần Văn Hòe, (2009) , “Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu” NXB đại học KTQD Dỗn Kế Bơn, “ Nâng cao khả cạnh tranh cho hàng may mặc xuất WTO xoá bỏ hạn ngạch dệt may vào năm 2005”, Tạp chí Thương mại, số 8/2005 Như Hoa,“ Dệt may 2005 – thách thức lớn”, Thế giới thương mại số 12/2004 Nguyễn Thị Nga, Về phong cách ăn mặc người Mỹ, Tạp chí châu Mỹ ngày nay, số 10/2009 10 Lê Văn Tuấn, (2008) “Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất hàng may mặc Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ ” Luận văn tốt nghiệp ,KTQT-47 11 Phạm Xuân Hiến (2011) “Xuất hàng dệt may công ty TNHH May Tinh Lợi sang châu Âu(EU), thực trạng giải pháp “ Chuyên đề tốt nghiệp, KTQT-K40B 12 Lê Thị Hoài Thương (2008) Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất trực tiếp hàng may mặc công ty XNK May mặc Vinateximex, Luận văn tốt nghiệp QTKDQT-K47 13 Các trang web: Website tập đồn Crystal: www.crystalgroup.com Website cơng ty TNHH May Tinh Lợi: https://oas.crystal-regent.com.vn Website viện Dệt may Việt Nam: http://viendetmay.org.vn Website Hiệp hội dệt may Việt Nam: www.vietnamtextile.org.vn www.thongtinthitruongvietnam.com www.baothuongmai.com.vn www.vcci.com.vn Website trang báo điện tử: www.vnexpress.net www.hatrade.com www.tintucvietnam.vn www.vietnameconomy.com.vn http://www.thuongmai.vn SVTH: Hoàng Ban Mai – D11QTDN1 68 ... Lời mở đầu Phân tích thực trạng thúc đẩy xuất hàng may mặc công ty TNHH May Tinh Lợi - Đề xuất số giải pháp nhằm thúc đẩy xuất hàng may mặc công ty TNHH May Tinh Lợi Đối tượng nghiên cứu - Đề tài... 1: Một số lý luận chung hoạt động xuất Chương 2: Thực trang hoat động xuất Công ty TNHH May Tinh lợi sang thị trường EU Chương 3: Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất hàng may mặc Công. .. cứu Trên sở nghiên cứu thực tiễn tình hình sản xuất, xuất hàng may mặc Cơng ty TNHH May Tinh Lợi từ đề xuất giải pháp thúc đẩy xuất hàng may mặc Công ty sang thị trường EU Để thực mục tiêu trên,
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT số GIẢI PHÁP NHẰM THÚC đẩy HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG MAY mặc tại CÔNG TY TNHH MAY TINH lợi, MỘT số GIẢI PHÁP NHẰM THÚC đẩy HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG MAY mặc tại CÔNG TY TNHH MAY TINH lợi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn