Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động bán hàng tại công ty thức ăn chăn nuôi hoa kỳ

78 49 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 21:37

Đề tài luận văn, khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khoa quản trị kinh doanh, quản trị marketing, quản trị doanh nghiệp. Quản trị bán hàng, hoạt động bán hàng, bán hàng, tiêu thụ sản phẩm thức ăn chăn nuôi Khóa luận tốt nghiệp Đại Học LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận này, em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Thị Minh An, tận tình hướng dẫn suốt q trình viết khóa luận tốt nghiệp Đại Học Em chân thành cảm ơn quý thầy, cô khoa Quản trị kinh doanh, Học viện cơng nghệ bưu viễn thơng tận tình truyền đạt kiến thức bốn năm học tập Với vốn kiến thức tiếp thu trình học, khơng tảng cho q trình nghiên cứu khóa luận, mà hành trang q báu để em bước vào đời cách vững tự tin Em xin cám ơn Ban Giám Đốc phòng bán hàng công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Hoa Kỳ tạo điều kiện thuận lợi cho em thực tập công ty thời gian qua Đặc biệt em xin cám ơn tới cô anh chị: Cao Văn Điềm, Lê Thị Dung, Lê Trần Phong, Nguyễn Thị Tuyết nhiệt tình hướng dẫn, đóng góp ý kiến, cung cấp số liệu, chứng từ dạy kinh nghiệm quý báu trình em thực tập cơng ty Cuối em kính chúc quý thầy, cô dồi sức khỏe thành cơng nghiệp cao q Đồng kính chúc cô, chú, anh, chị công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Hoa Kỳ dồi sức khỏe, đạt nhiều thành công tốt đẹp công việc Trân trọng kính chào! Dương Thị Hương- D11QTDN1 Khóa luận tốt nghiệp Đại Học MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ ĐỒ LỜI CẢM ƠN LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN THỰC TIỄN VỀ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Những vấn đề công tác bán hàng 1.1.1 Khái niệm bán hàng 1.1.2 Chức nhiệm vụ công tác bán hàng 1.1.3 Vai trò mục tiêu hoạt động bán hàng 1.2 Nội dung công tác bán hàng 1.2.1 Nghiên cứu thị trường 1.2.2 Xác định kênh phân phối sách bán hàng 1.2.3 Công tác điều động phân phối hàng hoá vật chất 1.2.4 Quảng cáo xúc tiến bán hàng 10 1.2.5 Các phương pháp bán hàng 10 1.2.6 Yêu cầu lực lượng bán hàng 10 1.3 Các hoạt động sau bán hàng 11 1.4 Những nhân tố ảnh hƣởng tới hoạt động bán hàng 13 1.4.1 Các nhân tố khách quan 13 1.4.2 Các nhân tố chủ quan 14 CHƢƠNG THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THỨC ĂN CHĂN NUÔI HOA KỲ 18 2.1 Tổng quan công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Hoa Kỳ 18 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Hoa Kỳ 18 Dương Thị Hương- D11QTDN1 Khóa luận tốt nghiệp Đại Học 2.1.2 Thơng tin công ty 19 2.1.3 Khái quát ngành nghề kinh doanh công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Hoa Kỳ 20 2.1.4 Cơ cấu tổ chức Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Hoa Kỳ 20 2.1.5 Quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Hoa Kỳ 21 2.1.6 Kết hoạt động kinh doanh công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Hoa Kỳ 22 2.1.6.1 Tình hình Doanh thu- Chi phí – Lợi nhuận năm 2013 2014 công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Hoa Kỳ 22 2.1.6.2 Tình hình Tài sản – Nguồn vốn năm 2013 2014 công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Hoa Kỳ 25 2.1.7 Tình hình lao động cơng ty TNHH thức ăn chăn nuôi Hoa Kỳ 30 2.2 Thực trạng hoạt động bán hàng công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Hoa Kỳ 33 2.2.1 Cơ cấu tổ chức hoạt động bán hàng công ty 33 2.2 Xây dựng mục tiêu bán hàng 34 2.2.3 Nghiên cứu thị trường 34 2.2.4 Các kênh phân phối 36 2.2.5 Chính sách bán hàng 38 2.2.6 Chiến lược tiếp xúc khách hàng chào hàng 45 2.2.7 Áp dụng phương pháp bán hàng để thực chiến lược bán hàng 46 2.2.8 Phương thức toán 48 2.2.9 Chiến lược truyền thông bán hàng 48 2.2.10 Giám sát hoạt động bán hàng 49 2.2.11 Các hoạt động sau bán hàng công ty 49 2.3 Nhận xét 54 2.3.1 Những thành tựu kết đạt hoạt động bán hàng công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Hoa Kỳ 54 2.3.2 Những hạn chế hoạt động bán hàng 55 Dương Thị Hương- D11QTDN1 Khóa luận tốt nghiệp Đại Học CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THỨC ĂN CHĂN NUÔI HOA KỲ 58 3.1 Định hƣớng chiến lƣợc phát triển thời gian tới công ty TNHH 58 3.1.1 Phương hướng phát triển chung 58 3.1.2 Phương hướng phát triển giai đoạn tới 58 3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu hoạt động bán hàng 58 3.2.1 Hoàn thiện quy trình 58 3.2.2 Duy trì phát triển nguồn nhân lực 60 3.2.3 Thay đổi chiến lược truyền thông bán hàng 61 3.2.4 Phân tích liệu để bán hàng hiệu 62 3.2.5 Nâng cao chất lượng sản phẩm 62 3.2.6 Mở rộng diện tích phòng bán hàng 63 3.2.7 Nâng cao kĩ nhận thức phù hợp bán hàng với đối tượng khách hàng 63 3.2.8 Đối thủ cạnh tranh 64 3.2.9 Nhận diện loại khách hàng thường gặp cách đối phó 65 3.2.10 Ứng dụng khoa học kĩ thuật bán hàng 67 3.3 Một số đề xuất kiến nghị 68 3.3.1 Kiến nghị với quan cấp 68 3.3.2 Kiến nghị với nhà nước 68 LỜI KẾT 71 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 72 Dương Thị Hương- D11QTDN1 Khóa luận tốt nghiệp Đại Học DANH MỤC VIẾT TẮT hiệu viết tắt Tên đầy đủ DH Dài hạn NH Ngắn hạn TNHH Trách nhiệm hữu hạn VSCH Vốn chủ sở hữu Dương Thị Hương- D11QTDN1 Khóa luận tốt nghiệp Đại Học DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ ĐỒ đồ 1.1 Kênh phân phối đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức 21 đồ 2.2 Quy trình sản xuất kinh doanh chung 21 Bảng 2.1 Kết kinh doanh năm 2013- 2014 22 Bảng 2.2 Bảng cân đối phát sinh năm 2014 26 Bảng 2.3 Số lượng lao động thu nhập 30 Bảng 2.4 Tình hình lao động 31 đồ 2.3 Cơ cấu bán hàng công ty 33 Biểu đồ 2.1 Phân phối trực tiếp đến người nuôi 37 đồ 2.4 Tổ chức kênh bán hàng 38 Bảng 2.5 Bảng giá thức ăn chăn nuôi hàng AF 39 Bảng 2.6 Bảng tính khuyến mại 12/2014 42 đồ 2.5 Quy trình tiếp xúc bán hàng theo chiều thuận 46 đồ 2.6.Quy trình tiếp xúc khách hàng theo chiều ngược 46 Biểu đồ 2.2 Đánh giá tiêu chí lựa chọn nhà cung cấp 50 Biểu đồ 2.3 Đánh giá chất lượng sản phẩm công ty 51 Biểu đồ 2.4 Đánh giá việc giải khiếu nại công ty 52 Biểu đồ 2.5 Đánh giá nhân viên bán hàng cấu quản lý bán hàng 53 Dương Thị Hương- D11QTDN1 Khóa luận tốt nghiệp Đại Học LỜI MỞ ĐẦU Năm 2014 trôi qua với nhiều biến cố kinh tế giới nước, tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại, sức tiêu thụ không tăng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh kinh tế có ngành chăn nuôi chế biến thực phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn ( TNHH) thức ăn chăn nuôi Hoa Kỳ Thị trường thức ăn chăn nuôi Việt Nam phát triển nhanh, với mức tăng trưởng từ 10-13%/năm đưa Việt Nam thành nước đứng đầu khối ASEAN, đứng thứ 12 giới sản lượng thức ăn chăn nuôi công nghiệp, khoảng 18 triệu năm 2014 Lý chọn đề tài Trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động cơng ty TNHH thức ăn chăn ni Hoa Kỳ có cho bước tiến vững Để có thành tựu ngày hôm nay, công ty thực tốt khâu sản xuất để đưa sản phẩm có chất lượng cao, đội ngũbán hàng làm việc hiệu quả, đặc biệt công tác bán hàng chuyên nghiệp Chỉ hai năm, cơng ty có khoảng 1000 đại lý khu vực miền Bắc, công tác quản lý mang lại nhiều hiệu số tài thể tích cực Cơng ty vượt qua thăng trầm, khó khăn ngày đầu thành lập, môi trường kinh doanh biến động với cạnh tranh gay gắt từ thị trường, để phát triển thành công ty lớn mạnh Cùng với gia tăng thị phần, quy mô công ty không ngừng mở rộng, đặc biệt nhân phận kinh doanh Vì mà cơng tác bán hàng phải trọng nữa, làm vừa quản lý số lượng lớn nhân viên, gắn kết họ thành khối thống nhất, vừa dung hòa lợi ích nhân viên, khách hàng mục tiêu chung cơng ty Làm hạn chế, loại bỏ thiếu sót tồn hoạt động bán hàng, mà công ty ngày lớn mạnh chuyển dần sang vị Từ lý em chọn đề tài “ Hồn thiện hoạt động bán hàng cơng ty TNHH thức ăn chăn nuôi Hoa Kỳ” với mong muốn đưa số giải pháp khả thi nhằm đầy mạnh hiệu hoạt động bán hàng Mục đích nghiên cứu Là sinh viên ngành Quản Trị Kinh Doanh, với mục đích tìm hiểu, học hỏi, trao dồi kiến thức Em muốn hiểu sâu hoạt động bán hàng tiến hành nào, từ đề xuất số giải pháp, kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác bán hàng Đối tượng phạm vi nghiên cứu Dương Thị Hương- D11QTDN1 Khóa luận tốt nghiệp Đại Học Do hạn chế mặt kiến thức thời gian, em xin đề cập đến thực trạng hoạt động kinh doanh công ty TNHH thức ăn chăn nuôi chi nhánh tỉnh Hải Dương, số liệu giao dịch khoảng thời gian từ 2013 đến cuối năm 2014 Đây số liệu thu nhập trực tiếp trình thực tập đơn vị, số nhận định góp ý anh/chị phòng kinh doanh, kế tốn phòng marketing Phương pháp nghiên cứu Đề tài nghiên cứu dựa phương pháp tiếp cận logic, phân tích thống kê, sử dụng kiến thức tích lũy suốt trình học tập với quan sát, thu nhập thực tế diễn thời gian thực tập doanh nghiệp Kết hợp việc tổng hợp sách báo, tài liệu với ý kiến đóng góp ban quản trị công ty Kết cấu đề tài gồm ba chương Chƣơng Cơ sở lí luận thực tiễn bán hàng doanh nghiệp Chƣơng Thực trạng hoạt động bán hàng công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Hoa Kỳ Chƣơng Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động bán hàng công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Hoa Kỳ Mặc dù cố gắng hoàn thiện đề tài thời gian thực tập ngắn với hiểu biết hạn hẹp, nên đề tài khơng tránh khỏi sai sót Rất mong q thầy đóng góp ý kiến thêm để đề tài em hoàn thiện Dương Thị Hương- D11QTDN1 Khóa luận tốt nghiệp Đại Học Chương Cơ sở lí luận hoạt CHƢƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN THỰC TIỄN VỀ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Những vấn đề công tác bán hàng 1.1.1 Khái niệm bán hàng Trong kinh tế thị trường, với doanh nghiệp thương mại phải tiến hành nhiều hoạt động khác tạo nguồn hàng, mua hàng, nghiên cứu thị trường, quản lý dự trữ bán hàng khâu quan trọng mấu chốt Theo quan niệm cổ điển: “Bán hàng hoạt động thực trao đổi sản phẩm hay dịch vụ người bán chuyển cho người mua để nhận lại từ người mua tiền, vật phẩm hoăc giá trị trao đổi thỏa thuận” Theo quan niệm đại: “Bán hàng q trình người bán tìm hiểu, khám phá, gợi tạo đáp ứng nhu cầu người mua, để hai bên nhận quyền lợi thỏa đáng” Qua ta thấy tiến trình bán hàng liên quan đến việc xuất giao hàng, vận chuyển toán tiền hàng - Hoạt động xuất giao hàng liên quan đến công tác thực việc kết họp đồng bán hàng, cải tiến thao tác kiểm nhận, phân loại, chọn lọc - Vận chuyển bước trung gian tiến trình bán hàng, cầu nối việc xuất giao hàng nhận tiền hàng - Thanh tốn tiền hàng mục đích cuối doanh nghiệp công tác bán hàng 1.1.2 Chức nhiệm vụ công tác bán hàng Chức Hoạt động bán hàng doanh nghiệp thương mại xem xét trình kinh tế bao gồm cơng việc có liên hệ mật thiết với tiến hành phận khác doanh nghiệp  Bán hàng giúp doanh nghiệp thực giá trị chuyên hàng hoá thành tiền  Thực mục đích kinh doanh doanh nghiệp lợi nhuận Nhiệm vụ Nhiệm vụ cơng tác bán hàng bán nhiều hàng hoá, đồng thời phải thoả mãn nhu cầu khách hàng Điều đòi hỏi phải có phối hợp nhiều phòng ban khác với hoạt động liên quan Dương Thị Hương- D11QTDN1 Khóa luận tốt nghiệp Đại Học Chương Cơ sở lí luận hoạt Hoạt động bán hàng thực chiến lược kế hoạch kinh doanh vạch kết hoạt động bán hàng phản ánh hoạt động kinh doanh Qua thể trình độ tổ chức, lực điều hành hiệu kinh doanh doanh nghiệp 1.1.3 Vai trò mục tiêu hoạt động bán hàng Đối với doanh nghiệp bán hàng khâu cuối khâu sản xuất kinh doanh nên định thành bại doanh nghiệp Mọi hoạt động công tác khác nhằm mục đích bán hàng hố có bán hàng thực mục tiêu trước mắt lợi nhuận, lợi nhuận tiêu chất lượng phản ánh kết hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Ngoài từ khâu bán hàng, hàng hố chuyển từ hình thái vật sang hình thái tiền tệ, vòng chu chuyển vốn doanh nghiệp hồn thành tiếp tục vòng mới, doanh nghiệp tiếp tục vào hoạt động sản xuất kinh doanh Vì hoạt động bán hàng hoạt động nghiệp vụ nhất, chi phối định nghiệp vụ khách hàng doanh nghiệp Nếu khâu bán tổ chức tốt, hàng hoá bán nhiều làm cho lợi nhuận doanh nghiệp tăng lên, ngược lại khâu bán hàng không tổ chức tốt làm lợi nhuận doanh nghiệp giảm Tổ chức tốt khâu bán hàng làm tăng lượng hàng hoá bán ra, tăng khả thu hồi vốn nhanh, từ làm tăng vòng quay vốn lưu động cho phép tiết kiệm khoản vốn đầu tư sản xuất kinh doanh hàng hoá khác, cho phép mở rộng quy mơ kinh doanh hàng hố doanh nghiệp Vai trò Hoạt động bán hàng thực hiện, sản phẩm doanh nghiệp bán chứng tỏ thị trường chấp nhận sản phẩm, doanh nghiệp tạo chữ tín thị trường Bán hàng khâu có quan hệ mật thiết với khách hàng, khâu ảnh hưởng tiếp tới niềm tin, uy tín tái tạo nhu cầu người tiêu dùng doanh nghiệp Đây vũ khí cạnh tranh doanh nghiệp thị trường Thực người sản xuất bán hàng thị trường có nghĩa sản xuất họ ăn khớp với nhu cầu xã hội Mặt khác hoạt động bán hàng thực thành công, cho phép doanh nghiệp xây dựng mối quan hệ mật thiết có uy tín cao khách hàng Đặc biệt kinh tế thị trường, thị trường thuộc người mua, việc thu hút khách hàng có quan hệ tốt đẹp khách hàng yếu tố đáng kể định khả chiến thắng cạnh tranh doanh nghiệp Bán hàng hoạt động vừa liên quan đến người sản xuất – người bán vừa liên quan đến người tiêu dùng – người mua Vì thúc đẩy tính chủ động sáng tạo doanh nghiệp Qua hoạt động bán hàng doanh nghiệp thu hút đầy đủ, xác thông tin cung, cầu, giá cả, thị hiếu người tiêu dùng Dương Thị Hương- D11QTDN1 Khóa luận tốt nghiệp Đại Học Chương Giải pháp nâng cao CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THỨC ĂN CHĂN NUÔI HOA KỲ Bán hàng khâu cuối trình sản xuất kinh doanh, định sống phát triển doanh nghiệp Chính việc xây dựng quy trình bán hàngsẽ giúp doanh nghiệp có chiến lược bán hàng phù hợp, nhằm gia tăng doanh thu nâng cao vị thế, thương hiệu doanh nghiệp thị trường 3.1 Định hƣớng chiến lƣợc phát triển thời gian tới công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Hoa Kỳ 3.1.1 Phƣơng hƣớng phát triển chung - Đa dạng hóa sản phẩm, chuyên mơn hóa sản xuất, đa dạng hóa ngành, phát triển dịch vụ, kinh doanh tổng hợp - Nâng cao lực quản lý toàn diện, đầu tư nguồn lực, đặc biệt đầu tư cho người mội trường làm việc - Xây dựng phát triển thương hiệu cơng ty, nhãn hiệu hàng hóa, mở rộng kênh phân phối nước quốc tế - Xây dựng tài lành mạnh - Tạo điều kiện đề sách tốt để chăm lo đời sống cho nhân viên giữ chân người lao động - Tiếp tục kiện toàn tổ chức hoạt động 3.1.2 Phƣơng hƣớng phát triển giai đoạn tới Để tồn phát triển môi trường kinh tế đầy biến động nay,cơng ty cần có bước xác để bước nâng cao thương hiệu Gold Coin Hải Dương nói riêng Việt Nam nói chung Những mục tiêu mà cơng ty cần đặt : - Nâng cấp sở hạ tầng Cơng ty có kế hoạch đưa dây chuyền sản xuất đại để nâng cao hiệu sản lượng,đồng thời tiết kiện nguồn nhân lực chi phí theo kèm - Mở rộng phạm vi hoạt động Hiện nay,cơng ty có 377 đại lý, chủ yếu tập trung miền Bắc,vậy nên thời gian tới công ty mở rộng thêm đại lý khu vực miền trung,sau miền nam 3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu hoạt động bán hàng 3.2.1 Hoàn thiện quy trình Xây dựng mục tiêu bán hàng bên cạnh mục tiêu doanh số công ty cần xây dựng mục tiêu khác như: mục tiêu lợi nhuận, thị phần, mức tăng trưởng Việc 58 Dương Thị Hương- D11QTDN1 Khóa luận tốt nghiệp Đại Học Chương Giải pháp nâng cao xây dựng mục tiêu tổng hợp giúp cơng ty kiểm sốt chi phí với mục tiêu lợi nhuận, phối hợp nguồn lực nhằm đạt mức tăng trưởng với mục tiêu tăng trưởng Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Hoa Kỳ nên xây dựng mục tiêu cho khu vực địa lý nhằm khai thác hiệu tiềm khách hàng Ngoài công ty cần xây dựng đặt mục tiêu dài hạn, nhằm định hướng phát triển cho công ty thấy quy mô thành côngcông ty muốn đạt tương lai Sử dụng chiến lược bán hàng tư vấn bên cạnh chiến lược bán hàng cá nhân làm tăng hiệu bán hàng, chăm sóc khách hàng thỏa mãn nhu cầu khách hàng cách tối ưu hài lòng Phối hợp chương trình marketing như: thu thập thông tin thị trường,quảng cáo, khuyến mại, tham gia triển lãm hội trợ… chương marketing góp phần quan trọng hỗ trợ nhiều cho hoạt động bán hàng Đặc biệt, quản trị thông tin hiệu tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên bán hàng dễ dàng việc tiếp cận thông tin chiến lược bán hàng sách cơng ty Bên cạnh nhà quản trị cần tích cực hỗ trợ nhân viên bán hàng hoàn thành kế hoạch tiêu bán hàng Tổ chức công tác dự báo bán hàng, nghiên cứu thị trường làm để xây dựng hạn ngạch bán hàng lập ngân sách bán hàng Dự báo bán hàng giúp nhà quản trị phân phối tiêu bán hàng, phân công lực lượng bán hàng cách hiệu Ngồi ra, cơng ty TNHH thức ăn chăn nuôi Hoa Kỳ cần lập ngân sách bán hàng nhằm giúp cho hoạt động như: chào hàng, khuyến mại, tặng quà khách hàng thuận lợi nhanh chóng đồng thời ghi nhận vào chi phí bán hàng thay chi phí quản lý Nhờ cơng ty dễ dàng đánh giá hiệu bán hàng so với chi phí bỏ kiểm sốt chi phí cách hiệu Tổ chức nhân viên có nhiệm vụ quản lý thu hồi công nợ Những nhân viên thu hồi công nợ mặt làm giảm áp lực thu hồi nợ cho nhân viên bán hàng giúp nhân viên bán hàng tập trung vào nhiệm vụ mặt quản lý, tập trung thu hồi khoản nợ thay nhân viên bán hàng thu khoản nợ Tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát thường xuyên thông qua họp (tuần, tháng, quý, năm) theo dõi chặt chẽ q trình triển khai bán hàng Bên cạnh kết thúc chu kỳ bán hàng, nhà trị công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Hoa Kỳ cần yêu cầu nhân viên nộp báo cáo kết đạt được, tình hình khách hàng, thuận lợi khó khăn thơng tin thị trường, đối thủ cạnh tranh Như nhà quản trị theo sát tồn q trình triển khai bán hàng mà nắm thơng tin từ thị trường, làm sở đưa định sách cho giai đoạn triển khai kế hoạch bán hàng 59 Dương Thị Hương- D11QTDN1 Khóa luận tốt nghiệp Đại Học Chương Giải pháp nâng cao Xây dựng hồn thiện sách bán hàng, đặc biệt sách như: bán chịu, thời hạn thu hồi nợ, việc giao hàng Việc xây dựng sách giúp cơng ty chủ động hoạt động chào hàng, giao hàng thu nợ, khách hàng biết sách cơng ty tạo điều kiện thuận lợi cho hai bên thực giao dịch Về việc chăm sóc khách hàng công ty cần thường xuyên gọi điện trao đổi với khách hàng đặc biệt khách hàng lớn nhằm tạo liên kết, xây dựng mối quan hệ làm ăn tốt đẹp tạo thuận lợi dễ dàng giải khiếu nại phát sinh đồng thời ngăn cản đối thủ tiếp cận khách hàng công ty 3.2.2 Duy trì phát triển nguồn nhân lực Hiện cơng ty TNHH thức ăn chăn ni Hoa Kỳ có lực lượng bán hàng động hiệu quả, song lại thiếu so với phát triển thị trường Vì cơng ty cần chủ động việc trì phát triển nguồn nhân lực bán hàng trọng việc sau: Duy trì nguồn nhân lực có lực lượng bán hàng nòng cốt hiệu doanh nghiệp Đảm bảo nguồn nhân lực giúp công ty trì mức sản xuất kinh doanh tránh biến động thiếu hụt nguồn nhân lực Việc trì nhân viên bán hàng khơng tăng lương, thưởng mà xây dựng bầu không khí thân thiện, làm việc hăng say, ln quan tâm đời sống, động viên tinh thần xây dựng tình đồn kết tồn cơng ty Việc tuyển dụng nhân viên bán hàng có lực, trình độ phù hợp với u cầu cơng việc giữ vai trò quan trọng phải thực cách hiệu nhằm tìm kiếm lực chọn nhân viên bán hàng bổ sung cho lực lượng bán hàng Do để đảm bảo nguồn nhân lực nhà bán hàng cần xây dựng quy trình tuyển dụng với đầy đủ tiêu chuẩn từ nhận dạng nhu cầu, đánh giá, tuyển dụng, bố trí cách hợp lý nhằm tạo nguồn nhân lực có chất lượng đảm bảo yêu cầu hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Hoa Kỳ tổ chức chương trình đào tạo, huyến luyện kỹ phương thức bán hàng đại nhân viên mới, sản phẩm mới, hay chiến lược kinh doanh Đào tạo nhân viên cơng việc quan trọng Do cơng ty cần phải có kế hoạch chi tiết thực tiễn chương trình nhằm phát huy hiệu chương trình đào tạo Ngồi cơng ty cần xây dựng sách khen thưởng hợp lý nhằm phát huy tinh thần làm việc nhân viên cách để ghi nhận cố gắng nhân viên việc bán hàng Theo nhân viên bán hàng hoàn thành tiêu đề thưởng lương nhân viên Những nhân viên hồn 60 Dương Thị Hương- D11QTDN1 Khóa luận tốt nghiệp Đại Học Chương Giải pháp nâng cao thành vượt tiêu với mức định vừa thưởng theo lương đồng thời thưởng theo doanh số vượt theo quy định Tuy nhiên việc thưởng theo doanh số không vượt mức lương nhân viên khơng thấp mức thưởng theo lương Có khơng mức thưởng cho nhân viên không cao với tỷ lệ hợp lý mà khuyến khích nhân viên hồn thành tiêu bán hàng mà nỗ lực vượt tiêu bán hàng 3.2.3 Thay đổi chiến lƣợc truyền thông bán hàng Thiết lập mối quan hệ bắt buộc việc bán hàng Điều giúp công ty tạo thành liên kết tinh thần kết nối với khách hàng để tìm khách hàng khơng mua sản phẩm dịch vụ công ty Đội ngũ bán hàng cần ý đến lợi ích sản phẩm/dịch vụ thức ăn chăn nuôi nhấn mạnh tác dụng, hiệu chúng; tập trung vào ích lợi mà sản phẩm tạo cho khách hàng phù hợp với nhu cầu chăn ni gia súc, gia cầm Việc tiêu phí tiền bạc cho hoạt động quảng cáo phương tiện truyền thơng cách thức hiệu công ty khởi kinh doanh Đặc biệt với công ty TNHH thức ăn chăn ni Hoa Kỳ, cơng ty nước ngồi có bề dày kinh nghiệm thị trường quốc tế, xâm nhập phát triển ngành thức ăn chăn ni Việt Nam, nên gặp nhiều khó khăn việc nắm bắt thực trạng ngành chăn nuôi Việt Nam Do vậy, với công ty TNHH thức ăn chăn ni Hoa Kỳ tơi nghĩ khơng có đường tắt để tiếp cận với khách hàng tốt việc lực lượng bán hàng trực tiếp mặt đối mặt với khách hàng - nói chuyện qua điện thoại Nhưng thực tế, số lượng khách hàng tảisố lượng nhân viên bán hàng lại không đủ đáp ứng thực trạng này, cung không đủ cầu dẫn đến việc tiếp cận khách hàng bị trì trệ Đơi khi, q tải gây áp lực cho người bán lẫn người mua dẫn đến việc trao đổi mua bán sản phẩm thức ăn chăn nuôi bị cản trở, ảnh hưởng đến tâm lý người bán hàng mà ảnh hưởng sâu sắc đến lòng tin khách hàng Đây nguy khiến khách hàng bỏ cơng ty mà tìm đối thủ cạnh tranh Vậy nên công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Hoa Kỳ nên thay đổi chiến lược bán hàng cũ sang chiến lược phù hợp quy mô người dịch vụ Công ty cần bổ sung thêm nhân viên bán hàng, quản lý hoạt động nhân viên bán hàng cách có tổ chức, để phân chia nhiệm vụ nhằm tập trung nâng cao giới thiệu chất lượng sản phẩm, tạo uy tín với khách hàng, dễ dàng tiếp cận với nhu cầu khách hàng Từ đó, hoạt động bán hàng công ty phát huy hiệu nhiều 61 Dương Thị Hương- D11QTDN1 Khóa luận tốt nghiệp Đại Học Chương Giải pháp nâng cao Ngoài ra, khách hàng thấy đội ngũ bán hàng công ty thực lắng nghe họ nói, việc ghi chép lại vướng mắc họ Theo cách này, người bán hàng trả lời rành mạch tất phàn nàn khách hàng việc cho họ thấy sản phẩm/dịch vụ thức ăn chăn nuôi công ty đem lại cho họ lợi ích gì, ví dụ tiết kiệm tiền bạc, nâng cao chất lượng thịt gia súc gia cầm, sản phẩm an toàn… 3.2.4 Phân tích liệu để bán hàng hiệu Hoạt động bán hàng công ty cần lưu trữ lại liệu giao dịch hay vấn đề phát sinh tồn q trình trao đổi bn bán với khách hàng Những người mua sản phẩm dịch vụ thường ba lý sau đây:  Để thỏa mãn nhu cầu  Để giải vấn đề  Để làm họ cảm thấy dễ chịu Nhưng theo thấy, lượng liệu lưu trữ giấy tờ công ty lớn, quản lý bán hàng kiểm sốt hết liệu đơi bị thất lạc giấy tờ quan trọng khách hàng Một phần phòng bán hàng thiếu nhân viên phần lượng khách hàng đến mua sản phẩm đại diện cho đại lý giao phó đến mua nhận hàng giấy tờ Để hoạt động bán hàngsở để phân tích tất nhu cầu giao dịch trao đổi mua bán cách xác, có sở đội ngũ bán hàng cần xếp lại loại giấy tờ cần thiết liên quan đến khách hàng, cần có phần mềm quản lý liệu tốt nhằm rút ngắn thời gian thuận tiện cho việc lưu trữ tìm kiếm liệu 3.2.5 Nâng cao chất lƣợng sản phẩm Ngày chất lượng sản phẩm tiêu chí hàng đầu việc lựa chọn sản phẩm khách hàng đặc biệt khách hàng cơng nghiệp Nhìn chung chất lượng sản phẩm công ty tốt đánh giá cao so với mặt hàng khác đối thủ cạnh tranh Do để giữ vững phát triển thị trường hạn chế cạnh tranh từ đối thủ, công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Hoa Kỳ cần hoàn thiện nâng cao chất lượng sản phẩm cơng ty cần trọng vào số vấn đề sau: Một số khách hàng phàn nàn việc bảo quản sản phẩm thức ăn chăn ni Do q trình sản xuất cần tập trung kiểm tra điều chỉnh máy móc tạo ổn định nhằm phân phối cách đầy đủ Một khâu quan trọng phải thực kiểm tra chặt chẽ chất lượng hạt đậu tương, phế phẩm ….trước đưa vào chế biến Trong hoạt động sản xuất cần thực theo nguyên tắc “làm 62 Dương Thị Hương- D11QTDN1 Khóa luận tốt nghiệp Đại Học Chương Giải pháp nâng cao từ đầu”, đảm bảo khâu nguyên liệu giao hàng thực cách xác nhằm tạo sản phẩm có chất lượng tốt nhằm hạn chế khiếu nại từ khách hàng tránh lãng phí nguồn lực Bên cạnh cơng ty TNHH thức ăn chăn ni Hoa Kỳ cần khơng ngừng hồn thiện dòng sản phẩm cũ phát triển sản phẩm đặc biệt sản phẩm mà thị trường chưa đáp ứng đối thủ chưa có 3.2.6 Mở rộng diện tích phòng bán hàng Thực tế cho thấy, khách hàng công ty đông nên lúc phòng bán hàng tình trạng q tải khơng đủ diện tích để trao đổi giao dịch với khách hàng Vì vậy, cơng ty nên đầu tư mở rộng diện tích phòng ban bán hàng để hoạt động bán hàng thuận lợi, xuyên suốt đặc biệt làm hài lòng khách hàng cách tối đa 3.2.7 Nâng cao kĩ nhận thức phù hợp bán hàng với đối tƣợng khách hàng Trong hầu hết trường hợp, mục đích việc kinh doanh mang lợi nhuận Doanh nghiệp, tổ chức tạo lợi nhuận cách nghiên cứu, phát triển, sản xuất, giao sản phẩm hay dịch vụ đến tay người tiêu dùng Việc kinh doanh có thành công hay không phụ thuộc vào khả thỏa mãn khách hàng cung cấp sản phẩm dịch vụ Khi cân nhắc mục đích hay nhân tố việc bán hàng, nghĩ công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Hoa Kỳ cần phải nghĩ đến nhu cầu thực người mua lẫn người bán Mục tiêu việc kinh doanh cố gắng thuyết phục khách hàng mua sản phẩm mà họ không thực cần, để sau họ vứt chỗ bỏ qn Khơng may thay, vài người bán hàng công ty cố nài ép, thúc đẩy người mua giá để bán hàng nhằm thu lợi nhiều Việc ảnh hưởng đến danh tiếng chung người bán hàng kinh doanh khác Vì vậy, đội ngũ bán hàng công ty cần phải vượt qua rào cản tâm lý mang lại lợi ích cho khách hàng Bởi bán hàng tảng kinh doanh gặp gỡ người bán người mua nơi khác nhau, giúp doanh nghiệp đạt mục tiêu gặp gỡ thành công đàm phán việc trao đổi sản phẩm Nó q trình liên hệ với khách hàng tiềm tìm hiểu nhu cầu khách hàng, trình bày chứng minh sản phẩm, đàm phán mua bán, giao hàng toán;là phục vụ, giúp đỡ khách hàng nhằm cung cấp cho khách hàng thứ mà họ muốn 63 Dương Thị Hương- D11QTDN1 Khóa luận tốt nghiệp Đại Học Chương Giải pháp nâng cao Nhân viên bán hàng công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Hoa Kỳ cần trọng quan tâm với câu hỏi khách hàng Phải đặc biệt ý bán hàng nhờ vào câu hỏi câu trả lời Bởi thực tế, câu hỏi khách hàng nguồn khơi gợi cho người bán hàng nhu cầu thiết thực, mong muốn họ sản phẩm công ty mang lại Để từ đó, người bán hàng phát triển thêm cải thiện sản phẩm dịch vụ tốt nữa, đáp ứng thỏa mãn nhu cầu khách hàng Quan trọng đội ngũ bán hàng công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Hoa Kỳ cần phải biết lắng nghe câu hỏi hay lời phàn nàn khách hàng , để xác định nguyên nhân, động thúc đẩy họ mua hang 3.2.8 Đối thủ cạnh tranh Gần đây, hàng loạt doanh nghiệp nước khác hoạt động lĩnh vực CP, Japfa… đầu tư mở rộng quy mô, công suất Việt Nam Và dường như, diễn biến chưa dừng lại cơng ty nước ngồi lớn có kế hoạch tiếp tục đầu tư dài hạn Đặc biệt công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Hoa Kỳ cần ý đến đối thủ tiềm nên cố gắng phát triển chọn cho hướng Bởi cơng ty chưa phải đối thủ cạnh tranh thời gian tới họ thay đổi mục tiêu trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với công ty Cơng việc cốt lõi cuối tìm khách hàng biến khách hàng đối thủ suy nghĩ quay bên cơng ty Phải thay đổi từ chiến lược đến phương thức làm việc cạnh tranh lành mạnh Thử làm khách hàng đối thủ Thử làm khách hàng đối thủ cạnh tranh, từ cách thuyết phục họ khả chăm sóc khách hàng họ giúp cho cơng ty nhiều điều, cố gắng đặt thật nhiều câu hỏi nhằm khai thác cách thức làm việc họ Tìm hiểu mức độ hài lòng khách hàng đối thủ Đây vấn đề mấu chốt, đội ngũ bán hàng nên tiếp cận khách hàng họ, giải đáp câu hỏi họ lại chọn sản phẩm đối thủ: chất lượng dịch vụ, sản phẩm hay thứ gì…nhân viên bán hàng công ty cần khai thác tất Từ cho thấy rõ hoạt động bán hang có điểm yếu so với họ khắc phục muốn kéo khách hàng thị phần lại Gia nhập hội chợ nơi mà sản phẩm đối thủ bàybán 64 Dương Thị Hương- D11QTDN1 Khóa luận tốt nghiệp Đại Học Chương Giải pháp nâng cao Những sản phẩm mới, mũi nhọn đối thủ trưng bày giới thiệu với khách hàng Tại hội chợ nhân viên bán hang công y TNHH thức ăn chăn ni Hoa Kỳ tiếp cận tìm hiểu kỹ sản phẩm thức ăn chăn ni cách thức họ chào bán chúng, tận dụng khai thác mạnh họ Tìm hiểu định hướng đối thủ Họ phát triển kinh doanh, bán sản phẩm rầm rộ, hay họ phát triền sản phẩm,…nắm bắt sách lược họ để có hướng điều chỉnh Vì khơng thể thấy đối thủ chiếm hết thị phần mà ta ngồi phát triển sản phẩm hồn thành sản phẩm khơng thể bán hang hiệu suất 3.2.9 Nhận diện loại khách hàng thƣờng gặp cách đối phó Do sản phẩm/dịch vụ công ty cung cấp đa dạng nên loại khách hàng thường gặp vô phong phú Để nâng cao hoạt động bán hàng cách tối đa lực lượng bán hàng phải tìm hiểu loại khách hàng cách đối phó phù hợp với loại khách hàng đó, cho sản phẩm bán mà không ảnh hưởng đến tâm lý tin tưởng khách hàng với sản phẩm thức ăn chăn nuôi Thực tế, phòng bán hàng cơng ty TNHH thức ăn chăn nuôi thường xuyên tiếp xúc với nhiều loại khách hàng đa dạng từ khó tính đến dễ tính Để làm hài lòng hết tất khách hàng nhân viên bán hàng công ty nên học cách ứng phó, xử lý với tình ngẫu nhiên, đột ngột đặc biệt xảy Cụ thể với loại khách hàng công ty gặp phải sau đây: Kiểu khách hàng cuồng nhiệt Một số nhóm khách hàng người cuồng nhiệt ủng hộ sản phẩm, dịch vụ thức ăn chăn nuôi công ty Đây nguồn động lực giúp tăng doanh số bán hàng cho công ty Những khách hàng giúp giảm chi phí quảng cáo, marketing nên để giữ chân làm hài lòng đối tượng khách hàng này, công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Hoa Kỳ cần thường xuyên đưa hình thức khuyến mại voucher đại hay tour du lịch Một họ hài lòng, họ giúp cơng ty lơi kéo thêm nhiều khách hàng tiềm khác 65 Dương Thị Hương- D11QTDN1 Khóa luận tốt nghiệp Đại Học Chương Giải pháp nâng cao Kiểu khách hàng ưa giao thiệp Đối với số khách hàng, mua sắm hàng hóa dịch vụ hình thức giao tiếp xã hội Và việc mua sắm qua điện thoại hình thức bán hàng cơng ty TNHH thức ăn chăn ni Hoa Kỳ áp dụng, khiến cho trình giao tiếp bị cản trở Đối với kiểu khách hàng này, đặc biệt người sử dụng hình thức kinh doanh thức ăn chăn ni, cần có phương pháp phục vụ đặc biệt Đây thường khách hàng trung niên lớn tuổi họ thường muốn trò chuyện qua điện thoại Và họ ln đánh giá cao trò chuyện vậy.Việc dành thời gian cho đối tượng khách hàng giúp nâng cao lòng tin từ hai phía.Chính thế, cơng ty cần dựa vào tâm lý, mong muốn kiểu khách hàng để xây dựng mục tiêu tạo mơi trường mua sắm cởi mở trọng cá nhân Khách hàng kiểu chuyên gia Ở phòng bán hàng cơng ty TNHH thức ăn chăn nuôi Hoa Kỳ, kiểu khách hàng chuyên gia hầu hết tự cho đủ chuyên môn để sửa chữa số chi tiết nhỏ giấy tờ, hóa đơn mua bán sản phẩm Do đa số đối tượng khách hàng đến giao dịch mua bán- đại diện đại lý công ty người sản xuất nơng nghiệp, trình độ trí thức thấp nên hạn chế việc hiểu biết phương thức tính tốn khoản chi phí chiết khấu thương mại Khi tư vấn cho khách hàng kiểu này, nhân viên bán hàng công ty tốn nhiều thời gian Để đối phó với khách hàng kiểu này, kiên trì đức tính cần thiết người bán hàng để giúp cho họ tin tưởng vào chuyên viên công ty sách giảm cơng ty đem lại lợi ích tối đa cho họ công ty muốn cung cấp cho khách hàng dịch vụ hàng đầu ln có gắng làm khách hàng hài lòng Vì khó để từ chối u cầu khách hàng kiểu Cách tốt giúp họ xử lý thắc mắc, cho họ thấy đội ngũ bán hàng công ty biết rõ làm, mà khách hàng mong muốn, đặc biệt ln đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu Kiểu khách hàng hay thắc mắc Trong phận bán hàng công ty TNHH thức ăn chăn ni Hoa ln có đường dây nóng để giúp xử lý nhanh thắc mắc, lo lắng khách hàng Và có nhiều khách hàng đặt mua sản phẩm thức ăn chăn ni qua hình thức nói chuyện điện thoại Số lượng nhân viên bán hàng hạn chế mà nhu cầu khách hàng lại tải.Bên cạnh đó, số khách hàng lại coi kênh liên lạc 66 Dương Thị Hương- D11QTDN1 Khóa luận tốt nghiệp Đại Học Chương Giải pháp nâng cao dành cho việc thảo luận đưa quan điểm riêng cách thức hoạt động hay giải pháp thay sản phẩm công ty.Hơn nữa, họ sử dụng đường dây nóng dịch vụ tư vấn miễn phí, có nhiều khách hàng gọi đến đường dây nóng nhiều lần thường gây tắc ngẽn Hành động phổ biến nhóm khách hàng có tính tỉ mỉ, chi li hay thắc mắc Giải pháp để nâng cao hiệu hoạt động bán hàng cơng ty giải thích rõ ràng cho khách hàng loại gọi phù hợp ngồi hành chính, vấn đề nên đưa gọi tư vấn Bởi việc xây dựng lòng tin với khách hàng đồng thời trì quan hệ tốt với khách hàng điều vô quan trọng kinh doanh Kiểu khách hàng bảo thủ Các công ty cố gắng để cải thiện hệ thống sử dụng công nghệ nhất.Nhưng khách hàng khơng hài lòng với đổi này, q trình phát triển bị cản trở Nhiều khách hàng cơng ty u cầu phòng bán hàng bỏ hình thức dùng thư tay Tuy nhiên, nhiều khách hàng cơng ty lại khơng thể bỏ hình thức liên lạc họ khơng có email họ cho việc nhận hóa đơn qua thư giấy chuẩn mực qua email lựa chọn số hai Tuy nhiên, việc gửi thơng báo hóa đơn qua thư giấy tốn nhiều thời gian tiền của, thiết nghĩ phòng bán hàng cơng ty TNHHthức ăn chăn nuôi Hoa Kỳ nên đưa giải pháp Chẳng hạn trang web công ty, nên cho đăng mức phí dịch vụ cho biết hóa đơn gửi qua thư điện tử Nhờ khách hàng biết cách thức hoạt động Còn khách hàng cũ, họ muốn nhận hóa đơn qua thư giấy, họ phải trả thêm phí phát sinh Ngồi cách đối phó với loại khách hàng thường gặp trình bày trên, công ty cần trọng vào việc xây dựng, đào tạo kỹ giao tiếp xử lý tình cho đội ngũ nhân viên bán hàng để chăm sóc khách hàng cách phù hợp hiệu 3.2.10 Ứng dụng khoa học kĩ thuật bán hàng Sự phát triển khoa học kỹ thuật đặc biệt máy tính cơng nghệ thơng tin tạo nhiều phương thức quản lý bán hàng hiệu Do để nâng cao hiệu bán hàng lực bán hàng việc tiếp cận khoa học kỹ thuật cần thiết 67 Dương Thị Hương- D11QTDN1 Khóa luận tốt nghiệp Đại Học Chương Giải pháp nâng cao Theo thấy, hầu hết khách hàng công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Hoa Kỳ người làm nông nghiệp, nên việc tiếp cận phương thức bán hàng thương mại điện tử khơng khả thi, đa số họ chưa sử dụng qua máy tính hay thiết bị công nghệ đại Bởi vậy, công ty cần trang bị thêm số trang thiết bị máy in, máy phơ tơ…Nếu mở rộng diện tích phòng bán hàng, hình thức bán hàng trực tiếp mà công ty sử dụng phát huy hiệu tích cực 3.3 Một số đề xuất kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị với quan cấp Các quan cấp công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Hoa Kỳ Hải Dương cần cải thiện nâng cao phòng bán hàng mở rộng quy mơ diện tích để hoạt động bán hàng diễn thuận lợi, nhanh chóng 3.3.2 Kiến nghị với nhà nƣớc Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn cần phải có sách với ngành chăn ni Việt Nam để giảm thiểu nghịch lý thị trường Bởi thị trường thức ăn chăn nuôi Việt Nam phát triển nhanh, với mức tăng trưởng từ 10-13% năm Tuy nhiên, nhìn vào thực tế, ngành chăn nuôi lại tồn nhiều nghịch lý số lượng doanh nghiệp, thị trường, giá cả, nguyên liệu sản xuất….Giá thực phẩm có nguồn gốc từ gia súc gia cầm đầu thấp, chi phí thức ăn đầu vào cao (chiếm khoảng 70% giá thành) Sởcông ty TNHH thức ăn chăn nuôi Hoa Kỳ phải nhập tới 50% nguồn nguyên liệu từ nước ngoài, đặc biệt chất phụ gia khô đậu tương, đạm… lẽ, sản lượng chất lượng nguyên liệu nước không đồng đều, giống, quy trình trồng cấy, khâu chế biến bảo quản bà nông dân không đạt tiêu chuẩn Bởi vậy, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thơn cần đưa quy trình khoa học cho bà nơng dân Vì tự chủ ngun liệu doanh nghiệp khơng phải tốn thêm chi phí vận chuyển, thuế nhập nguyên liệu… Điều vừa góp phần giảm chi phí sản xuất, vừa kích thích sản xuất nơng nghiệp, tạo cơng ăn việc làm, thu nhập cho người nơng dân Chính sách thuế Áp dụng khung thuế ưu đãi cao loại thuế sở, doanh nghiệp đầu tư sản phẩm thức ăn chăn nuôi, sản xuất nguyên liệu thức ăn chăn nuôi mà nhà nước khuyến khích phát triển Miễn năm đầu thuế thu nhập doanh nghiệp giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp năm cho các sở, doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nguyên liệu thức ăn chăn nuôi mà 68 Dương Thị Hương- D11QTDN1 Khóa luận tốt nghiệp Đại Học Chương Giải pháp nâng cao nước khuyến khích phát triển, như: sản xuất loại khô dầu, chế biến bột cá, bột thịt xương, bột máu, khoáng, vitamin chế biến loại phụ phẩm nông công nghiệp làm thức ăn chăn nuôi Xúc tiến thương mại Hỗ trợ tối thiểu 30% kinh phí cho doanh nghiệp, hiệp hội tham gia hoạt động hội chợ trong, nước nhằm giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi Tăng cường lực quản lý nhà nước chăn ni Củng cố hồn thiện hệ thống tổ chức ngành chăn nuôi từ Trung ương đến địa phương Hoàn thiện hệ thống pháp luật quản lý ngành chăn ni: – Đầu tư, xây dựng hồn thiện hệ thống trung tâm khảo kiểm nghiệm, kiểm định giống thức ăn chăn nuôi quốc gia, bao gồm trung tâm quốc gia trung tâm vùng, đảm bảo thuận lợi cho việc phối hợp với địa phương hoạt động kiểm soát chất lượng giống thức ăn chăn ni – Hồn thiện hệ thống thống kê, giám sát chuyên ngành cảnh báo chất lượng thị trường sản phẩm chăn nuôi Xây dựng hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, hàng rào kỹ thuật chăn nuôi Trên số giải pháp nhằm hoàn thiện nâng cao hiệu hoạt động bán hàng công ty TNHH thức ăn chăn ni Hoa Kỳ Theo để nâng cao hiệu bán hàng thời gian tới công ty cần tiếp tục hồn thiện quy trình bán hàng, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng phát triển thương hiệu, tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật bán hàng Thị trường biến đổi không ngừng với cạnh tranh mạnh mẽ từ doanh nghiệp thay đổi thói quen tiêu dùng khách hàng Sự thành công hiệu công tác bán hàng nhân tố quan trọng giúp công ty hồn thành mục tiêu đề ra, mà cách thức nâng cao khả cạnh tranh khả đáp ứng nhu cầu biến đổi khách hàng Hiện tại, suy thoái kinh tế giới gây ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế Việt Nam, đặc biệt ngành chăn nuôi Người tiêu dùng giảm chi tiêu, dịch bệnh, giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi tăng Những ảnh hưởng tác động xấu đến sản xuất kinh doanh công ty hai năm vừa qua.Bên cạnh yếu tố kỹ thuật vấn đề nguồn nguyên liệu tốn khó với nhiều doanh nghiệp kinh doanh thức ăn chăn nuôi Việt Nam Hiện công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Hoa Kỳ phải nhập 40% ngun liệu từ nước ngồi, có số nguyên liệu phải nhập 100% khô đậu tương, bột thịt xương, DDGS, ngô khoảng 20%… 69 Dương Thị Hương- D11QTDN1 Khóa luận tốt nghiệp Đại Học Chương Giải pháp nâng cao Tuy nhiên, công ty tập đồn uy tín hoạt động lâu năm Mỹ lĩnh vực nên có giá nguyên liệu đầu vào tốt Điều khiến cho giá thành sản phẩm cơng ty hồn tồn cạnh tranh với doanh nghiệp khác ngành Để cạnh tranh phát triển, công ty cần đặc biệt coi trọng đến chất lượng sản phẩm.Hơn nữa, cần đặt mục tiêu chiến lược công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Hoa Kỳ thời gian tới thị trường Việt Nam cách cụ thể rõ ràng Đồng thời hợp tác chiến lược với nhà chăn nuôi lớn, công ty chuyên nghiệp nước ngoài, nhà máy sản xuấtthức ăn chăn ni nhằm thiết lập chuỗi sản phẩm khép kín, bảo vệ mơi trường, đáp ứng an tồn cho vật ni mở rộng thị trường Thương hiệu uy tín cách tạo nên khác biệt cho sản phẩm Do đó, để phát triển thành cơng việc kinh doanh, ban giám đốc nhân viên phải ý thức xây dựng thương hiệu mạnh, không ngừng thiết lập mối quan hệ tốt với khách hàng, để nâng cao thương hiệu Để thương hiệu công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Hoa Kỳ nhiều người biết đến kiến nghị công ty nên trọng vào khâu quảng bá loại sản phẩm thức ăn chăn nuôi Do phần lớn bà nông dân nên thiết nghĩ công ty nên chọn hình thức quảng bá sóng phát thanh, đài truyền hình trung ương dung phương tiện internet, báo chí Nếu thay đổi chiến thuật quảng bá thương hiệu nghĩ hoạt động bán hàng công ty cải thiện rõ rệt Đặc biệt, kiến nghị để hoạt động bán hàng hiệu tối ưu hóa cơng ty nên thử áp dụng hình thức trả tiền qua loại thẻ thông minh ATM chẳng hạn…Như vậy, rút ngắn thời gian cho giao dịch mua bán, tránh sai sót tài thu tiền mặt Chỉ cần áp dụng hình thức tơi tin phòng bán hàng giảm tải bớt nặng nề cải thiện tinh thần phong cách làm việc chuyên nghiệp Với kiến thức trang bị trường đại học thời gian thực tập công ty Qua viết này, cố gắng đưa nét bật hạn chế nghiệp vụ bán hàng công ty Từ đưa số kiến nghị với hy vọng phần lấp đầy thiếu sót chưa hồn chỉnh q trình thực cơng tác bán hàng công ty 70 Dương Thị Hương- D11QTDN1 Khóa luận tốt nghiệp Đại Học LỜI KẾT Trước cạnh tranh mạnh mẽ từ công ty ngành thức ăn chăn nuôi khác, mà kinh tế Việt Nam hội nhập ngày sâu vào kinh tế giới đòi hỏi cơng ty phải đổi phương thức bán hàng hoàn thiện hoạt động bán hàng liên tục với biến đổi nơng nghiệp nói riêng cơng nghiệp nói chung Trong điều kiện kinh tế nay, vấn đề bán hàng có ý nghĩa quan trọng định sống doanh nghiệp Doanh nghiệp thực tốt công tác bán hàng đảm bảo thu hồi vốn, bù đắp chi phí, xác định kết bán hàng, có điều kiện để tồn phát triển Để thực tốt công tác kế tốn bán hàng việc hồn thiện cơng tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh thiếu Với việc tập trung nghiên cứu tìm hiểu cơng tác bán hàng cơng ty khóa luận tốt nghiệp đạt hai nội dung quan trọng sau: Tìm hiểu phân tích số nội dung quan trọng hoạt động bán hàng công ty, làm sở cho đánh giá nhận xét hiệu hoạt động bán hàng công ty Đưa số giải pháp, kiến nghị nhằm hồn thiện góp phần nâng cao hiệu cơng tác bán hàng cơng ty Với đạt khóa luận này, mong đóng góp phần nhỏ giúp cơng ty hồn thiện nâng cao hiệu bán hàng Để đạt thành công phát triển tương lai, cơng ty cần phải nỗ lực nhiều đặc biệt việc bán hàng Với thực công ty tiền đề để cơng ty tiếp tục hồn thiện hoạt động bán hàng Do trình độ thân nhiều hạn chế bước đầu áp dụng lý luận vào thực tiễn nên khóa luận khơng tránh khỏi thiếu sót, hạn chế q trình viết Em mong nhận nhận xét quý báu thầy cơ, cơng ty bạn để khóa luận em hoàn thiện Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2015 Sinh viên thực Dƣơng Thị Hƣơng 71 Dương Thị Hương- D11QTDN1 Khóa luận tốt nghiệp Đại Học DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo nông nghiệp số 49/2006 Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Hoa Kỳ, Bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2013-2014 Công ty TNHH thức ăn chăn ni Hoa Kỳ, Bảng cân đối kế tốn năm 20132014 GS.TS Bùi Xuân Phong, Phân tích hoạt động kinh doanh, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2011 TS Trần Thị Thập, Quản trị bán hàng, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2014 Thời báo kinh tế Việt Nam 72 Dương Thị Hương- D11QTDN1 ... TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THỨC ĂN CHĂN NUÔI HOA KỲ 2.1 Tổng quan công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Hoa Kỳ 2.1.1 Q trình hình thành phát triển cơng ty TNHH thức ăn chăn ni Hoa Kỳ Tập... cơng ty TNHH thức ăn chăn nuôi Hoa Kỳ 30 2.2 Thực trạng hoạt động bán hàng công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Hoa Kỳ 33 2.2.1 Cơ cấu tổ chức hoạt động bán hàng công ty 33 2.2... tồn hoạt động bán hàng, mà công ty ngày lớn mạnh chuyển dần sang vị Từ lý em chọn đề tài “ Hoàn thiện hoạt động bán hàng công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Hoa Kỳ với mong muốn đưa số giải pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động bán hàng tại công ty thức ăn chăn nuôi hoa kỳ, Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động bán hàng tại công ty thức ăn chăn nuôi hoa kỳ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn