MỘT số GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG tác TUYỂN DỤNG tại CÔNG TY cổ PHẦN MAY II HƯNG yên

90 66 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 21:37

Đề tài luận văn, khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khoa quản trị kinh doanh, quản trị marketing, quản trị doanh nghiệp. Công tác tuyển dụng, tuyển dụng nguồn nhân lực Khóa luận tốt nghiệp Đại học Lời cảm ơn LỜI CẢM ƠN Được đồng ý khoa Quản trị kinh doanh giáo hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Thị Minh An, em thực đề tài khóa luận “Hồn thiện cơng tác tuyển dụng cơng ty cổ phần May II Hưng n” Để hồn thành khóa luận em xin chân thành cảm ơn tất thầy, giáo Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thơng dạy dỗ, bảo tận tình cho em suốt trình học tập trường Đặc biệt PGS.TS Nguyễn Thị Minh An hướng dẫn nhiệt tình để em hồn thành khóa luận Mặc dù cố gắng trình nghiên cứu viết khóa luận hạn chế mặt thời gian, trình độ tài liệu nghiên cứu nên tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, kính mong nhận nhận xét, đánh giá đóng góp ý kiến thầy, để em hồn thiện khóa luận tốt nghiệp Đại học Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Sinh viên: Khóa luận tốt nghiệp Đại học Mục lục MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN .i MỤC LỤC ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH v LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: SỞ LÝ LUẬN VỀ TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC .3 1.1 Khái niệm, mục tiêu tuyển dụng nhân lực 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Mục tiêu 1.2 Vai trò tuyển dụng 1.2.1 Đối với tổ chức 1.2.2 Đối với người lao động 1.2.3 Đối với xã hội 1.3 Nội dung trình tuyển dụng 1.3.1 Xác định nhu cầu tuyển dụng 1.3.2 Tuyển mộ nhân lực 1.3.3 Tuyển chọn nhân lực 13 1.4 Đánh giá hoạt động tuyển dụng 25 1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng 27 1.5.1 Các nhân tố bên doanh nghiệp 27 1.5.2 Các nhân tố bên doanh nghiệp .28 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY II HƯNG YÊN 30 2.1 Tổng quan công ty 30 2.1.1 Giới thiệu công ty .30 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển 30 2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ .31 2.1.4 Lĩnh vực kinh doanh 32 2.1.5 cấu tổ chức .33 2.1.6 Nguồn lực kinh doanh 36 2.1.7 Kết hoạt động kinh doanh .40 2.2 Đặc điểm nguồn nhân lực công ty 41 2.2.1 cấu lao động .41 2.2.2 Tình hình biến động nguồn nhân lực giai đoạn 2012 – 2014 45 2.3 Công tác tuyển dụng công ty cổ phần may II Hưng Yên 46 Sinh viên: Khóa luận tốt nghiệp Đại học Mục lục 2.3.1 Bộ máy chuyên trách công tác tuyển dụng 46 2.3.2 Xác định nhu cầu tuyển dụng 47 2.3.3 Tuyển mộ .49 2.3.4 Tuyển chọn 51 2.3.5 Định hướng 59 2.3.6 Kết tuyển dụng 59 2.3.7 Chi phí tuyển dụng 61 2.4 Đánh giá hoạt động tuyển dụng 62 2.4.1 Ưu điểm 62 2.4.2 Tồn 63 2.4.3 Nguyên nhân tồn 64 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN MAY II HƯNG YÊN 67 3.1 Phương hướng phát triển công ty giai đoạn 2015 – 2020 67 3.2 Một số giải pháp hồn thiện cơng tác tuyển dụng 68 3.2.1 Hồn thiện cơng tác xác định nhu cầu tuyển dụng 68 3.2.2 Xây dựng mô tả công việc tiêu chuẩn công việc 69 3.2.3 Nâng cao lực cán làm công tác tuyển dụng 70 3.2.4 Hồn thiện cơng tác tuyển mộ .71 3.2.5 Hồn thiện quy trình tuyển chọn 73 3.2.6 Thực đánh giá công tác tuyển dụng 74 3.2.7 Giải pháp khác .75 3.3 Kiến nghị 77 3.3.1 Đối với nhà nước .77 3.3.2 Đối với địa phương 78 KẾT LUẬN 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO .81 PHỤ LỤC 82 Sinh viên: Khóa luận tốt nghiệp Đại học Danh mục từ viết tắt DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt CV EU IQ Từ đầy đủ Công việc European Union ( Liên minh châu Âu) Intelligence Quotient ISO (chỉ số thông minh) International Organization for Standardization KCS KH NSLĐ QĐ UBND TH TNDN TNHH ( Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế) Kiểm tra chất lượng sản phẩm Kế hoạch Năng suất lao động Quyết định Uỷ ban nhân dân Thực Thu nhập doanh nghiệp Trách nhiệm hữu hạn Nguyễn Thị Hương – D11QTDN2 Khóa luận tốt nghiệp Đại học Danh mục bảng hình DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Tình hình vốn cơng ty may II Hưng Yên 37 Bảng 1.2: Một số máy móc thiết bị công ty .38 Bảng 1.3: Kết hoạt động kinh doanh công ty 40 Bảng 2.1: Bảng cấu lao động theo giới tính 41 Bảng 2.2: Bảng cấu lao động theo trình độ chun mơn .42 Bảng 2.3: Bảng cấu lao động theo tính chất lao động 43 Bảng 2.4: Bảng cấu lao động theo độ tuổi .44 Bảng 2.5: Tình hình tăng giảm số lượng lao động giai đoạn 2012 – 2014 46 Bảng 2.6: Nhu cầu tuyển dụng phòng ban từ năm 2012 – 2014 48 Bảng 2.7: Số lượng đơn xin việc giai đoạn 2012 – 2014 51 Bảng 2.8: Kết tuyển dụng giai đoạn 2012 – 2014 .60 Bảng 2.9: Một số tiêu đánh giá hiệu tuyển dụng công ty giai đoạn 2012 – 2014 .61 Bảng 2.10: Chi phí tuyển dụng giai đoạn 2012 – 2014 62 Nguyễn Thị Hương – D11QTDN2 Khóa luận tốt nghiệp Đại học Danh mục bảng hình DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Mối quan hệ tuyển mộ chức khác quản trị nguồn nhân lực Hình 1.2: Quá trình tuyển chọn nhân lực 14 Hình 1.3: Đánh giá hoạt động tuyển dụng 25 Hình 2.1: đồ cấu tổ chức cơng ty .33 Hình 2.2: Biểu đồ cấu lao động theo giới tính .42 Hình 2.3: Biểu đồ cấu lao động theo trình độ chun mơn 43 Hình 2.4: Biểu đồ cấu lao động theo tính chất lao động 44 Hình 2.5: Biểu đồ cấu lao động theo độ tuổi 45 Hình 2.6: cấu theo chức phòng nhân 47 Hình 2.7: Quy trình tuyển chọn cơng nhân sản xuất qua đào tạo 52 Hình 2.8: Quy trình tuyển chọn cơng nhân sản xuất chưa qua đào tạo 54 Hình 2.9: Quy trình tuyển dụng nhân viên văn phòng từ bên ngồi doanh nghiệp 56 Nguyễn Thị Hương – D11QTDN2 Khóa luận tốt nghiệp Đại học Lời mở đầu LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Sản phẩm ngành dệt may hàng hóa tham gia vào mậu dịch quốc tế, vai trò quan trọng kinh tế nhiều quốc gia Ngành dệt may tạo nhiều việc làm cho người lao động, góp phần tăng thu nhập kinh tế quốc dân, nâng cao mức sống ổn định tình hình trị - xã hội Điều thể rõ lịch sử phát triển kinh tế nước Anh, Nhật, Trung Quốc, số nước Nam Á Đông Nam Á Ở nước phát triển, dệt may góp phần chuyển dịch cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp Ở nước phát triển, dệt may phát triển trình độ cao hơn, đáp ứng nhu cầu ngày cao đa dạng người tiêu dùng Ở Việt Nam, dệt may ngành truyền thống lâu đời đóng vai trò quan trọng việc đảm bảo nhu cầu hàng hóa tiêu dùng nước Trong kinh tế thị trường dệt may trở thành ngành kinh tế mũi nhọn xuất Trong tháng đầu năm 2014 tổng kim ngạch xuất ngành đạt gần 15 tỷ đô la Mỹ, tăng 16% so với kỳ năm 2013 Trong xuất hàng may mặc đạt 12,5 tỷ đô la, sợi dệt đạt 1,7 tỷ đô la, vải kỹ thuật 250 triệu đô nguyên phụ liệu 340 triệu đô la Xu hội nhập toàn cầu kinh tế tạo cho doanh nghiệp Việt Nam hội phát triển thách thức Để tồn phát triển điều kiện cạnh tranh gay gắt doanh nghiệp phải vững mạnh nguồn lực đặc biệt nguồn nhân lực Nhân lực yếu tố khơng thể thiếu doanh nghiệp máy móc dù đại đến đâu khơng thể thay người Hơn nữa, nguồn nhân lực chủ thể điều khiển thực hoạt động doanh nghiệp, yếu tố định thành cơng hay thất bại doanh nghiệp Người lao động trình độ chun mơn, lực tay nghề đem lại hiệu hoạt động cao tổ chức Ngược lại, người lao động nguyên nhân việc giảm suất lao động đồng thời tạo gánh nặng tổ chức Rõ ràng, công tác quản trị nguồn nhân lực nói chung tuyển dụng nói riêng giữ vai trò vô quan trọng, định chất lượng nguồn nhân lực doanh nghiệp Ở nước ta, lao động dồi để tuyển dụng người phù hợp với doanh nghiệp không đơn giản.Như vậy, để phát triển doanh nghiệp cần xây dựng tiềm lực vốn cơng nghệ mà phải khơng ngừng hồn thiện cơng tác tuyển dụng để đội ngũ lao động với trình độ cao, góp phần nâng cao lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Công ty cổ phần May II Hưng Yên thành lập năm 1976 với 300 cơng nhân, máy móc, thiết bị nghèo nàn, lạc hậu đến 1700 cơng nhân trang thiết bị đại Số lượng lao động hàng nămtuyển dụng lớn chứng tỏ vai trò quan Nguyễn Thị Hương – D11QTDN2 Khóa luận tốt nghiệp Đại học Lời mở đầu trọng công tác tuyển dụng công ty Trong năm gần đây, cơng ty nhiều nỗ lực thực công tác tuyển dụng bên cạnh kết đạt nhiều vấn đề tồn ảnh hưởng đến nguồn nhân lực công ty Sau thời gian tìm hiểu thực tế cơng ty, nhận thức tầm quan trọng việc hồn thiện cơng tác tuyển dụng công ty hướng dẫn tận tình PGS.TS Nguyễn Thị Minh Anem thực đề tài khóa luận là: “Hồn thiện cơng tác tuyển dụng công ty cổ phần May II Hưng n” Mục đích nghiên cứu -Hệ thống hóa sở lý luận tuyển dụng nhân lực - Nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác tuyển dụng công ty cổ phần May II Hưng Yên - Đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác tuyển dụng công ty cổ phần May II Hưng Yên Đối tượng, phạm vi nghiên cứu  Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu công tác tuyển dụng công ty cổ phần May II Hưng Yên  Phạm vi nghiên cứu -Thời gian: từ năm 2012 – 2014 - Không gian: công ty cổ phần May II Hưng Yên Phương pháp nghiên cứu Để nghiên cứu đề tài cần sử dụng kết hợp nhiều phương pháp khác số phương pháp chủ yếu sử dụng để bao gồm: -Phương pháp thu thập thơng tin: tìm hiểu lý thuyết cơng tác tuyển dụng qua giảng, sách, báo, tạp chí, Internet Đồng thời, thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động tuyển dụng công ty cổ phần May II Hưng Yên - Phương pháp quan sát: quan sát thực tế hoạt động tuyển dụngcông ty thực nhằm thu thập thêm thông tin, liệu công tác tuyển dụng công ty - Thống kê liệu: thống kê cách hệ thống thông tin công tác tuyển dụng thu thập - Phân tích số liệu: dựa thông tin thu thập để đánh giá thực trạng công tác tuyển dụng công ty cổ phần May II Hưng Yên Kết cấu đề tài Kết cấu khóa luận gồm chương: -Chương 1: sở lý luận tuyển dụng nhân lực - Chương 2: Thực trạng công tác tuyển dụng công ty cổ phần May II Hưng Yên Nguyễn Thị Hương – D11QTDN2 Khóa luận tốt nghiệp Đại học Lời mở đầu - Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng công ty cổ phần May II Hưng Yên Nguyễn Thị Hương – D11QTDN2 Khóa luận tốt nghiệp Đại học Chương 1: sở lý luận tuyển dụng nhân lực CHƯƠNG 1: SỞ LÝ LUẬN VỀ TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC 1.1 KHÁI NIỆM, MỤC TIÊU TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC 1.1.1 Khái niệm Trong q trình hoạt động để thích ứng với môi trường tổ chức phải tiến hành hoạt động tuyển dụng nhân lực Tuyển dụng nhân lực trình thu hút, nghiên cứu, lựa chọn định tiếp nhận cá nhân vào vị trí tổ chức để thỏa mãn nhu cầu tổ chức bổ sung nhân lực cần thiết nhằm thực mục tiêu tổ chức 1.1.2 Mục tiêu - Tuyển dụng nhiệm vụ hàng đầu liên tục nhằm đảm bảo đủ nhân lực cho hoạt động tổ chức - Thách thức tổ chức phải tuyển dụng người, phù hợp với tổ chức - Tuyển người đủ lực đáp ứng u cầu cơng việc 1.2 VAI TRÒ CỦA TUYỂN DỤNG Tuyển dụng nhân lực ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động tổ chức đồng thời ảnh hưởng đến người lao động đến phát triển kinh tế, xã hội đất nước 1.2.1 Đối với tổ chức -Bổ sung nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu hoạt động kinh doanh tổ chức - Giúp tổ chức thực mục tiêu kinh doanh hiệu nhất: Không góp phần nâng cao hiệu kinh doanh, phát triển đội ngũ đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh điều kiện hội nhập mà đóng vai trò định tồn phát triển tổ chức - Năng lực cạnh tranh tổ chức phụ thuộc chủ yếu vào chất lượng đội ngũ nhân lực hoạt động tuyển dụng nhân lực góp phần quan trọng vào việc tạo “đầu vào” chất lượng để đáp ứng yêu cầu tổ chức - Thực tốt cơng tác tuyển dụng nhân lực góp phần làm cho tổ chức hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh - Hoạt động tuyển dụng nhân lực giúp tổ chức tiết kiệm chi phí sử dụng hiệu nguồn lực tổ chức 1.2.2 Đối với người lao động -Làm cho người lao động tổ chức hiểu rõ thêm triết lý, quan điểm, sách nhân tổ chức từ định hướng hoạt động họ theo quan điểm - Tạo khơng khí thi đua, tinh thần cạnh tranh lành mạnh đội ngũ lao động tổ chức góp phần nâng cao suất lao động, hiệu kinh doanh tổ chức Nguyễn Thị Hương – D11QTDN2 ... luận tuyển dụng nhân lực - Nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác tuyển dụng công ty cổ phần May II Hưng Yên - Đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác tuyển dụng cơng ty cổ phần May II Hưng. .. 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY II HƯNG YÊN 67 3.1 Phương hướng phát triển công ty giai đoạn 2015 – 2020 67 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện công. .. công ty cổ phần May II Hưng Yên Nguyễn Thị Hương – D11QTDN2 Khóa luận tốt nghiệp Đại học Lời mở đầu - Chương 3: Một số giải pháp hồn thiện cơng tác tuyển dụng cơng ty cổ phần May II Hưng Yên Nguyễn
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT số GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG tác TUYỂN DỤNG tại CÔNG TY cổ PHẦN MAY II HƯNG yên, MỘT số GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG tác TUYỂN DỤNG tại CÔNG TY cổ PHẦN MAY II HƯNG yên, CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC, CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY II HƯNG YÊN, CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY II HƯNG YÊN, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn