Một vài kinh nghiệm sử dụng tranh ảnh nhằm tạo hứng thú học tập cho học sinh trong dạy học môn Lịch sử khối 6, 7 cấp THCS

31 76 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 21:32

Một vài kinh nghiệm sử dụng tranh ảnh nhằm tạo hứng thú học tập cho học sinh dạy học môn Lịch sử khối 6, cấp THCS MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU I Đặt vấn đề II Mục đích nghiên cứu: Phần thứ 2: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Cơ sở lí luận vấn đề II Thực trạng vấn đề: III Các giải pháp tiến hành để giải vấn đề: Sử dụng tranh ảnh để tạo biểu tượng nhân vật lịch sử Sử dụng tranh ảnh để trình bày kiện lịch sử 12 Sử dụng tranh ảnh để củng cố kiến thức cho học sinh IV Tính giải pháp: V Phạm vi áp dụng: 23 23 VI Phạm vi ảnh hưởng: 23 VI Hiệu SKKN: 24 Phần thứ 3: KẾT LUẬN, KẾT NGHỊ I Kết luận: 26 II Kiến nghị: 26 TÀI LIỆU THAM KHẢO 29 26 19 Một vài kinh nghiệm sử dụng tranh ảnh nhằm tạo hứng thú học tập cho học sinh dạy học môn Lịch sử khối 6, cấp THCS DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT STT Kí hiệu, chữ viết tắt Nội dung SGK Sách giáo khoa LS Lịch sử TL Tỉ lệ SL Số lượng THCS Trung học sở Một vài kinh nghiệm sử dụng tranh ảnh nhằm tạo hứng thú học tập cho học sinh dạy học môn Lịch sử khối 6, cấp THCS Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU I Đặt vấn đề Trong môn trường trung học phổ thơng mơn Lịch sử có vị trí vô quan trọng Bởi lịch sử giúp học sinh có kiến thức bản, cần thiết lịch sử dân tộc lịch sử giới, góp phần hình thành học sinh giới quan khoa học, giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc, tình đồn kết quốc tế Đồng thời, học lịch sử bồi dưỡng lực tư duy, hành động thái độ ứng xử đắn sống cho em Nhưng đặc trưng môn lịch sử kiện, nhân vật diễn khứ nên muốn tái tranh khứ cách sinh động Nhiều giáo viên dạy lịch sử sử dụng nhiều phương pháp dạy học khác, đặc biệt phương pháp sử dụng tranh ảnh dạy học lịch sử Sử dụng tranh ảnh dạy học lịch sử không minh họa, làm sở cho việc tạo biểu tượng lịch sử mà nguồn cung cấp kiến thức cho học sinh, tạo hứng thú cho học sinh học môn lịch sử Từ đó, học sinh phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo để nhận thức lịch sử cách thấu đáo Hứng thú có vai trò quan trọng trình dạy học lịch sử, giúp học sinh nhanh tiếp thu bài, nhớ lâu, hiểu tầm quan trọng lịch sử phát triển nhân loại Đồng thời, kích thích học sinh tích cực học tập tiếp thu kiến thức mới: say mê, tự giác tìm hiểu kiến thức, ý thức trách nhiệm nghĩa vụ sống Hiểu vai trò kênh hình dạy học lịch sử số kinh nghiệm thực tế giảng dạy mạnh dạn đưa đề tài “Một vài kinh nghiệm sử dụng tranh ảnh nhằm tạo hứng thú học tập cho học sinh dạy học môn Lịch sử khối 6, cấp THCS” II Mục đích nghiên cứu: Mục đích đề tài tìm số giải pháp sử dụng tranh ảnh nhằm tạo hứng thú học tập lịch sử cho học sinh để giúp học sinh khơi dậy khả tư duy, sáng tạo học sinh, khắc sâu ghi nhớ nội dung học Từ đó, học sinh có hiểu biết định lịch sử Việt Nam Một vài kinh nghiệm sử dụng tranh ảnh nhằm tạo hứng thú học tập cho học sinh dạy học môn Lịch sử khối 6, cấp THCS Phần thứ 2: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Cơ sở lí luận vấn đề Lịch sử điều xảy khứ Để biết khứ, người ta quan sát trực tiếp mà nhận thức gián tiếp cách dựa vào tài liệu, dấu tích, đồ vật, tranh ảnh nhằm khơi phục tranh lịch sử Vì vậy, nhiệm vụ giáo viên dạy lịch sử phải tái lại xảy khứ cách xác khơng phần sinh động, thu hút học sinh Để tiết học chất lượng hiệu quả, giáo viên phải tạo hứng thú cho học sinh học tập Hứng thú hình thức biểu tình cảm nhu cầu nhận thức người nhằm ý thức cách hào hứng mục đích hoạt động nhằm tìm hiểu sâu hơn, phản ánh đầy đủ đối tượng, hứng thú làm tăng hiệu trình nhận thức làm nảy sinh đam mê, sáng tạo, tăng suất công việc, đặc biệt hoạt động học tập, hứng thú yếu tố quan trọng thúc đẩy người học tích cực, chủ động nắm bắt kiến thức nhanh hiệu Để tạo hứng thú cho học sinh học tập nói chung, mơn lịch sử nói riêng, giáo viên sử dụng nhiều phương pháp phương pháp giải vấn đề, phương pháp học tập theo tra cứu, phương pháp thảo luận nhóm….trong có phương pháp sử dụng tranh ảnh Tranh tác phẩm hội họa, đồ họa phản ánh thực đường nét, màu sắc, hình mảng Tranh vẽ giấy, vải, gỗ…bằng nhiều chất liệu khác Ảnh tác phẩm nghệ thuật nhiếp ảnh, nghệ thuật nhiếp ảnh, nghệ thuật nhiếp ảnh, nghệ sĩ thực phương tiện máy ảnh Khi chụp ảnh, dáng vẻ bên đối tượng thu vào máy Ngày nay, vấn đề đổi phương pháp dạy học lịch sử nhiều nhà nghiên cứu giáo dục lịch sử quan tâm Để phát huy tính tích cực học sinh cần phải có kết hợp nhiêu phương pháp, việc sử dụng tranh ảnh dạy học lịch sử phương pháp có ý nghĩa GV học sinh trình dạy học, cụ thể là: Việc sử dụng tranh ảnh dạy học lịch sử góp phần cụ thể hóa nội dung kiện, nhân vật giúp HS nhận thức nội dung khái quát lịch sử Một vài kinh nghiệm sử dụng tranh ảnh nhằm tạo hứng thú học tập cho học sinh dạy học môn Lịch sử khối 6, cấp THCS Bên cạnh đó, tranh ảnh đem lại cho học sinh biểu tượng bên kiện lịch sử, nhân vật lịch sử, giúp học sinh hiểu sâu sắc chất, khơng có giói hạn tuyệt đối tượng chất Tranh ảnh lịch sử loại đồ dùng dạy học có giá trị trực quan cao dạy học lịch sử, chỗ dựa để hiểu biết sâu sắc chất kiện Lịch sử, phương tiện hiệu lực để hình thành khái niệm, biểu tượng, tạo điều kiện cho học sinh nắm vững quy luật phát triển xã hội Tranh ảnh lịch sử có vai trò lớn việc giúp học sinh nhớ kĩ, hiểu sâu hình ảnh, kiến thức lịch sử, tư tưởng thu nhận Tranh ảnh lịch sử góp phần tạo biểu tượng, hình thành khái niệm lịch sử, giúp học sinh phát triển khả quan sát, trí tượng tượng, tư duy, ngôn ngữ lực thực hành mơn Do đó, quan sát loại tranh ảnh khác học sinh phát huy tư để nhận xét khôi phục lại kiện lịch sử diễn khứ Điều đó, kích thích trí tò mò, suy nghĩ học sinh để diễn đạt lời xác, rõ ràng cụ thể tranh xã hội qua Thông qua q trình mà kĩ phân tích tổng hợp, so sánh, khái quát …và kĩ khai thác, sử dụng tranh ảnh ngày nâng cao Dựa vào mục tiêu giáo dục quy định chương trình Bộ Giáo dục Đào tạo góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, phù hợp với điều kiện cụ thể nhà trường theo tinh thần văn đạo Bộ GDĐT: Quyết định số 41/2000/QĐ/BGD&ĐT, ngày 24 tháng 03 năm 2000 Bộ Giáo dục Đào tạo: "Thiết bị giáo dục phải sử dụng hiệu nhất, đáp ứng yêu cầu nội dung phương pháp quy định chương trình giáo dục" Cơng văn số 3535/BGDĐT- GDTrH, ngày 27 tháng năm 2013 Bộ Giáo dục Đào tạo, việc Hướng dẫn triển khai thực phương pháp “Bàn tay nặn bột” phương pháp dạy học tích cực khác Cơng văn số 5555/BGDĐT-GDTrH, ngày 08 tháng 10 năm 2014 Bộ Giáo dục Đào tạo, việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn đổi phương pháp dạy học kiểm tra, đánh giá Một vài kinh nghiệm sử dụng tranh ảnh nhằm tạo hứng thú học tập cho học sinh dạy học môn Lịch sử khối 6, cấp THCS Luật giáo dục ban hành ngày 02/12/1998, điều 2412 ghi "Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo học sinh đem lại hứng thú học tập cho học sinh" II Thực trạng vấn đề: Nhận thức vai trò quan trọng kênh hình, đặc biệt tranh ảnh dạy học lịch sử Sử dụng tranh ảnh để dạy học phương pháp quan trọng để nâng cao chất lượng dạy học nên nhà trường có nhiều điều kiện thuận lợi để hỗ trợ cho giáo viên giảng dạy trang bị phòng máy chiếu, phòng đồ, sách tham khảo Phương pháp sử dụng tranh ảnh nhiều giáo viên áp dụng tiết dạy, nhiên q trình sử dụng có hạn chế định Nguyên nhân tình trạng là: Số hình ảnh lịch sử phục vụ cho giáo viên trình giảng dạy chưa nhiều, đồ cũ số liệu khơng xác Đối với giáo viên: thực tế đa số giáo viên đổi phương pháp giảng dạy chưa quan tâm khai thác tranh ảnh SGK dùng tranh ảnh hình ảnh minh họa mà qn tư liệu thiếu việc dạy học lịch sử, mà phương tiện trực quan có giá trị giúp học lịch sử trở nên sinh động hơn, gây hứng thú học tập cho học sinh Một số giáo viên chưa hiểu rõ xuất sứ nội dung ý nghĩa tranh ảnh sách giáo khoa Nhiều giáo viên nhận thức đầy đủ giá trị, nội dung tranh ảnh lại ngại sử dụng sợ thời gian có sử dụng mang hình thức minh hoạ cho giảng Đối với học sinh: Trường THCS Dur Kmăn học sinh phần lớn học sinh vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số nên việc học tập chưa coi trọng, số học sinh lười học chưa có say mê mơn học, khơng chuẩn bị nhà, không sưu tầm tài liệu tranh ảnh có liên quan, lớp em thiếu tập trung suy nghĩ nên việc phân tích ghi nhớ kiện, tượng, nhân vật lịch sử hạn chế Do đó, học sinh “thế bị động” không muốn phát biểu khiến cho tiết học lịch sử trở thành chiều, thụ động chưa thực hiệu Một vài kinh nghiệm sử dụng tranh ảnh nhằm tạo hứng thú học tập cho học sinh dạy học môn Lịch sử khối 6, cấp THCS Mặt khác, phận không nhỏ giáo viên, cha mẹ học sinh học sinh nhận thức khơng vai trò mơn cho môn phụ ảnh hưởng đến việc học tập mơn Thực tế thân tơi kinh nghiệm hạn chế nên chất lượng kết chất lượng cuối môn lịch sử chưa cao theo số liệu thống kê chất lượng cuối năm khối 6, năm học 2015 – 2016: Khối Tổng GIỎI KHÁ số học TRUNG YẾU KÉM BÌNH SL sinh TL SL (%) TL SL (%) TL SL (%) TL SL (%) TL (%) 94 11 11,7 16 17 58 61,7 5,3 4,3 90 10 15 16,7 56 62,2 6,7 4,4 Qua bảng số liệu trên, ta thấy: tỉ lệ học sinh giỏi thấp khoảng 26,7% đến 28,7%, tỉ lệ học sinh yếu cao 9,6% đến 11,1% Từ thực trạng trên, giáo viên giảng dạy môn Lịch sử - thân tơi ln cố gắng tìm phương pháp để khắc phục tình hình nhàm chán, nâng cao chất lượng tiết dạy lịch sử lớp, làm cho tiết học vui vẻ, gây thích thú cho học sinh góp phần tạo tiết học đạt hiệu cao vấn đề giáo dục học sinh III Các giải pháp tiến hành để giải vấn đề: Sử dụng kênh hình dạy học lịch sử trường phổ thông bao gồm nhiều loại: vật lịch sử, tranh ảnh lịch sử, phương tiện trực quan quy ước đồ, sơ đồ, đồ thị đó, tranh ảnh góp phần khơng nhỏ vào tạo biểu tượng, hình thành khái niệm, phát triển tư duy, cung cấp kiến thức, nâng cao nhận thức lịch sử, ni dưỡng tình cảm Vì vậy, nội dung sách giáo khoa dành cho tranh ảnh tỉ lệ đáng kể Tranh ảnh không sử dụng trình bày kiến thức mà ôn tập, tổng kết, kiểm tra, hoạt động ngoại khóa thực hành Học sinh hướng dẫn giáo viên tìm hiểu nội dung kênh hình kết hợp kiến thức nội dụng kênh chữ, giúp học sinh lĩnh hội kiến thức cách sinh động, hứng thú, sâu sắc mà lại nhớ lâu, làm tiết học lịch sử bớt khô khan hấp dẫn Một vài kinh nghiệm sử dụng tranh ảnh nhằm tạo hứng thú học tập cho học sinh dạy học môn Lịch sử khối 6, cấp THCS Tranh ảnh có nhiều loại loại có cơng dụng cách sử dụng khác Vậy làm để sử dụng hiệu kênh hình dạy học lịch sử Qua q trình dạy học lịch sử nói chung, dạy lịch sử lớp 6, nói riêng dự thăm lớp đồng nghiệp, thân rút số kinh nghiệm nhỏ việc sử dụng tranh ảnh sau: Để khai thác tốt tranh ảnh phục vụ cho việc giảng dạy môn lịch sử, cần đảm bảo số kĩ sau: phải biết hiểu kiến thức tranh ảnh Xác định mục đích cần hướng đến khai thác tranh ảnh Thiết kế câu hỏi hợp lý, trọng tâm Giáo viên đứng lớp cần phải có chuẩn bị chu đáo cẩn thận, nghiên cứu kỹ trước nội dung tranh ảnh trước lên lớp Chuẩn bị lời nói ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu gây hứng thú cho học sinh Chính yêu cầu giúp người giáo viên nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm lên lớp Ngoài sử dụng tranh ảnh dạy học giáo viên chủ yếu đóng vai trò hướng dẫn, đạo, học sinh phải tự quan sát nghiên cứu để rút kiến thức Giáo viên phải khắc phục khó khăn sưu tầm tài liệu có liên quan đến tranh ảnh, trao đổi chuyên mơn tổ, cụm chun mơn để có cách sử dụng tranh ảnh sách giáo khoa cách hiệu Bên cạnh đó, học sinh học sinh phải tự giác tìm hiểu tranh ảnh hướng dẫn gợi mở giáo viên, tiếp nhận kiến thức cách chủ động Để nâng cao hiệu qủa sử dụng tranh ảnh cần đảm bảo nguyên tắc sau: Một là, sử dụng mục đích Hai là, sử dụng lúc Ba là, sử dụng mức độ, cường độ Bốn kết hợp sử dụng tranh ảnh sách giáo khoa với đồ dùng trang bị khác Năm là, nội dung tranh ảnh phải sinh động, hấp dẫn Sáu là, hướng dẫn học sinh quan sát tranh ảnh (từ tổng thể đến chi tiết), kết hợp miêu tả, phân tích, đàm thoại thơng qua hệ thống câu hỏi gợi mở giáo viên để học sinh tự rút ý nghĩa tranh ảnh Giáo viên tổ chức cho học sinh làm việc theo nhóm, cá nhân tồn lớp Bản thân tơi thực số giải pháp sử dụng tranh ảnh nhằm tạo hứng thú cho học sinh cụ thể sau: Sử dụng tranh ảnh để tạo biểu tượng nhân vật lịch sử Một vài kinh nghiệm sử dụng tranh ảnh nhằm tạo hứng thú học tập cho học sinh dạy học môn Lịch sử khối 6, cấp THCS Tranh ảnh lịch sử loại đồ dùng dạy học có giá trị trực quan cao dạy học lịch sử Bởi vì, học sinh quan sát hình ảnh cụ thể mang lại nhận thức xác sinh động nhân vật lịch sử Trên sở đó, tạo cho học sinh cảm xúc lịch sử mạnh, sâu sắc, đồng thời đường hiệu để tạo biểu tượng nhân vật lịch sử Khắc họa biểu tượng nhân vật lịch sử “Biểu tượng hình ảnh nhân vật lịch sử, vừa mang sắc thái riêng nhân vật vừa chứa đựng chất giai cấp, tập đoàn xã hội mà nhân vật đại diện phản ánh đầu học sinh với nét chung nhất, điển hình nhất” Hình ảnh nhân vật lịch sử có sức gợi cảm mạnh mẽ khơng gây hứng thú cho học sinh học lịch sử mà khơi gợi lòng kính trọng, tự hào nhân vật lịch sử Mặt khác, góp phần phát triển tư duy, nhận thức, nhân vật lịch sử Với loại dạy nhân vật lịch sử, giáo viên yêu cầu học sinh sưu tầm tranh ảnh tư liệu sống nghiệp nhân vật lịch sử Kết hợp với đọc sách giáo khoa trước nhà để nắm nội dung sống nghiệp nhân vật lịch sử trước đến lớp Trước dạy đến nhân vật lịch sử đó, giáo viên cần cung cấp để học sinh biết nét sơ lược bối cảnh lịch sử (không gian, thời gian) mà nhân vật hoạt động Học sinh tự trình bày sở hiểu biết có nhân vật lịch sử Những học lịch sử nhân vật có lời đối thoại đắt giá thể phẩm chất cao quí nhân vật Khi dạy 20 (Lịch sử 6) Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (Giữa kỉ I – Giữa kỉ VI)- (tiếp theo), mục Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu Giáo viên cho học sinh giới thiệu Bà Triệu báo cáo hình ảnh, tư liệu sưu tầm nhân vật Bà Triệu Giáo viên nhận xét chuẩn bị học sinh, lựa chọn hình ảnh, tư liệu học sinh cung cấp để khắc họa biểu tượng nhân vật Bà Triệu, giáo viên cho học sinh quan sát hình ảnh Một vài kinh nghiệm sử dụng tranh ảnh nhằm tạo hứng thú học tập cho học sinh dạy học môn Lịch sử khối 6, cấp THCS Giáo viên đặt câu hỏi phát vấn: Em có nhận xét nhân vật Bà Triệu? Học sinh thơng qua tìm hiểu hướng dẫn giáo viên q trình học lớp, nhận xét được: Bà Triệu người khảng khái, giàu lòng u nước, có ý chí lớn, tiêu biểu cho ý chí bất khuất dân tộc Việt công đấu tranh chống quân đô hộ, mong muốn giành lại giang sơn, cởi ách nô lệ Lịch sử ghi nhớ công lao to lớn Bà triệu công đấu tranh giành độc lập câu ca dao, lời ru, lăng đền thờ Bà với thời gian huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hố di tích lịch sử quan trọng quốc gia, chứng niềm tự hào người phụ nữ liệt oanh dân tộc Việt Nam Ca dao Bà Triệu Ru con ngủ cho lành, Để mẹ gánh nước rửa bành voi Muốn coi lên núi mà coi, Coi Bà Triệu tướng cưỡi voi đánh cồng Lăng mộ Bà Triệu Sau khắc họa biểu tượng nhân vật Bà Triệu, giáo viên thực lồng ghép giáo dục học sinh tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh bất khuất cha ông để giành độc lập đặc biệt ý chí sắt đá người phụ nữ Việt Nam, tinh thần biết ơn anh hùng dân tộc hi sinh tổ quốc Một vài kinh nghiệm sử dụng tranh ảnh nhằm tạo hứng thú học tập cho học sinh dạy học môn Lịch sử khối 6, cấp THCS Nước thủy triều rút, Ngô Quyền hạ lệnh dốc tồn lực lượng cơng qn Nam Hán giành thắng lợi Như học sinh hứng thú theo dõi giảng, đảm bảo yếu tố trực quan sinh động, giúp em hiểu sâu sắc ghi nhớ bền lâu kiến thức thơng qua lời thuyết trình giáo viên bạn lớp dựa lược đồ Hoặc dạy 11 (Lịch sử 7) Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 -1077), phần II – Giai đoạn thứ hai (1076 -1077), mục Cuộc chiến đấu sông Như Nguyệt để tiết học phát huy tính tích cực học sinh, tạo nên tiết học sinh động giáo viên hướng dẫn học sinh nhà đọc sách trước để tìm hiểu diễn biến chiến đấu sông Như Nguyệt Khi đến tiết học, giáo viên sử dụng hình ảnh chuẩn bị tóm tắt lại diễn biến trận chiến phòng tuyến Như Nguyệt phim lịch sử (hoặc sử dụng đoạn video) - Chờ khơng thấy thủy quân tới, Quách Quỳ cho quân đóng cầu phao vượt sơng cơng phòng tuyến ta Một vài kinh nghiệm sử dụng tranh ảnh nhằm tạo hứng thú học tập cho học sinh dạy học môn Lịch sử khối 6, cấp THCS - Quân ta chống trả liệt - Để khích lệ tinh thần chiến đấu quân sĩ, Lý Thường Kiệt cho người đọc thơ Nam quốc sơn hà - Cuối xuân 1077, quân ta công bất ngờ đồn giặc, quân Tống thua to Sau quan sát hình ảnh (hoặc video) xong, để tiếp cận nội dung kiến thức GV tổ chức cho HS trả lời số câu hỏi có tính dẫn dắt như: Khơng thấy qn thuỷ đến, quân Tống làm gì? Trước tình đó, Lý Thường Kiệt làm gì? Qua nội dung trả lời học sinh, GV khái quát nhấn mạnh đến nội dung kiến thức học Giáo viên sử dụng tranh ảnh chùm tranh ảnh có chủ đề để hỗ trợ cho trình tường thuật lại kiện lịch sử yêu cầu học sinh nhớ lại nội dung kiện lịch sử mà tranh ảnh phản ánh Hình thức này, có nhiều ưu Một vài kinh nghiệm sử dụng tranh ảnh nhằm tạo hứng thú học tập cho học sinh dạy học môn Lịch sử khối 6, cấp THCS điểm việc kích thích thị giác học sinh, làm phong phú thêm kênh thông tin tiếp nhận lịch sử cho học sinh Như vậy, để trình bày diễn biến kiện lịch sử đó, giáo viên sử dụng nhiều kênh hình khác lược đồ lịch sử, sử dụng tranh ảnh tích hợp để tường thuật, với ưu tính trực quan, thẩm mĩ tạo hứng thú, kích thích học sinh tìm tòi để giải vấn đề nhận thức Ngoài ra, kết hợp với nhiều phương pháp dạy học khác để tiết học sinh động, hiệu quả, học sinh tích cực chủ động, thích thú học với mơn lịch sử Sự phong phú, đa dạng hình thức biểu đạt đóng vai trò quan trọng việc góp phần nâng cao hiệu môn lịch sử Sử dụng tranh ảnh để củng cố kiến thức cho học sinh Trong q trình dạy lịch sử, giáo viên sử dụng nhiều phương pháp nhằm giúp học sinh củng cố kiến thức học: yêu cầu học sinh hệ thống lại kiến thức bài, dạng câu hỏi, tập lịch sử Nếu học giáo viên gây nhàm chán cho học sinh Vì vậy, mọt số dùng tranh ảnh để giúp em củng cố kiến thức học cách trực quan hơn, em dễ nhớ,nhớ lâu Và đặc biệt, tranh ảnh với ưu trực quan, thẫm mĩ tạo hứng thú, kích thích học sinh tìm tòi để giải vấn đề nhận thức Sử dụng sơ đồ tư để củng cố học, sau dạy xong 12 (Lịch sử 6) Nước Văn Lang giáo viên hướng dẫn học sinh vẽ sơ đồ tư lịch sử với bước sau: Giáo viên yêu cầu học sinh hoạt động nhóm, vẽ lại đơn vị kiến thức vừa học sơ đồ tư Giáo viên giao nhiệm vụ cho học sinh dạng phiếu học tập sơ đồ tư chưa hoàn chỉnh kết hợp nêu câu hỏi để học sinh trả lời vẽ giấy khổ lớn, lên bảng Một vài kinh nghiệm sử dụng tranh ảnh nhằm tạo hứng thú học tập cho học sinh dạy học môn Lịch sử khối 6, cấp THCS Sơ đồ tư môn Lịch Sử (dạng phiếu học tập) Giáo viên cho vài học sinh đại diện nhóm học sinh lên báo cáo, thuyết minh sản phẩm sơ đồ tư nhóm thiết lập Hoạt động giúp giáo viên biết khả tiếp nhận thông tin học sinh, rèn luyện khả diễn đạt, tự tin trước đám đông cho học sinh Sản phẩm sơ đồ tư học sinh Đây hình thức chơi mà học, giúp em phát triển tư theo lối tư tượng hình giúp nhớ dễ dàng hơn, hình ảnh mường tượng đầu Đồng thời, học sinh sáng tạo kiến thức theo logic mình, chia sẻ với bạn lớp, giáo viên giúp em hoàn chỉnh kiến thức Hoặc 13 (Lịch sử 6): Đời sống vật chất tinh thần cư dân Văn Lang Để củng cố lại toàn kiến thức học tiết học, giáo viên thể thực cách cho học sinh quan sát số hình ảnh trang Một vài kinh nghiệm sử dụng tranh ảnh nhằm tạo hứng thú học tập cho học sinh dạy học môn Lịch sử khối 6, cấp THCS phục, đồ dùng, công cụ sản xuất… đặt câu hỏi: Em điểm lại nét đời vật chất tinh thần cư dân Văn Lang? Đại diện học sinh lên bảng báo cáo hiểu biết học sinh Các học sinh khác lớp nhận xét bổ sung câu trả lời nhằm hệ thống hoàn thiện kiến thức học học xong Nhờ hoạt động tự tái lại nét đời vật chất tinh thần cư dân Văn Lang dựa số hình ảnh gợi ý Học sinh thực có trải nghiệm học, không nghe từ ngữ liệt kê đơn thuần, tác động tới tình cảm, khơi gợi tính chủ đơng, tích cực học sinh giúp bạn nhớ lâu Hay dạy xong 23 (Lịch sử 7): Kinh tế, văn hóa kỉ XVI – XVIII, phần II Văn hóa Để học sinh nắm kiến thức cách khái quát học tiết học, giáo viên tổ chức cho học sinh quan sát số hình Một vài kinh nghiệm sử dụng tranh ảnh nhằm tạo hứng thú học tập cho học sinh dạy học môn Lịch sử khối 6, cấp THCS ảnh yêu cầu: Em tóm tắt lại thành tựu văn hóa nước ta kỉ XVI – XVIII? Qua chó biết, văn hóa nước ta kỉ XVI - XVIII có so với kỉ XV? Kết hợp quan sát hình ảnh kiến thức tìm hiểu học, học sinh nêu dễ dàng thành tựu bật văn hóa nước ta kỉ XVI –XVIII Đồng thời rút nhận xét thân văn hóa nước ta kỉ XVI –XVIII tiếp tục phát triển đạt nhiều thành tựu nhiều lĩnh vực, Một vài kinh nghiệm sử dụng tranh ảnh nhằm tạo hứng thú học tập cho học sinh dạy học mơn Lịch sử khối 6, cấp THCS có nhiều nét so với kỉ XV, xuất Thiên Chúa giáo, chữ Quốc ngữ đời, văn học cữ Nôm, văn học dân gian, nghệ thuật dân gian (sân khấu, điêu khắc) phát triển rực rỡ, nhiều thành văn hóa trì bảo tồn đến ngày Qua việc sử dụng hình ảnh tiết học nhằm mục đích củng cố kiến thức lịch sử giúp giảm bớt áp lực cho học sinh, giúp em hệ thống nhớ kiến thức hiệu Tạo hứng thú học tập, phát huy tính tích cực học sinh nâng cao chất lượng môn IV Tính giải pháp: Trong q trình dạy học lịch sử, tranh ảnh sử dụng nhiều nghiều giáo viên sử dụng tranh ảnh nhằm mục đích minh họa cho nội dung học, sử dụng qua loa chưa khai thác hết nội dung tranh ảnh phục vụ vào học Qua thực tế q trình dạy học, tơi thấy việc sử dụng tranh ảnh vào dạy học lịch nhằm mục đích tạo hứng thú cho học sinh môn học việc làm cần thiết, để tạo hứng thú cho học sinh, kích thích học sinh học mơn Tơi sử dụng hình ảnh việc tạo biểu tượng nhân vật lịch sử, trình bày diễn biến kháng chiến củng cố kiến thức lịch sử Như vậy, tranh ảnh khai thác tối đa trình dạy học lịch sử, giúp học sinh hứng thú học tập, nhớ kiến thức lịch sử lâu V Phạm vi áp dụng: Nghiên cứu trình dạy học giáo dục thơng qua chương trình Lịch sử lớp 6, Áp dụng học sinh khối 6, trường THCS Dur Kmăn năm học 2016 -2017, 2017-2018 VI Phạm vi ảnh hưởng: Đề tài sử dụng tranh ảnh nhằm tạo hứng thú cho học sinh dạy học môn lịch sử áp dụng thành công dạy học lịch sử khối 6,7 trường THCS Dur Kmăn Các giải pháp thực đề tài đạt hiệu tối ưu học sinh trường THCS điều kiện, hoàn cảnh tương tự trường THCS Dur Kmăn VI Hiệu SKKN: Sau thực đề tài nghiên cứu giảng dạy, tiến hành điều tra qua phiếu khảo sát ( phiếu không ghi yêu cầu học sinh ghi họ tên, tránh Một vài kinh nghiệm sử dụng tranh ảnh nhằm tạo hứng thú học tập cho học sinh dạy học môn Lịch sử khối 6, cấp THCS gây áp lực cho học sinh) để tổng kết, rút kinh nghiệm biết sai xót để có tiết học lịch sử thật hiệu Tìm phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng học sinh Trong phạm vi đề tài, đưa mẫu phiếu: PHIẾU KHẢO SÁT Em có thích học mơn lịch sử khơng? Có Khơng Giáo viên dạy lịch sử có sử dụng phương pháp dạy học tích cực tiết học khơng? Trong đó, em thích phương pháp nào? Vì sao? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Theo em, yếu tố tạo nên thành công tiết học thầy (cô) lồng ghép phương pháp sử dụng tranh ảnh dạy học? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Chân thành cảm ơn em dành thời gian trả lời câu hỏi Qua kết thu từ phiếu điều tra, nhận thấy đa số em thích mơn lịch sử, phương pháp dạy học tích cực phương pháp sử dụng kênh hình em ưa chuộng Do kênh hình tạo hứng thú cho em học tập, làm cho mơn lịch sử khơng khơ khan mà trở nên sinh động, hấp dẫn em hình ảnh phong phú Đồng thời, giúp em khắc sâu kiến thức, nhớ lâu hơn, hiểu sâu kiện, vấn đề, nhân vật lịch sử Qua học lịch, em thêm tự hào quê hương, tổ quốc, biết nhớ ơn anh hùng nhận thức thân cần phải làm Đồng thời, chất lượng học tập học sinh ngày nâng cao thể qua kết chất lượng cuối năm 2016 – 2017, 2017 – 2018 học sinh khối 6, trường THCS Dur Kmăn cụ thể sau: Đối với khối 6: Năm học Tổng số học sinh GIỎI SL TL 94 TRUNG BÌNH S L TL % S L 11 11,7 16 17 58 61,7 % 2015 -2016 KHÁ TL YẾU SL % TL KÉM SL % 5,3 GHI CHÚ TL % 4,3 Chưa thường Một vài kinh nghiệm sử dụng tranh ảnh nhằm tạo hứng thú học tập cho học sinh dạy học môn Lịch sử khối 6, cấp THCS xuyên sử dụng tranh ảnh LS 2016 -2017 20172018 93 88 13 14 18 19,3 55 59,1 4,3 3,2 Thường xuyên sử dụng tranh ảnh LS 12 13,6 17 19,3 54 61,3 4,5 1,1 Thường xuyên sử dụng tranh ảnh LS Đối với khối 7: Năm học Tổng số học sinh GIỎI SL TL KHÁ SL % 2015 -2016 90 10 TL TRUNG BÌNH SL % 15 16,7 TL YẾU SL % 56 TL KÉM SL % 62,2 GHI CHÚ TL % 6,7 4,4 Chưa thường xuyên sử dụng tranh ảnh LS 2016 -2017 94 13 13,8 19 20,2 55 58,5 4,3 3,1 Thường xuyên sử dụng tranh ảnh LS 20172018 92 13 14,1 20 21,7 55 59,7 3,3 1,1 Thường xuyên sử dụng tranh ảnh LS Một vài kinh nghiệm sử dụng tranh ảnh nhằm tạo hứng thú học tập cho học sinh dạy học môn Lịch sử khối 6, cấp THCS Phần thứ 3: KẾT LUẬN, KẾT NGHỊ I Kết luận: Dạy học nói chung, dạy học lịch sử trường trung học phổ thơng nói riêng q trình Đó q trình nhận thức đặc thù, giáo viên tổ chức, dẫn dắt học sinh cách có mục đích, có kế hoạch để học sinh nắm vững tri thức bản, kĩ bản, phát triển lực nhận thức, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, hình thành nhân cách Trong dạy học lịch sử, phương pháp sử dụng tranh ảnh có tác dụng to lớn việc gây hứng thú, phát huy tính tích cực, chủ động học tập học sinh Tranh ảnh cầu nối khứ với tại, phản ánh khách quan, chân thực q khứ Những hình ảnh trực quan có tác dụng giúp sinh viên dễ dàng tiếp nhận tri thức lịch sử, thơng qua đó, em hứng thú học tập hơn, tạo tò mò, say mê học tập nghiên cứu lịch sử, sở sinh viên nắm khứ lịch sử, gợi cho họ suy nghĩ nhiệm vụ tương lai Tuy nhiên, làm để khai thác tốt, nhằm phát huy vị trí, vai trò kênh hình nói chung, tranh ảnh nói riêng sách giáo khoa Lịch sử kĩ khai thác tranh ảnh giáo viên đóng vai trò định Muốn thiết kế tiết dạy có hiệu quả, giáo viên phải tham khảo tài liệu có liên quan đến học, đọc kĩ: mục tiêu cần đạt, xác định kiến thức bản, thực phương pháp dạy học cách linh hoạt phù hợp với nội dung kiến thức, đối tượng học sinh, đồng thời phải hướng dẫn học sinh đọc thông tin sách giáo khoa sưu tầm kênh hình liên quan đến học Khai thác kiến thức qua kênh hình cách tiếp cận lịch sử tốt, đưa lại hiệu cao việc dạy học, lại cơng việc đơn giản dễ thực Ngồi vấn đề nhận thức nội dung lịch sử qua kênh hình, vấn đề rèn luyện óc quan sát, khả miêu tả diễn đạt II Kiến nghị: - Đối với giáo viên: Cần có đầu tư, trọng giảng dạy, giáo dục học sinh; quan tâm đổi phương pháp dạy học Cần trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ để vận dụng linh hoạt phương pháp hình thức tổ chức dạy học, tham khảo học hỏi kinh nghiệm dạy học đồng chí đồng nghiệp có trình Một vài kinh nghiệm sử dụng tranh ảnh nhằm tạo hứng thú học tập cho học sinh dạy học môn Lịch sử khối 6, cấp THCS độ chun mơn vững vàng, có khả liên hệ thực tế lô gic khéo léo hút học sinh - Đối với nhà trường: Cần mua thêm số tư liệu, tài liệu có liên quan đến môn lịch sử để thư viện nhà trường để giáo viên học sinh tham khảo thêm Là giáo viên dạy lịch sử kiến nghị tiết học ngoại khóa, tiết học lịch sử địa phương nhà trường nên tổ chức cho học sinh thực tế, quan sát trực tiết vật, người sống sau viết thu hoạch, nhằm tái lại lịch sử xác nhất, giáo dục lòng biết ơn anh hùng liệt sĩ hi sinh nghiệp giải phóng dân tộc để em có sống bình n ngày hơm Trên vài kinh nghiệm nhỏ tơi q trình giảng dạy mơn lịch sử, hiểu biết kinh nghiệm chắn không tránh khỏi thiếu sót Rất mong bạn bè, đồng nghiệp bổ sung, đóng góp ý kiến để đề tài tơi hồn thiện Xin trân trọng cảm ơn ! Dur Kmăl, ngày 20 tháng 04 năm 2019 Người viết Lang Thị Phương Một vài kinh nghiệm sử dụng tranh ảnh nhằm tạo hứng thú học tập cho học sinh dạy học môn Lịch sử khối 6, cấp THCS Một vài kinh nghiệm sử dụng tranh ảnh nhằm tạo hứng thú học tập cho học sinh dạy học môn Lịch sử khối 6, cấp THCS NHẬN XÉT CỦA LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG HIỆU TRƯỞNG NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM SKKN CẤP HUYỆN CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG Một vài kinh nghiệm sử dụng tranh ảnh nhằm tạo hứng thú học tập cho học sinh dạy học môn Lịch sử khối 6, cấp THCS Một vài kinh nghiệm sử dụng tranh ảnh nhằm tạo hứng thú học tập cho học sinh dạy học môn Lịch sử khối 6, cấp THCS TÀI LIỆU THAM KHẢO STT Tên tài liệu Nguồn tài liệu ( tác giả, nhà xuất ) https://www.google.com.vn http://tckh.hcmup.edu.vn/ Quyết định số 41/2000/QĐ/BGD&ĐT, ngày 24 tháng 03 năm 2000 Bộ Giáo dục Đào tạo: "Thiết bị giáo dục phải sử dụng hiệu nhất, đáp ứng yêu cầu nội dung phương pháp quy định chương trình giáo dục" Luật giáo dục ban hành ngày 02/12/1998 ... Phương Một vài kinh nghiệm sử dụng tranh ảnh nhằm tạo hứng thú học tập cho học sinh dạy học môn Lịch sử khối 6, cấp THCS Một vài kinh nghiệm sử dụng tranh ảnh nhằm tạo hứng thú học tập cho học sinh. .. nhằm tạo hứng thú học tập cho học sinh dạy học môn Lịch sử khối 6, cấp THCS Một vài kinh nghiệm sử dụng tranh ảnh nhằm tạo hứng thú học tập cho học sinh dạy học môn Lịch sử khối 6, cấp THCS TÀI LIỆU... sau: Sử dụng tranh ảnh để tạo biểu tượng nhân vật lịch sử Một vài kinh nghiệm sử dụng tranh ảnh nhằm tạo hứng thú học tập cho học sinh dạy học môn Lịch sử khối 6, cấp THCS Tranh ảnh lịch sử loại
- Xem thêm -

Xem thêm: Một vài kinh nghiệm sử dụng tranh ảnh nhằm tạo hứng thú học tập cho học sinh trong dạy học môn Lịch sử khối 6, 7 cấp THCS, Một vài kinh nghiệm sử dụng tranh ảnh nhằm tạo hứng thú học tập cho học sinh trong dạy học môn Lịch sử khối 6, 7 cấp THCS

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn