Tự chủ tài chính ở các đơn vị y tế công lập tỉnh phú yên – nghiên cứu điển hình tại bệnh viện đa khoa tỉnh phú yên

76 26 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 21:06

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH HỒNG MINH PHÚC Tên đề tài: “Tự chủ tài đơn vị Y tế công lập tỉnh Phú Yên - Nghiên cứu điển hình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên” LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh Năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH HỒNG MINH PHÚC Tên đề tài: “Tự chủ tài đơn vị Y tế công lập tỉnh Phú Yên - Nghiên cứu điển hình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên” Chuyên nghành: Tài Ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Phan Thị Bích Nguyệt Tp Hồ Chí Minh Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn: “Tự chủ tài đơn vị Y tế công lập tỉnh Phú Yên Nghiên cứu điển hình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú n” cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu luận văn có nguồn gốc rõ ràng, minh bạch Tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm với lời cam đoan Tôi xin chân thành cảm ơn hướng dẫn tận tình PGS.TS Phan Thị Bích Nguyệt hỗ trợ cho tơi hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên tạo điều kiện tốt cho khảo sát q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Tác giả luận văn Hoàng Minh Phúc DANH MỤC TỪ NGỮ, KÝ HIỆU VIẾT TẮT BHYT Bảo hiểm Y tế BVĐK Bệnh viện Đa khoa tỉnh HĐND Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Yên Nghị định 16 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, ngày 14/2/2015 quy định chế tự chủ đơn vị nghiệp công lập Nghị định 43 Nghị định số 43/2006/NĐ-CP, ngày 25/4/2006 quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp công lập Nghị định 85 Nghị định 85/2012/NĐ-CP, ngày 15/10/2012 chế hoạt động, chế tài đơn vị nghiệp y tế công lập giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh sở khám bệnh, chữa bệnh công lập NSNN Ngân sách Nhà nước Thông 71 Thơng 71/2006/TT-BTC, ngày 9/8/2006 Bộ Tài hướng dẫn thực Nghị định 43 TTLT 03 Thông liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH ngày 26/01/2006 Bộ Y tế - Bộ Tài - Bộ Lao động Thương binh Xã hội TTLT 04 Thông liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/02/2012 ban hành mức tối đa khung giá số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh sở khám bệnh, chữa bệnh Nhà nước TTLT 37 Thông liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 Quy định thống giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bệnh viện hạng toàn quốc UBND Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên i DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Sơ đồ 1.1: Sơ đồ cấu tổ chức BVĐK Phú Yên Bảng 1.2: Các nguồn thu tài BVĐK Phú Yên Bảng 1.3: Tổng hợp kinh phí NSNN cấp Bảng 1.4: Tỷ lệ cấu nguồn thu nghiệp Bảng 1.5: Tình hình khám chữa bệnh ngoại trú Bảng 1.6: Tình hình khám chữa bệnh nội trú Bảng 1.7: Cơ cấu khoản chi thường xuyên BVĐK Phú Yên Bảng 1.8: Bảng phân phối kết thu, chi BVĐK Phú Yên Bảng 1.9: Bảng phân phối Quỹ BVĐK Phú Yên Bảng 1.10: Bảng phân phối Quỹ lại BVĐK Phú Yên Bảng 2.1: Mức độ tự đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên BVĐK Phú Yên ii Trang Trang 18 Trang 20 Trang 21 Trang 25 Trang 26 Trang 29 Trang 33 Trang 34 Trang 34 Trang 45 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Với chức bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho người dân, Ngành Y tế đóng vai trò quan trọng phát triển xã hội Do đó, Nhà nước trọng, quan tâm phát triển Ngành Y tế cách toàn diện hướng tới xã hội hóa, nhằm đáp ứng nhu cầu người dân bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cách tốt nhất, hiệu Tuy nhiên, để thực hóa mục tiêu đó, đòi hỏi Ngành Y tế phải có nguồn lực tài vững vàng có biện pháp thiết thực để tiếp tục thúc đẩy phát triển hệ thống Y tế Trong quan trọng hướng Ngành Y tế theo đường Tự chủ quan trọng Tự chủ tài Thực chủ trương Nhà nước xã hội hóa hoạt động Y tế, định hướng tự chủ lĩnh vực công Trên sở hướng dẫn Nghị định số 43 Thông 71 Bộ Tài Nghị định số 16 Ngành Y tế Phú Yên bước thay đổi chế quản lý, tăng cường giao quyền tự chủ cho đơn vị Y tế trực thuộc mà Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên đơn vị y tế tuyến đầu tỉnh đơn vị tiên phong đầu ngành công tác tự chủ Mặc dù hỗ trợ lớn cấp quyền địa phương Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên lúng túng triển khai tự chủ, thay đổi chế quản lý khiến cho Bệnh viện gặp nhiều khó khăn hoạt động mà ảnh hưởng lớn thiếu hụt nguồn vốn hoạt động, thu nhập nhân viên giảm sút v v Điều gây hệ lớn đến công tác khám điều trị cho nhân dân không đủ kinh phí trang bị thiết bị y tế, khơng có khả trả nợ thuốc men thời hạn, giảm thu nhập tăng thêm v v Nhằm nghiên cứu khó khăn, vướng mắc tồn chế quản lý tài đơn vị Y tế công lập tỉnh Phú Yên đề xuất phương pháp để giải vấn đề xin chọn đề tài “Tự chủ tài đơn vị Y tế công lập tỉnh Phú Yên Nghiên cứu điển hình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên” làm luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu đề tài Nghiên cứu chế tự chủ tài BVĐK Phú Yên, phân tích đánh giá mức độ hoàn thiện chế tự chủ theo hướng dẫn Thơng 71 nhằm tìm mặt hạn chế tồn q trình tiến đến tự chủ hồn tồn vào năm 2020, qua vận dụng phương pháp lý luận thực tiễn để đề xuất giải pháp, kiến nghị khả thi nhằm hoàn thiện chế tự chủ tài cho BVĐK nói riêng đơn vị Y tế công lập tỉnh nói chung Đối tượng, phương pháp phạm vi nghiên cứu đề tài - Đối tượng: Nghiên cứu chế tự chủ tài BVĐK thơng qua nghiên cứu nội dung thuộc chế quản lý tài - Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu định tính dựa sở thu thập liệu cách thu thập, tổng hợp, phân tích, so sánh số liệu từ thực tế - Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu thực tiễn BVĐK Phú Yên, rút giải pháp, qua làm tiền đề cho đơn vị Y tế công lập khác tỉnh - Thời gian nghiên cứu: Trong năm 2014, 2015, 2016 Ý nghĩa khoa học đề tài Phân tích thực trạng chế quản lý tài BVĐK qua tìm khó khăn, vướng mắc tồn Đề xuất số giải pháp, kiến nghị nhằm hồn thiện nâng cao cơng tác quản lý tài cho đơn vị Y tế công lập tỉnh Phú Yên Kết cấu đề tài gồm chương: - Chương 1: Tổng quan BVĐK Phú Yên chế tự chủ tài - Chương 2: Phân tích nguyên nhân đánh giá mức độ hồn thiện chế tự chủ tài BVĐK Phú Yên - Chương 3: Giải pháp hồn thiện chế tự chủ tài BVĐK Phú Yên mở rộng cho đơn vị Y tế công lập tỉnh - Chương 4: Kế hoạch thực phương pháp hoàn thiện chế tự chủ tài BVĐK Phú Yên - Chương 5: Kết luận kiến nghị MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC TỪ NGỮ, KÝ HIỆU VIẾT TẮT DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ YÊN VÀ CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH 1.1 Tổng quan BVĐK Phú Yên 1.1.1 Quá trình hình thành phát triển 1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ tổ chức máy 1.2 Khái quát chung chế tự chủ .9 1.2.1 Khái niệm nội dung chế tự chủ 1.2.2 Nội dung tự chủ tài 12 1.2.2.1 Quyền huy động nguồn tài đa dạng đơn vị 12 1.2.2.2 Quyền sử dụng nguồn tài (quyền chi) đơn vị 14 1.2.2.3 Quyền phân bổ trích lập quỹ để đầu phát triển từ nguồn chênh lệch thu chi, kinh phí tiết kiệm 15 CHƯƠNG 17 PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN VÀ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HỒN THIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ YÊN 17 2.1 Thực trạng chế quản lý tài phân tích nguyên nhân tồn mặt hạn chế BVĐK Phú Yên 17 2.1.1 Cơ chế huy động nguồn lực tài BVĐK Phú Yên 17 2.1.1.1 Nguồn NSNN 18 2.1.1.2 Nguồn thu nghiệp 20 2.1.1.3 Nguồn khác 26 2.1.2 Cơ chế quản lý nguồn lực tài BVĐK Phú Yên 26 2.1.2.1 Lập dự toán thu, chi NSNN 27 2.1.2.2 Chấp hành dự toán thu, chi 28 2.1.2.3 Quy chế chi tiêu nội .30 2.1.2.4 Quyết toán thu, chi NSNN 31 2.1.3 Cơ chế quản lý chênh lệch thu chi BVĐK Phú Yên .32 2.1.4 Cơ chế quản lý tài sản BVĐK Phú Yên 33 2.1.4.1 Giai đoạn chuẩn bị đầu tư, mua sắm, sửa chữa .34 2.1.4.2 Giai đoạn thực đầu tư, mua sắm, sửa chữa 34 2.1.4.3 Giai đoạn kết thúc đầu tư, mua sắm, sửa chữa 35 2.1.5 Cơ chế kiểm tra, kiểm sốt tài BVĐK Phú Yên 35 2.2 Đánh giá mức độ hồn thiện chế tự chủ tài BVĐK Phú Yên 36 2.2.1 Kết đạt trình thực TCTC 36 2.2.2 Những mặt khó khăn, hạn chế tồn tại: .39 2.3 Kinh nghiệm quản lý tài bệnh viện cơng lập số nước phát triển 42 2.3.1 Bệnh viện Mỹ 42 2.3.2 Bệnh viện Anh .43 2.3.3 Bệnh viện Thái Lan 43 CHƯƠNG 45 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ YÊN VÀ MỞ RỘNG CHO CÁC ĐƠN VỊ Y TẾ CÔNG LẬP TRONG TỈNH 45 3.1 Một số giải pháp đề xuất nhằm hoàn thiện chế tự chủ tài BVĐK Phú Yên 45 3.1.1 Đa dạng hóa nguồn thu tài 45 3.1.1.1 Tăng cường nguồn thu viện phí .45 3.1.1.2 Tăng cường thu dịch vụ 46 3.1.1.3 Tăng cường khả tiếp cận với nguồn NSNN 47 3.1.1.4 Tăng cường từ nguồn thu khác 48 3.1.2 Nâng cao hiệu quản lý thu chi 48 3.1.3 Nâng cao hiệu quản lý, sử dụng tài sản 49 3.1.4 Tăng cường công tác quản lý chuyên môn, cải tiến chất lượng 50 3.1.5 Vai trò Giám đốc máy tổ chức Bệnh viện .51 3.1.5.1 Vai trò Giám đốc 51 3.1.5.2 Vai trò máy, tổ chức .52 3.1.6 Nâng cấp ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý tài 53 3.2 Một số giải pháp hồn thiện chế tự chủ tài cho đơn vị Y tế công lập tỉnh Phú Yên 54 CHƯƠNG 56 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC PHƯƠNG PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ YÊN 56 4.1 Định hướng phát triển BVĐK Phú Yên bối cảnh Nghị định 16 đời 56 4.1.1 Định hướng phát triển .56 4.1.1.1 Điểm Nghị định 16 56 4.1.1.2 Định hướng BVĐK Phú Yên .58 4.1.2 Mục tiêu đến hết lộ trình 2015-2020 59 4.1.2.1 Giai đoạn I: Từ năm 2015 đến đầu năm 2018 59 4.1.2.2 Giai đoạn II: Từ năm 2018 đến hết năm 2020 61 4.2 Những vấn đề cần lưu ý 62 CHƯƠNG 64 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 64 5.1 Kiến nghị 64 5.1.1 Đối với Bộ Y tế 64 5.1.2 Đối với Ngành Y tế tỉnh Phú Yên 65 5.2 Kết luận 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO 57 Thứ tư, trích quỹ bổ sung thu nhập, theo quy định mới: - Loại hình đơn vị nghiệp công tự đảm bảo chi thường xuyên chi đầu tư, tự định mức trích quỹ bổ sung thu nhập (khơng bị khống chế mức trích); - Loại hình đơn vị nghiệp cơng tự đảm bảo chi thường xuyên trích lập quỹ bổ sung thu nhập tối đa không lần quỹ lương ngạch, bậc, chức vụ khoản phụ cấp lương nhà nước quy định; - Loại hình đơn vị nghiệp cơng đảm bảo phần chi thường xun trích lập quỹ bổ sung thu nhập tối đa không lần quỹ lương ngạch, bậc, chức vụ khoản phụ cấp lương nhà nước quy định; - Loại hình đơn vị nghiệp cơng nhà nước đảm bảo chi thường xuyên trích lập quỹ bổ sung thu nhập tối đa không lần quỹ lương ngạch, bậc, chức vụ khoản phụ cấp lương nhà nước quy định; Thứ năm, chế quản lý tài đơn vị nghiệp cơng tự đảm bảo chi thường xuyên chi đầu vận dụng chế tài doanh nghiệp (Cơng ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ) đáp ứng đủ điều kiện cụ thể theo quy định Theo đó, đơn vị xác định vốn điều lệ bảo toàn vốn, vay vốn, huy động vốn, đầu vốn ngồi đơn vị, quản lý sử dụng trích khấu hao tài sản cố định áp dụng cho doanh nghiệp, quản lý thu chi phân phối lợi nhuận, thực chế độ kế toán, thống kê áp dụng doanh nghiệp Thứ sáu, đổi cấu phương thức đầu NSNN Đơn vị nghiệp cơng khơng sử dụng kinh phí NSNN phải tự cân đối thu chi, nhà nước không hỗ trợ Đơn vị nghiệp cơng sử dụng kinh phí NSNN thơng qua kênh như: hỗ trợ qua đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ gắn kinh phí với số lượng, chất lượng dịch vụ công, nhà nước hỗ trợ trực tiếp đối tượng diện sách 58 4.1.1.2 Định hướng BVĐK Phú Yên Với mục tiêu xây dựng BVĐK Phú Yên trở thành Bệnh viện chất lượng cao, đạt chuẩn Bệnh viện hạng I, đủ khả giải trường hợp chuyển từ tuyến lên, xây dựng thương hiệu, quảng bá hình ảnh Bệnh viện với chất lượng cao, mơi trường an tồn, thân thiện ln đáp ứng hài lòng người dân cơng tác khám, chữa bệnh Các phương hướng phát triển nhằm thực tốt giải pháp đề bối cảnh Nghị định 16 đời là: Thứ nhất, tổ chức máy Kiện toàn hệ thống tổ chức quản lý, xây dựng phát triển đội ngũ viên chức chuyên nghiệp, có trách nhiệm cao, nâng cao y đức cho nhân viên y tế Kiện toàn đội ngũ nhân viên tài kế tốn trình độ lẫn phẩm chất đạo đức, sử dụng nguồn lực có hiệu tiết kiệm Khơng đầu dàn trải, tập trung vào lĩnh vực ưu tiên cho giai đoạn/năm Tiếp tục huy động nguồn vốn, đặc biệt nguồn Ngân sách thường xuyên từ Nhà nước Đồng thời tạo hội để tìm kiếm nguồn thu khác từ tổ chức tài trợ, cá nhân nước bước tiến tới tự chủ hoàn toàn vào năm 2020 Thứ hai, xây dựng chế thu chi Phải nghiêm chỉnh chấp hành Luật NSNN, quy định Nhà nước, tăng cường cơng tác quản lý tài để đảm bảo thu đúng, thu đủ, tiết kiệm chi để có hiệu cao để hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm công Đồng thời sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội theo tinh thần Nghị định 43 Nghị định 16 Thứ ba, sở hạ tầng Tiếp tục trang bị làm chủ máy móc, cơng nghệ phát triển kỹ thuật y tế cao nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh số lượng chất lượng Kiện tồn hệ thống cơng nghệ thơng tin cho tồn viện, thực nghiêm túc Quyết định số 1122/2016/QĐ-BYT Bộ Y tế mã danh mục dùng chung áp dụng khám bệnh, chữa bệnh toán bảo hiểm y tế Nâng cấp quy mô giường bệnh từ 500 giường lên 700 giường vào cuối năm 2017 59 Thứ tư, đào tạo thu hút nhân lực Đảm bảo 90% bác sĩ có trình độ sau đại học có 60% trưởng phó khoa lâm sàng, cận lâm sàng có trình độ Tiến sĩ Bác sĩ chuyên khoa II vào năm 2020 Tăng thêm 20% điều dưỡng có trình độ cao đẳng đại học năm năm 2017 100% bác sĩ thực quy trình kỹ thuật, phác đồ điều trị chuẩn Bộ Y tế Thứ năm, công tác chuyên môn Tăng tỷ lệ sử dụng thuốc sản xuất nước vào điều trị lên 70%, giảm tỷ lệ tai biến điều trị < 1% 100% cán viên chức thực Thông số 07/2013/TT-BYT quy tắc ứng xử, kế hoạch 2125/KH-BYT đổi phong cách, thái độ phục vụ người bệnh nhân viên y tế hướng đến hài lòng người bệnh 4.1.2 Mục tiêu đến hết lộ trình 2015-2020 4.1.2.1 Giai đoạn I: Từ năm 2015 đến đầu năm 2018 - Về công tác tài chính: Xây dựng kế hoạch tài chi tiết năm, giải pháp cụ thể phân công trách nhiệm phận chuyên môn, đảm bảo thực nâng mức tự chủ tài Bệnh viện lên nhóm Tiếp tục thực theo lộ trình tính giá dịch vụ cơng theo quy định Nhà nước, đảm bảo thu đủ, thu hết năm 2018 Bệnh viện phải kết cấu đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp chi phí quản lý vào giá Xây dựng bảng giá dịch vụ danh mục BHYT theo định hướng Nghị số 24/2017/NQ-HĐND ngày 21/9/2017 quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi toán Quỹ BHYT sở khám bệnh, chữa bệnh Nhà nước địa bàn tỉnh Phú Yên Tập trung đạo phận tham mưu rà soát khai thác nguồn thu nghiệp, giảm tiết kiệm chi thường xuyên để xây dựng phương án nâng mức tự chủ tài Bệnh viện tăng dần qua năm đảm bảo hoàn thành trước theo lộ trình 60 Nâng cao chất lượng quản trị tài rà sốt lại tổ chức, nhân lực đào tạo, bồi dưỡng cho lĩnh vực chun mơn cần thiết có chun mơn tài ưu tiên cho cơng tác toán BHYT Xây dựng đề án cho thuê tài sản công Bệnh viện để sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết Tiếp tục sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội cho phù hợp với tinh thần Nghị định 16, kiện tồn chế quản lý tài chính, tài sản công, xác định rõ trách nhiệm phận, cá nhân tương ứng với nhiệm vụ, yêu cầu cụ thể Thực chế độ kiểm toán theo quy định, bảo đảm công khai, minh bạch Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin khoa học tiên tiến, áp dụng quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng dịch vụ công Bộ Y tế hướng dẫn, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công, tăng nguồn thu nghiệp Bệnh viện - Về cơng tác chun mơn: Củng cố hồn thiện máy, tổ chức Bệnh viện theo quy định Bộ Y tế bệnh viện hạng I Thành lập thêm khoa lâm sàng, cận lâm sàng 01 phòng chức Cụ thể thành lập Khoa Cấp cứu, Khoa Nội Thận, Khoa Tim mạch can thiệp, Phòng Quản lý chất lượng, Phòng hợp tác nghiên cứu khoa học… Đào tạo nâng cao văn bằng, trình độ cho điều dưỡng, kỹ thuật viên từ trung học lên cao đẳng đại học đảm bảo có đủ tỷ lệ điều dưỡng có trình độ cao Lập kế hoạch xin Sở Y tế phê duyệt mở lớp đào tạo Bác sĩ chuyên khoa II chỗ cho bác sĩ hệ ngoại khoa hệ nội khoa tỉnh vào cuối năm 2016 Đồng thời động viên Bác sĩ trưởng, phó khoa học nâng cao văn Bác sĩ chuyên khoa II, Tiến sĩ để có đủ điều kiện tiên nâng hạng Bệnh viện Xây dựng kế hoạch bố trí đủ buồng bệnh giường đảm bảo việc chăm sóc bệnh nhân thuộc diện chăm sóc cấp tồn viện > 25% 61 Tiếp tục mua sắm trang thiết bị y tế theo kế hoạc để đảm bảo có đủ trang thiết bị y tế thực danh mục kỹ thuật bệnh viện hạng I Hợp tác với Bệnh viện chuyên khoa tuyến để phát triển kỹ thuật cao như: tim mạch can thiệp, phẫu thuật thoát vị đĩa đệm, phẫu thuật khớp gối 4.1.2.2 Giai đoạn II: Từ năm 2018 đến hết năm 2020 - Về cơng tác tài Về hoàn thành mục tiêu đề giai đoạn 2016-2018 Tiếp tục xây dựng kế hoạch tài chi tiết năm, giải pháp cụ thể phân công trách nhiệm phận chuyên môn, đảm bảo mức tự chủ tài Bệnh viện đạt nhóm Lập kế hoạch tiếp tục nâng mức tự chủ tiến đến tự chủ hoàn toàn Tiếp tục thực theo lộ trình tính giá dịch vụ cơng theo quy định Nhà nước, đảm bảo thu đủ, thu năm 2020 Bệnh viện kết cấu đầy đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý chi phí khấu hao tài sản cố định vào giá Đưa bảng giá dịch vụ danh mục BHYT xây dựng vào triển khai phục vụ nhu cầu bệnh nhân Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lĩnh vực chun mơn cần thiết có chun mơn tài ưu tiên cho cơng tác toán BHYT Đưa đề án cho thuê tài sản cơng Bệnh viện vào thực để thí điểm để phát huy triệt để khả tạo nguồn thu cho Bệnh viện Công tác kiểm tra tài phải có cơng ty kiểm tốn độc lập kiểm tra hàng năm để giảm thiểu sai xót nâng cao trình độ quản lý tài cho nhân viên Bệnh viện Sử dụng hiệu chương trình ứng dụng cơng nghệ thơng tin khoa học, có kế hoạch sử dụng kênh công nghệ thông tin nhằm tăng thêm nguồn thu Bệnh viện - Về công tác chuyên môn: 62 Tiếp tục công tác đào tạo nâng cao văn bằng, trình độ cho điều dưỡng, kỹ thuật viên từ trung học lên cao đẳng đại học đảm bảo có để tỷ lệ điều dưỡng có trình độ cao Thành lập thêm khoa lâm sàng, cân lâm sàng theo quy chế Bệnh viện hạng I Cụ thể thành lập Phòng Đào tạo, Phòng Chỉ đạo tuyến, Phòng Cơng tác xã hội Tách riêng khoa Hóa sinh - Vi sinh thành khoa riêng biệt, thành lập Khoa Nội Thần kinh - Ngoại Tiết, Khoa Thăm dò chức Tập trung củng cố chất lượng bệnh viện mức theo tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện Bộ Y tế ban hành kèm Quyết định số 4858/QĐ-BYT Đẩy mạnh việc quảng bá hình ảnh bệnh viện Đa khoa Phú Yên phương tiện thông tin đại chúng Phối hợp chế Viện Trường xây dựng sở thực hành chuẩn Y tế cho sinh viên y tế tỉnh 4.2 Những vấn đề cần lưu ý Đứng trước xu tự chủ Bệnh viện toàn diện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nghành Y tế nói chung BVĐK Phú Yên nói riêng phải đối diện với nhiều thách thức lớn cần phải lưu ý vấn đề trọng tâm để phát triển Bệnh viện: Một là, sử dụng nguồn thu cách có hiệu vừa đáp ứng tốt nhu cầu khám, chữa bệnh nhân dân tỉnh ngày gia tăng số lượng chất lượng vừa cải thiện đời sống cho nhân viên Qua đó, giúp Bệnh viện ngày lên, ln hồn thành tốt nhiệm vụ Nhà nước giao phó nguồn NSNN ngày giảm dần Hai là, phát triển sở hạ tầng, trang thiết bị lẫn đội ngũ y, bác sĩ có trình độ cao, quảng bá hình ảnh Bệnh viện có phương tiện thơng tin đại chúng nhằm tạo vị cạnh tranh với Bệnh viện khác Hiện nay, hệ thống y tế nhân khuyến khích tạo điều kiện để phát triển, nhiều phòng khám nhân ứng 63 dụng kỹ thuật cao, thiết bị đại vào chuẩn đốn bệnh có khả cạnh tranh lành mạnh chất lượng, cung cấp dịch vụ với Bệnh viện tỉnh Ba là, cơng tác tốn BHYT Cơ chế, sách văn pháp luật liên quan đến toán BHYT chưa quán, gây khó khăn, cản trở hoạt động làm ảnh hưởng lớn đến nguồn thu chủ yếu Bệnh viện vây, trước có thống Bộ Y tế BHXH Việt Nam Bệnh viện cần phải ưu tiên cho công tác toán BHYT nhằm giảm thời gian chờ đợi nhanh chóng có nguồn thu để phục vụ hoạt động Bệnh viện Bốn là, xếp lại máy tổ chức theo hướng tinh giản biên chế, nhằm giảm khoản chi thường xuyên, tiết kiệm chi phí cho Bệnh viện Bênh cạnh đó, tiếp tục cơng tác đào tạo nâng cao văn bằng, trình độ cho điều dưỡng, kỹ thuật viên từ trung học lên cao đẳng đại học đảm bảo có để tỷ lệ điều dưỡng có trình độ cao Cơng tác liên kết đào tạo, quan hệ quốc tế chưa nhiều đối tác quan tâm, chưa mở rộng, Bệnh viện chưa đáp ứng sở vật chất để thực hành giảng dạy 64 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kiến nghị 5.1.1 Đối với Bộ Y tế Bộ Y tế cần phải sớm bổ sung, hoàn thiện quy định, hướng dẫn chế tự chủ tài cho loại hình đơn vị Bệnh viện cơng lập thông qua: Xây dựng Nghị định sửa đổi Nghị định 85 để phù hợp với Nghị định 16 đặc thù ngành y tế, đổi quản lý đơn vị y tế công lập theo hướng giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm toàn diện cho đơn vị Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho doanh nghiệp người dân, hướng tới hài lòng người bệnh Xây dựng hành lang pháp lý để kiểm soát hoạt động, tài giao quyền tự chủ tồn diện cho đơn vị Cần phải phối hợp với Bảo hiểm xã hội nhằm tìm tiếng nói chung, giảm bớt rào cản quy định, thủ tục nhằm giúp cho Bệnh viện cơng lập khơng bị xuất tốn tiền Bảo hiểm y tế Tham mưu cho Chính phủ sớm phê duyệt Đề án tăng cường hệ thống y tế sở nhằm xây dựng sở hạ tầng, nâng cấp trang thiết bị đào tạo nhân lực theo Bộ tiêu chí quốc gia y tế xã giai đoạn đến 2020, bảo đảm chất lượng, hiệu bền vững Xây dựng kế hoạch đầu trung hạn, đổi chế phân bổ, cân đối NSNN quản lý chi tiêu hiệu dựa kết chất lượng hoạt động quan hành chính, đơn vị nghiệp y tế Hồn thiện quy định quản lý tài thuộc thẩm quyền Bộ theo quy định nhà nước 65 Đổi chế sử dụng kinh phí nhà nước chế xây dựng triển khai nhiệm vụ khoa học công nghệ theo chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo hướng lấy mục tiêu hiệu ứng dụng làm tiêu chuẩn áp dụng chế Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý tài cơng, sử dụng phần mềm quản lý tài sản quản lý NSNN 5.1.2 Đối với Ngành Y tế tỉnh Phú Yên Quy hoạch hệ thống đơn vị Y tế công lập trực thuộc Sở Y tế nhằm nâng cấp sở hạ tầng, gia tăng vị cạnh tranh với đơn vị Y tế nhân tỉnh Tiếp tục thực tinh giản biên chế, tuyển dụng thêm đội ngũ cán cơng chức viên chức trình độ cao đầu phát triển nguồn nhân lực cho sở Y tế công lập Lập kế hoạch phân bổ Ngân sách cho phù hợp với loại hình Y tế cơng lập Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Bảo hiểm xã hội quan ban ngành liên quan đề phương án hỗ trợ, tạo điều kiện pháp lý tự chủ toàn diện cho đơn vị Y tế công lập, hướng dẫn cho đơn vị công lập địa bàn tỉnh nói chung đơn vị Y tế cơng lập nói riêng phương hướng nhằm sớm hồn thành nhiệm vụ Nhà nước giao phó Tham mưu cho UBND tỉnh có kế hoạch xây dựng, phát triển tồn diện nghành Y tế tỉnh Thực chủ trương xã hội hóa, thực chế kết hợp cơng nhân lực, đồng thời thực bảo hiểm y tế theo nhiều mức đóng nhằm khuyến khích tầng lớp nhân dân tham gia… 5.2 Kết luận BVĐK Phú Yên lộ trình tiến đến tự chủ tài tồn diện 2015-2020 đến thời điểm năm 2017-2018 nửa chặng đường Mặc dù điều kiện kinh tế xã hội tỉnh Phú Yên năm qua gặp nhiều khó khăn, GDP bình qn đầu người thấp mức trung bình nước, thu ngân sách khơng đủ 66 chi, nguồn lực đầu khiêm tốn Tuy nhiên, ngành Y tế nói chung BVĐK Phú n nói riêng khơng ngừng nỗ lực phấn đấu đạt thành tựu định gia tăng nguồn thu viện phí, giảm gánh nặng ngân sách, phát triển nhiều dịch vụ kỹ thuật cao, sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật đội ngũ cán có trình độ chun môn, đáp ứng phần lớn nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân Tuy vậy, so với mặt chung nước so với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội ngày tăng nhiều vấn đề phát sinh, nhiều hạn chế tồn cần phải có giải pháp để hồn thiện vấn đề quản lý, sử dụng hiệu tài sản, kiểm soát chi tiêu nội bộ, đào tạo phát triển nguồn nhân lực có, kiện toàn quy chế chi tiêu nội bộ… Để thực hóa giải pháp đề đòi hỏi Bệnh viện cần phải tiếp tục nỗ lực nữa, phấn đấu thay đổi duy, lề lối cách mạnh mẽ để tạo tảng hoàn thành tốt nhiệm vụ Nhà nước giao phó chăm lo sức khỏe cho nhân dân Trong khuôn khổ giới hạn, luận văn hồn thành nhiệm vụ sau: Phân tích trạng quản lý tài BVĐK Phú Yên giai đoạn 2014 - 2016, từ làm rõ mặt ưu điểm hạn chế chế tự chủ đồng thời nghiên cứu, làm sáng tỏ nguyên nhân hạn chế Hệ thống hóa sở lý luận tự chủ tài chính, tự chịu trách nhiệm Bệnh viện công lập Đánh giá khách quan mức độ đảm bảo chi thường xuyên BVĐK Phú Yên giai đoạn 2014-2016, qua có sở để phân loại đơn vị tự chủ theo quy định Nhà nước Nghiên cứu đề số giải pháp nhằm hoàn thiện chế tự chủ tài Bệnh viện năm tới nhằm phát triển bền vững hoàn thành nhiệm vụ Bộ Y tế giao tự chủ hoàn toàn vào năm 2020 67 Tuy vậy, với thời gian trình độ giới hạn tác giả, luận văn hạn chế định tập trung phân tích khái quát mặt tài mà chưa chuyên sâu vào nhiều vấn đề khác Bệnh viện Kính mong góp ý, dẫn thầy cô giúp tác giả bổ sung, hồn thiện đề tài nghiên cứu 68 TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU A Danh mục tài liệu tiếng Việt: I Các văn pháp luật Bộ Tài chính, 2006 Thơng 71/2006/TT-BTC, ngày 09/8/2006 Bộ Tài hướng dẫn thực Nghị định 43 Bộ Tài chính, 2007 Thơng 01/2007/TT-BTC ngày 02/01/2007 hướng dẫn xét duyệt, thẩm định thông báo tốn năm quan hành chính, đơn vị nghiệp, tổ chức NSNN hỗ trợ Ngân sách cấp Bộ Y tế - Bộ Tài chính, 2015 Thơng liên tịch 37/2015/TTLT-BYTBTC ngày 29/10/2015 Quy định thống giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bệnh viện hạng tồn quốc Bộ Y tế, 2012 Thơng liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/02/2012 ban hành mức tối đa khung giá số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh sở khám bệnh, chữa bệnh Nhà nước Bộ Y tế, 2017 Thông 02/2017/TT-BYT, ngày 15/3/2017 quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi toán quỹ BHYT sở khám bệnh, chữa bệnh Nhà nước Chính phủ, 2006 Nghị định số 43/2006/NĐ-CP, ngày 25/4/2006 quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp cơng lập Chính phủ, 2012 Nghị định 85/2012/NĐ-CP, ngày 15/10/2012 chế hoạt động, chế tài đơn vị nghiệp y tế công lập giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh sở khám bệnh, chữa bệnh cơng lập 69 Chính phủ, 2015 Nghị định 16/2015/NĐ-CP, ngày 14/2/2015 quy định chế tự chủ đơn vị nghiệp công lập Chính phủ, 2015 Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 21/5/2015 Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thực Nghị định số 16/2015/NĐ-CP 10 Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên, 2012 Nghị 59/2012/NQ-HĐND ngày 14/9/2012 việc quy định giá số dịch vụ khám, chữa bệnh sở khám bệnh, chữa bệnh nhà nước địa bàn tỉnh 11 Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên, 2014 Nghị 109/2014/NQ-HĐND ngày 25/7/2014 sửa đổi bổ sung Nghị 59/NQ-HĐND 12 Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên, 2017 Nghị số 24/2017/NQHĐND ngày 21/9/2017 quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khơng thuộc phạm vi tốn Quỹ BHYT sở khám bệnh, chữa bệnh Nhà nước địa bàn tỉnh Phú Yên 13 Quốc hội, 2008 Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước số 09/2008/QH12 ngày 03/06/2008 14 Quốc hội, 2015 Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 II Tài liệu tiếng Việt Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, 2014; 2015; 2016 Báo cáo hoạt động Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, 2014; 2015; 2016 Báo cáo tài Bộ Tài chính, 2015 Hội thảo “Cơ chế tự chủ tài đơn vị nghiệp công lập” Bộ Y tế, 2011 Tài liệu Phân tích việc thực sách tự chủ Bệnh viện Thế giới thực tế Việt Nam NXB Y học 70 Bộ Y tế, 2014 Tài liệu Quản lý Bệnh viện NXB Y học Dương Kim Ngọc, 2016 Cơ chế quản lý tài tổng cơng ty Sơng Đà Luận án Tiến sĩ Học viện trị quốc gia thành phố Hồ Chí Minh Trần Đức Cân, 2012 Hồn thiện chế tự chủ tài trường Đại học công lập Việt Nam Luận án Tiến sĩ Đại học Kinh tế quốc dân Viện Chiến lược Chính sách tài chính, 2018 Hội thảo khoa học: Đổi công tác quản lý đơn vị nghiệp cơng lập theo hướng mơ hình quản trị doanh nghiệp Vũ Thị Thanh Thủy, 2012 Quản lý tài chính các trường đại học công lập ở Viê ̣t Nam Luận án Tiến sĩ Đại học Kinh tế quốc dân III Các Websites tham khảo https://benhvienphuyen.vn https://kcb.vn https://nhandan.com.vn https://tapchitaichinh.vn https://thoibaotaichinhvietnam.vn https://thuvienphapluat.vn https://www.moh.gov.vn https://www.moj.gov.vn https://www.phuyen.gov.vn B Danh mục tài liệu tiếng nước Rothblatt, Sheldon Ed.(1992) The OECD, the Master Plan and the California Dream: A Berkeley Conversation Berkeley 71 ... lý tài đơn vị Y tế cơng lập tỉnh Phú Y n đề xuất phương pháp để giải vấn đề xin chọn đề tài Tự chủ tài đơn vị Y tế công lập tỉnh Phú Y n – Nghiên cứu điển hình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Y n”... ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH HỒNG MINH PHÚC Tên đề tài: Tự chủ tài đơn vị Y tế công lập tỉnh Phú Y n - Nghiên cứu điển hình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Y n” Chuyên nghành: Tài – Ngân hàng Mã... Ngành Y tế Phú Y n bước thay đổi chế quản lý, tăng cường giao quyền tự chủ cho đơn vị Y tế trực thuộc mà Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Y n đơn vị y tế tuyến đầu tỉnh đơn vị tiên phong đầu ngành công
- Xem thêm -

Xem thêm: Tự chủ tài chính ở các đơn vị y tế công lập tỉnh phú yên – nghiên cứu điển hình tại bệnh viện đa khoa tỉnh phú yên , Tự chủ tài chính ở các đơn vị y tế công lập tỉnh phú yên – nghiên cứu điển hình tại bệnh viện đa khoa tỉnh phú yên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn