Thực hiện pháp luật thanh tra về kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện giồng trôm, tỉnh bến tre

80 60 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 21:06

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM TRƢƠNG THỊ TUYỀN UYÊN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT THANH TRA VỀ KINH TẾ, HỘI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIỒNG TRÔM, TỈNH BẾN TRE LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM TRƯƠNG THỊ TUYỀN UYÊN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT THANH TRA VỀ KINH TẾ, HỘI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIỒNG TRÔM, TỈNH BẾN TRE Chuyên ngành: Luật kinh tế Mã số: 8380107 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS ĐỖ MINH KHÔI TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan, cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu trung thực, kết nêu luận văn chưa công bố cơng trình khác TP.HCM, ngày 24 tháng năm 2018 Tác giả Trƣơng Thị Tuyền Uyên LỜI CẢM ƠN Trước hết, cho phép cảm ơn PGS.Đỗ Minh Khơi - Người tồn tâm, tồn ý hướng dẫn tơi mặt khoa học để hồn thành luận văn Để có kết ngày hơm nay, tơi xin chân thành cảm ơn tồn thể quý Thầy, Cô trường Đại học kinh tế TP.HCM, người dành thời gian quý báu để truyền đạt kiến thức kinh nghiệm giúp nâng cao nhận thức khả ứng dụng vào thực tiễn công việc Tôi xin trân trọng cảm ơn Thầy, Cơ Phòng Đào tạo Viện sau Đại học trường Đại học kinh tế TP.HCM ý kiến đóng góp thẳng thắn, sâu sắc giúp đỡ đầy nhiệt huyết để tơi hồn thành nhiệm vụ nghiên cứu Nhân đây, tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới lãnh đạo Thanh tra huyện Giồng Trơm, tỉnh Bến Tre, gia đình, bạn bè đồng nghiệp, người kề vai sát cánh thường xun động viên để tơi hồn thành luận văn Với mong muốn nội dung luận văn có nhiều góp ích thiết thực cho thực tiễn cơng tác tra kinh tế, hội huyện, tác giả mong nhận nhiều góp ý quý báu từ Hội đồng khoa học, Quý Thầy, Cô, bạn bè, đồng nghiệp để cơng trình nghiên cứu hồn thiện./ Xin trân trọng cảm ơn! MỤC LỤC Trang Trang phục bìa Lời cam đoan Lời cảm ơn Mục lục Danh mục viết tắt Danh mục bảng số liệu Danh mục hình vẽ Mở đầu ……………………………………… 12 Chƣơng 1: Cơ sở lý luận kt-xh tra huyện 18 1.1 Khái quát chức năng, nhiệm vụ tra huyện 18 1.1.1 Khái niệm công tác tra .18 1.1.2 Cơ cấu, tổ chức hoạt động tra huyện .18 1.1.3.Về vị trí, chức Thanh tra huyện ………………………………19 1.2 Khái niệm đặc điểm hoạt động tra kinh tế - hội .20 1.2.1 Khái niệm hoạt động tra kinh tế - hội 20 1.2.2 Đặc điểm hoạt động tra kinh tế hội 21 1.2.3 Nhiệm vụ, quyền hạn Thanh tra huyện 26 1.2.3.1.Về quản lý nhà nước tra .26 1.2.3.2 Đối tượng tra, nghĩa vụ, quyền hạn đối tượng tra 26 1.3 Nội dung công tác tra KTXH 27 1.3.1.Thanh tra công tác thu, chi ngân sách huyện .28 1.3.1.1 Khái niệm công tác thu, chi ngân sách 28 1.3.1.2 Nội dung hoạt động tra thu, chi ngân sách huyện 29 1.3.1.3.Đối tượng tra ngân sách cấp huyện 30 1.3.2 Thanh tra công tác quản lý sử dụng đất đai 31 1.3.2.1 Định nghĩa tra công tác quản lý sử dụng đất đai địa bàn huyện .31 1.3.2.2 Nội dung đối tượng tra quản lý sử dụng đất đai 31 1.3.3 Thanh tra cơng tác phòng, chống tham nhũng .32 1.3.3.1 Định nghĩa phòng, chống tham nhũng .32 1.3.3.2 Thanh tra phòng, chống tham nhũng địa bàn huyện 33 1.3.3.3 Về đối tượng tra 34 1.3.3.4 Nội dung tra phòng, chống tham nhũng 35 1.4 Phương thức, qui trình hoạt động tra kinh tế hội 35 1.4.1 Phương thức hoạt động 35 1.4.1.1 Thanh tra theo kế hoạch .35 1.4.1.2 Thanh tra đột xuất .36 1.4.2 Quy trình tra kinh tế, hội 37 1.5 Ý nghĩa kinh tế quản lý nhà nước hoạt động tra kinh tế xã-hội tra huyện 40 1.5.1 Ý nghĩa hoạt động kinh doanh, sản xuất doanh nghiệp .40 1.5.2 Ý nghĩa việc phát triển kinh tế huyện …………………………… 41 1.5.3 Ý nghĩa vai trò quản lý nhà nước …………………… ………….41 Chƣơng 2: Thực trạng hoạt động tra kinh tế - hội huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre …………………………………………………………….45 2.1 Tình hình thực hoạt động kinh tế - hội huyện Giồng Trôm … ….45 2.1.1 Khái quát chung vị trí địa lý, đặc điểm kinh tế - hội huyện Giồng Trơm ……………………………………………………………………………………46 2.1.2 Khái qt quan hành nhà nước huyện Giồng Trôm …… … 46 2.2 Thực trạng hoạt động tra KTXH huyện Giồng Trôm 46 2.2.1 Đánh giá thực trạng tra KTXH lĩnh vực kinh tế-xã hội địa bàn huyện năm gần 46 2.2.1.1 Thanh tra thu chi ngân sách huyện……………………………… ….48 2.2.1.2 Sai phạm lĩnh vực quản lý sử dụng đất đai.…………… …52 2.2.1.3 Thanh tra PCTN quan tiếp xúc với dân thường xuyên 54 2.2.2 Tác hại việc thực hành vi sai phạm quản lý nhà nước ảnh hưởng đến phát triển kinh tế hội 54 2.2.3 Những hạn chế bất cập công tác tra KTXH 56 2.2.4 Nguyên nhân hạn chế, bất cập .61 Chƣơng 3: Nhu cầu phƣơng hƣớng hoàn thiện hoạt động tra .63 3.1 Nhu cầu thực công tác tra kinh tế - hội 63 3.1.1 Quan điểm Đảng, sách, pháp luật Nhà nước định hướng công tác tra kinh tế hội cấp huyện ……………………………… 63 3.1.2 Dự báo tình hình sai phạm, tham nhũng lĩnh vực kinh tế- hội thời gian tới ……………………………………………………… 68 3.2 Phương hướng hoàn thiện pháp luật tra kinh tế - hội quản lý nhà nước ………………………………………………………… 69 3.3 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật tra kinh tế - hội quản lý hành nhà nước ……………………………………………… 70 Kết luận …………………………………………………………………… 76 Tài liệu tham khảo ………………………………………………… …… 78 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT HĐND - Hội đồng nhân dân UBND - Ủy ban nhân dân Luật PCTN - Luật Phòng, chống tham nhũng Luật TT - Luật Thanh tra Luậ ĐĐ - Luật Đất đai TTV - Thanh tra viên ĐTTT - Đối tượng tra NQ - Nghị NĐ - Nghị định TT - Thông tư KH - Kế hoạch CT - Chỉ thị Ctr - Chương trình CB,CC - Cán bô, công chức XHCN - hội Chủ nghĩa DANH MỤC BIỂU SỐ LIỆU Biểu số 2.1: Tình hình sai phạm đầu tư xây dựng huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre Biểu số 2.2: Tình hình sai phạm quản lý tài chính, ngân sách nhà nước ở huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre Bảng 2.3: Tình hình sai phạm lĩnh vực chi trả cho đối tượng gia đình sách, người có cơng, người tàn tật, neo đơn Biểu số 2.4: Tình hình sai phạm quản lý sử dụng đất đai huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 2.1 Hành vi tham nhũng quản lý sử dụng đất đai nhiệm vụ kiểm tra xem họ chấp hành nào” “Ngay từ đầu Bộ, ngành, cấp phải nghiên cứu kỹ lưỡng phổ biến rõ ràng từ xuống sách, nghị để người chấp hành cho Vì Bộ, ngành, cấp định phải có quan kiểm tra mình, để theo dõi từ đầu, để kịp thời uốn nắn sửa chữa sai lầm thiếu sót xảy ra” Đến nay, Quan điểm tính kịp thời tra thể nhiều Chỉ thị, Nghị Đảng văn pháp luật NN, đạo Thanh tra CP Trên báo Sự thật số 103 ngày 30/11/1948, Người viết: “…Hiện nay, nhiều nơi cán lãnh đạo lo khai hội thảo nghị quyết, đánh điện gửi thị, sau họ khơng biết đến nghị thi hành đến đâu, có khó khăn trở ngại gì, dân chúng có sức tham gia hay không Họ quên kiểm tra” “…kiểm tra không nên vào tờ báo cáo, mà phải đến tận nơi” Người viết: “kiểm tra phải dùng cách thức thật tự phê bình phê bình để tỏ rõ hết khuyết điểm tìm cách sửa chữa khuyết điểm Như cán thêm trọng kỷ luật lòng phụ trách”30 Từ tư tưởng HCM trách nhiệm cấp ủy quyền cơng tác tra tình hình thực tiễn Đảng Nhà nước ta khẳng định tầm quan trọng tra việc phát triển kinh tế-xã hội giữ gìn trật tự hội, nhiều nghị Đảng nhiều văn pháp luật Nhà nước thể rõ nội dung công tác tra: Bản thị số 50 ngày 04/7/1962 Ban Bí thư khẳng định: “ Công tác tra công tác quan trọng có tính chất thường xun quan lãnh đạo đạo…Vì vậy, quan lãnh đạo đạo cán lãnh đạo, đạo cấp, ngành cần tùy theo nhiệm vụ, tính chất phạm vi cơng tác mà xây dựng chế độ kiểm tra thường xuyên từ xuống cho thật chặt chẽ”31; Bản Chỉ thị rõ: “ Để đáp ứng kịp thời cho yêu cầu lãnh đạo, Đảng đoàn ngành cấp ủy địa phương cần nghiên cứu tồn máy quan tra ngành mình, 30 báo Sự thật số 103 ngày 30/11/1948 31 Bản thị số 50 ngày 04/7/1962 Ban Bí thư 65 cấp Các khu, thành, tỉnh cần cử ủy viên chuyên trách làm công tác tra lựa chọn số cán có khả đưa vào máy Ban Thanh tra; Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng năm 2011 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Thanh tra; Đảng ta ban hành nhiều Nghị phòng, chống tham nhũng nghị phòng, chống tham nhũng nhấn mạnh đến giải pháp tăng cường công tác tra, kiểm tra, cụ thể: Nghị số 14-NQ/TW ngày 15 tháng năm 1996 Bộ Chính trị (Khóa VII) quan điểm đạo số giải pháp để phòng, chống tham nhũng; Nghị số 48/2005/NQ/TW ngày 24/5/2005 Bộ Chính trị “bảo đảm hoạt động quản lý nhà nước chịu tra, kiểm tra Chính phủ”32 Tại Nghị số 21/2009/NQ-CP ngày 12/5/2009 chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020, cụ thể “nghiên cứu, sửa đổi pháp luật Thanh tra theo hướng làm rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quan tra nhà nước tăng cường tính độc lập tự chịu trách nhiệm quan tra tăng cường hiệu lực thi hành kết luận quan tra”33; Nghị số 12NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2012 Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng Từ nghị địa phương cụ thể hóa thành kế hoạch để thực Tỉnh ủy Bến Tre (2012), KH số 46-KH/TU ngày 07/8/2012 thực KL số 21-KL/TW BCHTW Đảng; UBND huyện KH có số 289/KHUBND ngày 20/01/2014 thực Nghị số 21/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 HĐND tỉnh cơng tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 20142016 định hướng đến năm 2020 Nghị xác định năm quan điểm phòng, chống tham nhũng, lãng phí thời gian tới bao gồm: 32 NQ số 48/2005/NQ/TW ngày 24/5/2005 33 NQ số 21/2009/NQ-CP ngày 12/5/2009 chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020 66 Đảng lãnh đạo chặt chẽ cơng tác PCTN, lãng phí; phát huy sức mạnh tổng hợp hệ thống trị tồn dân; thực đồng biện pháp trị, tư tưởng, tổ chức hành chính, kinh tế, hình + PCTN, lãng phí phải phục vụ nhiệm vụ phát triển KTXH, giữ vững an ninh trị, trật tự, an tồn hội, củng cố hệ thống trị khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Đảng, quyền sạch, vững mạnh + Vừa tích cực, chủ động phòng ngừa vừa kiên đấu tranh chống tham nhũng, phòng ngừa Gắn PCTN, lãng phí với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy dân chủ, thực hành tiết kiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, chống quan liêu + PCTN, lãng phí nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu dài; phải tiến hành kiên quyết, kiên trì, liên tục với bước vững chắc, tích cực có trọng tâm, trọng điểm + Kế thừa truyền thống tốt đẹp dân tộc, trọng tổng kết thực tiễn tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm nước - Cụ thể hoá NQ Đảng, Nhà nước ban hành nhiều văn để triển khai thực hiện, cụ thể: Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2007 năm 2012); Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020…Trong đó, Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 đề quan điểm phòng, chống tham nhũng sau: + PCTN trách nhiệm hệ thống trị lãnh đạo Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp ngành, cấp, nhấn mạnh trách nhiệm người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị, đề cao vai trò hội, tổ chức, đoàn thể quần chúng nhân dân + PCTN nhiệm vụ quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài, xuyên suốt trình phát triển KTXH xây dựng Nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa thời kỳ Sử dụng tổng thể giải pháp phòng, chống tham nhũng; vừa tích cực, chủ động phòng ngừa, vừa kiên phát hiện, xử lý với bước 67 vững chắc, có trọng tâm, trọng điểm, phòng ngừa bản, lâu dài; gắn phòng, chống tham nhũng với thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, lãng phí Xây dựng lực lượng chuyên trách đủ mạnh, có phẩm chất trị, lĩnh, đạo đức nghề nghiệp làm nòng cốt cơng tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng theo hướng chun mơn hóa với phương tiện, công cụ, kỹ phù hợp, bảo đảm vừa chuyên sâu, vừa bao quát lĩnh vực, mặt đời sống kinh tế hội Đặt trình PCTN điều kiện hội nhập, chủ động hợp tác hiệu với quốc gia, tổ chức quốc tế; trọng tổng kết thực tiễn tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm nước ngồi cơng tác PCTN Tóm lại, Từ quan điểm, tư tưởng Chủ tịch HCM từ trước Đảng ta đề nhiều nghị cụ thể hóa nghị văn thơng thường liên quan đến hoạt động tra nhằm thể tầm quan trọng công tác tra việc quản lý phát triển toàn diện đất nước sở phân tích khẳng định, tra KTXH công cụ thiếu trình quản lý Đảng NN ta từ cấp TW đến địa phương 3.1.2 Dự báo tình hình sai phạm, tham nhũng lĩnh vực KTXH thời gian tới Sai phạm, tham nhũng linh vực KTXH vấn đề xúc hội hội nay, yếu tố tiềm ẩn nguy gây bất ổn trị, hội Dự báo thời gian tới, tình hình kinh tế - hội nước có nhiều khó khăn, tiềm ẩn nhiều yếu tố tiêu cực, nguy phát sinh sai phạm tham nhũng Cũng tỉnh, huyện Giồng Trôm, Bến Tre chịu ảnh hưởng từ yếu tố nêu Một số nhân tố điều kiện khác thương mại điện tử, hội nhập kinh tế quốc tế; phát triển mạnh mẽ thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản, thị trường tài chính, thị trường lao động…có thể làm cho tệ nạn tham nhũng phát sinh, phát triển theo hướng Dự báo chung thời gian tới, tình hình sai phạm lĩnh vực kinh tế hội tham nhũng ngày gia tăng diễn biến phức tạp tính 68 chất, phạm vi, quy mơ phương thức, chí gia tăng hiệu lực quản lý nhà nước khơng nâng cao nhanh chóng, việc phòng, chống tham nhũng không đẩy mạnh Đối tượng tham nhũng sử dụng phương thức, thủ đoạn để thực hành vi thực công tác chuyên môn quản lý để lợi dụng thực hành vi sai phạm tham nhũng tinh vi phức tạp trước Xu hướng phổ biến cấu kết, móc ngoặc với thành đường dây phạm tội với chun mơn hóa tính tổ chức cao, lĩnh vực kinh tế Lĩnh vực mà đối tượng sai phạm, tham nhũng tập trung quản lý vốn ngân sách nhà nước, xây dựng bản, quản lý đất đai, giáo dục, y tế, mua sắm cơng…Thậm chí, đáng báo động nguy hiểm tham nhũng quyền lực trị, tham nhũng lĩnh vực sách hội, trợ giúp người nghèo, vùng nghèo, người thuộc diện sách hội Công tác cán bộ, luân chuyển cán thiếu cảnh giác môi trường thuận lợi phát sinh hành vi tiêu cực, trù dập cán bộ, mua chức, chạy chức để nắm quyền lực Tình trạng sai phạm diễn thơng thường lập chứng từ khống để tốn, cơng trình đầu tư xây dựng thực khơng qui trình chất lượng cơng trình khơng thiết kế chất lượng, tham nhũng vặt quan hành nhà nước diễn phổ biến, biểu qua nạn hối lộ lĩnh vực hành chính, dịch vụ cơng, lót tay, chạy chọt để việc giao dịch với quan hành nhà nước với Tất điều làm thất thoát lượng lớn tài sản Nhà nước nhân dân, gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng dự án, làm xấu môi trường kinh tế - hội, làm nản lòng nhà đầu tư, làm giảm tốc độ tăng trưởng, chất lượng, hiệu sức cạnh tranh huyện nhà, làm giảm sút lòng tin nhân dân Đảng Nhà nước 3.2 Phƣơng hƣớng hoàn thiện pháp luật tra KTXH quản lý nhà nƣớc Qua đánh giá quy định pháp luật hành tổ chức hoạt động tra huyện quản lý hành nhà nước tình hình hoạt động tra kinh tếxã hội địa bàn huyện thấy yêu cầu việc hoàn thiện pháp luật 69 tra nhu cầu thiết, khách quan Tuy nhiên, thực hoàn thiện pháp luật tra quản lý nhà nước, cần ý điểm: - Hoàn thiện pháp luật tra lĩnh vực tra KTXH nhằm để nâng cao hiệu hoạt động quan tra, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước lĩnh vực kinh tế- hội điều kiện phát triển kinh tế thị trường theo định hướng hội chủ nghĩa, mô hình tổ chức hoạt động tra huyện đặc biệt tra kinh tế-xã hội phù hợp với thực tế hơn, đơn giản, gọn nhẹ, không chồng chéo Bộ máy phải sạch, vững mạnh Đội ngũ công chức tra huyện phải đáp ứng đầy đủ trình độ chun mơn, nghiệp vụ, có đầy đủ phẩm chất đạo đức tốt, lực chuyên môn cao, - Đổi tổ chức hoạt động tra huyện phải sở đánh giá từ tổng kết thực tiển từ áp dụng qui định pháp luật tra hành nay, cần đánh giá khách quan ưu điểm hạn chế, mặc tồn tài để rút kinh nghiệm tổ chức hoạt động sau cho phù hợp điều kiện thực tiễn thời gian tới để vận dụng vào q trình hồn thiện pháp luật tổ chức hoạt động tra huyện lĩnh vực kinh tế hội thời gian tới - Hoàn thiện pháp luật tra KTXH phải sở hiến pháp đảm bảo phù hợp với văn pháp luật hành có liên quan phải tiến hành thủ tục theo quy định pháp luật, phải gắn với trình cải cách chế quản lý kinh tế cải cách hành Ngồi hồn thiện pháp luật tra kinh tế-xã hội huyện phải có chọn lọc yếu tố hợp lý, khoa học khu vực địa phương 3.3 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật tra kinh tế- hội quản lý hành nhà nƣớc - Văn pháp luật làm sở pháp lý cho tổ chức hoạt động tra huyện tra kinh tế-xã hội Luật 2010 văn hướng dẫn thi hành Luật Tuy nhiên qua cách nhìn thực tế tra kinh tếxã hội phân tích đánh giá chương II qui định Luật chưa thể xác với thực tế nội dung bất hợp lý, gây ảnh hưởng đến hoạt động 70 tra kinh tế- hội Vì vậy, pháp luật tra kinh tế hội vào thực tiễn hoạt động nghĩa có hiệu hơn, chúng tơi xin đóng góp số ý kiến sau: - Phải có thống qui định luật văn thông thường thực tế tra sử dụng cụm từ tra kinh tế-xã hội để vận dụng đối tượng nội dung tra khơng trùng lấp - Cần có qui định rà soát cụ thể bước đầu xây dựng kế hoạch tra cấp để tranh trùng lấp đối tượng tra nội dung tra - Cần có mơ hình tổ chức hoạt động cho quan tra huyện nói chung nhằm phát huy hiệu hoạt động tra kinh tế-xã hội nói riêng Mơ hình tổ chức hoạt động Thanh tra huyện thẩm quyền quan theo qui định pháp luật trọng bảo đảm kiểm sốt chặt chẻ thủ trưởng quan quản lý nhà nước mà khơng ý đến tính độc lập tương đối hoạt động tra Chính có vụ việc lệ thuộc vào người đứng đầu quan quản lý nhà nước làm tính khách quan, làm giảm hiệu lực hiệu hoạt động tra kinh tế hội Do đó, việc thực pháp luật tra cần phải bám sát vào đặc điểm hoạt động tra để giải cách hợp lý, hợp pháp Mơ hình tổ chức hoạt động tra huyện phải bảo đảm cho tra vừa cơng cụ quản lý hành nhà nước, vừa bảo đảm tính độc lập tương đối cụ thể như: - Hiện tình trạng luân chuyển cán lãnh đạo ngành tra sang ngành khác nhiều, quan tra quan hỗ trợ cho hoạt động quản lý hành nhà nước, thủ trưởng tra huyện quan quản lý nhà nước cấp bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Do để đảm bảo tính độc lập tương đối hiệu hoạt động tra thủ trưởng quản lý nhà nước cần xin ý kiến có động ý quan cấp Thanh tra tỉnh - Hoạt động tra phải thực theo yêu cầu nhiệm vụ quản lý hành nhà nước, hoạt động sở kế hoạch tra đầu năm người đứng 71 đầu quản lý nhà nước cấp định phê duyệt đồng ý kế hoạch tra hàng năm, Thanh tra huyện sở kế hoạch tiến hành tra, dù có phát phát đơn vị khác sai phạm nằm ngòai kế hoạch tra đầu năm thủ trưởng quản lý nhà nước không quyền thay đổi kế hoạch, trừ bổ sung hay sữa đổi kế hoạch tra đầu năm Hoặc định tra đột xuất Đoàn tra tiến hành tra theo trình tự, thủ tục qui định để đảm bảo việc kết luận tra xác, khách quan thủ trưởng quản lý nhà nước không nên can thiệp vào việc thực qui trình tra - Kết luận tra thủ trưởng quan tra ban hành, trước ban hành kết luận tra kinh tế-xã hội, thủ trưởng tra huyện phải báo cáo nội dung kết luận tra đến thủ trưởng quản lý để xử lý Kết luận tra kinh tếxã hội người đứng đầu đồng ý khơng đồng ý kết luận tra không sửa kết luận tra Trường hợp người đứng đầu không đồng ý nội dung kết luận tra thủ trưởng tra huyện báo cáo lên tra cấp để xem xét báo cáo lên quan quản lý nhà nước cấp - Hiện Thanh tra kinh tế-xã hội thường mang tính phức tạp sai phạm, tham nhũng ngày gia tăng Vì việc qui định thời hạn tra 30 ngày 45 ngày vùng sâu vùng xa không qui định vụ việc phức tạp Nhằm bảo đảm hiệu tính xác kết luận tra pháp luật cần qui định cụ thể việc gia hạn thời hạn tra - Thành viên đồn tra cơng cụ quan trọng góp phần thực qui trình tra, thành viên đồn tra phải có nghiệp vụ cơng tác kinh nghiệm chuyên môn để phát việc làm sai phạm, tham nhũng đối tượng tra Chính việc lựa chọn thành viên tham gia đồn tra phụ thuộc nhiều quan quản lý cán mình, quan cử thành viên tham gia thường cử cho có thành phần tham gia kinh nghiệm chưa, nhiều cán bộ, công chức chuyển công tác hay trái lĩnh vực phụ trách tham gia đoàn cản trở hiệu tra Do pháp luật cần qui định cụ thể cộng tác viên cần có biện pháp chế tài thành viên quan cử cộng tác 72 viên tham gia đoàn tra không thường xuyên từ ngày trở lên tra kinh tế hội - Cần xem xét lại việc ghi nhật ký tra có thật cần thiết khơng hay làm tăng tính thủ tục hành ròm rà thêm - Về cán bộ, công chức ngành tra huyện đặc biệt hoạt động tra kinh tế- hội người phải có chun mơn, nghiệp vụ có kinh nghiệm lâu năm chiến trường Vì Luật tra cần qui định cụ thể việc luân chuyển, bổ nhiêm, miễn nhiễm cán bộ, công chức tra huyện Nhằm tăng cường tính chủ động hoạt động tra, cần bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn cho quan tra người đứng đầu quan tra ví dụ: sau: Đối với người đứng đầu quan tra, đề nghị bổ sung trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực kết luận, kiến nghị, định xử lý tra thuộc phạm vi trách nhiệm thủ trưởng quan quản lý nhà nước - Cần quy định thêm quyền cho Trưởng đoàn tra, Thanh tra viên thực hoạt động tra: Nhằm tạo chủ động cho Trưởng đoàn tra, Thanh tra viên thực hoạt động tra kinh tế hội, pháp luật cần có quy định theo hướng mở rộng thêm quyền trách nhiệm cho đối tượng Ví dụ quyền “quyết định trưng cầu giám định chịu trách nhiệm định ấy” tiến hành hoạt động tra để tăng thêm tính chủ động chủ thể đảm bảo cho hiệu hoạt động tra - Bảo đảm thi hành kết luận, kiến nghị, định xử lý tra: Nhằm khắc phục tình trạng yêu cầu, kiến nghị, định xử lý tra chưa quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực nghiêm chỉnh, tránh chậm trễ, kéo dài xử lý thiếu nghiêm minh Cần quy định cụ thể trách nhiệm người có thẩm quyền việc thực kiến nghị, kết luận tra Theo đó, thủ trưởng quan quản lý hành nhà nước, thời hạn hợp lý có trách nhiệm xem xét kết luận tra định yêu cầu thủ trưởng quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt, sử dụng 73 trái phép bị thất thoát; xem xét để xử lý yêu cầu người có thẩm quyền xử lý kỷ luật cán bộ, cơng chức có hành vi vi phạm pháp luật; áp dụng biện pháp theo thẩm quyền kiến nghị người có thẩm quyền áp dụng biện pháp cần thiết để chấn chỉnh, khắc phục sơ hở, yếu công tác quản lý - Về đối tượng tra, pháp luật cần qui định rõ biện pháp xử lý tình trạng đối tượng tra khơng cung cấp cố tình cung cấp thiếu thơng tin, tài liệu có liên quan - Về tra viên, nay, nhân lực tra kinh tế hội thiếu số lượng yếu chất lượng, cần giúp đỡ cộng tác viên người có chun mơn khơng đào tạo nghiệp vụ tra lực lượng chuyên trách thực nhiệm vụ tra.Vì để giải vấn đề này, vấn đề đặt cần phải tăng cường công tác đào tạo số lượng chất lượng, bồi dưỡng nghiệp vụ tra kiến thức chuyên môn liên quan đến ngành cho cán bộ, tra viên đảm bảo nhân lực cho hoạt động tra kinh tế-xã hội đáp ứng yêu cầu tình hình Bên cạnh đó, cần có chế độ tiền lương, thưởng phụ cấp hợp lý để tra viên yên tâm thực nhiệm vụ - Đảm bảo kinh phí, sở vật chất điều kiện cần thiết phục vụ cho hoạt động tra kinh tế-xã hội: Một nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu hoạt động tra thiếu kinh phí, sở vật chất khơng đáp ứng để hoạt động tra cách thường xuyên, chương trình, kế hoạch đạt hiệu cao Quy định pháp luật Ngân sách Nhà nước cần phải đảm bảo đủ kinh phí hoạt động cho quan quy định cho phép quan tra thực số hoạt động phù hợp nhằm bổ sung hỗ trợ thêm phần kinh phí - Tăng cường cơng tác tun truyền, giáo dục pháp luật tra kinh tế hội: 74 Để pháp luật tra không ngừng hồn thiện quan, tổ chức cần phải có biện pháp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định tra Để từ cán bộ, tra viên đến đối tượng tra thực cách nghiêm chỉnh, thống Bên cạnh đó, xây dựng, bổ sung pháp luật tra kinh tế -xã hội quan thẩm quyền xin ý kiến chuyên gia mà cần phải tổ chức lấy ý kiến nhân dân, phần lớn họ đối tượng để giám sát việc đối tượng tra thực vấn đề kinh tế hội địa phương Đồng thời họ góp phần làm cho quy định pháp luật tra hoàn thiện, phù hợp với thực tiễn 75 KẾT LUẬN Sự đời tra nói chung tra huyện hoạt động tra kinh tế-xã hội quản lý hành nhà nước tất yếu khách quan Thanh tra kinh tế hội huyện có ý nghĩa quan trọng thể mối quan hệ Nhà nước hội Thanh tra kinh tế hội huyện với hoạt động tra khác góp phần xây dựng thiết chế hữu hiệu, phòng ngừa, phát xử lý hành vi vi phạm pháp luật, phát sơ hở chế, sách, pháp luật để kiến nghị với quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục, phát huy nhân tố tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý hành nhà nước, bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp quan, tổ chức cá nhân Những quy định pháp luật hành góp phần khơng nhỏ việc tạo sở pháp lý cho việc tổ chức hoạt động tra huyện lĩnh vực kinh tế hội Giúp cho tra huyện thực hoạt động phát huy tích cực chức mình, góp phần phát hiện, ngăn chặn xử lý kịp thời hành vi vi phạm pháp luật Tuy nhiên, thực tiễn thực nhiều quy định pháp luật không phù hợp, nảy sinh bất cập hạn chế làm ảnh hưởng đến hiệu hoạt động tra Với hạn chế bất cập qui định pháp luật tra phân tích trên, luận văn đưa nhiều giải pháp phần để thực công tác tra hiệu kết luận rút số kiến nghị như: Sớm sửa đổi triển khai luật sau: Luật Giám sát chế tài mạnh nhằm tăng cường chức giám sát Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp cơng tác phòng, chống tham nhũng; tạo điều kiện phối hợp tổ chức, cá nhân địa phương với Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc để thực chức giám sát, chất vấn, phản biện Sửa đổi, bổ sung văn liên quan đến tra kinh tế hội, phòng, chống tham nhũng đặc biệt Luật Thanh tra, Luật Phòng, chống tham nhũng Bộ Luật Hình theo hướng đồng bộ, quán 76 Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật tra theo hướng cần thành lập quan độc lập trực thuộc Thanh tra Chính phủ, giao cho tra có quyền khởi tố, điều tra vụ việc tham nhũng vụ việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vi phạm pháp luật tra phát Đối với Đảng quyền địa phương cần thực : Xây dựng quy chế phối hợp Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Ban Nội huyện ủy Thanh tra huyện để xử lý vụ việc sai phạm tham nhũng mà liên quan đến cán bộ, công chức cấp ủy quản lý HĐND huyện xây dựng kế hoạch kiểm tra quan trực tiếp làm nhiệm vụ chống tham nhũng quan điều tra, tra, kiểm tra, truy tố, xét xử thi hành án để đảm bảo khách quan, đặc biệt việc thực công tác tuyên truyền Trong kỳ họp nên đưa công tác phòng, chống tham nhũng vào chương trình chất vấn trả lời chất vấn quan chuyên trách phòng, chống tham nhũng Đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cơng chức; tăng cường giáo dục liêm chính, nâng cao nhận thức, trách nhiệm đội ngũ cán bộ, cơng chức phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng Những giải pháp đưa khóa luận phần giúp ích cho q trình hoàn thiện pháp luật tra kinh tế hội quản lý hành nhà nước đặt quản lý nhà nước cấp huyện 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Các văn Trung ƣơng Chính phủ (2009), Nghị số 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020, Hà Nội Chính phủ (2012), Nghị số 82/NQ-CP ngày 06/12/2012 chương trình hành động phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2012 – 2016, Hà Nội Chính phủ (2011), Nghị định số 86/2011/NĐ-CP , Hà Nội Chính phủ (2011), Nghị định số 97/2011/NĐ-CP cộng tác viên tra người quan tra trưng tập để thực nhiệm vụ tra Chính phủ (2014) Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 Chính phủ quy định tổ chức quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Chính phủ (2016), Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 Chính Phủ Chính phủ (2016), Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 quy định chi tiết thi hành Luật Ngân sách nhà nước Thông tư liên tịch Số: 03/2014/TTLT-TTCP-BNV ngày 08 tháng năm 2014 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Thanh tra tỉnh, Thành phố Trung ương, Thanh tra huyện, quận, Thị xã, Thành phố thuộc tỉnh Thông tư 05/2014/TT-TTCP ngày 16 tháng 10 năm 2014 Thanh tra Chính phủ 10 Quyết định số 1675/QĐ-TTg ngày 29 tháng năm 2016 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt đề án tăng cường xử lý vi phạm quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến năm 2020 11 Quốc hội (2010), Luật Thanh tra, Hà Nội 12 Quốc hội (2005), Luật Phòng, chống tham nhũng, Hà Nội 13 Quốc hội (2013), Luật Đất đai, Hà Nội 15 Quốc hội (2015) Luật Ngân sách, Hà Nội II Các văn địa phƣơng 16 HĐND tỉnh Bến Tre (2015), Nghị số 21/2015/NQ-HĐND ngày 06/12/2015 công tác PCTN giai đoạn 2016-2021 78 17 Thanh tra Giồng Trôm (2016), Báo cáo số 91/BC-TT ngày 03/12/2016 kết công tác tra, kết kê khai tài sản, thu nhập năm 2016 18 Thanh tra huyện (2015), Báo cáo số 39/BC-TT ngày 06/12/2015 kết công tác tra năm 2015 19 Thanh tra hyện (2016), Báo cáo số 41/BC-TT ngày 25/12/2016 kết công tác tra năm 2016 20 Thanh tra huyện (2017), Báo cáo số 30/BC-TT ngày 22/12/2017 kết công tác tra năm 2017 III Sách, tạp chí cơng trình khoa học khác 21 Đại học Luật Hà Nội (2005), Giáo trình Luật tài cơng, Hà Nội 22 Đại học quốc gia Hà Nội (2013), Giáo trình Lý luận pháp luật phòng, chống tham nhũng, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội 23 Hồ Chí Minh (2000), Tồn tập, tập 6, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 24 Hồ Chí Minh (2000), Tồn tập, tập 11, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 25 Báo cáo Hà Nội (2008), tổng kết đề tài khoa học cấp thực trạng hoạt động tra kinh tế- hội tra phủ thời gian qua, giải pháp nhằm nâng cao hiệu thời gian tới 26 Luận văn (2015) Nguyễn Thanh Phong Phòng, chống tham nhũng phát triển kinh tế, hội địa bàn tỉnh Bến Tre 27.Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ tra chươn trình tra viên 2017 28 Viện Khoa học Thanh tra - Thanh tra Chính phủ (2011), Vai trò hội phòng, chống tham nhũng, Nxb Chính trị - Hành chính, Hà Nội 29 Viện Ngôn ngữ học (2004), Từ điển tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng, Đà Nẵng 30 Vũ Trọng Hách (chủ biên), Giáo trình pháp luật phòng, chống tham nhũng, Học viện Hành Quốc gia, 2014, Hà Nội 79 ... HỌC KINH TẾ TP HCM TRƯƠNG THỊ TUYỀN UYÊN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT THANH TRA VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIỒNG TRÔM, TỈNH BẾN TRE Chuyên ngành: Luật kinh tế Mã số: 8380107 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT... lý luận thực tiễn, pháp luật hoạt động tra kinh tế -xã hội, luận văn đưa giải pháp hoàn thiện pháp luật tra kinh tế -xã hội địa bàn huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre 5.2 Nhiệm vụ luận văn Để thực mục... hoàn thiện pháp luật tra kinh tế -xã hội - Đánh giá khái quát hình thành phát triển hoạt động tra kinh tế -xã hội, thực trạng pháp luật tra kinh tế -xã hội, thực tiễn tổ chức thực pháp luật tra kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện pháp luật thanh tra về kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện giồng trôm, tỉnh bến tre , Thực hiện pháp luật thanh tra về kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện giồng trôm, tỉnh bến tre

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn