Pháp luật về quảng cáo và thực tiễn thi hành tại tỉnh bến tre

65 28 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 21:04

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM LÊ LÝ PHƯƠNG UYÊN PHÁP LUẬT VỀ QUẢNG CÁO THỰC TIỄN THI HÀNH TẠI TỈNH BẾN TRE LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM LÊ LÝ PHƯƠNG UYÊN PHÁP LUẬT VỀ QUẢNG CÁO THỰC TIỄN THI HÀNH TẠI TỈNH BẾN TRE LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Chuyên ngành: Luật kinh tế Mã số: 8380107 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Võ Trí Hảo TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2018 MỤC LỤC Lời cam đoan Tóm tắt luận văn Phần mở đầu CHƯƠNG I: CÁC VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢNG CÁO 1.1 Khái niệm, ý nghĩa quảng cáo 1.2 Chủ thể quảng cáo 1.3 Đối tượng tác động quảng cáo 1.4 Mục đích, phương tiện, phương pháp quảng cáo 1.4.1 Mục đích quảng cáo: 1.4.2 Phương tiện quảng cáo 1.4.3 Phương pháp quảng cáo 14 1.5 Chủ thể quản lý hoạt động quảng cáo 15 1.6 Mục đích, nguyên tắc quản lý nhà nước quảng cáo 17 1.6.1 Mục đích quản lý nhà nước hoạt động quảng cáo 18 1.6.2 Nguyên tắc quản lý nhà nước hoạt động quảng cáo 18 Tiểu kết luận Chương 22 Chương 2: THỰC TIỄN QUẢNG CÁO QUẢN LÝ QUẢNG CÁO TẠI BẾN TRE 24 2.1 Chủ thể, phương tiện, phương pháp quảng cáo Bến Tre 24 2.1.1 Chủ thể quảng cáo 24 2.1.2 Phương tiện quảng cáo Bến Tre 27 2.1.3 Phương pháp quảng cáo Bến Tre 34 2.2 Quản lý nhà nước quảng cáo Bến Tre 35 2.2.1 Tình hình chung 35 2.2.2 Quy trình cấp phép quảng cáo: Thực trạng, bất cập kiến nghị 39 2.2.3 Xử lý quảng cáo vi phạm: thực trạng, bất cập kiến nghị 43 Tiểu kết luận Chương 2: 45 Phụ lục i Phụ lục v DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO xii DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT xiii LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Lê Lý Phương Uyên mã số học viên: 7701270126A, học viên lớp Cao học Luật Kinh tế Bến Tre, Khóa 27, chuyên ngành Luật Kinh tế, Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, tác giả Luận văn thạc sĩ luật học với đề tài “Pháp luật quảng cáo thực tiễn thi hành tỉnh Bến Tre” (Sau gọi tắt “Luận văn”) Tôi xin cam đoan tất nội dung trình bày Luận văn kết nghiên cứu độc lập cá nhân hướng dẫn PGS TS Võ Trí Hảo Trong Luận văn có sử dụng, trích dẫn số ý kiến, quan điểm khoa học số tác giả Các thông tin trích dẫn nguồn cụ thể, xác kiểm chứng Các số liệu, thông tin sử dụng Luận văn hoàn toàn khách quan trung thực Học viên thực Lê Lý Phương Uyên Luận văn UEH LLM – www.law.ueh.edu.vn TÓM TẮT LUẬN VĂN Trong sống hàng ngày, tiếp cận với nhiều thông tin quảng cáo từ nhiều nguồn, nhiều kênh thông tin khác Tuy nhiên, nội dung quảng cáo với điều quảng cáo Hiện nay, pháp luật Việt Nam có quy định hành vi hoạt động quảng cáo Tuy nhiên, thực tiễn thi hành quy định mang bất cập Nguyên nhân xuất phát từ chồng chéo văn pháp luật, quan có thẩm quyền việc quản lý hoạt động quảng cáo chưa thật nghiêm việc xử lý vi phạm Một số doanh nghiệp chưa tuân thủ theo luật định Trên địa bàn tỉnh Bến Tre, hoạt động quảng cáo phương tiện ngày phát triển Quản lý nhà nước lĩnh vực dần củng cố Bên cạnh đó, số doanh nghiệp chưa thật chấp hành Luật quảng cáo theo quy định Luận văn UEH LLM – www.law.ueh.edu.vn PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Cụm từ “Quảng cáo” trở thành cụm từ quen thuộc, vấn đề bàn luận xuất nhiều hoạt động đời sống xã hội nhiều hình thức khác nhau, đa dạng phong phú Hội nhập vào kinh tế thị trường nhu cầu tất yếu doanh nghiệp Để thúc đẩy trình cạnh tranh doanh nghiệp, hoạt động quảng cáo hoạt động mang tính chiến lược khơng thể thiếu cho quảng bá thương hiệu, dịch vụ doanh nghiệp Quảng cáo giúp cho doanh nghiệp tăng doanh thu, nâng cao uy tín, hình ảnh doanh nghiệp thị trường; phương thức để tiếp cận người tiêu dùng cách nhanh Tuy nhiên, hoạt động quảng cáo tồn nhiều yếu tố phức tạp như: Quảng cáo không đúng, thật, không tuân thủ quy định pháp luật quảng cáo; quảng cáo nhằm mục đích cạnh tranh không lành mạnh Để việc quảng cáo vào nếp, khơng sai lệch nội dung, hình thức, cần đến quản lý chặt chẽ hệ thống pháp luật quảng cáo, tạo hành lang pháp lý để điều chỉnh hành vi quảng cáo nhằm mục đích tránh cạnh tranh không lành mạnh, quảng cáo so sánh, gây nhầm lẫn, Trong giới hạn kiến thức thực tiễn, với mong muốn tìm hiểu pháp luật lĩnh vực quảng cáo nói chung địa bàn tỉnh Bến Tre nói riêng, người viết chọn đề tài “Pháp luật Quảng cáo thực tiễn thi hành tỉnh Bến Tre” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp Câu hỏi nghiên cứu 2.1 Pháp luật quảng cáo thực tiễn thi hành địa bàn tỉnh Bến Tre có khó khăn, vướng mắc, bất cập gì? Nguyên nhân giải pháp khắc phục? 2.2 Những vi phạm phổ biến hoạt động quảng cáo? Kiến nghị hoàn thiện pháp luật quảng cáo Mục đích nghiên cứu Việc tìm hiểu, làm rõ khái niệm quảng cáo, phương tiện quảng cáo, quy định quảng cáo thông qua tình hình thực tiễn tỉnh Bến Tre nhằm tìm bất cập, hạn chế, nguyên nhân pháp lý Từ đó, đề xuất giải pháp mang tính hiệu để bước hồn thiện hệ thống pháp luật Luận văn UEH LLM – www.law.ueh.edu.vn quảng cáo nói chung thực trạng thi hành quy định pháp luật quảng cáo địa bàn tỉnh Bến Tre nói riêng Phương pháp tiến hành nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp tổng hợp, phân tích, đánh giá, hệ thống, quy định pháp luật quảng cáo Luận văn UEH LLM – www.law.ueh.edu.vn CHƯƠNG I: CÁC VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢNG CÁO 1.1 Khái niệm, ý nghĩa quảng cáo Có nhiều khái niệm quảng cáo Theo cách hiểu thông thường, quảng cáo truyền đạt, chuyển tải thông tin đến đối tượng chịu quảng cáo Theo Hiệp hội quảng cáo Mỹ (American Advertisting Association), hiệp hội quảng cáo hàng đầu lâu đời nhất, thì: “Quảng cáo hoạt động truyền bá thơng tin, nói rõ ý đồ chủ quảng cáo, tuyên truyền hàng hóa, dịch vụ chủ quảng cáo sở có thu phí quảng cáo, khơng trực tiếp nhằm cơng kích người khác” Còn theo nhà đại thụ ngành quảng cáo Philip Kotler thì: “Quảng cáo hình thức truyền thơng khơng trực tiếp, thực thông qua phương tiện truyền tin phải trả tiền xác định rõ nguồn kinh phí” (19,tr.376, “Marketing bản” Nhìn chung, hiểu, quảng cáo hoạt động có thu phí (thơng qua phương tiện trung gian) Quảng cáo để thu hút nguồn khách hàng tìm năng, chào mời dịch vụ, sản phẩm doanh nghiệp Quảng cáo cơng cụ có sức ảnh hưởng lớn đến đối tượng quảng cáo, quảng cáo chia gồm quảng cáo quảng cáo thương mại a) Quảng cáo Theo Khoản 1, Điều Luật Quảng cáo năm 2012, “Quảng cáo việc sử dụng phương tiện nhằm giới thiệu đến công chúng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có mục đích sinh lợi; sản phẩm, dịch vụ khơng có mục đích sinh lợi; tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ giới thiệu, trừ tin thời sự; sách xã hội; thơng tin cá nhân” Việc quảng cáo nhằm tác động đến thói quen người tiêu dùng, mục đích nhắm đến lợi nhuận mà doanh nghiệp quảng cáo hướng đến Theo đó, quảng cáo xem hoạt động có phí, hình thức tun truyền với mục đích giới thiệu dịch vụ, sản phẩm doanh nghiệp đến khách hàng Quảng cáo tác động trực tiếp tới nhận thức kích thích, thu hút người tiêu dùng, hướng họ sử dụng sản phẩm, dịch vụ người quảng cáo Việc quảng cáo nhằm tơ đậm thêm cho sản phẩm doanh nghiệp mục đích tiếp cận người tiêu dùng mang tính tích cực; ngược lại, hình ảnh mang tính phản cảm quảng cáo lại mang tích tiêu cực Luận văn UEH LLM – www.law.ueh.edu.vn b) Quảng cáo thương mại Theo quy định Luật Thương mại năm 2005 quy định Điều 102 thì: “Quảng cáo thương mại hoạt động xúc tiến thương mại thương nhân để giới thiệu với khách hàng hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ mình” Khác với hoạt động xúc tiến thương mại quảng cáo nói chung, quảng cáo thương mại mang đặc điểm pháp lý riêng Trước hết, chủ thể phải thương nhân Thương nhân thực quảng cáo thương mại để thúc đẩy hoạt động kinh doanh cho Thương nhân tự thực việc quảng cáo thông qua dịch vụ quảng cáo hợp đồng dịch vụ Theo Điều 105 Luật Thương mại 2005 thì: “Sản phẩm quảng cáo thương mại gồm thơng tin hình ảnh, hành động, âm thanh, tiếng nói, chữ viết, biểu tượng, màu sắc, ánh sáng chứa đựng nội dung quảng cáo thương mại” Nội dung quảng cáo thương mại bao gồm thông tin hàng hóa, sản phẩm mang tính lành mạnh, thật, không gây nhầm lẫn cho khách hàng Pháp luật nghiêm cấm hành vi so sánh trực tiếp, khơng thật Hình thức quảng cáo âm thanh, màu sắc, hình ảnh, có khả chuyển tải thông tin đến người tiêu dùng Mục tiêu cuối nhằm đáp ứng nhu cầu cạnh tranh, tăng doanh thu kinh doanh cho thương nhân Trong pháp luật hành, quảng cáo thương mại phận hoạt động quảng cáo nói chung Sản phẩm quảng cáo bao gồm nội dung hình thức thể hình ảnh, chữ viết, thương hiệu, logo, biểu tượng, Tại Điều 19 Luật Quảng cáo 2012 có quy định yêu cầu nội dung quảng cáo: “1 Nội dung quảng cáo phải bảo đảm trung thực, xác, rõ ràng, không gây thiệt hại cho người sản xuất, kinh doanh tiếp nhận quảng cáo Chính phủ quy định yêu cầu nội dung quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt” Nội dung hợp đồng quảng cáo bao gồm thơng tin hàng hóa sản phẩm, dịch vụ cung ứng thể cách cụ thể thông qua sản phẩm quảng cáo, bao gồm: - Tên doanh nghiệp, địa bên hợp đồng Luận văn UEH LLM – www.law.ueh.edu.vn - Sản phẩm cần quảng bá - Phương thức quảng cáo - Thời gian, địa điểm quảng cáo - Các loại chi phí khác cho dịch vụ Tóm lại, chất quảng cáo hoạt động giới thiệu sản phẩm, dịch vụ doanh nghiệp, tác động tới hành vi, thói quen sử dụng người tiêu dùng Từ có có nhìn tổng quan sản phẩm theo hướng tích cực hay tiêu cực quảng cáo hướng đến Thơng qua đó, doanh nghiệp nâng cao lực cạnh tranh phát triển doanh thu đơn vị Có thể thấy rằng, hoạt động quảng cáo có tác động lớn cạnh tranh kinh doanh 1.2 Chủ thể quảng cáo Theo quy định pháp luật, chủ thể quảng cáo bao gồm nhóm chủ thể: người quảng cáo, người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người phát hành quảng cáo người cho thuê phương tiện quảng cáo a) Người quảng cáo Đối với chủ thể tham gia quảng cáo người quảng cáo tổ chức, cá nhân có yêu cầu quảng cáo dịch vụ, sản phẩm, hàng hóa tổ chức, cá nhân Tại Điều 12, Luật quảng cáo 2012 có quy định quyền nghĩa vụ người quảng cáo Do đối tượng quảng cáo hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm, nên chủ thể quảng cáo thương nhân không thương nhân Trong quảng cáo thương mại người quảng cáo trước tiên phải thương nhân chi nhánh thương nhân phép hoạt động Việt Nam Người quảng cáo có nghĩa vụ phải cung cấp thơng tin, tài liệu cần thiết cho người thực quảng cáo hay người phát hành quảng cáo, chịu trách nhiệm thơng tin b) Người thực hiện, kinh doanh dịch vụ quảng cáo Đối với chủ thể quảng cáo người thực hiện, kinh doanh dịch vụ quảng cáo tổ chức, cá nhân thực cơng đoạn q trình quảng cáo theo hợp đồng dịch vụ quảng cáo với người quảng cáo Theo quy định pháp luật người thực quảng cáo trước hết phải thương nhân Tại Điều 13, Luật Quảng cáo 2012 quy định quyền nghĩa vụ người kinh doanh dịch vụ quảng cáo Theo đó, người kinh doanh dịch vụ quảng cáo tiếp nhận thơng tin, tài liệu có liên quan từ người quảng cáo Hoạt động theo Luận văn UEH LLM – www.law.ueh.edu.vn bước trọng quan tâm, nhắc nhở tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp quảng cáo dịch vụ quảng cáo nhằm làm cho doanh nghiệp quảng cáo ý thức điều nên không nên thực tham gia hoạt động quảng cáo Kết luận Quảng cáo hoạt động đưa thơng tin sản phẩm, dịch vụ, hàng hóa doanh nghiệp đến người tiêu dùng Giúp người tiêu dùng biết đến sản phẩm, dịch cụ, hàng hóa mà họ có nhu cầu xem xét có sử dụng thời gian tới Thơng qua đó, doanh nghiệp tăng doanh thu cho Đặc biệt, thời buổi kinh tế thị trường hội nhập ngày nay, việc quảng cáo đóng vai trò then chốt việc kích thích người tiêu dùng, tạo mối quan hệ với người tiêu dùng Quảng cáo cần đủ lớn để chứa thông tin mà độc giả cần Pháp luật quảng cáo Việt Nam xây dựng đáp ứng nhu cầu quảng cáo tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp Tuy nhiên, qua thời kỳ, xã hội kinh tế ngày phát triển quy định pháp luật quảng cáo cần phải điều chỉnh cho phù hợp Với bùng nổ công nghệ thông tin quảng cáo xem ngành cơng nghiệp phát triển mạnh Quảng cáo coi phương pháp hiệu để tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bán hàng Tuy nhiên, bên cạnh xuất tình trạng quảng cáo vi phạm phong mỹ tục, phóng đại thật, sử dụng ngơn ngữ thơ tục, hình ảnh mang tính lêch lạc,… Thơng qua tình hình thực tế lĩnh vực quảng cáo với quy định pháp luật Luật Quảng cáo thời gian qua với trường hợp vi phạm để thấy rõ bất cập việc thi hành quy định pháp luật quảng cáo Từ đó, có hướng đề xuất giải pháp phù hợp, hữu ích nhằm góp phần hồn thiện hệ thống pháp luật quy định có liên quan, nâng cao chất lượng thực thi quy định pháp luật thời gian tới Quảng cáo góp phần kích thích tăng trưởng thị trường, tạo môi trường cạnh tranh thật lành mạnh doanh nghiệp, quảng bá giá trị văn hóa đến khắp nơi lãnh thổ Việt Nam giới Vì vậy, việc chấn chỉnh hoạt động quảng cáo điều cần thiết phải gắn với thực tế lợi ích chung toàn xã hội Các nhà làm luật cần nắm rõ thực tế, khảo sát quy mô nước, giải 46 Luận văn UEH LLM – www.law.ueh.edu.vn hài hòa lợi ích người quảng cáo với người kinh doanh dịch vụ quảng cáo để hoạt động theo trình tự, quy định pháp luật Việc nghiên cứu pháp luật quảng cáo thực trạng thi hành giúp góp phần hiểu rõ vấn đề này, tích lũy thêm kiến thức cho thân, đồng thời, cung cấp thêm sở lý luận thực tiễn thi hành địa phương Cùng với đề xuất số giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật quảng cáo, xử lý vi phạm hoạt động quảng cáo nhằm đưa công tác hoạt động theo trật tự, ngày có chất lượng hiệu cao 47 Luận văn UEH LLM – www.law.ueh.edu.vn Phụ lục * Bảng giá quảng cáo Báo in Đồng Khởi: i Luận văn UEH LLM – www.law.ueh.edu.vn ii Luận văn UEH LLM – www.law.ueh.edu.vn * Bảng giá quảng cáo Báo Đồng Khởi điện tử: iii Luận văn UEH LLM – www.law.ueh.edu.vn * Bảng giá quảng cáo Đài Phát Thanh - Truyền hình Bến Tre iv Phụ lục Quảng cáo báo in Đồng Khởi v Quảng cáo báo điện tử Đồng Khởi Quảng cáo mạng xã hội facebook vi Pa-nô quảng cáo khổ lớn đặt chân cầu Rạch Miễu, nơi lưu lượng xe lưu thông thường xuyên Quảng cáo pa-nô khổ lớn đặt đường Đại lộ Đồng Khởi trung tâm thành phố Bến Tre vii Quảng cáo phương tiện giao thơng hình thức ưa chuộng viii Quảng cáo nơi nhà chờ trạm xe buýt ix Một số bảng quảng cáo rao vặt miễn phí địa bàn thành phố Bến Tre x Nhu cầu quảng cáo cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp ngày nhiều, nhiều doanh nghiệp quảng cáo đời để đáp ứng nhu cầu thị trường Một dạng quảng cáo rao vặt treo gây vẻ mỹ quan đô thị xi DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO (Chỉ bao gồm tài liệu trích dẫn luận văn này) Tạp chí nghiên cứu lập pháp số 10/2018 http://luanvan.net.vn/luan-van/de-tai-hoan-thien-phap-luat-ve-quang-caothuong-mai-29310/ http://tailieu.vn/doc/khoa-luan-tot-nghiep-phap-luat-ve-quang-cao-cuaviet-nam-mot-so-bat-cap-va-giai-phap-1692033.html https://www.thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/Tham-quyen-quan-ly-nhanuoc-doi-voi-hoat-dong-quang-cao-theo-phap-luat-mot-so-nuoc-tren-the-gioi-vabai-hoc-kinh-nghiem-cho-Viet-Nam-3782/ https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fww w%2Edropbox%2Ecom%3A443%2Fs%2F41442d2ak792suo%2F192154ba%2E doc%3Fdl%3D1 https://www.vietnamplus.vn/bo-cong-thuong-se-kiem-tra-hoat-dong-kinhdoanh-cua-lazada/503946.vnp https://luanvanaz.com/khai-niem-ve-quang-cao.html http://mobile.thesaigontimes.vn/tinbaichitiet/266090/ http://plo.vn/kinh-te/quan-ly-kinh-te/sua-toilet-phai-xin-muon-quang-caocan-20-giay-phep-745202.html http://xemtailieu.com/tai-lieu/phap-luat-ve-quang-cao-thuong-mai-trenbao-in-o-viet-nam-hien-nay-1271890.html xii DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT (Được trích dẫn Luận văn) Pháp lệnh Quảng cáo 2001 Luật Quảng cáo năm 2012 Luật Thương mại 2005 Luật Cạnh tranh 2004 Luật Đất đai 2013 Nghị định 103/2009/NĐ-CP giấy phép xây dựng cơng trình quảng cáo trời Nghị định 158/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh cực văn hóa, thể thao, du lịch quảng cáo Nghị định 181/2013 ngày 14/11/2013 quy định chi tiết thi hành số điều Luật Quảng cáo Nghị định 28/2017 ngày 20/3/2017 quy định xử phạt hành lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch quảng cáo xiii ... tiễn, với mong muốn tìm hiểu pháp luật lĩnh vực quảng cáo nói chung địa bàn tỉnh Bến Tre nói riêng, người viết chọn đề tài Pháp luật Quảng cáo thực tiễn thi hành tỉnh Bến Tre làm đề tài nghiên cứu... QUẢNG CÁO VÀ QUẢN LÝ QUẢNG CÁO TẠI BẾN TRE 24 2.1 Chủ thể, phương tiện, phương pháp quảng cáo Bến Tre 24 2.1.1 Chủ thể quảng cáo 24 2.1.2 Phương tiện quảng cáo Bến Tre ...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM LÊ LÝ PHƯƠNG UYÊN PHÁP LUẬT VỀ QUẢNG CÁO VÀ THỰC TIỄN THI HÀNH TẠI TỈNH BẾN TRE LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Chuyên ngành: Luật kinh tế Mã
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về quảng cáo và thực tiễn thi hành tại tỉnh bến tre , Pháp luật về quảng cáo và thực tiễn thi hành tại tỉnh bến tre

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn