Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu, cấu trúc sở hữu lên hiệu quả hoạt động của các công ty phát điện tại việt nam

259 23 0
  • Loading ...
1/259 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 21:03

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH PHẠM QUỐC BẢO NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, CẤU TRÚC SỞ HỮU LÊN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY PHÁT ĐIỆN TẠI VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH – Năm 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH PHẠM QUỐC BẢO NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, CẤU TRÚC SỞ HỮU LÊN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY PHÁT ĐIỆN TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh Mã số: 9340101 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS NGUYỄN ĐÔNG PHONG PGS.TS BÙI THANH TRÁNG TP.HỒ CHÍ MINH – Năm 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan nghiên cứu tơi thực hướng dẫn người hướng dẫn khoa học Tất nội dung trích dẫn nghiên cứu ghi chi tiết phần danh mục tài liệu tham khảo Nghiên cứu sinh Phạm Quốc Bảo ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận án tơi nhận nhiều ý kiến góp ý quý báu Thầy, Cô Trường Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách Khoa TP.HCM, Đại học Tài Marketing, Đại học Kỹ thuật công nghệ, Viện Năng lượng, nhà quản lý Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia (GENCO1, GENCO2, GENCO3), Thủy điện Hòa Bình, Thủy điện Trị An, Tư vấn điện 2, Ban Quản lý dự án thủy điện 6, Cục Điều tiết Điện lực – Bộ Công thương Tôi xin chân thành cảm ơn hỗ trợ chuyên gia lượng Viện, Trường khác thuộc Bộ Cơng thương Tập đồn Điện lực Việt Nam Tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến Thầy Nguyễn Đông Phong Thầy Bùi Thanh Tráng có nhiều dẫn gợi mở giải vấn đề khó khăn nghiên cứu Tơi xin cảm ơn nhà khoa học có ý kiến phản biện giúp tơi hồn thiện luận án Tơi xin cảm ơn đồng chí lãnh đạo, đồng nghiệp, anh chị em Tổng Công ty gia đình tơi chia sẻ tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành luận án TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng năm 2019 Phạm Quốc Bảo iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ ix TÓM TẮT CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Bối cảnh lý nghiên cứu 1.1.1 Diễn biến biến đổi khí hậu 1.1.2 Việt Namđiển hình kinh tế chuyển đổi 1.1.3 Các nghiên cứu tác động biến đổi khí hậu đến cơng ty phát điện 1.1.4 Các vấn đề đặc thù khác Việt Nam 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi đối tượng nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa nghiên cứu 1.6 Các đóng góp nghiên cứu 10 1.7 Kết cấu nghiên cứu 11 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 13 2.1 Hiệu hoạt động doanh nghiệp 13 2.2 Ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến hiệu hoạt động cơng ty phát điện 16 2.2.1 Khái niệm biến đổi khí hậu 16 2.2.2 Biến đổi khí hậu loại rủi ro kinh doanh 17 2.2.3 Biến đổi khí hậu tác động đến cung cầu thị trường điện 19 2.2.3.1 Tác động biến đổi khí hậu lên nhu cầu điện 20 2.2.3.2 Tác động biến đổi khí hậu lên nguồn cung điện truyền dẫn điện 23 2.2.4 Biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến suất sinh lợi cổ phiếu 26 2.3 Ảnh hưởng cấu trúc sở hữu nhà nước đến hiệu hoạt động 27 2.3.1 Sở hữu nhà nước hiệu hoạt động 27 iv 2.3.2 Vai trò sở hữu nhà nước ứng phó với biến đổi khí hậu 28 2.4 Các yếu tố khác ảnh hưởng đến hiệu hoạt động công ty 30 2.4.1 Cấu trúc vốn 30 2.4.2 Tỷ lệ toán hành 30 2.4.3 Quy mô công ty 31 2.5 Tóm lược số nghiên cứu gần 31 2.5.1 Nhóm nghiên cứu biến đổi khí hậu 31 2.5.2 Nhóm nghiên cứu cấu trúc sở hữu 34 2.5.3 Các nghiên cứu nước 38 2.6 Mơ hình nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động công ty phát điện 39 2.7 Giả thuyết mơ hình nghiên cứu định lượng 40 2.8 Biến đổi khí hậu hiệu hoạt động 42 2.8.1 Biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi 42 2.8.2 Ảnh hưởng BĐKH đến giá trị thị trường công ty phát điện 44 2.8.3 Ảnh hưởng BĐKH đến chi phí cơng ty phát điện 47 2.9 Tỷ lệ sở hữu nhà nước công ty phát điện 48 2.10 Vai trò điều tiết cấu trúc sở hữu kiểm soát biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến hiệu hoạt động 51 2.11 Mối quan hệ biến kiểm soát với hiệu hoạt động công ty phát điện 53 2.11.1 Chi phí đại diện sở hữu nhà nước 54 2.11.2 Đòn bẩy tài (LEV) 56 2.11.3 Tỷ lệ toán hành (LIQ) 56 2.11.4 Quy mô công ty (SIZE) 56 2.12 Kết luận chương 57 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 58 3.1 Quy trình nghiên cứu 58 3.2 Nghiên cứu định lượng 58 3.2.1 Dữ liệu đo lường biến mơ hình nghiên cứu định lượng 58 3.2.2 Các phương pháp ước lượng phương trình 64 3.3 Nghiên cứu định tính 68 3.4 Kết luận chương 72 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 73 4.1 Thống kê mô tả 73 v 4.2 Kết ước lượng 75 4.2.1 Kết ước lượng đơn phương trình 76 4.2.1.1 Ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến hiệu hoạt động 76 4.2.1.2 Ảnh hưởng cấu trúc sở hữu đến hiệu hoạt động 76 4.2.1.3 Vai trò cấu trúc sở hữu kiểm sốt biến đổi khí hậu hiệu hoạt động 78 4.2.1.4 Tác động biến kiểm sốt chi phí đại diện 78 4.2.1.5 Tác động biến kiểm soát khác mơ hình 79 4.2.2 Kết ước lượng hệ phương trình 83 4.2.2.1 Ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến hiệu hoạt động 84 4.2.2.2 Ảnh hưởng cấu trúc sở hữu đến hiệu hoạt động 85 4.2.2.3 Vai trò sở hữu nhà nước ứng phó biến đổi khí hậu 85 4.2.2.4 Tác động biến kiểm sốt chi phí đại diện 86 4.2.2.5 Ảnh hưởng biến kiểm soát khác 90 4.2.3 Kết mơ hình phân tích ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến giá trị thị trường chi phí cơng ty phát điện 91 4.2.3.1 Ảnh hưởng BĐKH đến giá trị thị trường công ty phát điện 91 4.2.3.2 Ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến chi phí công ty phát điện 97 4.2.4 Kết nghiên cứu định tính từ vấn chuyên gia 100 4.2.4.1 Kết tổng quan 100 4.2.4.2 Mối quan hệ biến đổi khí hậu hiệu hoạt động 102 4.2.4.3 Tỷ lệ sở hữu nhà nước vai trò điều tiết sở hữu nhà nước 105 4.2.4.4 Vấn đề giảm sở hữu nhà nước chi phí đại diện 108 4.2.4.5 Biện pháp áp dụng mức trần chi phí đại diện 112 4.2.4.6 Các vấn đề kết mơ hình thực nghiệm 112 4.3 Kết luận chương 113 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 117 5.1 Các kết nghiên cứu 117 5.2 Ý nghĩa đóng góp đề tài 119 5.2.1 Ý nghĩa thực tiễn nghiên cứu 120 5.2.2 Ý nghĩa lý thuyết nghiên cứu 120 5.3 Hàm ý sách 121 5.3.1 Đối với cấp quản lý công ty phát điện 123 5.3.2 Đối với nhà đầu tư vào công ty phát điện 125 vi 5.3.3 Đối với quan quản lý nhà nước 126 5.4 Hạn chế hướng nghiên cứu 129 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ 131 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 132 Phụ lục Giới thiệu lộ trình phát triển thị trường điện Việt Nam 141 Phụ lục Danh sách 32 công ty phát điện 143 Phụ lục Danh sách chuyên gia tham gia vấn 144 Phụ lục Các kết chi tiết ước lượng FEM 145 Phụ lục Các kết chi tiết ước lượng GMM – biến phụ thuộc ROA ROE 153 Phụ lục Các kết ước lượng – biến phụ thuộc TQ, TQ70, TQ80 COR 169 vii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT BCTC Báo cáo tài BĐKH Biến đổi khí hậu CAPM Capital Asset Pricing Model Mơ hình định giá vốn tài sản CCKP Climate Change Knowledge Portal Cổng thông tin biến đổi khí hậu COR Giá vốn hàng bán so với doanh thu CO2 Khí Carbon Dioxide DNNN Doanh nghiệp nhà nước ĐTM Đánh giá tác động môi trường FEM Fixed Effect Model Mơ hình tác động cố định GENCO Power Generation Corporation Tổng công ty phát điện GHGs Greenhouse Gases Khí thải nhà kính GMM General Method of Moments Phương pháp hệ ước lượng hệ phương trình GSO General Statistics Office of Vietnam Tổng cục thống kê Việt Nam HOSE/HSX Ho Chi Minh Stock Exchange Sở giao dịch chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh HNX Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội Ha Noi Stock Exchange HQHĐ Hiệu hoạt động MM Modilligani Miller OLS Ordinary least squares Phương pháp bình phương nhỏ REM Random Effect Model Mơ hình tác động ngẫu nhiên ROA Return on Assets Tỷ suất sinh lợi tài sản ROE Return on Equity Tỷ suất sinh lợi vốn chủ sở hữu ROS Return on Sales Tỷ suất sinh lợi doanh thu SHNN Sở hữu nhà nước TQ, TQ80, Tobin’Q TQ 70 Hệ số q Tobin TTĐ Thị trường điện UPCOM Unlisted Public Company Market Sàn chứng khoán Upcom WB The World Bank Pooled Model Ngân hàng Thế giới Mơ hình hồi quy gộp viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Tổng hợp ảnh hưởng BĐKH đến KQKD công ty phát điện 47 Bảng 2.2: Kỳ vọng mối quan hệ giá vốn hàng bán BĐKH 48 Bảng 2.3: Mối quan hệ biến kiểm soát với hiệu hoạt động 57 Bảng 1: Chỉ tiêu đo lường biến từ liệu báo cáo tài 60 Bảng 2: Tương quan cặp chuỗi liệu 63 Bảng 3: Các câu hỏi vấn chuyên gia 71 Bảng 4.1: Thống kê mô tả liệu nghiên cứu 74 Bảng 4.2: Tương quan cặp biến mô hình 75 Bảng 4.3: Kết ước lượng mơ hình (2) với phương pháp FE .80 Bảng 4.4: Kết ước lượng mơ hình (3) với phương pháp FE .81 Bảng 4.5: Kết ước lượng mơ hình (4) với phương pháp FE .82 Bảng 4.6: Kết ước lượng mơ hình (5) với phương pháp FE .83 Bảng 4.7: Kết ước lượng mơ hình (2) với phương pháp GMM 87 Bảng 4.8: Kết ước lượng mơ hình (3) với phương pháp GMM 88 Bảng 4.9: Kết ước lượng mơ hình (4) với phương pháp GMM 89 Bảng 4.10: Kết ước lượng mơ hình (5) với phương pháp GMM .90 Bảng 4.11: Tổng hợp kết mối quan hệ biến kiểm soát 91 Bảng 4.12: Tổng hợp ảnh hưởng BĐKH đến ROA, ROE Tobin Q 93 Bảng 4.13: Tác động BĐKH đến giá trị thị trường công ty phát điện 94 Bảng 4.14: Tác động BĐKH đến giá trị thị trường công ty phát điện (tt) 95 Bảng 4.15: Ảnh hưởng biến tương tác đến giá trị thị trường công ty .96 Bảng 4.16: Ảnh hưởng biến tương tác đến giá trị thị trường công ty .97 Bảng 4.17: Tác động BĐKH đến giá vốn công ty phát điện 98 Bảng 4.18: Tổng hợp ý kiến đồng ý chuyên gia 101 Bảng 4.19: Tổng hợp kết luận mơ hình định lượng 115 19 4.2.2 Estimation result of system equations Tables 4.7 to 4.10 show the estimation results of model (2) to model (5) using the 2-stage GMM method The Hansen tests (J test and C test) have a probability greater than 10%, which indicates the tool variables used in the proper model and the reliable results In all models the tool variables are smaller than the crossover unit (number of companies in the observation form) Autocorrelation tests show that most models not have level self-correlation Estimated results show that ROA and ROE in this period are correlated with ROA and ROE in the statistically significant level 4.2.2.1 Impact of climate change on business performance In the results, column of Table 4.8 shows that the average annual change in rainfall relative to 1960s (DRVN1960) has a negative relationship with ROA, which is statistically significant at 5% However, the results of Table 4.8 belong to the nonlinear relationship model between state ownership and the business result, this model has been found not suitable for power generation companies in Vietnam All results in the remaining models, coefficient of DRVN1960 variables are not statistically significant Thus, if using DRVN1960 variable to measure climate change, both single-equation and equation estimates are not sufficient to accept the hypothesis set forth in section 3.1.1.1 The results of the model (4), linear model, table 4.9, columns and 6, the results found that the average annual temperature change over the 1960s (DTVN1960) was negatively correlated with the business results coefficients are statistically significant 5% The opposite relationship in the statistically significant level is also found in Table 4.10 in column Accordingly, if the annual temperature increases relative to the mean value that can be expressed by the phenomenon of drought appearing, this could cause hydropower plants to stop or reduce operation capacity This will undoubtedly reduce the generation company's business results This result is also consistent with the reality in Vietnam in the dry season, consumers often receive calls for saving electricity from the electricity sector and there may be cases of rotational power outages in some areas Shortage of water to produce electricity for the market while depreciation costs, maintenance of power transmission equipment and machinery, management costs still remain So the reduction of business results is hard to avoid 20 These results are evidence of accepting the H1c hypothesis mentioned in section 2.8.1: Hypothesis on the relationship between climate change and business performance of the generating company if climate change is represented by the change of increased annual temperatures compared to the average value 50 years ago 4.2.2.2 Effect of ownership structure on business performance Similar to the FE method, the two-step system GMM estimates show that in the linear model (Table 4.7 and 4.9) the state ownership (OWN) ratio is inversely related to business results, all coefficients are statistically significant However, the results in the nonlinear models (tables 4.8 and 4.10) show that the relationship is inverted U, the coefficients in this case are also statistically significant Values are also greater than 100% as in the FE model Thus, again the results of the estimation reinforce the viewpoint of using the linear model and the relationship between state ownership and the business result is opposite This is consistent with accepting the hypothesis that the state ownership ratio is inversely related (λ 30MW • In order to stabilize and improve business performance, management levels of the power generation company need to have a response plan, such as using new techniques in the construction of reservoirs, dams, high-performance power generators, as well as the application of advanced technologies in the operation, operation, and maintenance of hydroelectric and thermal power plants In particular, for large and medium-sized hydropower projects in operation, they should: (i) Consider and study to optimize operating modes, including efficiency, capacity expansion; to make maximum use of the water source without harming the environment; (ii) Strictly implement the commitments on environmental protection as well as to have solutions to observe and inspect basins with activities adversely affecting the environment and to the basin • Management levels of multi-purpose strategic hydropower plants must pay close attention to the full and strict implementation of reservoir and inter-reservoir operation procedures in order to actively manage the power generation capacity (water flow must be controlled in downstream) The results of this study will help the managers of hydropower plants to be more proactive in planning their operations, meeting the requirements of meteorological hydrographics, to effectively respond to climate change and optimization of plant business efficiency • Companies with high state ownership rate will be more advantageous in accessing capital and preferential credit, this is an opportunity to seek benefits to compensate costs when implementing measures to respond to climate change Accordingly, managers should make the most of the opportunities, mechanisms, policies and support from the Government to effectively implement solutions to deal with climate change • In order to change the perception of investors about the level of risk and benefit to the impact of climate change, management levels need to pay more attention to information transparency and promote the implementation of propaganda measures about the company's activities, especially in building the correct awareness of the enterprise for the environment protection 5.3.2 For investors in power generation companies • Generating companies should actively and regularly disclose the costs of investing in measures to cope with climate change in line with the environmental protection activities of the enterprise, also 27 activities responsible for the society On that basis, investors can choose to prioritize their investment in power generation company shares that have multiple solutions to climate change, with forecasts of change in average precipitation or temperature • In Viet Nam, large state ownership companies may have the advantage of having access to preferential loans for the implementation of climate change coping strategies than those with a low proportion of state ownership or private company This is a unique advantage that investors can take advantage to accurately assess the performance of the generating companies 5.3.3 For state management agencies • It is recommended to the Government to improve the legal framework for investment and construction to facilitate the electricity sector to shorten the implementation time of power projects At the same time, it is recommended that the Government stipulates more closely the environmental impact assessment (EIA) of power projects in the direction of conducting public consultation widely and publicly and transparently The EIA for the community to monitor and supervise the implementation of the investor • Climate change leads to abnormal and unpredictable weather and hydrological situation in hydropower reservoirs At present, reservoir operating procedures mainly regulate seasonal reservoir water levels and sometimes are not entirely consistent with actual weather and hydrology It is recommended to the Ministry of Industry and Trade to preside over to build up the process of reservoir operation in real time to unify regulations for power generation companies across the country • The high rate of state ownership reduces the business result but helps to reduce the negative impact of climate change on the company's business results As a result, when the government reduced the rate of state ownership, it is recommended to the Ministry of Industry and Trade to propose to the Government to provide appropriate support packages so that they could implement effective response measures with climate change • In order to control enterprises' compliance with climate change, environmental protection and safe operation of reservoirs, in the event of a state capital withdrawal under the power sector reconstruction plan, it is recommended to the Ministry of Industry and Trade to strengthen inspection and supervision and take strong remedial measures to deter generating companies that fail to comply with security procedures of power generation and climate change response, environmental protection • The representative cost is a burden for the generating company Therefore, it is recommended that the Government and the Ministry of Industry and Trade take measures and a roadmap to reduce the representative cost in high state ownership holding companies associated with the implementation of the Power Sector Restructuring Scheme approved by the Prime Minister 5.4 Limitations and further research direction • Research sample is limited to power generation companies listed on stock exchanges in Vietnam, which is advantageous because they have complete, transparent and reliable data, but in the mean tine, it is also limited by the lack of access to the data of unlisted companies • Climate change is represented by the temperature change and average rainfall across the territory of Vietnam However, the study does not have this data distributed across regions of the country Region-wide data can measure the differences of company performance across different regions • For the complete development of the quantitative model, further research should consider adding more variables to the model in order to fully reflect the properties associated with power plants (hydroelectricity plant, thermal power plant, gas turbine plant, input fuel price, environmental tax, etc.) • Vietnam is in the process of establishing a competitive electricity market, in parallel with the implementation of the Power Sector Restructuring Scheme This opens the way for further research into the impact of climate change on the business performance of all electricity operating units in the competitive electricity market • This model has only studied the impact of climate change on the business results of generating companies, and the further research direction may be extended to companies in other industries CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng năm 2019 TRANG THƠNG TIN VỀ NHỮNG ĐĨNG GĨP MỚI VỀ MẶT HỌC THUẬT, LÝ LUẬN CỦA LUẬN ÁN Tên luận án: “NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, CẤU TRÚC SỞ HỮU LÊN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY PHÁT ĐIỆN TRÊN THỊ TRƯỜNG PHÁT ĐIỆN CẠNH TRANH” Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh Mã số: 9340101 Nghiên cứu sinh: Phạm Quốc Bảo Khóa: 2012 Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế TP.HCM Người hướng dẫn luận án: GS.TS Nguyễn Đông Phong, PGS TS Bùi Thanh Tráng Các kết nghiên cứu Đề tài sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu định lượng định tính nhằm tập trung giải mục tiêu, bao gồ m: (1) Kiểm định ảnh hưởng biến đổi khí hậu (BĐKH) đến hiệu kinh doanh (HQKD); (2) Kiểm định ảnh hưởng SHNN đến HQKD; (3) Kiểm định vai trò điều tiết sở hữu nhà nước thực ứng phó với BĐKH công ty phát điện ảnh hưởng đến HQKD; (4) Đề xuất số hàm ý sách cấp quản lý công ty phát điện, đơn vị đối tác, nhà đầ u tư vào công ty phát điện quan quản lý nhà nước ngành điện Việt Nam, đă ̣t bối cảnh Việt Nam hin ̀ h thành phát triển thị trường điện tác động BĐKH Biến đại diện cho biến HQKD bao gồ m ROA, ROE, giá vốn hàng bán/doanh thu Tobin’Q Các biến độc lập bao gồ m BĐKH, tỷ lệ sở hữu vốn nhà nước, tỷ lệ đòn bẩy, tỷ lệ toán hành, chi tiêu vốn, quy mô công ty BĐKH đại diện bằng: (1) Lượng mưa trung bình hàng năm so với mức trung bình 50 năm trước đây; (2) Nhiệt độ trung biǹ h hàng năm so với mức trung bình 50 năm trước Các kết nghiên cứu tìm thấy: • Mơ hiǹ h tuyến tính cho kết phù hợp với thực tế so với mô hình phi tuyến Các kết mô hình tuyến tính cho thấy BĐKH có tác động đến HQKD chi phí giá vốn cơng ty phát điện Nếu BĐKH đo lường chênh lệch lượng mưa trung bình năm so với năm 1960, kết cho thấy BĐKH tăng làm giảm HQKD hệ số chưa có ý nghĩa thống kê Nếu BĐKH đo lường chênh lệch nhiệt độ hàng năm so với trung bình năm 1960, kết cho thấy BĐKH tăng làm giảm HQKD, hệ số có ý nghĩa thống kê Tuy nhiên, thực khảo sát ý kiến chuyên gia, kết cho thấy phầ n lớn chuyên gia nghiêng ý kiến cho lượng mưa trung biǹ h tăng làm tăng HQKD, nhiệt độ trung biǹ h tăng làm giảm HQKD • Khi phân tích tác động BĐKH đến giá trị thị trường cơng ty phát điện, kết tìm thấy: Nếu BĐKH đo lường chênh lệch lượng mưa trung biǹ h năm so với năm 1960, kết cho thấy BĐKH làm giảm giá trị thị trường công ty phát điện Nếu BĐKH đo lường chênh lệch nhiệt độ hàng năm so với trung bin ̀ h năm 1960, kết cho thấy BĐKH làm tăng giá trị thị trường công ty phát điện, tất hệ số mơ hình có ý nghĩa thống kê • Khi phân tích tác động BĐKH đến giá vốn hàng bán công ty phát điện, kết ước lượng cho thấy: Nếu BĐKH đo lường chênh lệch lượng mưa trung biǹ h năm so với năm 1960, kết BĐKH có tác động chiều với chi phí hoạt động, hệ số có ý nghĩa thống kê Nếu BĐKH đo lường chênh lệch nhiệt độ hàng năm so với trung biǹ h năm 1960, kết BĐKH có tác động ngược chiều với chi phí hoạt động, hệ số có ý nghĩa thống kê • Tất mơ hình thực nghiệm cho thấy tỷ lệ SHNN cao làm giảm HQKD tăng chi phí cho cơng ty phát điện Kết tương tự phân tích tác động SHNN thơng qua biến chi phí đại diện Tất hệ số trường hợp có ý nghĩa thống kê • Khi xem xét vai trò SHNN kiểm sốt BĐKH, mơ hình sử dụng kỹ thuật biến tương tác, kết cho thấy tỷ lệ SHNN cao với biện pháp ứng phó BĐKH giúp cơng ty phát điện có mức sinh lời cao mă ̣c dù chi phí có tăng Kết khác với số kết nghiên cứu trước Clò tác giả (2017) cho công tytỷ lệ sở hữu nhà nước cao với biện pháp ứng phó BĐKH làm giảm HQKD Các ưu đãi tiếp cận nguồ n vốn lãi suất thấp dành cho cơng ty có SHNN lớn cho thấy mang lại lợi ích lớn cho cơng ty • Kết nghiên cứu tìm thấy việc vay nợ nhiều có quy mơ lớn có làm giảm HQKD cơng ty phát điện 5.2 Ý nghĩa đóng góp đề tài Nghiên cứu tìm thấy chứng khoa học chứng minh yếu tố ảnh hưởng đến HQKD công ty phát điện Việt Nam, quốc gia phát triển có kinh tế giai đoạn chuyển đổi từ kinh tế kế hoạch hóa sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Song song đó, tác giả tiến hành trao đổi, thảo luận chuyên sâu với chuyên gia, nhà quản lý ngành điện yếu tố BĐKH vai trò điều tiết sở hữu nhà nước hoạt động kinh doanh công ty phát điện Theo đó, kết nghiên cứu vừa có mức độ đóng góp lý thuyết hàn lâm vừa có ý nghĩa thực tiễn, đă ̣c biệt Việt Nam đất nước trình xây dựng, phát triển cấp độ thị trường điện đồ ng thời tiến hành cải tổ, tái cấu trúc ngành điện 5.2.1 Ý nghĩa thực tiễn nghiên cứu Nghiên cứu tìm chứng xác thực yếu tố tác động đến HQKD cơng ty phát điện, qua giúp cho nhà quản trị công ty, nhà đầ u tư quan quản lý định kinh doanh, định đầ u tư ban hành định sách cách hợp lý 5.2.2 Ý nghĩa lý thuyết nghiên cứu Các kết nghiên cứu phát luận án đóng góp tích cực chứng thực nghiệm để củng cố thêm cho lý thuyết quản trị tài đại lý thuyết đánh đổi rủi ro tỷ suất sinh lợi, mô hiǹ h CAPM (Markowitz; 1959), lý thuyết chi phí đại diện, lý thuyết cấu trúc vốn MM, lý thuyết lợi quy mô, lý thuyết khoản Nghiên cứu thực hỗn hợp phương pháp định lượng định tính để củng cố chứng tìm Do đó, mă ̣t lý thuyết, nghiên cứu có giá trị khoa học tính hàn lâm cao Các kết nghiên cứu bổ sung vào khoảng trống nghiên cứu yếu tố BĐKH tác động đến HQKD công ty phát điện vai trò điều tiết sở hữu nhà nước công ty phát điện SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom - Happiness Ho Chi Minh City, March 28, 2019 INFORMATION PAGE ON NEW CONTRIBUTIONS TO ACADEMIC, THEORICAL ASPECTS OF THE THESIS Name of the thesis: "RESEARCH ON THE IMPACT OF CLIMATE CHANGE, OWNERSHIP STRUCTURE ON THE OPERATION EFFECTIVENESS OF GENERATION COMPANIES IN VIETNAM COMPETITIVE POWER GENERATION MARKET" Major: Business Administration Code: 9340101 Ph D student: Phạm Quốc Bảo Course: 2012 Training institution: Ho Chi Minh City University of Economics Thesis supervisor: Prof Nguyễn Đông Phong, Assoc Prof Bùi Thanh Tráng Main research results The topic is a combination of quantitative and qualitative research methods that focus on addressing the objectives, including: (1) Climate Change Impact Assessment on business result; (2) Examine the effect of state ownership on business outcomes; (3) Examine the regulatory role of state ownership when dealing with climate change at power generation companies that affect business results; (4) Propose a number of policy implications for management levels of power generation companies, partner units, investors in power generation companies and state management agencies in Vietnamese electricity sector, in the context of Vietnam which is forming and developing the electricity market and under the impact of climate change Representative variables for business performance variables includes ROA, ROE, cost of sales/turnover and Tobin'Q Independent variables include climate change, state ownership ratio, leverage ratio, current payment ratio, capital expenditures, and company size Climate change is represented by: (1) Annual average rainfall compared to the average of 50 years ago; (2) Annual average temperature compared to the average of 50 years ago The main research findings were: • Linear models give more realistic results than nonlinear models The results in the linear model show that climate change has an impact on business outcomes and capital cost of generation companies If climate change is measured by the average annual rainfall difference in comparison with the 1960s, the results show that the increase in climate change results in a decrease in the effect of the climate change but the coefficient is not significant If climate change is measured by the difference in annual temperature compared to the mean in the 1960s, the results show that climate change has reduced the business outcomes, the coefficients are statistically significant However, when conducting expert opinion surveys, the results suggest that the majority of experts favor the idea that increased average rainfall results in business outcomes increase, while average temperature increase leads to the reduction in business performance • When analyzing the impact of climate change on the market value of the generating company, the results found: If climate change is measured by the difference in average annual rainfall compared to the 1960s, the results show that climate change is declining market generation company If climate change is measured by the difference in annual temperature compared to the average in the 1960s, the results show that climate change increases the market value of generation companies, all the coefficients in the models are statistically significant • When analyzing the impact of climate change on COGS, the estimated results show that: If climate change is measured by the difference in average annual rainfall compared to 1960s, climate change result has the same effect on operation cost, the coefficient is statistically significant If climate change is measured by the difference in annual temperature compared to the mean in the 1960s, climate change results have the opposite effect on operating costs, the coefficient is also statistically significant • All empirical models show that high state ownership rates reduce business performance and increase costs for power generation companies Similar results were obtained when analyzing the impact of state ownership through the representing cost variables All coefficients in the cases are statistically significant • When examining the role of the state ownership in climate change control, the model used the interactive variable technique, which showed that high state ownership rates were associated with climate change countermeasures which help power generation companies have higher profitability despite higher costs This finding is different from previous studies, such as Clò et al (2017), suggesting that companies with high levels of state ownership along with climate change countermeasures will reduce efficiency Preferences for low interest rate access reserved for large state ownership companies has shown a greater benefit to companies • The study also found that large and big-size borrowings have reduced the generating company's earnings Meaning and contribution of the topic The research found scientific evidence of the factors that affect the business performance of power generation companies in Vietnam, a developing country with economies in transition from the planned economics to socialist-oriented market economy At the same time, the author has conducted intensive discussions with experts and managers in the electricity sector on climate change and the role of regulating state ownership in business activities of the power generation company Accordingly, the results of research have contributed to academic theory and have practical significance, especially for Vietnam, the country currently in the process of building and developing the electricity market level restructure and at the same time undergoing the electricity industry 2.1 Practical implications of research The research has found evidence of the factors that affect the business results of the power generation company, which helps corporate executives, investors and regulators make business decisions, make investment decisions and issue policy decisions rationally 2.2 Theoretical implications of research The findings of this thesis have contributed positively to empirical evidence to reinforce modern financial management theories such as the theory of tradeoffs between risk and return, like the CAPM model (Markowitz 1959), the theory of representative costs, the theory of capital structure of MM, the theory of scale advantage, the theory of liquidity The study performed a mixture of quantitative and qualitative methods to consolidate the findings Therefore, in theory, research has high scientific and academic value Research results add to the research gap on climate change impacts on the business results of power generation companies and the regulatory role of state ownership in power generation companies ... TP.HỒ CHÍ MINH PHẠM QUỐC BẢO NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, CẤU TRÚC SỞ HỮU LÊN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY PHÁT ĐIỆN TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh Mã số: 9340101... Nghiên cứu phân tích tác động biến đổi khí hậu cấu trúc sở hữu đến hiệu hoạt động công ty phát điện Việt Nam Nghiên cứu sử dụng liệu báo cáo tài 32 công ty phát điện Việt Nam, liệu lượng mưa nhiệt... đến hiệu hoạt động 76 4.2.1.2 Ảnh hưởng cấu trúc sở hữu đến hiệu hoạt động 76 4.2.1.3 Vai trò cấu trúc sở hữu kiểm sốt biến đổi khí hậu hiệu hoạt động 78 4.2.1.4 Tác động biến kiểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu, cấu trúc sở hữu lên hiệu quả hoạt động của các công ty phát điện tại việt nam , Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu, cấu trúc sở hữu lên hiệu quả hoạt động của các công ty phát điện tại việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn