Một số giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu saigonmed của công ty TNHH thiết bị thẩm mỹ y tế sài gòn

127 30 0
  • Loading ...
1/127 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 21:02

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  HỒ MINH NHẢ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU SAIGONMED CỦA CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ Y TẾ SÀI GÒN Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh Mã số: 7701260856A LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: PGS.TS LÊ THANH HÀ TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi Hồ Minh Nhả, học viên cao học khóa 26 khoa quản trị kinh doanh, hướng nghề nghiệp xin cam đoan luận văn: “Một số giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu SAIGONMED Công ty TNHH Thiết bị thẩm mỹ y tế Sài Gòn” cơng trình nghiên cứu riêng cá nhân tơi hướng dẫn khoa học PGS TS Lê Thanh Hà Các số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực, có dựa giúp đỡ, chia sẻ quan, đơn vị có liên quan thu thập thân người nghiên cứu Tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm điều cam đoan Tp Hồ Chí Minh, Ngày Tháng Năm Học viên Hồ Minh Nhả MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ PHẦN TĨM TẮT EXECUTIVE SUMMARY PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Mục tiêu đề tài Đối tượng, phạm vi đề tài Phương pháp Ý nghĩa đề tài Kết cấu đề tài CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan công ty TNHH Thiết bị thẩm mỹ y tế Sài Gòn 1.1.1 Quá trình hình thành phát triển 1.1.2 Cơ cấu tổ chức 1.1.3 Sản phẩm công ty 1.1.4 Hệ thống thương hiệu Saigon Medical 1.2 Định hướng mục tiêu phát triển Công ty TNHH Thiết bị thẩm mỹ Sài Gòn… 11 1.2.1 Định hướng 11 1.2.2 Mục tiêu phát triển 12 CHƯƠNG 2: NỘI DUNG VẤN ĐỀ 13 2.1 lược thị trường ngành thiết bị thẩm mỹ Việt Nam 13 2.2 Nội dung vấn đề 17 CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ LUẬN 19 3.1 Cơ sở lý luận giá trị thương hiệu 19 3.1.1 Thương hiệu 19 3.1.1.1 Khái niệm thương hiệu 19 3.1.1.2 Cấu trúc thương hiệu 21 3.1.1.3 Các yếu tố cấu thành thương hiệu 22 3.1.1.3.1 Tên thương hiệu 22 3.1.1.3.2 Biểu tượng thương hiệu 23 3.1.1.3.3 Nhân vật đại diện 24 3.1.1.3.4 Khẩu hiệu 24 3.1.1.3.5 Đoạn nhạc lời hát 25 3.1.1.3.6 Địa giao diện website 25 3.1.1.3.7 Bao 26 3.1.1.4 Các chức thương hiệu 27 3.1.2 Giá trị thương hiệu 28 3.1.3 Ý nghĩa giá trị thương hiệu 29 3.1.3.1 Với khách hàng 29 3.1.3.2 Với công ty 29 3.1.4 Các thành phần đo lường giá trị thương hiệu 30 3.1.4.1 Quan điểm nhà nghiên cứu giới 30 3.1.4.2 Quan điểm nhà nghiên cứu Việt Nam 31 3.1.4.2.1 Nhận biết thương hiệu 32 3.1.4.2.2 Lòng ham muốn thương hiệu 33 3.1.4.2.3 Chất lượng cảm nhận 34 3.1.4.2.4 Lòng trung thành thương hiệu 34 3.1.4.2.5 Thái độ chiêu thị 35 3.1.4.3 Mơ hình đề xuất cho đề tài 35 3.1.4.3.1 Quy trình 35 3.1.4.3.2 Xây dựng mơ hình đề xuất 36 3.1.5 Kết đo lường thành phần đo lường giá trị thương hiệu SaigonMed Công ty TNHH Thiết bị thẩm mỹ y tế Sài Gòn 37 3.1.5.1 Mô tả mẫu khảo sát 37 3.1.5.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo 39 3.1.5.3 Kết đo lường thành phần nhận biết thương hiệu 40 3.1.5.4 Kết đo lường thành phần ham muốn thương hiệu 43 3.1.5.5 Kết đo lường thành phần lòng trung thành thương hiệu 47 3.1.5.6 Kết đo lường thành phần chất lượng cảm nhận 50 3.1.5.7 Kết đo lường thành phần thái độ chiêu thị 53 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG 58 4.1 Phân tích thực trạng giá trị thương hiệu SaigonMed Công ty TNHH Thiết bị thẩm mỹ y tế Sài Gòn 58 4.1.1 Vấn đề 1: Thương hiệu SaigonMed chưa nhận biết sâu rộng thị trường… 58 4.1.2 Vấn đề 2: Chăm sóc khách hàng chưa chuyên nghiệp 59 4.1.3 Vấn đề 3: Khách hàng quay lưng với thương hiệu, chọn mua thiết bị từ thương hiệu khác 60 4.1.4 Vấn đề 4: Quy trình bảo hảnh – bảo trì chưa chuyên nghiệp, hiệu 62 4.1.5 Vấn đề 5: Các chương trình chiêu thị chưa hiệu 63 CHƯƠNG 5: ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP 65 5.1 Một số giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu SaigonMed Công ty TNHH Thiết bị thẩm mỹ y tế Sài Gòn 65 5.1.1 Giải pháp 1: Hoàn thiện đội ngũ marketing 65 5.1.2 Giải pháp 2: Hoàn thiện đội ngũ kinh doanh 68 5.1.3 Giải pháp 3: Chuẩn hố sách – quy trình demo 71 5.1.4 Giải pháp 4: Khác biệt hóa sản phẩm 73 5.1.5 Giải pháp 5: Tăng cường hoạt động tri ân khách hàng 75 5.1.6 Giải pháp 6: Tăng ngân sách đẩy mạnh hoạt động chiêu thị 76 CHƯƠNG 6: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP 81 KẾT LUẬN 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DEMO FANPAGE Chạy thử, trãi nghiệm thử, sử dụng thử Trang mạng xã hội công ty SAIGONMEDICAL Công ty TNHH Thiết bị thẩm mỹ y tế Sài Gòn SAIGONMED TNHH TP.HCM WEBSITE Viết tắt thương hiệu công ty Trách nhiệm hữu hạn Thành phố Hồ Chí Minh Trang thơng tin điện tử công ty internet DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 3.1 Thang đo thành phần giá trị thương hiệu Saigon Medical Bảng 3.2 Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu Bảng 3.3 Kết kiểm định Cronbach’s Alpha Bảng 3.4 Kết đo lường yếu tố nhận diện thương hiệu Bảng 3.5 Kết đo lường yếu tố ham muốn thương hiệu Bảng 3.6 Kết đo lường yếu tố trung thành thương hiệu Bảng 3.7 Kết đo lường yếu tố chất lượng cảm nhận Bảng 3.8 Kết đo lường yếu tố thái độ chiêu thị Bảng 5.1 Ước tính mức lương chi trả cho vị trí tuyển dụng Bảng 5.2 Tiêu chí đánh giá nhân viên hàng tháng Bảng 5.3 Lương đề xuất cho nhân viên kinh doanh Bảng 6.1 Kế hoạch hành động DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 1.1 đồ cấu tổ chức cơng ty Saigon Medical Hình 1.2 Logo cơng ty Saigon Medical Hình 1.3 1.4 Giao diện website cơng ty Saigon Medical Hình 2.1 Bảng số liệu thống kê tình hình chăm sóc sức khỏe tồn cầu từ 2015 – 2017 Global Spa & Willness Economy Monitor Hình 2.2 Bản đồ doanh thu ngành kinh tế spa khu vực giới từ năm 2015 – 2017 theo thông kê cũa Global Spa & Willness Economy Monitor Hình 2.3 Biểu đồ dự đốn doanh thu thị trường thiết bị thẩm mỹ đến năm 2019 cùa BMI Hình 2.4 Cơ cấu thị phần thiết bị y tế Việt Nam Hình 3.1 Mơ hình sản phẩm thương hiệu Hình 3.2 Mơ hình thành phần giá trị thương hiệu Hình 3.3 Mơ hình thành phần giá trị thương hiệu Nguyễn Đình Thọ Nguyễn Thị Mai Trang (2002) Hình 3.4 Quy trình thực tác giả PHẦN TĨM TẮT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU SAIGONMED CỦA CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ Y TẾ SÀI GÒN ĐẾN NĂM 2025 Cùng với phát triển không ngừng ngành spa, thẩm mỹ, đặc biệt xu hướng thẩm mỹ kết hợp công nghệ cao Ngành kinh doanh thiết bị thẩm mỹ công nghệ cao phát triển liên tục, nhiều doanh nghiệp đời, công nghệ, thiết bị với chất lượng nguồn gốc xuất xứ khác trở nên phổ biến thị trường Trong môi trường cạnh tranh khốc liệt vậy, doanh nghiệp cần phải suy nghĩ làm để nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh liên tục, đặc biệt, thương hiệu chiếm vị trí tâm trí khách hàng Chính vậy, để góp phần tạo nên lợi cạnh tranh cho Doanh nghiệp, giúp cho Doanh nghiệp đứng vững thị trường, tác giả thực nghiên cứu “Một số giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu SaigonMed Công ty TNHH Thiết bị thẩm mỹ y tế Sài Gòn đến năm 2025” Tác giả thơng qua phương pháp nghiên cứu định tính từ việc nghiên cứu tài liệu thu thập từ cơng trình nghiên cứu trước đây, kết hợp nghiên cứu định lượng, thực khảo sát, thu thập ý kiến khách hàng nhằm đề xuất giải pháp cụ thể cho Doanh nghiệp Từ giải pháp đề xuất, tác giả khảo sát ý kiến Ban giám đốc để xem xét tính khả thi mức độ phù hợp với tình hình doanh nghiệp Từ khóa: Giá trị thương hiệu, Marketing, kinh tế spa, thẩm mỹ, công nghệ cao EXECUTIVE SUMMARY SOME SOLUTIONS TO IMPROVE SAIGONMED BRAND'S VALUE TO SAIGON MEDICAL EQUIPMENT COMPANY LIMITED TO 2025 Along with the continuous development of the spa industry, aesthetics, especially the aesthetic trend combines high technology The high-tech aesthetic equipment business is also developing continuously, many new enterprises are born, the technology and equipment with different quality and origins are popular in the market In such a fierce competition environment, businesses need to think how to improve the efficiency of their business continuity, in particular, their brand occupied the position in the minds of customers Therefore, in order to create a competitive advantage for enterprises, to help enterprises can stand firm in the market, the author conducted research "Some solutions to enhance the brand value of SaigonMed Company Limited medical aesthetic Saigon to 2025 " The author adopts qualitative research methods from studying the literature collected from previous studies, combining quantitative research, conducting surveys, collecting customer feedback to propose Specific solutions for businesses From the proposed solutions, the author will survey the opinion of the Board of Directors to consider the feasibility and suitability of the current business situation Keywords: Brand’s value, Marketing, spa industry, high-techaesthetic equipment AW2 Frequenc y Percent Valid Cumulative Percent Percent Valid 2,2 2,2 2,2 172 47,9 47,9 50,1 179 49,9 49,9 100,0 Total 359 100,0 100,0 AW3 Frequenc y Percent Valid Cumulative Percent Percent Valid 51 14,2 14,2 14,2 170 47,4 47,4 61,6 138 38,4 38,4 100,0 Total 359 100,0 100,0 AW4 Frequenc y Valid Percent ,8 Valid Cumulative Percent Percent ,8 ,8 39 10,9 10,9 11,7 229 63,8 63,8 75,5 88 24,5 24,5 100,0 359 100,0 100,0 Total AW5 Frequenc y Valid Percent ,3 Valid Cumulative Percent Percent ,3 ,3 2,5 2,5 2,8 132 36,8 36,8 39,6 217 60,4 60,4 100,0 Total 359 100,0 100,0 AW6 Frequenc y Percent Valid Cumulative Percent Percent Valid 12 3,3 3,3 3,3 188 52,4 52,4 55,7 159 44,3 44,3 100,0 Total 359 100,0 100,0 Ham muốn thương hiệu Statistics PF1 N Valid PF2 PF3 BI1 BI2 BI3 BI4 359 359 359 359 359 359 359 0 0 0 Mean 4,05 4,09 4,28 3,94 4,09 3,96 4,14 Median 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 Missing Std Deviation ,721 ,639 ,567 ,775 ,728 ,843 ,776 Minimum 2 2 Maximum 5 5 5 Sum 1453 1469 1538 1416 1469 1421 1487 Percentiles 25 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 50 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 75 5,00 4,00 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 PF1 Frequenc y Percent Valid Cumulative Percent Percent Valid 85 23,7 23,7 23,7 172 47,9 47,9 71,6 102 28,4 28,4 100,0 Total 359 100,0 100,0 PF2 Frequenc y Percent Valid Cumulative Percent Percent Valid 2,2 2,2 2,2 34 9,5 9,5 11,7 234 65,2 65,2 76,9 83 23,1 23,1 100,0 359 100,0 100,0 Total PF3 Frequenc y Valid Percent ,3 Valid Cumulative Percent Percent ,3 ,3 18 5,0 5,0 5,3 218 60,7 60,7 66,0 122 34,0 34,0 100,0 Total 359 100,0 100,0 BI1 Frequenc y Valid Percent Valid Cumulative Percent Percent 24 6,7 6,7 6,7 46 12,8 12,8 19,5 215 59,9 59,9 79,4 74 20,6 20,6 100,0 359 100,0 100,0 Total BI2 Frequenc y Percent Valid Cumulative Percent Percent Valid 80 22,3 22,3 22,3 166 46,2 46,2 68,5 113 31,5 31,5 100,0 Total 359 100,0 100,0 BI3 Frequenc y Percent Valid Cumulative Percent Percent Valid 24 6,7 6,7 6,7 63 17,5 17,5 24,2 176 49,0 49,0 73,3 96 26,7 26,7 100,0 BI3 Frequenc y Percent Valid Cumulative Percent Percent Valid 24 6,7 6,7 6,7 63 17,5 17,5 24,2 176 49,0 49,0 73,3 96 26,7 26,7 100,0 359 100,0 100,0 Total BI4 Frequenc y Percent Valid Cumulative Percent Percent Valid 10 2,8 2,8 2,8 56 15,6 15,6 18,4 166 46,2 46,2 64,6 127 35,4 35,4 100,0 Total 359 100,0 100,0 Trung thành thương hiệu Statistics LY1 N Valid LY2 LY3 LY4 359 359 359 359 0 0 Mean 3,95 3,96 3,98 3,86 Median 4,00 4,00 4,00 4,00 Missing Std Deviation ,821 ,678 ,685 ,812 Minimum Maximum 5 5 Sum 1418 1423 1430 1387 Percentiles 25 4,00 4,00 4,00 3,00 50 4,00 4,00 4,00 4,00 75 4,00 4,00 4,00 4,00 LY1 Frequenc y Valid Percent 2,2 ,3 Valid Cumulative Percent Percent 2,2 ,3 2,2 2,5 79 22,0 22,0 24,5 184 51,3 51,3 75,8 87 24,2 24,2 100,0 359 100,0 100,0 Total LY2 Frequenc y Valid Percent ,3 Valid Cumulative Percent Percent ,3 ,3 86 24,0 24,0 24,2 197 54,9 54,9 79,1 75 20,9 20,9 100,0 359 100,0 100,0 Total LY3 Frequenc y Percent Valid Cumulative Percent Percent Valid 87 24,2 24,2 24,2 191 53,2 53,2 77,4 81 22,6 22,6 100,0 359 100,0 100,0 Total LY4 Frequenc y Percent Valid Cumulative Percent Percent Valid 23 6,4 6,4 6,4 77 21,4 21,4 27,9 185 51,5 51,5 79,4 74 20,6 20,6 100,0 LY4 Frequenc y Percent Valid Cumulative Percent Percent Valid 23 6,4 6,4 6,4 77 21,4 21,4 27,9 185 51,5 51,5 79,4 74 20,6 20,6 100,0 359 100,0 100,0 Total Chất lượng cảm nhận Statistics PQ1 N Valid PQ2 PQ3 PQ4 PQ5 PQ6 359 359 359 359 359 359 0 0 0 Mean 4,46 4,51 4,55 4,56 4,54 4,53 Median 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Missing Std Deviation ,591 ,533 ,547 ,545 ,567 ,563 Minimum 3 3 3 Maximum 5 5 5 Sum 1601 1619 1632 1637 1629 1628 Percentiles 25 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 50 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 75 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 PQ1 Frequenc y Percent Valid Cumulative Percent Percent Valid 18 5,0 5,0 5,0 158 44,0 44,0 49,0 183 51,0 51,0 100,0 Total 359 100,0 100,0 PQ2 Frequenc y Percent Valid Cumulative Percent Percent Valid 1,7 1,7 1,7 164 45,7 45,7 47,4 189 52,6 52,6 100,0 Total 359 100,0 100,0 PQ3 Frequenc y Percent Valid Cumulative Percent Percent Valid 2,5 2,5 2,5 145 40,4 40,4 42,9 205 57,1 57,1 100,0 Total 359 100,0 100,0 PQ4 Frequenc y Percent Valid Cumulative Percent Percent Valid 2,5 2,5 2,5 140 39,0 39,0 41,5 210 58,5 58,5 100,0 Total 359 100,0 100,0 PQ5 Frequenc y Percent Valid Cumulative Percent Percent Valid 13 3,6 3,6 3,6 140 39,0 39,0 42,6 206 57,4 57,4 100,0 Total 359 100,0 100,0 PQ6 Frequenc y Percent Valid Cumulative Percent Percent Valid 12 3,3 3,3 3,3 143 39,8 39,8 43,2 204 56,8 56,8 100,0 Total 359 100,0 100,0 Thái độ chiêu thị Statistics AD1 N Valid AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 359 359 359 359 359 359 0 0 0 Mean 4,35 4,43 4,36 4,34 4,38 4,37 Median 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 Missing Std Deviation ,626 ,621 ,632 ,669 ,627 ,660 Minimum 2 2 2 Maximum 5 5 5 Sum 1563 1590 1567 1557 1574 1569 Percentiles 25 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 50 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 75 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 AD1 Frequenc y Valid Percent ,8 Valid Cumulative Percent Percent ,8 ,8 20 5,6 5,6 6,4 183 51,0 51,0 57,4 153 42,6 42,6 100,0 Total 359 100,0 100,0 AD2 Frequenc y Valid Percent ,8 Valid Cumulative Percent Percent ,8 ,8 16 4,5 4,5 5,3 164 45,7 45,7 51,0 176 49,0 49,0 100,0 Total 359 100,0 100,0 AD3 Frequenc y Percent Valid Cumulative Percent Percent Valid 1,1 1,1 1,1 18 5,0 5,0 6,1 180 50,1 50,1 56,3 157 43,7 43,7 100,0 Total 359 100,0 100,0 AD4 Frequenc y Percent Valid Cumulative Percent Percent Valid 1,7 1,7 1,7 22 6,1 6,1 7,8 176 49,0 49,0 56,8 155 43,2 43,2 100,0 Total 359 100,0 100,0 AD5 Frequenc y Valid Percent ,8 Valid Cumulative Percent Percent ,8 ,8 19 5,3 5,3 6,1 174 48,5 48,5 54,6 163 45,4 45,4 100,0 Total 359 100,0 100,0 AD6 Frequenc y Valid Percent ,8 Valid Cumulative Percent Percent ,8 ,8 27 7,5 7,5 8,4 163 45,4 45,4 53,8 166 46,2 46,2 100,0 Total 359 100,0 100,0 ... thương hiệu giúp đề tài kế hoạch cơng ty đạt khả thi cao Chính v y, tác giả chọn thực đề tài: Một số giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu SAIGONMED Công ty TNHH Thiết bị thẩm mỹ y tế Sài Gòn. .. đề giá trị thương hiệu SaigonMed ➢ Xác định nguyên nhân vấn đề - Chương 5: Đề xuất số giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu SaigonMed ➢ Một số giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu công ty -... Đánh giá thực trạng giá trị thương hiệu SaigonMed thông qua đánh giá thực trạng y u tố đo lường Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao giá trị thương hiệu SaigonMed Công ty TNHH Thiết bị thẩm mỹ y tế
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu saigonmed của công ty TNHH thiết bị thẩm mỹ y tế sài gòn , Một số giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu saigonmed của công ty TNHH thiết bị thẩm mỹ y tế sài gòn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn