Giải pháp nâng cao động lực làm việc của nhân viên kinh doanh công ty TNHH MTV tài chính prudential việt nam khu vực hồ chí minh

100 43 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 21:01

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HUỲNH THỊ BÍCH TUYỀN GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN KINH DOANH TẠI CƠNG TY TNHH MTV TÀI CHÍNH PRUDENTIAL VIỆT NAM KHU VỰC HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh, Năm 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HUỲNH THỊ BÍCH TUYỀN GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN KINH DOANH TẠI CƠNG TY TNHH MTV TÀI CHÍNH PRUDENTIAL VIỆT NAM KHU VỰC HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (hướng ứng dụng) Mã số: 8340101 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHẠM THỊ HÀ TP Hồ Chí Minh, Năm 2019 TP Hồ Chí Minh, Năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Giải pháp cải thiện động lực làm việc nhân viển kinh doanh cơng ty TNHH MTV Tài Chính Prudential Việt Nam khu vực Hồ Chí Minh” cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu đề tài thu thập sử dụng cách trung thực Kết nghiên cứu trình bày luận văn không chép luận văn chưa trình bày hay cơng bố cơng trình nghiên cứu khác trước TP HCM Tháng 01-2019 Tác giả luận văn Huỳnh Thị Bích Tuyền MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH TĨM TẮT - ABSTRACT PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa thực tiễn đề tài Kết cấu luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN 1.1 Một số khái niệm 1.2 Một số lý thuyết liên quan đến nhu cầu cá nhân động lực làm việc 1.2.1 Thuyết công Adams (1963) 1.2.2 Mơ hình mười yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên 1.2.3 Thuyết nhu cầu Maslow Thuyết nhu cầu Maslow đánh giá thuyết đạt tới đỉnh cao việc nhận 1.2.4 Thuyết nhu cầu Mc Clelland (1988) 10 1.2.5 Thuyết ERG Alderfer 11 1.3 Các mơ hình nghiên cứu yếu tố tạo động lực làm việc cho nhân viên 12 1.3.1 Các nghiên cứu nước 12 1.3.2 Các nghiên cứu nước 15 1.4 Mơ hình nghiên cứu đề xuất tác giả 19 1.5 Sự cần thiết phải nâng cao động lực làm việc nhân viên 22 Chương 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN CƠNG TY TNHH MTV TÀI CHÍNH PRUDENTIAL 25 VIỆT NAM 25 2.1 Giới thiệu công ty TNHH MTV Tài Prudential Việt Nam 25 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 25 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 26 2.1.3 Chức nhiệm vụ quyền hạn công ty 29 2.1.4 Các sản phẩm cho vay 30 2.1.5 Kết hoạt động kinh doanh 34 2.2 Thực trạng yếu tố tác động đến động lực làm việc nhân viên kinh doanh công ty PVFC 37 2.2.1 Mô tả mẫu khảo sát yếu tố tác động đến động lực làm việc nhân viên 37 2.2.2 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên kinh doanh công ty TNHH MTV Tài Prudential Việt Nam 41 2.3 Đánh giá chung thực trạng động lực làm việc cơng ty TNHH MTV Tài Prudential Việt Nam 55 2.3.1 Ưu điểm 55 2.3.2 Hạn chế 57 Chương 3: GIẢI PHÁP CẢI THIỆN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN KINH DOANH CÔNG TY TNHH MTV TÀI CHÍNH PRUDENTIAL VIỆT NAM 60 3.1 Định hướng phát triển công ty 60 3.2 Giải pháp cải thiện động lực làm việc nhân viên kinh doanh công ty TNHH MTV Tài Prudential Việt Nam 61 3.2.1 Giải pháp phúc lợi 61 3.2.2 Giải pháp thu nhập 64 3.2.3 Giải pháp hỗ trợ cấp 66 3.2.4 Giải pháp tự chủ công việc 68 3.2.5 Giải pháp công việc lâu dài 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TNHH: Trách nhiệm hữu hạn MTV: Một thành viên PVFC: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tài Prudential Việt Nam DANH MỤC CÁC BẢNG Số Tên Bảng Trang 2.1 Cơ cấu tín dụng theo sản phẩm 30 2.2 Số lượng tỷ lệ hồgiải ngân qua năm 34 2.3 Số tiền cho vay qua năm 36 2.4 Bảng mô tả mẫu 39 2.5 Kết thống kê thu nhập nhân viên 41 2.6 Lương hoa hồng theo doanh số nhân viên kinh doanh năm 2017 2018 43 2.7 Kết thống kê phúc lợi nhân viên Chỉ tiêu doanh số cho nhân viên tham gia chương trình Mùa Thu chu du 44 2.9 Kết thống kê điều kiện làm việc nhân viên 46 2.10 Kết thông kê đào tạo phát triển công ty 47 2.11 Kết thống kê yếu tố công việc thú vị 50 2.12 Kết thống kê quan hệ với đồng nghiệp công ty 51 2.13 Kết thống kê yếu tố hỗ trợ từ cấp 52 2.14 Kết thống kê yếu tố tự chủ công việc 53 2.15 Kết thống kê yếu tố công việc lâu dài 55 3.1 Chế độ phúc lợi đề xuất 62 3.2 Thống kê số tiền thưởng phúc lợi cho nhân viên 63 3.3 Bổ sung sách lương thưởng thêm cho nhân viên 65 3.4 Tỷ lệ hoa hồng nhân viên kinh doanh 66 3.5 Số ngày nghỉ phép đề xuất 69 2.8 45 DANH MỤC CÁC HÌNH Tên Hình Số Trang 1.1 Hệ thống câp bậc nhu cầu Maslow 1.2 Động lực làm việc nhân viên khách sạn Caribean 13 1.3 Các yếu tố tác động đến động lực làm việc nhân viên khách sạn Mỹ Canada 14 1.4 Nghiên cứu yếu tố tạo động lực cho nhân viên dựa 10 yếu tố tác động Kovach 16 1.5 Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến mức độ động viên doanh nghiệp địa bàn TP Hồ Chí Minh 17 1.6 Giải pháp nâng cao động lực làm việc nhân viên văn phòng đại diện Texttyle Asia 18 1.7 Mơ hình nghiên cứu đề xuất tác giả 19 2.1 Sơ đồ tổ chức công ty 28 2.2 Lộ trình thăng tiến cơng ty 49 3.1 Lộ trình thăng tiến đề xuất theo thâm niên 71 TĨM TẮT Giải pháp nâng cao động lực làm việc nhân viên kinh doanh cơng ty TNHH MTV Tài Prudential Việt Nam Lý chọn dề tài: Ngày nay, động lực làm việc giữ vai trò vơ quan trọng suất làm việc người lao động, kết làm việc tổ chức, đặc biệt nhân viên kinh doanh, họ trì khách hàng cũ, phát triển khách hàng làm giảm lượng khách hàng Tại công ty TNHH MTV Tài Prudential Việt Nam, nhân viên làm việc với suất thấp, kết hoạt động kinh doanh công ty tháng đầu năm giảm sút đáng kể Vì thế, tác giả thực đề tài “Giải pháp cải thiện động lực làm việc nhân viên kinh doanh cơng ty TNHH MTV Tài Prudential Việt Nam” Mục tiêu nghiên cứu: Đề xuất giải pháp cải thiện động lực làm việc nhân viên công ty Phương pháp nghiên cứu: Tác giả dùng phương pháp nghiên cứu định tính định lượng kết hợp với thảo luận nhóm Kết nghiên cứu: Nghiên cứu xác định yếu tố tác động đến động lực làm việc nhân viên 33 biến quan sát đo lường yếu tố thông qua nghiên cứu định tính Trên sở đó, tác giả tìm yếu tố tồn ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên sách phúc lợi, vấn đề lương, hỗ trợ cấp công việc lâu dài công ty Kết luận hàm ý: Nghiên cứu đưa giải pháp thực từ góc nhìn tác giả chưa kiểm chứng thực tế Từng giải pháp chưa kiểm chứng tính hiệu nó, mức tác động đến động lực làm việc nhân viên Vì vậy, cần nghiên cứu kiểm định lại mức độ tác động giải pháp đến động lực nhân viên cơng ty Từ khóa: Động lực làm việc Nguyễn Thị Hương, 2017 Giải pháp nâng cao động lực làm việc nhân viên văn phòng đại diện Texttyle Asia Luận văn Thạc sỹ kinh tế Trường Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh 10 Nguyễn Vân Điềm Nguyễn Ngọc Quân, 2007 Giáo trình quản trị nhân lực, NXB Đại học Kinh tế quốc dân 11 Nguyễn Ngọc Lan Vy, 2010 Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến mức độ động viên nhân viên công việc doanh nghiệp địa bàn TP Hồ Chí Minh, Luận văn Thạc sỹ kinh tế Trường Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh 12 Nguyễn Văn Hiệu, 2010 Đo Lường chất lượng dịch vụ tín dụng tín chấp cơng ty tài Prudential Việt Nam, Luận văn Thạc Sỹ Trường Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh 13 Trần Ngọc Vĩnh, 2015 Phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng công ty tài trách nhiệm hữu hạn thành viên ngân hàng Việt Nam thịnh vượng, ,Luận văn Thạc Sỹ Trường Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh Tài liệu tiếng Anh Adams, J S., 1963 “Toward an understanding of inequity”, Journal of Abnormal and Sociak Psychology, 67, pp 422-436 Charles, R.K and Marshall, H.L., 1992 Motivational Preferences of Caribbean Hotel Workers: An Exploratory Study Interational Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol 4, No 3:25-29 Hackman, J,R & Oldham, G,R., 1976 The Job Diagnosis Survey: An Instrument for the Diagnsis of Jobs and Evaluation of Job Redesign project, Technical Report No 4, Department of Administrative Sciences, Yale University, USA Herzbrg, F.,1968 One more time How you motivate employee?, Harvard Business Review Classics, 1991, 13-62 Kovach, K, A, 1987 What motivates employees? Workers and supervisors give different answers Busuness Horizons, Sept – Otc, 58-65 Maslow, A,H.,1943 “A theoryof human motivation” Psychological Review, 50, 370-396 McClelland D.C 1985 Human Motivation, Scott, Glenview, IL Re’em, Yaur (2010), “Motivating Public Sector Employees: An Application – Oriented Analysis of Possibilities and Practical Tools”, Hertie School of Governance – Working Papers, (No 61, July 2011), pp 1-50 PHỤ LỤC 1: Phần I: Giới thiệu Xin chào anh/ chị nhân viên Công ty TNHH MTV Tài Prudential Việt Nam Tơi Huỳnh Thị Bích Tuyền, học viên cao học khóa 26 – khoa quản trị Kinh doanh Trường ĐH Kinh Tế TP Hồ Chí Minh, thực đề tài ‘Giải pháp cải thiện động lực làm việc nhân viên kinh doanh công ty TNHH MTV Tài Prudential Việt Nam” nhằm mục đích tìm giải pháp cụ thể giúp nhân viên nâng cao hiệu suất công việc Trong trinh thực luận văn, mong muốn trao đổi nhận ý kiến đóng góp anh/ chị chủ đề động lực làm việc nhân viên Rất mong anh/ chị vui lòng dành chút thời gian để trả lời câu hỏi Tất ý kiến anh/ chị đóng góp khơng có hay sai, ý kiến có giá trị đề tài Xin chân thành cám ơn giúp đỡ nhiệt tình quý anh/chị Phần II: Nội dung thảo luận nhóm Nội dung 1: Điều chỉnh xác định yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên công ty dựa 10 yếu tố theo mơ hình Kovach A Anh/chị vui lòng cho ý kiến tầm quan việc tạo động lực làm việc cho nhân viên ? B Theo nghiên cứu Kovach (1987) đưa mơ hình 10 yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên, so sánh với đặc thù công việc anh/ chị cơng ty Anh/chị vui lòng cho biết yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc anh/chị? Công việc thú vị: Thể đa dạng, sáng tạo, thách thức công việc hội để sử dụng lựcnhân Được công nhận đầy đủ công việc làm: Thể ghi nhận hồn thành tốt cơng việc, ghi nhận góp phần vào thành công công ty Sự tự chủ công việc: Thể nhân viên quyền kiểm sốt chịu trách nhiệm với cơng việc, khuyến khích tham gia vào định liên quan đến cơng việc khuyến khích đưa sáng tạo Công việc ổn định: Thể công việc ổn định, lo lắng đến việc giữ việc làm Lương cao: Thể nhân viên nhận tiền lương tương xứng với kết làm việc, lương đảm bảo sống cá nhân thưởng tăng lương hồn thành tốt cơng việc Sự thăng tiến phát triển nghề nghiệp: Thể hội thăng tiến phát triển doanh nghiệp Điều kiện làm việc tốt: Thể vấn đề an toàn, vệ sinh thời gian làm việc Sự gắn bó cấp với nhân viên: Nhân viên tôn trọng tin cậy, thành viên quan trọng công ty Xử lý kỹ thuật khéo léo, tế nhị: Thể tế nhị, khéo léo cấp việc góp ý, phê bình nhân viên 10 Sự giúp đỡ cấp để giải vấn đề cá nhân: Thể quan tâm, hỗ trợ cấp giải vấn đề cá nhân, khó khăn nhân viên C Ngồi ra, anh/ chị có bổ sung thêm yếu tố tác động đến động lực làm việc anh/chị công ty không? Nếu có anh/chị vui lòng diễn giải cụ thể hơn? DANH SÁCH CÁC CHUYÊN GIA THAM GIA THẢO LUẬN STT 10 11 12 13 14 15 Họ tên Hoàng Vĩnh Hà Nguyễn Đăng Tuấn Nguyễn Duy Tú Trương Thị Ngọc Anh Trương Tiến Phát Nguyễn Ngọc Phú Nguyễn Văn Toàn Lâm Thị Ngọc Mai Trần Hữu Luân Nguyễn Thị Thủy Tiên Trịnh Thị Diễm Quỳnh Phạm Phong Phú Trần Thị Liên Huỳnh Thanh Tân Nguyễn Thanh Hiệp Chức vụ Quản lý vùng Quản lý bán hàng tiếp thị Giám sát bán hàng Giám sát bán hàng Trưởng nhóm kinh doanh Trưởng nhóm kinh doanh Trưởng nhóm kinh doanh Trưởng nhóm kinh doanh Nhân viên kinh doanh Nhân viên kinh doanh Nhân viên kinh doanh Nhân viên kinh doanh Nhân viên kinh doanh Nhân viên kinh doanh Nhân viên kinh doanh PHỤ LỤC 2: PHIẾU ĐIỀU TRA KHẢO SÁT Xin chào anh/ chị Tôi Huỳnh Thị Bích Tuyền, học viên cao học khóa 26 – khoa quản trị Kinh doanh Trường ĐH Kinh Tế TP Hồ Chí Minh, thực đề tài ‘Giải pháp cải thiện động lực làm việc nhân viên kinh doanh cơng ty TNHH MTV Tài Prudential Việt Nam” nhằm mục đích tìm giải pháp cụ thể giúp nhân viên nâng cao hiệu suất công việc Để có thơng tin phục vụ cho việc thực đề tài, xin quý anh/chị vui lòng bớt chút thời gian cho ý kiến số vấn đề sau đây, tất ý kiến anh/ chị đóng góp khơng có hay sai, ý kiến có giá trị đề tài tơi PHẦN ; THƠNG TIN CÁ NHÂN Anh/chị vui lòng cho biết số thông tin thân anh/chị Giới tính anh/ chị a Nam b Nữ Anh/ chị thuộc nhóm tuổi sau a 18-22 tuổi b 23-30 tuổi c 31-40 tuổi d Trên 40 tuổi Thời gian anh/chị công tác công ty a Dưới tháng b Từ tháng đến năm c Từ đến năm d Trên năm Trình độ chun mơn anh/chị a THPT b Trung cấp c Cao đẳng d Từ đại học trở lên Tổng thu nhập từ quan anh/chị thuộc nhóm đây? a Nhỏ triệu b Từ đến triệu c Từ đến 10 triệu d Trên 10 triệu II NỘI DUNG KHẢO SÁT Ý kiến anh/chị hài lòng nhân viên (Xin quý anh/chị đánh dấu X vào ô mức độ đồng ý quý anh/chị theo bảng sau) Rất không Không đúng/ đúng/ không không đồng ý đồng ý Trung dung Đúng/ đồng ý Rất đúng/ đồng ý NỘI DUNG MỨC ĐỘ 1 Về thu nhập Anh/chị sóng tốt dựa vào tồn thu nhập từ công ty Thu nhập anh, chị tương xứng với kết làm việc Việc trả lương cho nhân viên công ty công bằng, minh bạch Các khoản phụ cấp hoa hồng công ty đảm bảo hợp lý Về phúc lợi Được thưởng nhiều dịp lễ Công ty giải tốt, đầy đủ chế độ ốm đau, bệnh nghề nghiệp cho nhân viên Công ty tổ chức du lịch hàng năm Nhân viên tham gia phong trào văn hóa văn nghệ, câu lạc thể dục, thể thao Điều kiện làm việc Anh/chị cung cấp đầy đủ trang thiết bị, thông tin để làm việc Môi trường làm việc truyền cảm hứng cho anh/chị Nơi làm việc an tồn Cơng ty sẽ, thống mát, trang thiết bị đại Thời gian làm việc linh hoạt hợp lý Đào tạo phát triển Có nhiều hội đào tạo, thăng tiến công ty Anh/chị đào tạo kỹ cần thiết để làm việc Anh/chị có nhiều hội để thăng tiến cao cơng việc Cơng ty khuyến khích anh/chị tham gia khóa đao tạo nâng cao trình độ Chính sách, điều kiện để thăng tiến thơng báo rộng rãi rõ ràng đến toàn thể nhân viên Công việc thú vị Anh / chị cảm thấy thích cơng việc Anh/ chị sẵn sàng bỏ thời gian nghỉ ngơi cho công việc Công việc anh/chị có nhiều điều mẻ Quan hệ với đồng nghiệp Đồng nghiệp thoải mái thân thiết Đồng nghiệp chia sẻ vấn đề khác sống ngồi cơng việc Các nhân viên phận vui vẻ hợp tác, giúp đỡ lẫn công việc Anh/chị học hỏi nhiều từ đồng nghiệp Hỗ trợ cấp Cấp hiểu rõ nguyện vọng nghề nghiệp anh/chị Anh/chị thường xun cấp khuyến khích làm việc khơng gây áp lực Cấp anh/chị đối xử công nhân viên Cấp anh/chị ghi nhận đóng góp anh/chị Sự tự chủ cơng việc Anh/chị có quyền định tất công việc phạm vi anh/chị phụ trách Anh/chị nghỉ phép thoải mái miễn đảm bảo hồn thành cơng việc Cơng việc lâu dài Cơng ty anh/chị ln có sách giữ chân nhân viên Những nhân viên làm việc lâu dài công ty có sách ưu đãi Xin chân thành cám ơn anh/chị cung cấp thông tin! PHỤ LỤC 3: KẾT QUẢ KHẢO SÁT Gioi_tinh Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Nam 116 49.2 49.2 49.2 Nu 120 50.8 50.8 100.0 Total 236 100.0 100.0 Nhom_tuoi Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Tuoi tu 18-22 93 39.4 39.4 39.4 Tuoi tu 23-30 117 49.6 49.6 89.0 Tuoi tu 31-40 26 11.0 11.0 100.0 236 100.0 100.0 Valid Total Thoi_gian_cong_tac Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Duoi thang 86 36.4 36.4 36.4 Tu 6-12 thang 54 22.9 22.9 59.3 13-36 thang 65 27.5 27.5 86.9 Tren 36 thang 31 13.1 13.1 100.0 236 100.0 100.0 Total Trinh_do_hoc_van Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid THPT 48 20.3 20.3 20.3 Trung cap 23 9.7 9.7 30.1 Cao dang 47 19.9 19.9 50.0 Tu dai hoc tro len 118 50.0 50.0 100.0 Total 236 100.0 100.0 Thu_nhap Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Duoi trieu 62 26.3 26.3 26.3 Tu 5-7 trieu 56 23.7 23.7 50.0 Tu 7-10 trieu 73 30.9 30.9 80.9 Hon 10 trieu 45 19.1 19.1 100.0 236 100.0 100.0 Total Descriptive Statistics N Minimum Maximum Statistic Statistic Statistic Mean Statistic Std Deviation Std Error Statistic Anh/chi có the song tot dua vào toàn bo thu nhap tu 236 3.55 060 914 236 3.90 055 839 236 4.06 048 741 236 3.32 049 753 công ty? Thu nhap cua anh/chi tuong xung voi ket qua làm viec? Viec tra luong cho nhân viên công ty công bang, minh bach Các khoan phu cap hoa hong dam bao hop lí Valid N (listwise) Descriptive Statistics 236 N Minimum Maximum Statistic Statistic Statistic Duoc thuong nhieu dip le, tet Mean Statistic Std Deviation Std Error Statistic 236 2.98 054 825 236 3.19 051 777 236 3.78 056 853 236 3.91 046 702 Công ty giai quyet tot, day du che om dau, benh nghe nghiep cho nhân viên Công ty to chuc du lich hàng nam Nhan vien duoc tham gia phong trào van hóa- van nghe, the duc the thao Valid N (listwise) 236 Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 778 Item Statistics Mean Std Deviation N Anh/chi duoc cung cap day du trang thiet bi/ thông tin de 4.14 656 236 4.28 690 236 4.36 627 236 4.42 551 236 4.54 586 236 làm viec Môi truong làm viec truyen cam cho anh/chi Noi làm viec an toàn Cơng ty sach se, thống mát trang thiet bi hien dai Thoi gian làm viec linh hoat hop lý Item-Total Statistics Có nhieu co hoi tao, thang tien tai công ty Anh/chi duoc dao tao ky nang can thiet de làm viec Anh/chi có nhieu co hoi de thang tien hon công viec Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Squared Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Correlation Multiple Alpha if Item Correlation Deleted 16.69 3.217 527 293 667 16.71 3.491 526 315 671 16.80 3.096 644 460 620 17.13 3.315 470 289 690 16.76 3.688 309 120 751 Cơng ty khuyen khích anh/chi tham gia khóa tao nâng cao trình Chính sách, dieu kien de thang tien duoc thông báo rong rãi rõ ràng den toàn the nhân viên Item-Total Statistics Anh/chi cam thay thich thu cong viec cua minh Anh/chi san sang bo thoi gian nghi ngoi cho cong viec Cong viec cua anh/chi co nhieu dieu moi me va hap dan Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 757 Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Squared Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Correlation Multiple Alpha if Item Correlation Deleted 8.14 1.460 593 358 697 7.96 1.300 583 341 711 7.94 1.350 630 398 654 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted Dong nghiep thoai mai than thiet 12.38 2.569 587 688 12.95 2.138 550 712 12.49 2.387 602 674 12.40 2.607 504 726 Dong nghiep cung chia se cac van de khac cuoc song ngoai cong viec Cac nhan vien cac bo phan luon vui ve, hop tac giup lan cong viec Anh/chi hoc hoi nhieu tu dong nghiep Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 734 Item-Total Statistics Cap tren hieu ro nguyen vong nghe nghiep cua anh/chi Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted 12.95 2.491 393 754 12.59 2.430 564 655 12.72 2.124 645 599 12.63 2.438 520 677 Anh/chi thuong xuyen duoc cap tren khuyen khich lam viec va khong gay ap luc Cap tren cua anh/chi doi xu cong bang giua cac nhan vien Cap tren cua anh/chi ghi nhan su dong gop cua anh/chi Anh/chi co quyen quyet dinh tat ca cac cong viec pham vi cua anh/chi phu trach Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Khong dong y Trung dung Valid Dong y Rat dong y Total 2.5 2.5 2.5 63 26.7 26.7 29.2 135 57.2 57.2 86.4 32 13.6 13.6 100.0 236 100.0 100.0 Anh/chi co the nghi phep thoai mai mien dam bao hoan cong viec Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Rat khong dong y 4 Khong dong y 43 18.2 18.2 18.6 Trung dung 75 31.8 31.8 50.4 Dong y 95 40.3 40.3 90.7 Rat dong y 22 9.3 9.3 100.0 236 100.0 100.0 Valid Total Cong ty cua anh/chi luon co chinh sach giu chan nhan vien Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Khong dong y 21 8.9 8.9 8.9 Trung dung 93 39.4 39.4 48.3 111 47.0 47.0 95.3 11 4.7 4.7 100.0 236 100.0 100.0 Dong y Rat dong y Total Nhung nhan vien lam viec lau dai tai cong ty da co nhung chinh sach uu dai hon Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Rat khong dong y 3.8 3.8 3.8 Khong dong y 28 11.9 11.9 15.7 Trung dung 79 33.5 33.5 49.2 104 44.1 44.1 93.2 16 6.8 6.8 100.0 236 100.0 100.0 Valid Dong y Rat dong y Total ... ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HUỲNH THỊ BÍCH TUYỀN GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN KINH DOANH TẠI CƠNG TY TNHH MTV TÀI CHÍNH PRUDENTIAL VIỆT NAM KHU VỰC HỒ CHÍ MINH Chuyên... thuyết động lực làm việc nhân viên Chương 2: Thực trạng động lực làm việc nhân viên cơng ty TNHH MTV tài Prudential Việt Nam thời gian qua Chương 3: Giải pháp nâng cao động lực làm việc công ty TNHH. .. VIÊN KINH DOANH CÔNG TY TNHH MTV TÀI CHÍNH PRUDENTIAL VIỆT NAM 60 3.1 Định hướng phát triển công ty 60 3.2 Giải pháp cải thiện động lực làm việc nhân viên kinh doanh công ty TNHH MTV Tài
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao động lực làm việc của nhân viên kinh doanh công ty TNHH MTV tài chính prudential việt nam khu vực hồ chí minh , Giải pháp nâng cao động lực làm việc của nhân viên kinh doanh công ty TNHH MTV tài chính prudential việt nam khu vực hồ chí minh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn