Các yếu tố tác động đến việc chọn trường đại học của học sinh lớp 12 THPT trên địa bàn tỉnh bến tre

97 44 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 20:59

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN VĂN HIẾU CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC CHỌN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA HỌC SINH LỚP 12 THPT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN VĂN HIẾU CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC CHỌN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA HỌC SINH LỚP 12 THPT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE Chuyên ngành: Thống kê kinh tế Mã số: 8310107 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS HÀ VĂN SƠN Tp Hồ Chí Minh - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn “Các yếu tố tác động đến việc chọn trường đại học học sinh lớp 12 THPT địa bàn tỉnh Bến Tre” cơng trình nghiên cứu riêng thân tơi Ngồi kết tham khảo từ tài liệu khác ghi trích dẫn luận văn, nội dung trình bày luận văn thân thực Các số liệu trình bày luận văn thu thập từ thực tế có nguồn gốc rõ ràng, đáng tin cậy xử lý cách trung thực, khách quan Kết nghiên cứu trình bày luận văn khơng chép luận văn chưa trình bày hay cơng bố cơng trình nghiên cứu khác trước Bến Tre, ngày 12 tháng 11 năm 2018 Tác giả NGUYỄN VĂN HIẾU MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Lý chọn đề tài .1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .3 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa kết nghiên cứu .4 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY 2.1 Các lý thuyết có liên quan .5 2.1.1 Các khái niệm công cụ .5 2.1.1.1 Sự lựa chọn .5 2.1.1.2 Hướng nghiệp 2.1.1.3 Tư vấn hướng nghiệp .5 2.1.1.4 Chọn trường đại học 2.1.2 Những yếu tố tác động đến việc chọn trường học sinh .6 2.1.2.1 Yếu tố gia đình cá nhân có ảnh hưởng 2.1.2.2 Yếu tố lực sở thích thân 2.1.2.3 Yếu tố thông tin đại chúng danh tiếng trường đại học 2.1.3 Thuyết lựa chọn lý (Rational Choice Theory) (Homans,1961) 2.2 Kết số nghiên cứu trước mơ hình nghiên cứu đề xuất 2.2.1 Kết số nghiên cứu trước yếu tố tác động đến việc chọn trường đại học học sinh .8 2.2.1.1 Trên giới 2.2.1.2 Tại Việt Nam .10 2.2.1.3 Tổng hợp nghiên cứu 11 2.2.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất giả thuyết 13 2.2.2.1 Mơ hình nghiên cứu đề xuất .13 2.2.2.2 Các giả thuyết nghiên cứu 15 a Sự định hướng người có ảnh hưởng 15 b Đặc điểm cá nhân học sinh 15 c Danh tiếng trường đại học 15 d Đặc điểm cố định trường đại học .16 e Cơ hội trúng tuyển 16 f Nỗ lực giao tiếp trường đại học học sinh .16 g Các hội tương lai 17 2.2.2.3 Tổng hợp nguồn thang đo 17 CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 21 3.1 Quy trình nghiên cứu 21 3.1.1 Nghiên cứu định tính 22 3.1.2 Nghiên cứu định lượng .23 3.1.2.1 Đối tượng khảo sát 23 3.1.2.2 Kích cỡ mẫu 23 3.1.2.3 Phương pháp thu thập liệu .24 3.2 Hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha .24 3.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA 24 3.4 Mơ hình hồi quy đa biến kiểm định mơ hình 25 3.5 Xây dựng thang đo 26 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 31 4.1 Mô tả mẫu khảo sát thống kê mô tả biến .31 4.1.1 Mô tả mẫu khảo sát 31 4.1.2 Thống kê mô tả biến 36 4.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo 39 4.2.1 Kết đánh giá thang đo qua phân tích độ tin cậy Cronbach’s Alpha 39 4.2.2 Kết phân tích nhân tố khám phá EFA 41 4.3 Phân tích mơ hình hồi quy đa biến 48 4.4 Dò tìm vi phạm giả định cần thiết phân tích hồi quy 55 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 58 5.1 Kết luận 58 5.2 Đề xuất, khuyến nghị .59 5.3 Những hạn chế nghiên cứu 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT THPT Trung học phổ thơng TPHCM Thành phố Hồ Chí Minh TC Trung cấp CĐ Cao đẳng ĐH Đại học DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1: Cơ cấu học sinh chia theo huyện 31 Bảng 4.2: Cơ cấu học sinh chia theo độ tuổi 32 Bảng 4.3: Cơ cấu học sinh chia theo giới tính 32 Bảng 4.4: Thời gian học sinh có định chọn trường đại học 33 Bảng 4.5: Cơ cấu học sinh chia theo nơi cư trú 33 Bảng 4.6: Cơ sở sản xuất kinh doanh gia đình học sinh 34 Bảng 4.7: Tổng thu nhập hộ gia đình học sinh .34 Bảng 4.8: Nghề nghiệp gia đình học sinh .35 Bảng 4.9: Trình độ học vấn cao cha mẹ học sinh 35 Bảng 4.10: Giá trị trung bình biến .36 Bảng 4.11: Kết kiểm định thang đo 39 Bảng 4.12: Kết kiểm định KMO & Bartlett’s Test 42 Bảng 4.13: Kết phân tích nhân tố EFA 43 Bảng 4.14: Phân nhóm nhân tố tác động đến việc lựa chọn trường đại học 45 Bảng 4.15: Kết kiểm định thang đo hài lòng học sinh 47 Bảng 4.16: Kết phân tích nhân tố EFA thang đo hài lòng học sinh 48 Bảng 4.17: Kết đánh giá độ phù hợp mơ hình 49 Bảng 4.18: Phân tích phương sai 50 Bảng 4.19: Kết chạy phân tích hồi quy lần 50 Bảng 4.20 : Kết chạy phân tích hồi quy lần 52 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1: Mơ hình nghiên cứu đề xuất yếu tố tác động đến việc chọn trường đại học học sinh lớp 12 THPT địa bàn tỉnh Bến Tre 14 Hình 4.1: Đồ thị phân tán Scatterplot .55 Hình 4.2: Biểu đồ tần số phần dư chuẩn hóa 56 Hình 4.3: Đồ thị tần số P-P plot 56 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Lý chọn đề tài Hàng năm vào kỳ thi THPT Quốc gia, thí sinh khắp nước lại phải vất vã ôn luyện, chuẩn bị cho kỳ thi vô quan trọng để bắt đầu lựa chọn đời thí sinh tỉnh Bến Tre trường hợp ngoại lệ Sau kỳ thi này, em có định hướng cho tương lai, có em đăng ký xét tuyển vào trường đại học, có em học nghề làm phụ giúp gia đình,…Riêng em định đăng ký xét tuyển vào trường đại học nghe dễ dàng thực tế việc chọn trường nào, chọn ngành không đơn giản Bởi vì, có nhiều trường đại học với nhiều ngành cho em lựa chọn chất lượng đào tạo trường dễ dàng tìm việc làm hay khơng bỏ ngõ Vậy nên, câu hỏi “nên lựa chọn xét tuyển vào trường đại học sau tốt nghiệp THPT?” làm cho em lúng túng, chí sát ngày cuối thời hạn nộp hồ sơ em chưa có lựa chọn cho riêng Số liệu từ Bộ Giáo dục & Đào tạo công bố, kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 có 688.641 thí sinh đăng ký 2.750.444 nguyện vọng xét tuyển vào trường đại học, cao đẳng tổng số tiêu trường đại học, cao đẳng 455.174 tiêu Riêng tỉnh Bến Tre, số lượng nguyện vọng em đăng ký 33.004 nguyện vọng, trung bình em 3,35 nguyện vọng Tuy nhiên có trường số lượng nguyện vọng em đăng ký nhiều với 2.000 nguyện vọng như: Đại học Công nghiệp TPHCM, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Cần Thơ,…Bên cạnh có số trường có vài nguyện vọng như: Đại học Tài nguyên Môi trường, Đại học Văn hóa Thể thao, Học viện Ngoại giao,…Qua đó, thấy đa phần em muốn vào trường đại học có danh tiếng, trường có hội việc làm cao Điều vơ tình tạo sức ép lên em em có nguy trượt vào trường cao khơng có định đắn Bên cạnh đó, số em vào học trường đăng ký lại cảm thấy chán nãn, thấy khơng phù hợp với thân Vì chọn trườngTRƯỜNG CÓ NGÀNH ĐÀO TẠO PHÙ HỢP VỚI SỞ THÍCH TRƯỜNG CĨ NGÀNH ĐÀO TẠO PHÙ HỢP VỚI NĂNG LỰC BẢN THÂN HỌC LỰC ĐỦ KHẢ NĂNG ĐỂ VÀO HỌC TRƯỜNG NÀY SỨC KHỎE ĐẢM BẢM ĐỂ THEO HỌC 11.78 4.311 684 763 11.80 4.357 735 741 11.77 4.571 639 784 11.98 4.792 549 825 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected if Item Variance if Item-Total Deleted Item Correlation Deleted Cronbach's Alpha if Item Deleted SCALE: DANH TIẾNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 881 TRƯỜNG CÓ DANH TIẾNG, THƯƠNG HIỆU TRƯỜNG CÓ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN GIỎI 11.11 6.791 695 865 11.04 6.303 770 836 TRƯỜNG CÓ NHIỀU NGƯỜI TỪNG THEO HỌC HIỆN LÀ NHỮNG 11.15 6.255 764 NGƯỜI THÀNH CÔNG TRONG XÃ HỘI TRƯỜNG ĐƯỢC NHIỀU SINH VIÊN TỪNG THEO HỌC 11.17 6.454 741 ĐÁNH GIÁ CAO VỀ CHẤT LƯỢNG SCALE: ĐẶC ĐIỂM CỐ ĐỊNH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC 839 848 Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 775 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected if Item Variance if Item-Total Deleted Item Correlation Deleted TRƯỜNGCÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐA DẠNG, HẤP DẪN TRƯỜNG CÓ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TỐT TRƯỜNG CÓ CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TRANG THIẾT BỊ HIỆN ĐẠI TRƯỜNGHỌC PHÍ THẤP PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN KINH TẾ GIA ĐÌNH Cronbach's Alpha if Item Deleted 27.08 14.011 477 751 26.84 13.535 551 737 27.15 13.992 552 739 26.92 15.285 296 780 TRƯỜNG CÓ CHẾ ĐỘ HỌC BỔNG VÀ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CÓ KÝ TÚC XÁ HỖ TRỢ CHỖ Ở CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CĨ VỊ TRÍ ĐỊA LÝ THUẬN LỢI CHO VIỆC ĐI LẠI VÀ HỌC TẬP TRƯỜNGCÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA, VĂN NGHỆ, TDTT THU HÚT SINH VIÊN 26.97 14.969 355 771 26.92 13.830 529 742 26.90 14.248 495 748 26.94 13.732 566 735 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected if Item Variance if Item-Total Deleted Item Correlation Deleted Cronbach's Alpha if Item Deleted SCALE: CƠ HỘI TRÚNG TUYỂN Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 712 TRƯỜNG CÓ ĐIỂM CHUẨN TUYỂN SINH THẤP ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA KHÁ TỐT NÊN TỰ TIN TRÚNG TUYỂN 10.99 3.645 438 688 10.93 3.584 543 624 TRƯỜNG CÓ CÁCH THỨC TUYỂN SINH PHÙ HỢP VỚI KHẢ NĂNG CỦA HỌC SINH TRƯỜNG CÓ SỐ LƯỢNG CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NHIỀU HƠN SO VỚI CÁC TRƯỜNG KHÁC 10.72 4.054 516 651 11.05 3.114 533 633 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected if Item Variance if Item-Total Deleted Item Correlation Deleted Cronbach's Alpha if Item Deleted SCALE: NỖ LỰC GIAO TIẾP VỚI HỌC SINH Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 875 TRƯỜNG TỔ CHỨC CÁC BUỔI THAM QUAN CHO HỌC SINH THPT THÔNG TIN CỦA TRƯỜNG ĐƯỢC GIỚI THIỆU QUA CÁC BUỔI TƯ VẤN TUYỂN SINH 17.30 13.134 597 867 17.26 12.486 714 847 THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐƯỢC CẬP NHẬT THƯỜNG XUYÊN, LIÊN TỤC TẠI WEBSITE CỦA TRƯỜNG TRƯỜNG CĨ THƠNG TIN QUA CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THƠNG TRƯỜNG CĨ QUẢNG CÁO THƠNG TIN TUYỂN SINH TRÊN BÁO, TẠP CHÍ, TRƯỜNG CĨ THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỚNG NGHIỆP TẠI TRƯỜNG THPT 16.94 13.846 577 869 17.23 12.865 711 848 17.38 12.537 727 844 17.35 12.160 743 841 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected if Item Variance if Item-Total Deleted Item Correlation Deleted Cronbach's Alpha if Item Deleted SCALE: CƠ HỘI TRONG TƯƠNG LAI Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 855 CƠ HỘI VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP RA TRƯỜNG 11.22 4.975 755 791 CƠ HỘI CÓ THU NHẬP CAO SAO KHI TỐT NGHIỆP RA TRƯỜNG CƠ HỘI ĐƯỢC HỌC TẬP CAO HƠN TRONG TƯƠNG LAI CƠ HỘI CÓ ĐỊA VỊ CAO ĐƯỢC MỌI NGƯỜI KÍNH NỂ 11.38 4.651 806 767 11.18 5.618 624 845 11.54 5.413 614 850 PHỤ LỤC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ EFA CỦA CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC CHỌN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA HỌC SINH LỚP 12 THPT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE Phân tích nhân tố lần KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square df Sig .893 4736.72 496 000 Rotated Component Matrixa Component AH1 AH2 AH3 AH4 DDCN1 DDCN2 DDCN3 DT1 DT2 DT3 DT4 DDCD1 DDCD2 DDCD3 DDCD5 DDCD6 DDCD7 DDCD8 TT1 TT2 TT3 TT4 832 809 717 808 731 797 745 618 642 719 709 656 637 765 696 760 672 841 755 545 GT1 681 GT2 797 GT3 555 GT4 736 GT5 784 GT6 816 CH1 786 CH2 802 CH3 560 CH4 657 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Phân tích nhân tố lần KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square df Sig .879 4393.25 435 000 Rotated Component Matrixa Component AH1 AH2 AH3 AH4 DDCN1 DDCN2 DDCN3 DT1 DT2 DT3 DT4 DDCD2 838 816 726 806 737 792 722 594 671 843 755 545 DDCD5 DDCD6 DDCD7 DDCD8 TT1 TT2 TT3 TT4 GT1 691 GT2 798 GT3 563 GT4 745 GT5 787 GT6 817 CH1 773 CH2 810 CH3 545 CH4 693 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations .647 722 710 664 645 759 693 762 PHỤ LỤC KIỂM ĐỊNH THANG ĐO BẰNG CRONBACH’S ALPHA VỚI NHÂN TỐ SỰ HÀI LÒNG Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 785 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected if Item Variance if Item-Total Deleted Item Correlation Deleted TRƯỜNG PHÙ HỢP VỚI NHU CẦU HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU CỦA BẢN THÂN CHỌN TRƯỜNG THEO Ý KIẾN CỦA NGƯỜI KHÁC TRƯỜNG CÓ ĐIỂM CHUẨN ĐẦU VÀO PHÙ HỢP VỚI KHẢ NĂNG TRƯỜNGCÁC ĐIỀU KIỆN HỌC TỐT VÀ CƠ HỘI TƯƠNG LAI CAO SỰ HÀI LÒNG VỚI QUYẾT ĐỊNH CHỌN TRƯỜNG Cronbach's Alpha if Item Deleted 15.33 7.419 567 742 15.75 7.573 448 784 15.46 7.279 592 734 15.42 7.314 595 733 15.14 7.224 614 727 PHỤ LỤC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ EFA ĐỐI VỚI BIẾN SỰ HÀI LÒNG KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 813 Adequacy Approx Chi-Square 390.854 Bartlett's Test of df 10 Sphericity Sig .000 Total Variance Explained Compone Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared nt Loadings Total % of Cumulative Total % of Cumulative Variance % Variance % 2.713 54.266 54.266 2.713 54.266 54.266 727 14.540 68.807 608 12.170 80.977 532 10.649 91.626 419 8.374 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component TRƯỜNG PHÙ HỢP VỚI NHU CẦU HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU CỦA BẢN THÂN 739 CHỌN TRƯỜNG THEO Ý KIẾN CỦA NGƯỜI KHÁC 621 TRƯỜNG CÓ ĐIỂM CHUẨN ĐẦU VÀO PHÙ HỢP VỚI KHẢ NĂNG 761 TRƯỜNGCÁC ĐIỀU KIỆN HỌC TỐT VÀ CƠ HỘI TƯƠNG LAI CAO 768 SỰ HÀI LÒNG VỚI QUYẾT ĐỊNH CHỌN TRƯỜNG 783 PHỤ LỤC PHÂN TÍCH HỒI QUY ĐA BIẾN Phân tích hồi quy đa biến phần Model Summaryb Mode R R Adjusted R Std Error of l Square Square the Estimate 721a 520 509 46303 a Predictors: (Constant), X7, X6, X3, X5, X4, X1, X2 b Dependent Variable: HL Model Sum of Squares Regression 67.939 DurbinWatson 1.695 ANOVAa df Mean Square 9.706 Residual 62.604 292 Total 130.543 299 a Dependent Variable: HL b Predictors: (Constant), X7, X6, X3, X5, X4, X1, X2 Model Coefficientsa Unstandardized Standardiz Coefficients ed Coefficient s B Std Error Beta (Constant) 079 X1 052 X2 115 X3 272 X4 130 X5 184 X6 128 X7 135 a Dependent Variable: HL 238 047 048 051 044 051 048 040 056 139 305 144 173 117 144 F Sig 45.269 000b 214 t Sig Collinearity Statistics Toleran ce 333 1.117 2.388 5.335 2.934 3.609 2.684 3.408 739 265 018 000 004 000 008 001 652 483 502 683 718 863 916 VIF 1.533 2.072 1.991 1.464 1.394 1.159 1.091 Phân tích hồi quy đa biến phần Model Summaryb Mod R R Adjusted Std Error Durbinel Square R Square of the Watson Estimate a 721 520 509 46303 1.695 a Predictors: (Constant), X7, X6, X3, X5, X4, X2 b Dependent Variable: HL ANOVAa Model Sum of df Mean F Squares Square Regressio 67.672 11.279 52.561 n Residual 62.872 293 215 Total 130.543 299 a Dependent Variable: HL b Predictors: (Constant), X7, X6, X3, X5, X4, X2 Model Coefficientsa Unstandardized Standardiz Coefficients ed Coefficient s B Std Error Beta (Constant) 101 237 X2 127 047 X3 285 X4 t Sig Sig .000b Collinearity Statistics Toleran ce VIF 427 670 153 2.688 008 506 1.977 050 319 5.700 000 526 1.901 127 044 140 2.868 004 686 1.458 X5 195 050 183 3.910 000 747 1.338 X6 132 048 121 2.772 006 867 1.153 X7 143 039 152 3.642 000 942 1.061 a Dependent Variable: HL ... sinh lớp 12 THPT việc chọn trường đại học 1.3 Câu hỏi nghiên cứu (1) Các nhân tố định đến việc lựa chọn trường đại học học sinh lớp 12 THPT địa bàn tỉnh Bến Tre? (2) Mức độ ảnh hưởng yếu tố đến. .. tài “ Các yếu tố tác động đến việc chọn trường đại học học sinh lớp 12 THPT địa bàn tỉnh Bến Tre nhằm tìm xu hướng, yếu tố tác động đến việc lựa chọn trường đại học học sinh, từ có giải pháp để... công việc tương lai học sinh nhóm yếu tố quan tác động đến định lựa chọn trường đại học học sinh Ngoài ra, giới tiến hành nghiên cứu yếu tố tác động đến việc chọn trường đại học học sinh trung học
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố tác động đến việc chọn trường đại học của học sinh lớp 12 THPT trên địa bàn tỉnh bến tre , Các yếu tố tác động đến việc chọn trường đại học của học sinh lớp 12 THPT trên địa bàn tỉnh bến tre

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn