Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của cán bộ công đoàn trên địa bàn tỉnh cà mau

102 43 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 20:56

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN QUỐC TIẾN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA CÁN BỘ CƠNG ĐỒN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH MAU LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGUYỄN QUỐC TIẾN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA CÁN BỘ CƠNG ĐỒN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH MAU Chuyên ngành: Quản lý công Mã số 8340403 : LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN HỮU HUY NHỰT TP Hồ Chí Minh - 2018 LỜI CÁM ƠN Trong thời gian học tập chương trình đào tạo thạc sĩ Quản lý công Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, tơi tiếp cận nhiều kiến thức chuyên môn kỹ năng, điều kiện thiết thực để tơi hồn thiện thân vận dụng vào công việc Xin chân thành cám ơn Quý thầy cô Khoa Quản lý Nhà nước Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tận tình giảng dạy, cung cấp nhiều kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm thực tế khu vực quản lý công Giúp thân bạn lớp có nhiều kiến thức mới, nhiều kinh nghiệm hay để vận dụng vào thực tiễn nơi cơng tác Xin chân thành cám ơn tất thành viên lớp Quản lý công Mau - K27, đồn kết, gắn bó, chân thành, giúp đỡ lẫn nhau, chia sẻ tri thức giúp đỡ vượt qua khó khăn học tập Xin chân thành cám ơn cán cơng đồn lãnh đạo cấp cơng đồn địa bàn tỉnh Mau tạo điều kiện, hỗ trợ tơi q trình thu thập liệu cho đề tài nghiên cứu Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến thầy PGS TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt dành nhiều thời gian quý báu, tâm huyết, tận tình hướng dẫn tơi thực hồn thành luận văn Kính mong thầy Hội đồng bảo vệ luận văn góp ý, để tơi tiếp thu, chỉnh sửa hồn thiện luận văn, nhằm áp dụng vào thực tế đơn vị công tác tốt Học viên thực Nguyễn Quốc Tiến LỜI CAM ĐOAN Đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc cán cơng đồn địa bàn tỉnh Mau” cơng trình nghiên cứu riêng tơi Những nội dung luận văn thực hướng dẫn trực tiếp PGS TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt Các tham khảo luận văn trích dẫn rõ ràng tên tác giả, tên cơng trình Các kết số liệu nghiên cứu luận văn tự thực hiện, trung thực Mọi chép không hợp lệ, vi phạm quy chế đào tạo, tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm TP Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2018 Tác giả thực Nguyễn Quốc Tiến MỤC LỤC Trang CHƯƠNG 1: CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu: 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa đề tài 1.6 Phương pháp nghiên cứu 1.7 Bố cục đề tài Đề tài nghiên cứu gồm chương CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Khái niệm nhu cầu, động lực làm việc, cán cơng đồn hoạt động cơng đồn 2.1.1 Khái niệm nhu cầu 2.1.2 Động lực làm việc 2.1.3 Cán công đoàn 2.1.4 Hoạt động cơng đồn 2.2 Các lý thuyết động lực 2.3 Các nghiên cứu trước động lực làm việc 2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc công chức theo học thuyết hai nhóm nhân tố Herzberg 11 2.5 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 12 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14 3.1 Quy trình nghiên cứu 14 3.2 Thiết kế nghiên cứu 15 3.3 Xác định qui mô mẫu 17 3.4 Phương pháp chọn cỡ mẫu thu thập liệu 17 3.4.1 Phương pháp chọn cỡ mẫu 17 3.4.2 Thu thập liệu 17 3.5 Thang đo khái niệm mơ hình nghiên cứu 18 3.6 Phương pháp xử lý phân tích liệu 21 3.6.1 Phân tích liệu thống kê mẫu nghiên cứu 22 3.6.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha 22 3.6.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA 22 3.6.4 Phân tích tương quan Pearson 23 3.6.5 Phân tích hồi quy bội 23 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 25 4.1 Loại bỏ phiếu trả lời khơng phù hợp, mã hóa liệu 25 4.1.1 Loại bỏ phiếu trả lời không phù hợp 25 4.1.2 Mã hóa liệu 25 4.2 Mô tả mẫu 26 4.2.1 Về giới tính 26 4.2.2 Về độ tuổi 26 4.2.3 Về trình độ học vấn 26 4.2.4 Về thâm niên công tác 27 4.2.5 Về thu nhập 28 4.2.6 Về vị trí làm việc 28 4.3 Phân tích độ tin cậy độ phù hợp thang đo 29 4.3.1 Hệ số Cronbach’s Alpha 29 4.3.1.1 Thang đo nhân tố tạo động lực làm việc 29 4.3.1.2 Thang đo Động lực làm việc 34 4.3.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA 35 4.3.2.1 Kết phân tích nhân tố cho biến độc lập 36 4.3.2.2 Kết phân tích nhân tố cho biến phụ thuộc 38 4.4 Phân tích hồi quy bội 39 4.4.1 Ma trận hệ số tương quan biến 40 4.4.2 Xây dựng phương trình hồi quy bội 42 4.4.3 Đánh giá độ phù hợp mơ hình 42 4.4.4 Giải thích tầm ảnh hưởng biến mơ hình 44 4.4.5 Kiểm định giả thuyết 45 4.5 Phân tích T-Test ANOVA đặc điểm nhân đến động lực làm việc 46 4.5.1 Biến giới tính 46 4.5.2 Biến độ tuổi 47 4.5.3 Biến học vấn 47 4.5.4 Biến thâm niên 48 4.5.5 Biến thu nhập 49 4.5.6 Biến vị trí 49 4.6 Thảo luận kết nghiên cứu 50 5.1 Tóm tắt kết nghiên cứu 55 5.2.1 Tăng cường yếu tố để kích thích cán cơng đồn làm việc tốt hơn: 58 5.2.2 Thay đổi phong cách người lãnh đạo, tạo gắn kết đội ngũ cán cơng đồn 58 5.2.3 Làm cho công việc trở nên thú vị có ý nghĩa 59 5.3 Những đóng góp điểm đề tài 59 5.4 Hạn chế nghiên cứu kiến nghị cho nghiên cứu 60 DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 "Các thang đo sử dụng nghiên cứu" 19 Bảng 3.2 Ký hiệu biến nhân tố 20 Bảng 4.1 Cơ cấu mẫu khảo sát phân theo giới tính 26 Bảng 4.2 Cơ cấu mẫu khảo sát phân theo tuổi 26 Bảng 4.3 Cơ cấu mẫu khảo sát phân theo trình độ học vấn 27 Bảng 4.4 Cơ cấu mẫu khảo sát phân theo thâm niên công tác 27 Bảng 4.5 Cơ cấu mẫu khảo sát phân theo thu nhập 28 Bảng 4.6 Cơ cấu mẫu khảo sát theo vị trí làm việc 28 Bảng 4.7 "Kết Cronbach’s Alpha Nhân tố hành vi lãnh đạo” 30 Bảng 4.8 "Kết Cronbach’s Alpha Nhân tố môi trường làm việc" 30 Bảng 4.9 "Kết Cronbach’s Alpha Nhân tố đồng nghiệp" 31 Bảng 4.10 "Kết Cronbach’s Alpha Nhân tố phù hợp" 31 Bảng 4.11 "Kết Cronbach’s Alpha Nhân tố đào tạo phát triển” 32 Bảng 4.12 "Kết Cronbach’s Alpha Nhân tố lương, thưởng, phúc lợi" 32 Bảng 4.13 "Kết Cronbach’s Alpha Nhân tố lương, thưởng, phúc lợi" 33 Bảng 4.14 "Kết Cronbach’s Alpha Nhấn tố thừa nhận thành lao động" 33 Bảng 4.15 "Kết Cronbach’s Alpha Nhấn tố thừa nhận thành lao động" 34 Bảng 4.16 "Kết Cronbach’s Alpha Động lực làm việc" 35 Bảng 4.17 "Kiểm định KMO Bartlett’s Test cho biến độc lập" 36 Bảng 4.18 "Kiểm định KMO Bartlett’s Test cho biến độc lập" 37 Bảng 4.19 Kết phân tích nhân tố biến độc lập 37 Bảng 4.20 Kiểm định KMO Bartlett’s Test cho biến phụ thuộc 39 Bảng 4.21 Kết phân tích nhân tố biến phụ thuộc 39 Bảng 4.22 Kết phân tích tương quan Pearson 40 Bảng 4.23 Tóm tắt mơ hình 43 Bảng 4.24 Kết mơ hình hồi quy đa biến 43 Bảng 4.25 Kết kiểm định phương sai theo biến giới tính 46 Bảng 4.26 Kết kiểm định phương sai theo biến độ tuổi 47 Bảng 4.27 Kết kiểm định phương sai theo biến học vấn 47 Bảng 4.28 Kết kiểm định phương sai theo biến thâm niên 48 Bảng 4.29 Kết kiểm định phương sai theo biến thu nhập 49 Bảng 4.30 Kết kiểm định phương sai theo biến vị trí 49 Bảng 4.31 Giá trị trung bình biến 50 DANH MỤC HÌNH Trang Hình 2.1 Mơ hình nghiên cứu 12 Hình 3.1 Quy trình nghiên cứu 15 ... giải pháp tạo động lực làm việc cho đội ngũ cán cơng đồn địa bàn tỉnh Cà Mau cần thiết Chính vậy, đề tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc cán cơng đồn địa bàn tỉnh Cà Mau nghiên cứu,... thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc cán cơng đồn địa bàn tỉnh Cà Mau - Đề xuất giải pháp chủ yếu để nâng cao động lực làm việc cho cán cơng đồn địa bàn tỉnh Cà Mau 1.3 Câu hỏi nghiên... yếu tố tác động đến động lực làm việc cán cơng đồn? - Mức độ tác động yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc cán cơng đồn nào? - Cần có giải pháp, khuyến nghị nhằm tạo động lực làm việc cho cán
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của cán bộ công đoàn trên địa bàn tỉnh cà mau , Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của cán bộ công đoàn trên địa bàn tỉnh cà mau

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn