Giáo án Lịch sử 6 bài 27: Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938

3 66 2
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 20:05

Bài 27: NGÔ QUYỀN CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG NĂM 938 I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT : Kiến thức : - Quân Nam Hán xâm lược nước ta lần thứ hai hồn cảnh ? Ngơ quyền nhân dân ta chuẩn bị chống giặc tâm chủ động - Đây trận thủy chiến lịch sử chống ngoại xâm dân tộc thắng lợi cuối thuộc dân tộc ta Trong trân , tổ tiên ta tận dụng ba yếu tố “ thiên thời – địa lợi – nhân hòa ” để tạo nên sức mạnh chiến thắng - Chiến thắng Bạch Đằng có ý nghĩa vơ trọng đại lịch sử dựng nước giữ nước dân tộc ta Tư tưởng : - Giáo dục cho HS lòng tự hào ý chí quật cường dân tộc - Ngô Quyền anh hùng dân tộc , người có cơng lao to lớn nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc , khẳng định độc lập Tổ quốc Kĩ : - Kĩ đọc đồ lịch sử - Kĩ xem tranh lịch sử II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Bản đồ treo tường “ Ngô Quyền chiến thắng Bạch Đằng năm 938 ” - Tranh lăng Ngô Quyền , tranh trận chiến Bạch Đằng - Tư liệu tham khảo III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : Ổn định: Kiểm tra cũ: - Trong hoàn cảnh Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ ? - Dương Đình Nghệ chống quân xâm lược Nam Hán (930 – 931) ? Bài mới: GV giới thiệu bài: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY TRÒ HĐ1: Tìm hiểu Ngơ Quyền chuẩn bị đánh qn xâm lược Nam Hán GV? Hãy cho biết vài nét Ngô Quyền ? HS : Dựa vào SGK trả lời GV : Giới thiệu bối cảnh lịch sử dẫn tới chiến sông Bạch Đằng GV? Ngơ Quyền kéo qn Bắc nhằm mục đích gì? HS : Trị tội tên phản bộii Kiều Công Tiễn , bảo vệ tựchủ xây dựng đất nước GHI BẢNG Ngô Quyền chuẩn bị đánh quân xâm lược Nam Hán ? - Năm 937 , Dương Đình Nghệ bị Kiều Cơng Tiễn giết chết Đc tin đó, Ngơ Quyền kéo qn Bắc GV?Vì Kiều Cơng Tiễn cho người cầu cứu nhà - Kiều Công Tiễn cầu cứu nhà Nam Hán Năm Hán? 938 nhà Nam Hán xâm lược nước ta HS : Lo sợ chống không muốn mượn tay nhà Hán đánh Ngô Quyền GV : Gọi HS đọc tiếp đoạn SGK HS : Đọc to , rõ cho bạn nghe GV? Kế hoạch đánh giặc Ngô Quyền chủ động độc đáo điểm ? HS: - Chủ động đón đánh quân xâm lược - Độc đáo: Bố trí trận địa bãi cọc ngầm sơng HĐ: Tìm hiểu chiến thắng Bạch Đằng năm 938 -Ngô Quyền tiến vào thành Đại La, bắt giết Kiều Công Tiễn khẩn trương chống giặc: chủ động đón đánh giặc, bố trí bãi cọc ngầm sông Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 GV: Sử dụng đồ tường thuật diễn biến trận chiến ( theo SGK ) , cho HS xem tranh trận chiến Bạch Đằng HS: Chăm lắng nghe - Năm 938 , quân Nam Hán kéo vào vùng biển nước ta - Ngô Quyền cho thuyền nhỏ đánh nhử Quân Nam Hán đuổi theo lọt vào trận địa cọc - Khi nước triều rút, Quân ta dũng mãnh xông vào tiêu diệt quân thù Hoằng Tháo tử trận, quân giặc chết nửa Trận Bạch Đằng kết thúc hồn tồn thắng lợi GV? Vì nói: trận chiến sông Bạch Đằng - Chiến thắng Bạch Đằng chấm dứt hoàn toàn năm 938 chiến thắng vĩ đại dân tộc ta ? ách thống trị nghìn năm pk phương Bắc, khẳng đình độc lập lâu dài tổ quốc HS: Sau trận quân Nam Hán không dám xâm chiếm nước ta Với chiến thắng , nhân dân ta đập tan hồn tồn mưu đồ xâm chiếm nước ta bọn phong kiến phương Bắc , khẳng định độc lập Tổ quốc GV? Ngơ Quyền có cơng kháng chiến chống quân Nam Hán xâm lược nước ta lần thứ hai ? HS: Huy động sức mạnh tồn dân , tận dụng vị trí địa sông Bạch Đằng , chủ độngdưa kế hoạch cách đánh đợc làm nên chiến thắng vĩ đại dân tộc GV: Cho HS xem tranh lăng Ngơ Quyền ( Ba Vì – Hà Tây ) CỦNG CỐ - Tại quân Nam Hán lại xâm lược nước ta lần hai ? - Diễn biến trận chiến sông Bạch Đằng ? - Nhà sử học Lê Văn Hưu đánh giá công lao Ngô Quyền ? HƯỚNG DẪN HỌC TẬP - Học thuộc phần ghi - Xem lại SGK - Xem trước 28 : Ôn tập ... Trận Bạch Đằng kết thúc hoàn toàn thắng lợi GV? Vì nói: trận chiến sơng Bạch Đằng - Chiến thắng Bạch Đằng chấm dứt hoàn toàn năm 938 chiến thắng vĩ đại dân tộc ta ? ách thống trị nghìn năm pk... chủ động đón đánh giặc, bố trí bãi cọc ngầm sơng Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 GV: Sử dụng đồ tường thuật diễn biến trận chiến ( theo SGK ) , cho HS xem tranh trận chiến Bạch Đằng HS: Chăm... đánh giặc Ngô Quyền chủ động độc đáo điểm ? HS: - Chủ động đón đánh quân xâm lược - Độc đáo: Bố trí trận địa bãi cọc ngầm sơng HĐ: Tìm hiểu chiến thắng Bạch Đằng năm 938 -Ngơ Quyền tiến vào thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 6 bài 27: Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938, Giáo án Lịch sử 6 bài 27: Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn