Giáo án Lịch sử 6 bài 27: Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938

3 45 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 20:05

BÀI 27: NGÔ QUYỀN CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG NĂM 938 A MỤC TIÊU BÀI HỌC: - Quân Nam Hán xâm lược nước ta lần hoàn cảnh nào? Ngô Quyền nhân dân chuẩn bị chống giặc tâm, chủ động Trận thủy chiến lịch sử chống ngoại xâm dân tộc thắng lợi Tổ tiên ta vận dụng yếu tố: “Thiên thời - địa lợi – nhân hoà” tạo nên sức mạnh chiến thắng – có ý nghĩa vơ quan trọng lịch sử dựng – giữ nước dân tộc - Giáo dục cho H lòng tự hào, ý chí quật cường dân tộc Ngơ Quyền anh hùng dân tộc Người có cơng lao lớn nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc Khẳng định độc lập Tổ quốc - Rèn kỹ đọc lược đồ lịch sử, xem tranh lịch sử B PHƯƠNG TIỆN DH: - Bản đồ “Ngô Quyền chiến thắng Bạch Đằng năm 938” - Tranh trận Bạch Đằng năm 938, ảnh “Lăng Ngơ Quyền” C TIẾN TRÌNH DH: KTBC: - Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ nào? - Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nam Hán lần đem lại kết gì? Bài mới: Cơng dựng tự chủ họ Khúc, họ Đường kết thúc ách đô hộ nghìn năm lực PKTQ nước ta mặt danh nghĩa Điều tạo sở để nhân dân ta tiến lên giành độc lập hồn tồn Ngơ Quyền hồn thành sứ mệnh lịch sử Một trận chiến chiến lược đập tan ý chí xâm lược kẻ thù, mở thời kỳ độc lập lâu dài Tổ Quốc HĐ dạy * Y/c H đọc mục SGK - Em biết Ngơ Quyền? - G giới thiệu bối cảnh LS dẫn tới chiến sông Bạch Đằng HĐ đọc Ghi bảng Ngô Quyền chuẩn bị đánh quân xâm lược Nam Hán nào? a H/c: 937 Dương Đình Nghệ bị - Việc KCT giết DĐ Nghệ gây p.ư (thái độ) nhân dân, Ngơ Quyền? Ngơ Quyền làm gì? - Vì KCT cho người cầu cứu nhà Nam Hán? nhận xét - Việc Nhà Hán tiến hành xâm lược nước ta chứng tỏ điều gì? - Ngơ Quyền chuẩn bị đánh quân xâm lược Nam Hán nào? - Kế hoạch đánh giặc Ngô Quyền chủ động, độc đáo điểm nào? Tại ông chọn Bạch Đằng làm trận địa chiến? * G sử dụng lược đồ chiến thắng Bạch Đằng, tường thuật diễn biến: ngày mưa rét mùa đông 638 * Cho H quan sát tranh: Trận Bạch Đằng năm 938 Yêu cầu H đọc lời nhận xét Lê Văn Hưu Ngô Quyền - Nhận xét LVH cho ta thấy ý nghĩa to lớn chiến thắng Bạch Đằng 938 công lao Ngô Quyền nào? * Y/c H trả lời câu hỏi cuối mục * Giới thiệu Lăng Ngô Quyền Kiều Công Tiễn giết - Ngô Quyền kéo quân trị tội KCT – KCT cầu cứu nhà Nam Hán - 938 quân Nam Hán xâm lược nước ta lần - Ngô Quyền khẩn trương chuẩn bị kháng chiến Chọn sông Bạch Đằng làm trận địa chiến (bố trí trận địa chiến sông Bạch Đằng) Chiến thắng Bạch Đằng năm 938: a Diễn biến – kết - Ngô Quyền cho quân nhử địch vào cửa sông - Nước thủy triều rút, ta đánh quặt trở lại – phá tan đạo quân xâm lược – Quân ta thắng lợi hoàn toàn b ý nghĩa - Đè bẹp ý chí (mộng) xâm lược Nam Hán, chấm dứt hồn tồn ách hộ >1000 năm triều đại phong kiến phương Bắc - Mở thời kỳ độc lập lâu dài cho dân tộc - Nói lên sức mạnh trí tuệ nhân dân ta Sơ kết Với tài trí tuyệt với Ngơ Quyền lòng tâm cha ơng ta, nhân dân ta lập lên chiến thắng Bạch Đằng vĩ đại năm 938 Kết thúc hàng ngàn năm đô hộ phong kiến phương Bắc, mở thời kỳ độc lập lâu dài cho đất nước Vì chiến thắng Bạch Đằng có ý nghĩa lớn lao lịch sử dân tộc Củng cố: Trình bày diễn biến trận Bạch Đằng năm 938 lược đồ Hướng dẫn H học bài: BT (77), chuẩn bị ôn tập ... làm trận địa chiến (bố trí trận địa chiến sơng Bạch Đằng) Chiến thắng Bạch Đằng năm 938: a Diễn biến – kết - Ngô Quyền cho quân nhử địch vào cửa sông - Nước thủy triều rút, ta đánh quặt trở lại... Lăng Ngô Quyền Kiều Công Tiễn giết - Ngô Quyền kéo quân trị tội KCT – KCT cầu cứu nhà Nam Hán - 938 quân Nam Hán xâm lược nước ta lần - Ngô Quyền khẩn trương chuẩn bị kháng chiến Chọn sông Bạch Đằng. .. H quan sát tranh: Trận Bạch Đằng năm 938 Yêu cầu H đọc lời nhận xét Lê Văn Hưu Ngô Quyền - Nhận xét LVH cho ta thấy ý nghĩa to lớn chiến thắng Bạch Đằng 938 công lao Ngô Quyền nào? * Y/c H trả
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 6 bài 27: Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938, Giáo án Lịch sử 6 bài 27: Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn