Giáo án Lịch sử 6 bài 28: Ôn tập

2 40 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 20:03

Bài 28 ÔN TẬP I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT : Kiến thức : Giúp HS hệ thống hóa kiến thức lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc xa xưa đến kỉ X : - Các giai đoạn phát triển từ thời nguyên thủy đến thời dưng nước Văn Lang – Âu lạc - Những thành tựu văn hóa tiêu biêủ - Những khởi nghĩa lớn thời Bắc thuộc giành độc lập cho Tổ quốc - Những anh hùng dân tộc Tư tưởng : - Bồi dưỡng lòng tự hào dân tộc - Yêu mến , biết ơn anh hùng dân tộc , hệ tổ tiên có cơng xây dựng bảo vệ đất nước -Ý thức vươn lên xây dựng đất nước Kĩ : - Rèn luyện kĩ hệ thống hóa kiện , đánh giá nhân vật lịch sử - Liên hệ thực tế II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Bảng phụ , tranh ảnh , tư liệu tham khảo III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : Ổn định lớp Kiểm tra cũ - Tại quân Nam Hán lại xâm lược nước ta lần hai ? - Diễn biến trận chiến sông Bạch Đằng ? - Ngô Quyền có cơng kháng chiến chống quân Nam Hán xâm lược nước ta lần thứ hai ? Bài mới: Giới thiệu HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ GV ? Từ xa xưa đến kỉ X , lịch sử nước ta trải qua thời kì ? HS : Qua thời kì : thời nguyên thủy , thời dựng nước , thời Bắc thuộc chống Bắc thuộc GV ? Thời nguyên thủy trải qua giai đọan ? HS : Ba giai đọan : tối cổ ( đá cũ ) , đá sơ kì kim khí GV ? Thời dựng nước diễn vào lúc ? Tên nước ? Vị vua ? HS : Dựa vào phần học trả lời : (Nội dung giống phần ghi bảng ) GHI BẢNG Thời nguyên thủy TT Các giai Di đoạn Đá cũ Đá Sơ kì kim khí Thời dựng nước a) Nước Văn Lang : - Danh hiệu vua : - Bộ máy nhà nước : - Kinh đô : GV ? Những khởi nghĩa lớn thời Bắc thuộc ? Ý nghĩa lịch sử khởi nghĩa ? HS : Dựa vào phần ơn tập chương ba để trả lời GV ? Sự kiện khẳng định thắng lợi hồn tồn nhân dân ta nghiệp giành lại độc lập cho Tổ quốc ? Tại ? HS : Chiến thắng Bạch Đằng Ngơ Quyền ; Đè bẹp ý chí xâm lược kẻ thù , chấm dứt hồn tồn ách đô hộ nghìn năm triều đại phong kiến phương Bắc GV ? Hãy kể tên vị anh hùng giương cao cờ đấu tranh chống Bắc thuộc , giành độc lập cho Tổ quốc HS : Dựa vào phần ôn tập chương ba để trả lời GV ? Hãy mô tả cơng trình nghệ thuật tiếng thời cổ đại ? HS : Tập trung trả lời công trình lớn trống đồng Đơng Sơn thành Cổ Loa GV cho HS nhắc lại : - Câu nói chủ tịch Hồ Chí Minh vua Hùng - Ba điểm phần đóng khung 25 - Các đơn vị hành : b) Nước Âu Lạc : - Điều kiện hình thành nhà nước Âu lạc ( trình bày thêm kháng chiến chống Tần ) : - Danh hiệu vua : Thời Bắc thuộc chống Bắc thuộc - Các khởi nghĩa nổ chống Bắc thuộc giành độc lập dân tộc - Sự kiện khẳng định thắng lợi hoàn toàn nhân dân ta nghiệp giành lại độc lập cho Tổ quốc chiến thắng Bạch Đằng Ngô Quyền ; Đè bẹp ý chí xâm lược kẻ thù , chấm dứt hồn tồn ách hộ nghìn năm triều đại phong kiến phương Bắc Hướng dẫn học tập - Xem lại phần vừa học - Làm tập nhà theo mẫu SGK tr 78 : Lập bảng thống kê kiện lớn đáng ghi nhớ lịch sử nước ta từ dựng nước đến năm 938, chuẩn bị cho KT cuối năm …………………………………………… ... đại phong kiến phương Bắc Hướng dẫn học tập - Xem lại phần vừa học - Làm tập nhà theo mẫu SGK tr 78 : Lập bảng thống kê kiện lớn đáng ghi nhớ lịch sử nước ta từ dựng nước đến năm 938, chuẩn... thuộc , giành độc lập cho Tổ quốc HS : Dựa vào phần ôn tập chương ba để trả lời GV ? Hãy mô tả cơng trình nghệ thuật tiếng thời cổ đại ? HS : Tập trung trả lời cơng trình lớn trống đồng Đơng Sơn...GV ? Những khởi nghĩa lớn thời Bắc thuộc ? Ý nghĩa lịch sử khởi nghĩa ? HS : Dựa vào phần ơn tập chương ba để trả lời GV ? Sự kiện khẳng định thắng lợi hồn tồn nhân dân
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 6 bài 28: Ôn tập, Giáo án Lịch sử 6 bài 28: Ôn tập

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn