Giáo án Lịch sử 6 bài 28: Ôn tập

3 41 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 20:03

BÀI 28: ÔN TẬP A MỤC TIÊU BÀI HỌC: - Học sinh nhớ giai đoạn phát triển từ nguồn gốc xa xưa đến TK X Những kháng chiến lớn thời Bắc thuộc, ý nghĩa lịch sử, anh hùng dân tộc giương cao cờ độc lập giành độc lập Những cơng trình tiếng thời cổ đại dân tộc - Lòng tự hào truyền thống dân tộc dựng, giữ nước dân tộc, ý thức trân trọng VHTG - Khái quát hệ thống, rút học lịch sử B PHƯƠNG TIỆN DH: Tranh ảnh số cơng trình VHTG cổ đại Lăng - đền thờ số anh hùng dân tộc C TIẾN TRÌNH DH: KTBC: Trong q trình ơn Bài mới: Chúng ta học xong phần lịch sử dân tộc từ nguồn gốc – TK X thời kỳ mở đầu xa xưa quan trọng người Việt Nam Chúng ta điểm lại giai đoạn quan trọng thời kỳ HĐ dạy - Từ xa xưa TK X, lịch sử nước ta trải qua thời kỳ nào? Thời gian x.h di tìm thấy? C2 có đặc điểm gì? - Cơ sở đời nghề nơng trồng lúa nước? Nêu VH phát triển giờ? * Y/c trả lời câu hỏi ý 2: HĐ đọc Ghi bảng LSVN từ nguồn gốc – TK X trải qua giai đoạn: - Giai đoạn tối cổ (đá cũ): cách 40-30 vạn năm - Giai đoạn đá mới: 10000 – 4000 năm cách - Giai đoạn sơ ki kim khí: cách ≈ 4000 năm Thời dựng nước TK VII TCN Tao gia Ninh (Phú Thọ) - Tên nước Văn Lang: không độ Bạch * G hướng dẫn H lập bảng thống kê kết hợp trả lời câu 3-5 - Vì chiến thắng Bạch Đằng khẳng định thắng lợi hoàn toàn nhân dân ta nghiệp giành lại độc lập? - Nêu tên cơng trình nghệ thuật tiếng TG cổ đại? nước nào? - Nước ta thời cổ đại có cơng trình NT lớn nào? Hạc - Nước Âu Lạc, đóng đô P.Khê (Đông Anh) Những KN lớn thời Bắc thuộc anh hùng giương cao cờ đấu tranh chống Bắc thuộc giành độc lập, ý nghĩa lịch sử kiện Sự kiện KĐ thắng lợi hoàn toàn thuộc nhân dân ta nghiệp giành lại độc lập cho Tổ quốc - 925 Khúc Thừa Dụ giành quyền tự chủ * 938 Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán – kết thúc chế độ cai trị bọn PK phương Bắc nước ta mặt kinh tế Những cơng trình NT tiếng TG cổ đại: - Kim tự tháp (Ai cập) - Đền Pác tê nông (Aten – Hy lạp) - Đường trường Côlidê (Rơ ma) - Khải hồn mơn T gian 40 * Thời đại dựng nước để lại cho đời sau gì? Hơn 1000 năm đấu tranh giành độc lập, tổ tiên để lại cho điều gì? Sơ kết bài: Củng cố Tên KN HBT Tên anh hùng Ý nghÜa lÞch T.Trắc Thể tinh T.Nhị thần đấu tranh -248 TượngBàlực sĩ ném đá, Tượngbất vệkhuất, nữ ý T.T.Trinh 542 Triệu Lí Bí thức đấu tranh Mitơ T.Q.Phục giành * NướcLý ta:Bí+ Trống đồng Đơng Sơnlại độc 722 MT.Loan lập cho Tổ M.T.+ Thành Cổ Loa quốc 776- Loan P.Hưng 791 P.Hưng Khúc Thừa Dụ Ngô Quyền ... lập, ý nghĩa lịch sử kiện Sự kiện KĐ thắng lợi hoàn toàn thuộc nhân dân ta nghiệp giành lại độc lập cho Tổ quốc - 925 Khúc Thừa Dụ giành quyền tự chủ * 938 Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán – kết thúc... thức đấu tranh Mitơ T.Q.Phục giành * NướcLý ta:Bí+ Trống đồng Đông Sơnlại độc 722 MT.Loan lập cho Tổ M.T.+ Thành Cổ Loa quốc 7 76- Loan P.Hưng 791 P.Hưng Khúc Thừa Dụ Ngô Quyền ... để lại cho đời sau gì? Hơn 1000 năm đấu tranh giành độc lập, tổ tiên để lại cho điều gì? Sơ kết bài: Củng cố Tên KN HBT Tên anh hùng Ý nghÜa lÞch sư T.Trắc Thể tinh T.Nhị thần đấu tranh -248 TượngBàlực
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 6 bài 28: Ôn tập, Giáo án Lịch sử 6 bài 28: Ôn tập

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn