Giáo án Lịch sử 6 bài 28: Ôn tập

2 58 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 20:03

Bài 28 Ôn tập I/Mục tiêu học Kiến thức : Hệ thống kiến thức lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến kỷ X Những thành tựu văn hoá tiêu biểu Những khởi nghĩa lớn thời Bắc thuộc giành lại độc lập dân tộc Kỹ : Rèn luyện kỹ hệ thống hoá kiến thức , đánh giá nhân vật lịch sử Tư tưởng , tình cảm : Bồi dưỡng lòng tự hào dân tộc Yêu mến biết ơn vị anh hùng dân tộc II/ Chuẩn bị Thầy : Nội dung ơn tập Trò : Kiến thức học III/ Tiến trình lên lớp ổn định tổ chức : Sĩ số 6A /25 6B / 24 Kiểm tra cũ : Không Bài 3.1 Nêu vấn đề ( 1’ ): Chúng ta học qua lịch sử nước nhà từ nguồn gốc xa xưa đến kỷ X Hôm ôn lại qua câu hỏi sau 3.2 Các hoạt động dạy học ? Kịch sử thời kỳ trải qua giai đoạn lớn nào? ? Diễn vào thời gian nào, tênnước ? Vị vua ? ? Những khởi nghĩa lớn thời kỳ Bắc thuộc ? ý 1/Thời nguyên thuỷ giai đoạn : Tối cổ ( đồ đá cũ ) đồ đá sơ kỳ kim khí 2/ Thời dựng nước Diễn từ kỷ VII TCN Tên nước : Văn Lang Vị vua : Hùng Vương 3/ Thời kỳ Bắc thuộc chống Bắc thuộc _ Khởi nghĩa Hai Bà Trưng Năm 40 : Là báo hiệu lực phong kiến vĩnh viễn cai trị nước ta nghĩa lịch sử khởiKhởi nghĩa Bà Triệu ( 248 ).Tiếp tục nghĩa ? phong trào đấu tranh giảI phóng dân tộc Khởi nghĩa Lý Bí( 542 ) Dựng nước Vạn Xuân người Việt Nam xưng đế Khởi nghĩa Mai Thúc Loan ( 722 ) Thể tinh thần đấu tranh kiên cường cho độc lập dân tộc Khởi nghĩa Phùng Hưng ( 776-791 ) KHúc Thừa Dụ giành quyền tự chủ(905 ) Dương đình Nghệ đánh tan quân Nam Hán lần thứ Ngô Quyền chiến thắng Bạch Đằng( 938 ) Mở đầu thời kỳ độc lập lâu dài 4/ Sự kiện lịch sử khẳng định thắng lợi hoàn toàn dân tộc ta nghiệp giành độc lập ? Sự kiện lịch sử khẳng Chiến thắng Bahj Đằng Ngô Quyền định thắng lợi hoàn toàn ( 938 )đè bẹp ý đồ xâm lược kể thù, nhân dân ta ? chấm dứt hồn tồn ách hộ 1000 năm triều đại phong kiến phương Bắc 5/ Cơng trình nghệ thuật ?Hãy miêu tả cơng trìnhTrống đồng Đơng Sơn nghệ thuật tiếng thời Cổ đạiThành Cổ Loa ? 4/ Củng cố : GV hệ thống hoá kiến thức 5/ Hướng dẫn nhà - Làm tập theo mẫu SGK - ôn tập nội dung tiết sau kiểm tra học kỳ ... Hưng ( 7 76- 791 ) KHúc Thừa Dụ giành quyền tự chủ(905 ) Dương đình Nghệ đánh tan quân Nam Hán lần thứ Ngô Quyền chiến thắng Bạch Đằng( 938 ) Mở đầu thời kỳ độc lập lâu dài 4/ Sự kiện lịch sử khẳng... thời Cổ đạiThành Cổ Loa ? 4/ Củng cố : GV hệ thống hoá kiến thức 5/ Hướng dẫn nhà - Làm tập theo mẫu SGK - ôn tập nội dung tiết sau kiểm tra học kỳ ... dài 4/ Sự kiện lịch sử khẳng định thắng lợi hoàn toàn dân tộc ta nghiệp giành độc lập ? Sự kiện lịch sử khẳng Chiến thắng Bahj Đằng Ngơ Quyền định thắng lợi hồn toàn ( 938 )đè bẹp ý đồ xâm lược
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 6 bài 28: Ôn tập, Giáo án Lịch sử 6 bài 28: Ôn tập

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn