Giáo án Lịch sử 6 bài 28: Ôn tập

2 35 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 20:03

Bài 28 ÔN TẬP A.Mục tiêu học : Kiến thức : - Hệ thống kiến thức lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến kỷ X Những thành tựu văn hoá tiêu biểu - Những khởi nghĩa lớn thời Bắc thuộc giành lại độc lập dân tộc Kỹ : Rèn luyện kỹ hệ thống hoá kiến thức , đánh giá nhân vật lịch sử Tư tưởng , tình cảm : Bồi dưỡng lòng tự hào dân tộc Yêu mến biết ơn vị anh hùng dân tộc B Chuẩn bị thầy trò : - Nội dung ơn tập -Kiến thức học C Tiến trình dạy học : 1.Giới thiệu : Chúng ta học qua lịch sử nước nhà từ nguồn gốc xa xưa đến kỷ X Hôm ôn lại qua câu hỏi sau Các hoạt động dạy học Hoạt động thầy trò Hoạt động1: ? Lịch sử thời kỳ trải qua giai đoạn lớn nào? Hoạt động 2: ? Diễn vào thời gian nào, tên nước ? Vị vua ? Hoạt động 3: ? Những khởi nghĩa lớn thời kỳ Bắc thuộc ? ý nghĩa lịch sử khởi nghĩa ? Nội dung cần đạt Thời nguyên Thuỷ : - giai đoạn : Tối cổ ( đồ đá cũ ) đồ đá sơ kỳ kim khí Thời dựng nước -Diễn từ kỷ VII TCN -Tên nước : Văn Lang -Vị vua : Hùng Vương Thời kỳ Bắc thuộc chống Bắc thuộc - Khởi nghĩa Hai Bà Trưng Năm 40 : Là báo hiệu lực phong kiến vĩnh viễn cai trị nước ta - Khởi nghĩa Bà Triệu ( 248 ).Tiếp tục phong trào đấu tranh giảI phóng dân tộc - Khởi nghĩa Lý Bí( 542 ) Dựng nước Vạn Xuân người Việt Nam xưng đế -Khởi nghĩa Mai Thúc Loan ( 722 ) Thể tinh thần đấu tranh kiên cường cho độc lập dân tộc -Khởi nghĩa Phùng Hưng ( 776-791 ) -KHúc Thừa Dụ giành quyền tự chủ(905 ) Dương đình Nghệ đánh tan quân Nam Hán lần thứ -Ngô Quyền chiến thắng Bạch \ Đằng( 938 ) Mở đầu thời kỳ độc lập lâu dài Sự kiện lịch sử khẳng định thắng lợi hoàn toàn dân tộc ta nghiệp Hoạt động 4: giành độc lập -Chiến thắng Bạch Đằng Ngô Quyền ( 938 )đè bẹp ý đồ xâm lược kể thù, chấm ? Sự kiện lịch sử khẳng định dứt hoàn toàn ách hộ 1000 năm thắng lợi hồn toàn nhân dân triều đại phong kiến phương Bắc ta ? Cơng trình nghệ thuật -Trống đồng Đông Sơn Hoạt động 5: -Thành Cổ Loa ?Hãy miêu tả cơng trình nghệ thuật tiếng thời Cổ đại ? Kiểm tra HĐNT : - GV hệ thống hoá kiến thức - Hướng dẫn nhà + Làm tập theo mẫu SGK + Ôn tập nội dung tiết sau kiểm tra học kỳ ... Hưng ( 7 76- 791 ) -KHúc Thừa Dụ giành quyền tự chủ(905 ) Dương đình Nghệ đánh tan quân Nam Hán lần thứ -Ngô Quyền chiến thắng Bạch Đằng( 938 ) Mở đầu thời kỳ độc lập lâu dài Sự kiện lịch sử khẳng... kể thù, chấm ? Sự kiện lịch sử khẳng định dứt hồn tồn ách hộ 1000 năm thắng lợi hoàn toàn nhân dân triều đại phong kiến phương Bắc ta ? Cơng trình nghệ thuật -Trống đồng Đông Sơn Hoạt động 5: -Thành... tiếng thời Cổ đại ? Kiểm tra HĐNT : - GV hệ thống hoá kiến thức - Hướng dẫn nhà + Làm tập theo mẫu SGK + Ôn tập nội dung tiết sau kiểm tra học kỳ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 6 bài 28: Ôn tập, Giáo án Lịch sử 6 bài 28: Ôn tập

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn