Giáo án Lịch sử 6 bài 1: Sơ lược về môn Lịch sử

4 52 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 20:01

Bài LƯỢC VỀ MÔN LỊCH SỬ A Mục tiêu hoc: Kiến thức: HS hiểu rõ học lịch sử học kiện cụ thể sát thực , có KH Học lịch sử để hiểu rõ khứ, để sống với hướng tới tương lai tốt đẹp Kỹ năng: HS có kỹ trình bày lí giải kiện lịch sử KH rõ ràng, chuẩn xác xác định phương pháp học tập tốt, trả lời câu hỏi cuối bài, kiến thức Thái độ: Bồi dưỡng cho HS ý thức tính xác ham thích học tập môn B Chuẩn bị: * Thầy : SGK, tranh ảnh , đồ treo tường * Trò : Đọc trước C Phương pháp: Nêu kiện, đàm thoại, phân tích, đánh giá D Tiến trình lên lớp: I ổn định tổ chức ( 1’ ) II Kiểm tra cũ ( Kiểm tra chuẩn bị HS ) III Bài Con người, cỏ cây, vật xung quanh ta ko phải từ sinh này, mà trải qua trình hình thành, tồn phát triển, nghĩa phải có khứ Để hiếu q khứ trí nhớ hồn tồn ko đủ mà cần đến KH Đó KH LS Vậy KHLS gì, tỡm hiu bi hụm Hoạt động thầy trß Néi dung kiÕn thøc *Hoạt động1: (14’ ) Lịch sử ? - GV trình bày theo SGK ? Có phải từ xuất người, cỏ cây, lồi vật xung quanh ta đẫ có hình dạng ngày khơng? ( Cỏ cây: hạt -> bé -> lớn Con người: vượn -> người tối cổ -> người tinh khôn …) - GV: Sự vật, người, làng xóm, phố phường, đất nước mà thấy, trải qua trình hình thành, phát triển biến đổi nghĩa có khứ => khứ lịch sử ? Vậy em hiểu lịch sử nghĩa gì.? - Lịch sử diễn khứ - GV: đây, giới hạn học tập LS loài người, từ loài người xuất trái đất (cách triệu năm) qua giai đoạn dã man, nghèo khổ áp bóc lột, trở thành văn minh tiến cơng ? Có khác lịch sử người LS XH loài người.? ( - Lịch sử người trình sinh ra, lớn lên, già yếu, chết - Lịch sử xã hội lồi người khơng ngừng phát triển, thay XH cũ XH tiến văn minh ) - GVKL:Lịch sử học lịch sử xã hội lồi người, tìm hiểu tồn hoạt động - Lịch sử khoa học người từ xuất đến ngày dựng lại toàn hoạt động - GV giảng SGK người xã hội loài người khứ - GV: Vậy có phải học lịch sử khơng ? Và học LS để làm gì… 2/ Học lịch sử để làm * Hoạt động 2: ( 14’) - GV hướng dẫn HS quan sát kênh hình 1- SGK trả lời ? So sánh lớp học trường làng lớp học em có khác ? Vì có khác ? ( Khung cảnh, lớp học, thầy trò, bàn ghế có khác nhiều, có khác XH loài người ngày tiến bộ, điều kiện học tập tốt hơn, trường lớp khang trang ) ? Vậy có cần biết khơng ? Tại có thay đổi ( Cần biết Quá khứ, tổ tiên, ơng cha ta, DT sống ? có thay đổi bàn tay khối óc người làm nên…) - GVKL:Ko phải ngẫu nhiên có thay đổi mà phải + Là để hiểu cội trải qua thay đổi theo thờp gian XH tiến lên, nguồn DT, biết trình người văn minh hơn, với phát.triển KH dựng nước giữ nước cơng nghệ…con người tạo nên thay đổi cha ơng ta, biết q trình ? Theo em, học lịch.sử để làm gì.? đấu tranh với thiên nhiên đấu tranh chống giặc ngoại xâm để gìn giữ độc lập DT + Quý trọng ? Gọi HS lấy VD sống gia đình, quê hương, có để thấy rõ cần thiết phải hiểu biết lịch sử + Biết ơn người làm - GVKL: Học lịchsử cội nguồn biết phải làm tổ tiên ơng cha mình, mà biết lồi người cho đất nước làm nên khứ để xây dựng XH ngày - Mơn LS có ý nghĩa quan trọng người, học lịch sử cần thiết Vậy dựa vào đâu để biết dựng lại LS… * Hoạt động 3: (11’) 3/Dựa vào đâu để biết - GV: Thời gian trôi qua song dấu tích gia dựng lại lich sử đình, quê hương lưu lại ? Vì em biết gia đình, quê hương em ngày ( Nghe kể, xem tranh ảnh, vật…) - GV cho HS quan sát H2 ? Bia tiến sĩ Văn Miếu quốc tử giám làm gì.? ( Bằng đá) - GV: Nó vật người xưa để lại ? Trên bia ghi ( Trên bia ghi tên tuổi, năm sinh, địa năm đỗ tiến sĩ ) - GVkhẳng định: Đó vật gười xưa để lại, dựa vào ghi chép bia đá, biết tên tuổi, địa chỉ, công trạng tiến sĩ - GV yêu cầu HS kể chuyện "Sơn Tinh, Thuỷ Tinh" hay " Thánh Gióng" ( L.sử ơng cha ta phải đấu tranh với thiên nhiên giặc ngoại xâm.) - Dựa vào tư liệu: - GV khẳng định: Câu chuyện truyền thuyết +Truyền miệng (các truyền miệng từ đời qua đời khác ( từ nước ta chuyện dân gian ) chưa có chữ viết) sử học gọi truyền miệng + Chữ viết (các văn ? Căn vào đâu để biết lịch.sử./ viết.) - GVCC bài: lịch sử khoa học dựng lại + Hiện vật (những di tích, hoạt động người khứ Mỗi di vật, cổ vật người xưa để phải học biết lịchsử Phải nắm tư liệu Lsử lại.) - GV giải thích danh ngơn: "LS thầy dạy sống" IV Củng cố, kiểm tra đánh giá: (2’) ?Lịch sử ?Học lịch sử để làm gì? * Bài tập: (bảng phụ ) 1/ Đánh dấu X vào ô trống đầu câu mà em cho Là công dân đất nước cần phải hiểu biết LS DT Học LS giúp ta hiểu biết cội nguồn DT, biết công lao hi sinh to lớn tổ tiên trình dựng nước giữ nước Nhờ có học LS mà thêm quý trọng giữ gìn tổ tiên ta để lại, ta có thêm kinh nghiệm để XD tương lai tốt đẹp L.sử chuyện xa xưa chẳng cần biết, có chẳng làm qua 2/ Em kể tên chuyện dân gian có chi tiết giúp em biết LS ( Con Rồng , Bánh Chưng …, Thánh Gióng, Sự Tích Hồ Gươm ) V Hướng dẫn nhà (1’): - Nắm vững nội dung - Đọc trước trả lời câu hỏi SGK Chuẩn bị lịch treo tường E Rút kinh nghiệm: ... học biết lịchsử Phải nắm tư liệu Lsử lại.) - GV giải thích danh ngơn: "LS thầy dạy sống" IV Củng cố, kiểm tra đánh giá: (2’) ?Lịch sử ?Học lịch sử để làm gì? * Bài tập: (bảng phụ ) 1/ Đánh dấu... khác lịch sử người LS XH loài người.? ( - Lịch sử người trình sinh ra, lớn lên, già yếu, chết - Lịch sử xã hội lồi người khơng ngừng phát triển, thay XH cũ XH tiến văn minh ) - GVKL :Lịch sử học lịch. .. từ nước ta chuyện dân gian ) chưa có chữ viết) sử học gọi truyền miệng + Chữ viết (các văn ? Căn vào đâu để biết lịch. sử. / viết.) - GVCC bài: lịch sử khoa học dựng lại + Hiện vật (những di tích,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 6 bài 1: Sơ lược về môn Lịch sử, Giáo án Lịch sử 6 bài 1: Sơ lược về môn Lịch sử

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn