Giáo án Lịch sử 6 bài 1: Sơ lược về môn Lịch sử

4 36 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 20:01

PHẦN MỘT: LỊCH SỬ THẾ GIỚI Bài 1: LƯỢC VỀ MÔN LỊCH SỬ A Mục tiêu học: - Giúp H hiểu lịch sử KH có ý nghĩa qt đv người, học LS cần thiết - Bước đầu bồi dưỡng cho H ý thức tính xác ham thích HT mơn - Bước đầu giúp H có kỹ liên hệ thực tế quan sát B Phương tiện DH: - G: SGV - SGK - H: SGK - tranh ảnh C Tiến trìnhDH 1/ KTCB: 2/ Học mới: - Bậc tiểu học, em làm quen với môn lịch sử hình thức câu chuyện LS Từ THCS trở lên học LS nghĩa tím hiểu hình thức KH Vậy để học tốt chủ động, em phải hiểu LS gì? 1/ Lịch sử gì: G H dẫn H đọc SGK: Từ đầu ngày H Đọc SGK Ghi bảng - Là diễn - Có phải cỏ, loài vật ngày từ đời Trả lời dựa vào q khứ có hình dạng ngày nay? Vì sao? SGK liên hệ - K/ học MR: Ông, bà, cha, mẹ em phải trải dựng lại toàn qua qt sinh ra, lớn lên, già tất vật hd người trái đất ( cối, vật, người) XH lồi người có qt Quá trình phát sinh, phát QK triển cách khách quan theo trình tự t TN & XH LS - LS gì? Có khác lịch sử Thảo luận người lịch sử xã hội loài người? LS mà học gì? (Con người chí có hđ riêng XH: liên quan đến tất ( nhiều người, nhiều nước, nhiều lúc .) 2/ Häc lịch sử để làm gì: H.: Lm th no hiểu khứ, tổ tiên, ông bà dã sống ntn tạo đất nước Y/cầu H quan sát H1 hỏi câu hỏi Quan sát H1 & thảo SGK luận ( Vì người, vận động tráiđất, yếu tố khác ) Mọi vật phát triển, cần biết phát triển khơng? Tại có phát triển đó? Học LS để làm gì? - Hiểu cội nguồn Liên hệ thực tế để dân tộc, tổ tiên - Em cho biết, vịêc trồng lúa nước, trả lời - Biết qt sống, lđ, cha ông ta dã rút kinh nghiệm mà Đt người ngày nhân dân ta làm theo? (N' n'c , khoai ruộng lạ ) KL: Biết sử không để biết , ghi nhớ mà phải (hiểu sâu sắc) qk, hiểu rõ đóng góp nhiệm vụ trước mắt) Góp phần xây dựng đất nước 3/ Dựa vào đâu để biết dựng lại lịch sử: - H dẫn H dọc ý SGK :T truyền Đọc SGK liệt kê miệng sử dụng câu hỏi SGK loại tài liệu truyền - Tư liệu truyền - Kể loại tư liệu truyền miệng mà miệng miệng em biết? ( Tiểu thuyết, cổ tích, thần thoại) Thường phản ánh phần lịch sử - Hãy lấy ví dụ truyền thuyết nói Lấy ví dụ q trình bảo vệ đất nước địa phương Sóc Sơn? y/c học sinh đọc sách giáo khoa phần lại trả lời câu hỏi sách giáo khoa Đọc SGK trả lời - Quan sát H1 - 2, theo em có - Tư liệu vật - Tư liệu chữ viết chứng tích hay tư liệu người xưa để Thảo luận lại? - Bia đá thuộc loại gì? Đây loại bia gì? Tại em biết bia tiến sĩ? - MR: điểm lịch sử xẩy ra, kiện không diễn lại, làm TN môn tự nhiên Học lịch sử phải dựa vào tài liệu ( tư liệu) chủ yếu, tài liệu phải xác, khoa học, đáng tin cậy 3/ kết bài: Mỗi phải học biết lịch sử, đặc biệt lịch sử dân tộc Việt Nam Bác Hồ nói : " Dân ta phải biết sử ta Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam" 4/ Củng cố Học lịch sử giúp em hiểu biết gì? 5/ Hướng dẫn học bài: Giải thích câu danh ngơn cuối xem ... điểm lịch sử xẩy ra, kiện không diễn lại, làm TN môn tự nhiên Học lịch sử phải dựa vào tài liệu ( tư liệu) chủ yếu, tài liệu phải xác, khoa học, đáng tin cậy 3/ Sơ kết bài: Mỗi phải học biết lịch. .. biết lịch sử, đặc biệt lịch sử dân tộc Việt Nam Bác Hồ nói : " Dân ta phải biết sử ta Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam" 4/ Củng cố Học lịch sử giúp em hiểu biết gì? 5/ Hướng dẫn học bài: Giải... gì? Có khác lịch sử Thảo luận người lịch sử xã hội loài người? LS mà học gì? (Con người chí có hđ riêng XH: liên quan đến tất ( nhiều người, nhiều nước, nhiều lúc .) 2/ Häc lịch sử để làm gì:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 6 bài 1: Sơ lược về môn Lịch sử, Giáo án Lịch sử 6 bài 1: Sơ lược về môn Lịch sử

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn