Giáo án Lịch sử 6 bài 1: Sơ lược về môn Lịch sử

2 28 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 20:01

BÀI 1: LƯỢC VỀ LỊCH SỬ I.MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1/ Kiến thức: - Giúp Hs hiểu lịch sử khoa học có ý nghĩa quan trọng người - Học lịch sử cần thiết 2/ Tư tưởng - Bồi dưỡng cho hs ý thức tính xác ham thích học tập mơn 3/ Về kỹ năng: - Giúp HS có liên hệ thực tế quan sát II.THIẾT BỊ TÀI LIỆU: GV:- Tranh ảnh, đồ treo tường HS: Soạn bài, chuẩn bị tài liệu có liên quan III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: Ổn định: Kiểm tra cũ - Giới thiệu chương trình lịch sử lớp Bài - Giới thiệu bài: Ở tiểu học em học tự nhiên xh, khoa học, lịch sử, địa lý lịch sử tìm hiểu mới: Hoạt động thầy trò HĐ1: Tìm hiểu lịch sử gì? GV? Cây cỏ, lồi vật có phải từ xuất có hình dạng ngày nay? GV? Con người, vật giới tuân theo quy luật thời gian? HS: - Trải qua trình sinh ra, lớn lên, già yếu GV: Cho hs xem tranh bầy người nguyên thuỷ thành tựu XH loài người GV?Vậy lịch sử gì? HS: - Lịch sử diễn khứ Nội dung ghi bảng /Lịch sử gì? - Lịch sử diễn khứ - Lịch sử khoa học tìm hiểu dựng lại toàn hoạt động người XH lồi người GV?Có khác lịch sử người lịch sử xh loài khứ người có khác nhau? HS: + LS người: Là q trình sinh ra, già yếu, chết + LSXH lồi người: Không ngừng phát triển, thay XH cũ bằng XH tiến văn minh HĐ2: Tìm hiểu học lịch sử để làm 2/ Học lịch sử để làm gì? - Hướng dấn HS xem hình SGK GV? Em có nhận xét lớp học thời xưa? So sánh lớp học trường làng thời xưa với lớp học em có khác nhau? Vì có khác đó? HS: Khung cảnh lớp học, thầy trò, bàn ghế, có khác nhiều sở dĩ có khác XH lồi người ngày tiến bộ, đk học tập tốt hơn, trường lớp khang trang GV?Theo em có cần biết thay đổi khơng? Vậy - Học lịch sử để hiểu nguồn cội học lịch sử để làm gì? dân tộc, tổ tiên, cha ơng….Từ HS: Trả lời biết q trọng có, biết ơn người làm HĐ3: Tìm hiểu dựa vào đâu để biết dựng lại lịch sử 3/ Dựa vào đâu để biết dựng GV: Cho hs xem hình SGK đặt câu hỏi: Bia tiến sĩ ở Văn Miếu- lại lịch sử: Quốc Tử Giám làm bằng gì? Trên bia ghi gì? HS: - Đá (Hiện vật) Trên 82 bia ghi tên, tuổi, năm sinh năm - Tư liệu vật đỗ tiến sĩ - Tư liệu truyền miệng - Kể lại truyện Sơn Tinh –Thuỷ Tinh Gv khẳng định truyền - Tư liệu chữ viết thuyết - Khi có chữ viết tư liệu gi chép lại chữ gọi tư liệu chữ viết Củng cố Lịch sử gì? Lịch sử giúp em hiểu biết gì? Tại cần học lịch sử Gv giải thích danh ngơn: Lịch sử thầy dạy sống Hướng dẫn học tập - Soạn bài, học cũ kết hợp SGK - Chuẩn bị mới: - Đọc trước - Trả lời câu hỏi SGK ... gọi tư liệu chữ viết Củng cố Lịch sử gì? Lịch sử giúp em hiểu biết gì? Tại cần học lịch sử Gv giải thích danh ngôn: Lịch sử thầy dạy sống Hướng dẫn học tập - Soạn bài, học cũ kết hợp SGK -... Vậy - Học lịch sử để hiểu nguồn cội học lịch sử để làm gì? dân tộc, tổ tiên, cha ơng….Từ HS: Trả lời biết q trọng có, biết ơn người làm HĐ3: Tìm hiểu dựa vào đâu để biết dựng lại lịch sử 3/ Dựa... lại lịch sử: Quốc Tử Giám làm bằng gì? Trên bia ghi gì? HS: - Đá (Hiện vật) Trên 82 bia ghi tên, tuổi, năm sinh năm - Tư liệu vật đỗ tiến sĩ - Tư liệu truyền miệng - Kể lại truyện Sơn Tinh –Thuỷ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 6 bài 1: Sơ lược về môn Lịch sử, Giáo án Lịch sử 6 bài 1: Sơ lược về môn Lịch sử

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn