Giáo án Lịch sử 6 bài 1: Sơ lược về môn Lịch sử

3 45 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 20:01

Bài 1: LƯỢC VỀ MÔN LỊCH SỬ A.Mục tiêu học: Sau học xong học, HS cần: Kiến thức: - Bước đầu hiểu nội dung khái niệm lịch sử nhận thức lịch sử diễn nào? - Nắm lịch sử mơn khoa học; mục đích việc học mơn lịch sử - Nắm để biết khơi phục lại lịch sử Tư tưởng: - Lòng quý trọng giá trị lịch sử, cần thiết phải học lịch sử - Tinh thần thái độ, trách nhiệm đối vơi việc học tập môn liccvhj sử Kĩ năng: - Bước đầu hình thành kĩ nhận biết, đối chiếu so sánh , rút kết luận - Kĩ quan sát sử dụng tranh ảnh lịch sử B Chuẩn bị GV HS - Tranh ảnh LS, đồ minh hoạ C Tiến trình dạy-học: Giới thiệu mới: Học tập lịch sử nhằm tìm hiểu hình thành, phát triển người xã hội lồi người Vì vậy, cần phải hiểu rõ lịch sử gì? Học lịch sử để làm gì? Căn vào đâu để biết khơi phục lại hình ảnh khứ lịch sử giới vầ dân tộc? Đây nội dung học ngày hôm Dạy học mới: Hoạt động thầy trò Hoạt động 1: Trước hết, GV nêu vấn đề cho HS suy nghĩ: Con người , cỏ, vật sinh ra, lớn lên thay đổi không ngừng theo thời gian GV lấy VD chứng minh điều ?: Thế xã hội xã hội lồi người có diễn không? HS dựa vào SGK vốn hiểu biết mìnhđể trả lời, HS khác bổ sung,GV KL nhấn mạnh: xã hội lồi người vậy, ln thay đổi theo thời gian từ lúc sinh Nội dung kiến thức cần đạt Lịch sử gì? - Lịch sử diễn khứ - Lịch sử xã hội loài người toàn hoạt động người từ xuất đến nay GV giải thích rõ hơn: mà em trải qua biến đổi thời gian có lịch sử Hoạt động 2: GV trình bày khẳng định: Lịch sử khoa học nhằm tìm hiểu dựng lại tồn hoạt động người xã hội loài người khứ Hoạt động 3: Trước hết, GV tổ chức cho HS quan sát hình 1: “một lớp học trường làng thời xưa” SGK ?: Em cho biết lớp học hình với lớp học trường em học có khác không? Trước HS trả lời, GV gợi ý: - Có khác lớp học thời xưa với trường học em điểm nào? ( cách bố trí lớp học, thầy giáo, HS ngồi đâu< nào…so với lớp học ngày nay.) - Sự thay đổi tổ chức lớp học xưa đâu? ( chủ yếu người tạo nên) HS dựa vào SGK trả lời, GV nhận xét, bổ sung KL: GV cho HS thảo luận nhóm: ?: Em cho biết học lịch sử để làm gì? HS thảo luận trinh bày kết quả, đại diện nhóm khác bổ sung GV nhận xét, bổ sung KL: GV cho HS lấy số VD sống…để thấy rõ cần thiết phải học lịch sử - Lịch sử khoa học nhằm tìm hiểu q khứ xã hội lồi người Học lịch sử để làm gì? - Học lịch sử để hiểu cội nguồn tổ tiên, cha ơng, làng xóm; biết tổ tiên ơng cha sống, lao động để tạo dựng đất nước ngày - GD quý trọng có, biết ơn người làm nó, thấy trchs nhiệm phải làm cho đất nước Dựa vào đâu để biết dựng lại lịch sử? Hoạt động 4: ?: Hãy cho biết dấu tích mà lồi người để lại đến ngày nay? Trước HS trả lời, GV gợi ý: chẳng hạn - Những câu chuyện, lời mô tả chuyển từ đời sang đời khác- gọi tư liệu truyền miệng như sách vở, câu chuyện kể, di tích tồn tại… - Những di tích, đồ vật xưa HS trả lời câu hỏi, HS khác bổ sung tồn đến ngày – tư liệu GV nhận xét KL: vật GV giới thiệu hình “ Bia tiến sĩ” – SGK , - Những ghi, sách chép tay, di tích mà người để kại in, khắc chữ viết – tư yêu cầu HS xác định thuộc loại tư liệu liệu chữ viết GV gợi ý cho HS nêu VD loại tài liệu dùng học lịch sử ?: Những tư liệu có giúp để học lịch sử không? HS trả lời, GV nhận xét, đồng thời nhấn mạnh: Những tư liệu sở xác để giúp người hiểu dựng lại lịch sử khứ xã hội loài người GV giải thích câu danh ngơn SGK “ Lịch sử thầy dạy sống” để HS thấy cần phải học lịch sử Kiểm tra HĐNT – Bài tập: - Kiểm tra HĐNT: ?: Lịch sử gì? dựa vào đâu để biết lịch sử? Vì ta phải học lịch sử? - Bài tập: ?: Em hiểu lịch gia đình em dùng để tính thời gian năm? ... “ Lịch sử thầy dạy sống” để HS thấy cần phải học lịch sử Kiểm tra HĐNT – Bài tập: - Kiểm tra HĐNT: ?: Lịch sử gì? dựa vào đâu để biết lịch sử? Vì ta phải học lịch sử? - Bài tập: ?: Em hiểu lịch. .. tài liệu dùng học lịch sử ?: Những tư liệu có giúp để học lịch sử khơng? HS trả lời, GV nhận xét, đồng thời nhấn mạnh: Những tư liệu sở xác để giúp người hiểu dựng lại lịch sử khứ xã hội lồi... biết học lịch sử để làm gì? HS thảo luận trinh bày kết quả, đại diện nhóm khác bổ sung GV nhận xét, bổ sung KL: GV cho HS lấy số VD sống…để thấy rõ cần thiết phải học lịch sử - Lịch sử khoa học
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 6 bài 1: Sơ lược về môn Lịch sử, Giáo án Lịch sử 6 bài 1: Sơ lược về môn Lịch sử

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn