Giáo án Lịch sử 6 bài 2: Cách tính thời gian trong lịch sử

3 34 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 20:00

Bài CÁCH TÍNH THỜI GIAN TRONG LỊCH SỬ A Mục tiêu học: Kiến thức: HS hiểu tầm quan trọng việc tính (t) LS Thế dương lịch, âm lịch công lịch Biết cách đọc ghi tính năm tháng theo cơng lịch Kỹ năng: Bồi dưỡng cách ghi tính năm, tính khoảng cách kỷ với Thái độ: G.dục HS quý trọng (t) tính xác KH (t) B Chuẩn bị: *Thầy : Quả địa cầu, lịch treo tường * Trò : Đọc trước bài, lịch treo tường C Phương pháp: Nêu vấn đề, đàm thoại, phân tích, đánh giá D Tiến trình lên lớp I ổn định tổ chức.( 1’ ) II Kiểm tra cũ (5’) *Câu hỏi: ? L.sử ? Học L.sử để làm ? Dựa vào đâu để biết dựng lại lịch sử ? * Đáp án: - Lịch sử diễn khứ Lịch sử khoa học,dựng lại toàn hoạt động người xã hội loài người khứ - Dựa vào: Các tư liệu truyền miệng, chữ viết, vật III Bài Các em biết LS xảy khứ theo thứ tự thời gian Vậy muốn hiểu dựng lại LS phải xếp kiện theo thứ tự thời gian cách tính thời gian LS nào, giới dùng lịch ? Bài học hôm giỳp cỏc em hiu c iu ny Hoạt động thầy trò Nội dung kiến thức *Hot ng 1: ( 10’) Tại phải xác định thời - GV giảng: LS lồi người bao gồm mn vàn kiện gian xảy vào (t) khác : người, nhà cửa, phố xá, xe cộ đời thay đổi Xã hội loài người vậy, muốn hiểu dựng lại LS phải xếp kiện theo thứ tự thời gian - GV cho HS quan sát H1 H2 (bài 1) ? Em nhận biết trường làng bia đá dựng lên cách năm không ? ( Khơng biết, lâu rồi) ? Các em có cần biết thời gian dựng bia tiến sĩ không ? -Việc xác định thời gian - GVKL: Như việc xác định thời gian thực cần thiết - GV: Nhìn vào tranh Văn Miếu quốc tử giám, tiến sĩ đỗ năm, phải có người trước, người sau, bia cách bia lâu Như người xưa có cách tính cách ghi (t) Việc tính (t) quan trọng giúp nhiều điều - GV gọi HS đọc : " Từ xưa … từ " ? Để tính (t), việc người nghĩ đến ( Ghi lại việc làm, nghĩ cách tính (t), nhìn thấy tượng tự nhiên…=>Đó sở xác định thời gian ? Vậy dựa vào đâu cách người tính được(t) thực cần thiết *Hoạt động 2: (12’) - GV giảng: Người xưa dựa vào thiên nhiên, qua quan sát tính tốn (t) mọc, lặn, di chuyển mặt trời mặt trăng làm lịch, phân (t) theo tháng năm, sau chia thành giờ, phút….Lúc đầu có nhiều cách tính lịch tuỳ theo đặc điểm vùng, dân tộc dựa vào chu kỳ xoay mặt trăng quay quanh trái đất(âm lịch) + Chu kỳ xoay trái đất quay quanh mặt trời (dương lịch) ? Xem bảng ghi " ngày lịch.sử kỉ niệm" có đơn vị (t) có loại lịch ( Ngày, tháng, năm âm lịch, dương lịch.) - GV cho HS quan sát lịch treo tường - Yêu cầu HS nói rõ lịch âm, dương - GV: cách 3000- 4000 năm, người phương Đông sáng tạo lịch - GV dùng địa cầu để minh hoạ ? Em hiểu âm lịch, dương lịch - GVKL: Người xưa cho rằng: mặt trăng, mặt trời quay quanh trái đất Tuy nhiên họ tính xác, tháng tức tuần trăng có 29 -30 ngày, năm có 360 -365 ngày => người xưa dựa vào mặt trăng, mặt trời, trái đất để tính (t) Người xưa tính thời gian nào? - Việc xác định thời gian nguyên tắc quan trọng lịch.sử - Cơ sở để xác định thời gian tượng tự nhiên - Âm lịch: di chuyển mặt trăng quay quanh trái đất - Dương lịch: di chuyển trái đất quay quanh mặt trời Thế giới có cần thứ *Hoạt động 3: (12’) - GV giảng: XH loài người phát.triển, giao hoà nước, DT, khu vực ngày mở rộng => nhu cầu thống cách tính (t) đặt (GV đưa kiện.) ? Thế giới có cần thứ lịch chung hay khơng ? ? Em hiểu cơng lịch ? Nếu chia số cho 12 tháng số ngày lại ? Thừa ? Phải làm ? ( Người xưa có sáng kiến: năm có năm nhuận, thêm ngày cho tháng + 100 năm kỷ + 1000 năm thiên niên kỷ.) - GV vẽ sơ đồ lên bảng: cách ghi thứ tự thời gian (HS vẽ vào vở.) TCN CN SCN 179 111 50 40 lịch chung hay không? - Cần phải có lịch chung cho DT giới - Công lịch lịch chung cho DT giới - Theo cơng lịch năm có 12 tháng =365 ngày * Cách ghi thứ tự thời gian: 248 254 - GVKL: Việc xác định (t) nguyên tắc quan trọng Lsử, nhu cầu ghi nhớ xác định (t), từ xa xưa người tạo lịch, tức cách tính xác định (t) thống cụ thể Có loại lịch: âm lịch dương lịch gọi chung công lịch IV Củng cố kiểm tra đánh giá: (2’ ) * Bài tập: ( HĐN) - GV làm mẫu: + Năm 1418 kỷ 15 kỷ 21 - 15 = kỷ + Năm 2006 - 1418 = 588 năm => cách 588 năm - Nhóm 1: 1789 - Nhóm 2: 1288 - Nhóm 3: 40 - Nhóm 4: 1428 V Hướng dẫn học bài: (( 1’) - Học cũ làm tập (7) - Xem trước trả lời câu hỏi SGK E Rút kinh nghiệm: ... nhiên họ tính xác, tháng tức tuần trăng có 29 -30 ngày, năm có 360 - 365 ngày => người xưa dựa vào mặt trăng, mặt trời, trái đất để tính (t) Người xưa tính thời gian nào? - Việc xác định thời gian. .. lịch) + Chu kỳ xoay trái đất quay quanh mặt trời (dương lịch) ? Xem bảng ghi " ngày lịch. sử kỉ niệm" có đơn vị (t) có loại lịch ( Ngày, tháng, năm âm lịch, dương lịch. ) - GV cho HS quan sát lịch. .. cho DT giới - Công lịch lịch chung cho DT giới - Theo cơng lịch năm có 12 tháng = 365 ngày * Cách ghi thứ tự thời gian: 248 254 - GVKL: Việc xác định (t) nguyên tắc quan trọng Lsử, nhu cầu ghi nhớ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 6 bài 2: Cách tính thời gian trong lịch sử, Giáo án Lịch sử 6 bài 2: Cách tính thời gian trong lịch sử

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn