Giáo án Lịch sử 6 bài 2: Cách tính thời gian trong lịch sử

3 42 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 20:00

Bài CÁCH TÍNH THỜI GIAN TRONG LỊCH SỬ A.Mục tiêu học: Sau học xong học, HS cần: Kiến thức: - Nắm mục đích việc xác định thời gian - Hiểu cách tính thời gian người thời xưa - Nhận thức giới cần có thứ lịch chung Tư tưởng: - Tôn trọng giá trị văn hố mà người để lại - Lòng biết ơn người xưa phát minh lịch để tính thời gian mà ngày sử dụng Kĩ năng: - Tính thời gian kiện diễn - Bước đầu có kĩ đối chiếu so sánh âm lịch dương lịch B Chuẩn bị GV HS - Quyển lịch ( âm lịch dương lịch) C Tiến trình dạy-học: Giới thiệu mới: Lịch sử loài người với muôn vàn kiện diễn vào khoảng thời gian khác nhau; theo dòng thời gian, xã hội lồi người thay đổi khơng ngừng Chúng ta muốn hiểu dựng lại lịch sử cần trả lời câu hỏi: “ cần phải xác định thời gian?”, “ Người xưa xác định thời gian nào?” Chúng ta tìm hiểu nội dung học hôm Dạy học mới: Hoạt động thầy trò Hoạt động 1: Trước hết, GV nêu vấn đề cho HS thấy rõ: Lịch sử lồi người với mn vàn kiện xảy vào thời gian khác Con người , nhà cửa, làng mạc…đều đời, thay đổi, xã hội loài người ?: Làm để hiểu dựng lại lịch sử? HS dựa vào SGK vốn hiểu biết mìnhđể trả lời, HS khác bổ sung,GV KL: GV lấy VD quan sát tìm hiểu cơng trình kiến trúc, hay di tích lịch sử người ta biết cách ngày Nội dung kiến thức cần đạt Tại phải xác định thời gian? - Muốn hiểu dựng lại lịch sử phải xếp kiện theo thời gian bao nhiêu năm ?: Việc xác định thời gian có cần thiết khơng? HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung Cuối GV KL: Việc xác định thời gian diễn kiện cần thiết, quan trọng để tìm hiểu học tập lịch sử, nhằm hiểu rõ trình diễn kiện Hoạt động 2: GV cho HS đọc đoạn cuối mục 1-SGK ?: Hãy cho biết ngươì dựa vào đâu cách để tính thời gian? HS trả lời , GV nhận xét , bổ sung KL: Hoạt động 3: Trước hết, GV tổ chức cho HS đọc đoạn đầu mục 2-SGK ?: Người xưa tính thời gian nào? HS dựa vào SGK trả lời, HS khác bổ sung cho bạn GV nhận xét KL: ?:Người xưa chia thời gian nào? Sau HS trả lời, GV bổ sung KL Đồng thời nhấn mạnh: Mỗi dân tộc , quốc gia, khu vực lại có cách tính lịch riêng; có hai cách tính: theo di chuyển mặt trăng xung quanh trái đất gọi âm lịch di chuyển xung quanh mặt trời trái đất gọi dương lịch GV cho HS đọc bảng SGK “những ngày lịch sử kỉ niệm” ?: Bảng ghi đơn vị thời gian có loại lịch nào? GV gợi ý: + Đơn vị thời gian: ngày, tháng, năm + Các loại lịch: âm lịch, dương lịch - Việc tính thời gian cần thiết - Con người ghi lại việc làm mình, từ nghĩ cách tính thời gian - Dựa vào tượng tự nhiên, lặp đi, lặp lại thường xuyên: hét sáng đến tối, hết mùa đông đến mùa lạnh Người xưa tính thời gian nào? - Dưạ vào quan sát tính tốn, người xưa tính thời gian mọc, lặn, di chuyển mặt trời, mặt trăng làm lịch - Chia thời gian theo ngày, tháng, năm sau chia thành giờ, phút… HS dựa vào SGK trả lời, GV nhận xét, bổ sung KL Hoạt động 4: GV cho HS đ ọc SGK ?:Thế giới cần có loại lịch khơng? Vì sao? HS trả lời, HS khác bổ sung GV nhận xét, bổ sung KL: GV trình bày: dương lịch hoàn chỉnh để dân tộc sử dụng, cơng lịch GV giải thích thêm: Trong Cơng lịch năm tương truyền chúa Giê su đời, lấy làm năm công nguyên, trước năm trước cơng ngun(TCN), cơng lịch năm có 12 tháng hay 365 ngày ( năm nhuận có thêm ngày); 100 năm kỉ, 1000 thiên niên kỉ Gv cho HS quan sát hướng dẫn cách tính thời gian theo hình vẽ SGK Thế giới có cần loại lịch chung hay khơng? - Thế giới cần thiết có loại lịch chung thống - Do giao lưu nước, dân tộc, khu vực ngày mở rộng nên đặt nhu cầu thống cách tính thời gian Kiểm tra HĐNT – Bài tập: - Kiểm tra HĐNT: ?:Muốn dưng lại hiểu lịch sử ta cần phải làm gì? ?: Người xưa tính thời gian nào? Thế giới cần có loại lịch khơng? - Bài tập: ?:Con người xuất nào? ... “những ngày lịch sử kỉ niệm” ?: Bảng ghi đơn vị thời gian có loại lịch nào? GV gợi ý: + Đơn vị thời gian: ngày, tháng, năm + Các loại lịch: âm lịch, dương lịch - Việc tính thời gian cần thiết -... nghĩ cách tính thời gian - Dựa vào tượng tự nhiên, lặp đi, lặp lại thường xuyên: hét sáng đến tối, hết mùa đơng đến mùa lạnh Người xưa tính thời gian nào? - Dưạ vào quan sát tính tốn, người xưa tính. .. có cách tính lịch riêng; có hai cách tính: theo di chuyển mặt trăng xung quanh trái đất gọi âm lịch di chuyển xung quanh mặt trời trái đất gọi dương lịch GV cho HS đọc bảng SGK “những ngày lịch
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 6 bài 2: Cách tính thời gian trong lịch sử, Giáo án Lịch sử 6 bài 2: Cách tính thời gian trong lịch sử

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn