Giáo án Lịch sử 6 bài 2: Cách tính thời gian trong lịch sử

5 34 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 20:00

Bài 2: CÁCH TÍNH THỜI GIAN TRONG LỊCH SỬ A/ Mục tiêu học: - Giúp học sinh hiểu tầm quan trọng việc tính thời gian lịch sử, âm - dương - công lịch, biết cách đọc ghi năm tháng theo công lịch - Giúp học sinh biết quý thời gian, bồi dưỡng ý thức tính xác khoa học - Bồi dưỡng cách ghi, tính năm, khoảng cách TK với B/ Phương tiện dạy học: -H: SGK, lịch treo tường - G: SGK - SGV, địa cầu C/ Tiến trình DH: 1/ KTCB: Tại phải học lịch sử? Giải thích câu " Lịch sử thày dạy sống" 2/ Học mới: - trước em biết lịch sử diễn khứ theo trình tự thời gian có trước, có sau Vậy người xưa nghĩ cách ghi tính thời gian nào? 1/ Tại phải xác định thời gian? H.đ 1: KTGĐ: H hiểu phải tính thời gian lịch sử: H dẫn H tìm hiểu SGK: ý 1: LS t Thảo luận nhóm - Nhìn vào H1 - (B1) em, biết trường làng bia đá dựng lên cách nhiều năm? Chúng ta có cần biết dựng bia tiến sĩ khơng? - Phân tích: Giả sử tất SKLS không ghi lại thời gian cụ thể, ghi ngày Nghe G t' trình Muốn hiểu xưa thơi hêỉu dựng lại dựng lại lịch sử lịch sử không? Vậy việc xác định thời phải xếp tât gian thực cần thiết kiện Muốn dựng lại lịch sử phải biết SK theo trình tự thời xảy vào thời gian nào? đâu rối gian xếp lại với theo trật tự thời gian - Xác định thời gian nguyên tắc trình lịch sử H.d 2: Hiểu sở để xác định thời gian Quan sát TN, em thấy có tượng lặp lặp lại? Dựa vào đâu cách người sáng tạo cách tính thời gian? Phân tích: Những tượng thiên nhiên lặp lặp lại, thời tiết ảnh hưởng sin hoạt người, nhận thức thời gian, xác định Thảo luận nhóm đựơc thời gian 2/ Người xưa tính thời gian nào? H dẫn học sinh đọc SGK: - Dựa vào đâu Đọc SGK trả để người xưa tính lịch? lời G vận dụng kiến thức Địa: Trải qua thời gian dàu, người xưa quan sát nhận thấy di chuyển trái đất xung quanh mặt trời mặt trời xung quanh trái đất tạo tượng ban ngày- ban đêm Tính tốn di chuyển làm lịch Chia ngày, - Âm lịch tháng, năm, giờ, phút, giây - Dương lịch2: Cách để tính thời gian Nghe G giải thích người xưa: Chú ý: Người xưa cho mặt trăng, mặt trời quanh quanh trái đất tính xác: tháng ( tuần trăng) = 29 - 30 ngày năm có 360 - 365 ngày ( cách 4000 - 3000 năm người phương đông sáng tạo lịch) Theo A.L: năm có năm nhuận Bằng tính tốn khoa học: năm = 365 ngày - Chia số ngày cho 12 tháng số ngày cộng lại bao nhiêu? Thừa bao nhiêu? Làm nào? - năm có năm nhuận thêm ngày Làm phép tính vào tháng năm VD: Năm có số cuối chia hết cho - năm nhuận Tháng có 29 ngày - Lịch ta dùng âm lịch 3/ Thế giới cần có thứ lịch chung hay khơng? Tại nhu cầu thóng cách tính thời Thảo luận nhóm gian xã hội loài người đựơc đặt ra? KL: Thế giới có cần thứ lịch chung hay - Dựa vào không? thành tựu KH HĐ 2: TG dùng lịch chung lịch ? dương lịch cách tính lịch nào? Ghe G g.thích hồn chỉnh - Gọi G thích: lịch ta (âm - dương lịch) công lịch dùng sinh hoạt - Công lịch lấy dân gian- Lịch tây đựơc sử dụng rộng rãi năm chúa Giêsu TG đời năm đầu G.thích từ cơng ngun: CN năm tiên CN twong truyền chúa Giêsu sáng lập đạo Cơ Trước năm đốc ( gọi thiết chúa Kitơ) sinh Đó TCN - 100 năm năm đầu CN Thời gian trước gọi là TK trước cơng ngun sau gọi sau cơng - 1000 năm ngun thiên niên kỷ TK đựơc tính từ năm 01 đến 100 kỷ ấy: TK I - 100 năm TK XX từ 1901 - 2000 TK II - 200 năm TNK I từ - 1000 Minh hoạ trục năm: TCN CN 111 40 3/ Sơ kết bài: Xác định thời gian nguyên tắt trình lịch sử Do n/c ghi nhớ xác định thời gian từ thời xa xưa người sáng tạo lịch, tức có cách tính xác định thời gian thống cụ thể 4/ Củng cố: Theo em tờ lịch có ghi thêm ngày tháng năm âm lịch? 5/ H dẫn H học bài: BT1 (7), chuẩn bị ... tự thời gian - Xác định thời gian nguyên tắc trình lịch sử H.d 2: Hiểu sở để xác định thời gian Quan sát TN, em thấy có tượng lặp lặp lại? Dựa vào đâu cách người sáng tạo cách tính thời gian? ... 2: TG dùng lịch chung lịch ? dương lịch cách tính lịch nào? Ghe G g.thích hồn chỉnh - Gọi G thích: lịch ta (âm - dương lịch) công lịch dùng sinh hoạt - Công lịch lấy dân gian- Lịch tây đựơc sử. .. CN 111 40 3/ Sơ kết bài: Xác định thời gian nguyên tắt trình lịch sử Do n/c ghi nhớ xác định thời gian từ thời xa xưa người sáng tạo lịch, tức có cách tính xác định thời gian thống cụ thể 4/
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 6 bài 2: Cách tính thời gian trong lịch sử, Giáo án Lịch sử 6 bài 2: Cách tính thời gian trong lịch sử

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn