Giáo án Lịch sử 6 bài 2: Cách tính thời gian trong lịch sử

2 26 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 20:00

BÀI 2: CÁCH TÍNH THỜI GIAN TRONG LỊCH SỬ I.MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1/ Về kiến thức: HS nắm được: - Nguồn gốc loài người mốc lớn trình chuyển biến từ người tối cổ thành người tinh khôn 2/ Kỹ năng: - Bước đầu rèn luyện cho HS kỹ quan sát tranh ảnh rút nhận xét cần thiết 3/ Thái độ: - HS hiểu vai trò quan trọng lao động việc chuyển biến từ vượn thành người II.THIẾT BỊ TÀI LIỆU: GV: - Quả địa cầu - Lịch treo tường HS: Soạn bài, chuẩn bị tài liệu có liên quan III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: Ổn định: Kiểm tra cũ: - Lịch sử gì? Lịch sử lồi người gì? - Tại phải học lịch sử? Bài mới: - Giói thiệu bài: Lịch sử thường nhắc đến với dấu mốc quan trọng Vậy người có thể biết cách tính thời gian vậy? Hoạt động thầy trò Nội dung ghi bảng HĐ1: Tìm hiểu phải xác định thời gian? HS quan sát hình SGK đặt câu hỏi: có phải bia tiến sĩ Văn Miếu - Quốc Tử Giám thành lập năm không? HS: không GV tổng kết: việc tính thời gian quan trọng - HS đọc: ‘’từ xưa, người… từ đây” GV: Dựa vào đâu, bằng cách người sáng lập thời gian? HS: Trả lời HĐ2: Tìm hiểu dựa vào đâu, cách nào, người sáng tạo thời gian GV?Thế giới ngày có cách tính lịch nào? HS: Lịch âm lịch dương GV? Căn vào đâu người ta đưa lịch âm lịch dương vậy? HS: + Lịch Âm: Di chuyển Mặt trăng quanh Trái đất là360 ngày +Dương lịch: Di chuyển Trái đất quanh Mặt Trời 365 ngày GV? Em nhìn vào bảng trang SGK xác định bảng đó có loại lịch gì? HĐ2: Tìm hiểu giới có cần thứ lịch chung hay không - GV cho hs xem lịch dương (lịch chug giới) gọi công lịch GV? Vì vần phải có cơng lịch? 1/ Tại phải xác định thời gian? - Cách tính thời gian nguyên tắc lịch sử - Dựa vào mối quan hệ mặt trăng, mặt trời, trái đất 2/ Người xưa tính thời gian nào? - Âm lịch; sự di chuyển mặt trăng quanh mặt trời - Dương lịch: vào sự di chuyển trái đất quanh mặt trời 3/ Thế giới có cần thứ lịch chung hay không? HS: Trả lời GV? Công lịch tính nào? - Do sự giao lưu quốc gia dân tộc ngày tăng, cần có cách tính thời gian thống - Cơng lịch: tương truyền chúa Giêsu đời làm năm công ngun - Những năm trước gọi trước cơng nguyên (TCN) - Gv giải thích: cách tính thời gian theo cơng lịch - Cách tính thời gian theo cơng lịch CN 179 TCN Củng cố 1/ Tính khoảng cách thời gian sự kiện bảng trang SGK so với năm nay? 2/ HS làm tập tại lớp Hướng dẫn học tập: - Học cũ- trả lời câu hỏi SGK - Chuẩn bị đọc trả lời câu hỏi SGK 2004 ... Dựa vào đâu, bằng cách người sáng lập thời gian? HS: Trả lời H 2: Tìm hiểu dựa vào đâu, cách nào, người sáng tạo thời gian GV?Thế giới ngày có cách tính lịch nào? HS: Lịch âm lịch dương GV? Căn... trước cơng ngun (TCN) - Gv giải thích: cách tính thời gian theo cơng lịch - Cách tính thời gian theo công lịch CN 179 TCN Củng cố 1/ Tính khoảng cách thời gian sự kiện bảng trang SGK so với năm... lịch gì? H 2: Tìm hiểu giới có cần thứ lịch chung hay không - GV cho hs xem lịch dương (lịch chug giới) gọi cơng lịch GV? Vì vần phải có cơng lịch? 1/ Tại phải xác định thời gian? - Cách tính
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 6 bài 2: Cách tính thời gian trong lịch sử, Giáo án Lịch sử 6 bài 2: Cách tính thời gian trong lịch sử

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn