Giáo án Lịch sử 6 bài 3: Xã hội nguyên thủy

5 24 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 19:58

Phần một: KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI CỔ ĐẠI Bài 3: HỘI NGUYÊN THUỶ A/ Mục tiêu học: - H nắm đựơc nguồn gốc loài người cá mốc lớn trình chuyển biến từ người tối cổ đến đại đời sống vật chất tinh thần, t/c XH người nguyên thuỷ, XHNT tan rã - Bước đầu hình thành H ý thức đứng đắn vai trò lap động sản xuất phát triển hội - RL kỹ quan sát tranh ảnh B/ Các phương tiện dạy học: - G: Tranh sống bầy người nguyên thuỷ, h.vật phục chế c lao động, đồ trang sức - H Sưu tầm tranh ảnh, tư liệu bầy người nguyên thuỷ C/ Tiến trình dạy học: 1/ KTCB: Người xưa tính thời gian ntn? Làm BT1 (Sự kiện 1,2,3) 2/ Bài mới: Học LS loài người cho biết việc diễn đời sống người từ xuất đến nay, trước hết ta tìm hiểu người xuất nào, hội loài người XHNT H dẫn H đọc SGK phần1 - Qua phần 1, em rút người xuất Q sát Hs đọc SGK - Cách nào? Cách rút nhận xét 15 tr năm xuất năm? Từ lồi mà ra? vượn cổ - Q sát Hs, miêu tả hình dáng người Miêu tả sống - Cách - tối cổ? người nguyên thuỷ triệu năm - Người tối cổ giống động vật nào? xuất Q sát H - tranh, em thấy sống người tối cổ người nguyên thuỷ ntn? Sống hình dáng thay đâu? làm gì? Săn thú ntn? Thảo luận đổi cách đi, - Theo em h - hỉnh ảnh người sống thành bầy tối cổ hay người tinh khơn? (BNNT) ( T khơn: có quần áo, c2 săn) Thảo luận nhóm - BNNT tiến hoá hẳn vượn cổ ntn? Đời sống: săn bắn, hái lượm (Săn bắn, hái lượm có chỗ ở, biết làm c LĐ dùng lửa để nấu chín) 2/ Người tinh khơn sống nào?: G định hướng: Người tối cổ xuất cách - triệu năm Người tinh khôn xuất cách vạn năm - Những mốc thời gian cho em nhận xét Nhận xét thời - Cách q trình tiến hố từ người tối cổ lên người gian tồn vạn năm tinh khôn? NTC xuất - Q sát Hs em mô tả thay đổi Q.sát Hs nhận người tinh hình dáng người tinh khơn so với người tối xét khôn cổ? não, dạng đứng thẳng, linh hoạt Đời sống: chi trước) sống thành Giải thích lại có thay đổi thị tộc, biết G trình bày qt tiến hố - người tinh khơn trồng trọt, T tộc có quan hệ huyết thống họ hàng, sống ăn chung chăn nuôi, Nghe giải thích BT: Hãy lập bảng so sánh sống làm đồ trang sức, đồ gốm Người tối cổ người tinh khôn Người tối cổ Người tinh khôn Làm tập Cách Bầy Thị tộc sống Hái lượm Hái lượm, trồng Sản xuất trọt, chăn nuôi Chưa có Đồ dùng trang sức Chưa có Đ/s tinh Đồ gốm, vải, Có đời sống tinh thần thần 3/ Vì hội nguyên thuỷ tan rã: H dẫn H đọc SGK (đoạn đầu mục 3) Đọc SGK phát - Trong công tác c2 sản xuất người tinh khơn đặc điểm so với người tối cổ? (Cải tiến c2 đá, dùng KL để c tạo c2 ) Nghe giảng - G viên trình bày: trình lao động 4000 năm sản xất qua hàng vạn năm người cải tiến TCN, c2 - tăng hiệu Ngồi bóêt người biết làm c2 tre, gỗ, xg sừng đồ gốm dùng kim loại 1000 năm trước công nguyên họ phát để chế tác đồ KL dùng làm c2 số lượng tăng đa dạng trang sức c2 lưỡi cày, liềm, rừu ảnh hưởng to lớn đến Q.sát H6, nhận sản xuất xét SX - Q.sát H6, em có nhận xét c2 đồ dùng người tinh khơn? - Theo em c2 KL có tác dụng tới hiệu lao động họ? Nghe giảng - Trình bày qt c tác c2 SXKL t/d phân tích T/d: tăng sản Đồng nguyên chất mềm chỷ yếu làm phẩm làm trang sức, pha đồng với chì thiếc - đồng thau từ đủ ăn cho - c tạo nhiều c2 giúp khai phá đất hoang, đến dư thừa MR đất trồng phát minh nghề trồng lúa - - Không thể thu hoạch phát tăng - số dư thừa tăng - thu sông chung, nhập người học khác xuất làm chung người giàu nghèo cách sống cũ - XHNT tan làm hướng phá triển dần xuất người Nêu nguyên nhân nghèo, đói phải làm thuê cho người giàu tan rã rã XHNT ta rã Qua p.tích em nêu nguyên nhân dẫn tới tan rã XHNT? 3/ Sơ kết bài: Nhờ có q trình lao động mà lồi vượn trở thành lồi người, lao động sản xuất khiến hội nguyên thuỷ phát triển Vai trò lao động sản xuất phát triển hội loài người vô quan trọng 4/ Củng cố: Câu hỏi SGK 5/ Hướng dẫn học sinh làm tập: Điền vào chỗ trống nọi dung thiếu Thời gian XH người Đời sống Hình dáng T/c XH - 15 triệu năm - triệu năm vạn năm 4000 năm C2 cách lao động ... động mà lồi vượn trở thành loài người, lao động sản xuất khiến xã hội nguyên thuỷ phát triển Vai trò lao động sản xuất phát triển xã hội lồi người vơ quan trọng 4/ Củng cố: Câu hỏi SGK 5/ Hướng... ni Chưa có Đồ dùng trang sức Chưa có Đ/s tinh Đồ gốm, vải, Có đời sống tinh thần thần 3/ Vì xã hội nguyên thuỷ tan rã: H dẫn H đọc SGK (đoạn đầu mục 3) Đọc SGK phát - Trong công tác c2 sản xuất... năm trước công nguyên họ phát để chế tác đồ KL dùng làm c2 số lượng tăng đa dạng trang sức c2 lưỡi cày, liềm, rừu ảnh hưởng to lớn đến Q.sát H6, nhận sản xuất xét SX - Q.sát H6, em có nhận xét
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 6 bài 3: Xã hội nguyên thủy, Giáo án Lịch sử 6 bài 3: Xã hội nguyên thủy

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn