Giáo án Lịch sử 6 bài 3: Xã hội nguyên thủy

3 41 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 19:58

Bài HỘI NGUYÊN THUỶ A.Mục tiêu học: Sau học xong học, HS cần: Kiến thức: - Nắm nguồn gốc người trình phát triển từ người tối cổ thành người đại, khác biệt người tối cổ người tinh khôn - Hiểu đời sống vật chất tổ chức hội người nguyên thuỷ nguyên nhân dẫn đến tan rã hội nguyên thuỷ - Nắm khái niệm lịch sử Tư tưởng: - Tôn trọng giá trị lao động sản xuất trình chuyển biến loài vượn phát triển hội laòi người - Giáo dục tinh thzàn yêu lao động, tinh thần lao động Kĩ năng: - Bước đầu có kĩ quan sát hình ảnh tập rút nhận xét cá nhân B Chuẩn bị GV HS - Tranh ảnh SGK, tài liệu liên quan đến học C Tiến trình dạy-học: Giới thiệu mới: Các loại tài liệu khoa học cho biết người sinh lúc với trái đất động vật khác, sinh người cố hình dạng, hiểu biết lao động sáng tạo ngày Bài học hôm giúp hiểu sơ lược xuất loài người tổ chức hội loài người Dạy học mới: Hoạt động thầy trò Hoạt động 1: Trước hết, GV treo tranh ảnh Người tối cổ lên bảng GV cho HS thảo luận nhóm: ?:Em quan sát hình người tối cổ so sánh họ giống với loài động vật nào? ?: Loài vượn cổ xuất cách năm? Nội dung kiến thức cần đạt Con người xuất nào? - Ở miền Đông châu Phi, đảo Giava ( In-đô-nê-xi-a), gần Bắc kinh (trung Quốc); cách khoảng 34 triệu năm, xuất người tối cổ ?: loài vượn cổ có thay đổi hình dạng để thích nghi với sống? ?: Dấu tích người tối cổ tìm thấy đâu? Có niên đại nào? HS dựa vào SGK vốn hiểu biết để thảo luận, trình bày kết GV nhận xét, bổ sung KL: Hoạt động 2: GV cho HS quan sát hình SGK ?: Hãy quan sát hình SGK trình bày sống người tối cổ? HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung Cuối GV KL: Họ sống thành bầy hang đá lao động - Người tối cổ biết sống thành bầy , hang động túp lều làm cành cây, lợp - Họ sống hái lượm săn bắt Công cụ chủ yếu mảnh tước đá ghè đẽo thô sơ, họ phát biết dùng lửa Người tinh khôn sống nào? - Người tinh khơn hình thành vào khoảng 40 000 trước - Người tinh khôn tổ chức thành thị tộc - Về hình thức kiếm sống: hái Hoạt động 3: lượm săn bắt, săn bắn trồng GV cần nói rõ thể tích não người tối cổ trọt, chăn nuôi… so với người tinh khôn, hình dáng…Nhấn - Về hình thể: Người tinh khơn có mạnh thay đổi kết cấu tạo thể gần giống trình lao động , đấu tranh để sinh tồn trải qua người đại , thể tích não phát hàng triệu năm triển, khéo léo hơn… Hoạt động 4: GV đưa gợi ý cho HS thảo luận nhóm, nhận xét hình vẽ so sánh, như: cách sống; hình thức tìm kiếm thức ăn; vật dụng phục vụ cho đời sống…giữa người tối cổ người tinh khôn… HS thảo luận , bổ sung nhóm, sau GV treo bảng so sánh lên bảng thay cho lời KL: GV giải thích thêm thị tộc bao gồm nhóm người với vài chục gia đình, có quan hệ họ hàng gần gũi, chí mẹ đẻ ra, nên có dòng máu- có quan hệ huyết thống, sống quây quần bên Hoạt động 5: - Về vật dụng: họ biết làm đồ GV cần làm rõ phát triển bước trang sức , làm đồ gốm… công cụ lao động nguyên liệu chế tạo công cụ người tinh khôn Cho HS quan sát vật mẫu ?: Trong chế tác cơng cụ, Người tinh khơn có điểm so với người tối cổ? HS trả lời , GV nhận xét , bổ sung KL: Vì hội nguyên thuỷ tan rã? Hoạt động 6: - Người tinh khôn cải tiến ?:Tác dụng việc tìm ngun liệu cơng cụ đá, 4000 năm TCN công cụ sản xuất mới? Hậu người chế công cụ nó? đồng HS dựa vào SGK trả lời, HS khác bổ sung cho - Sản phẩm dư thừa, xuất kẻ bạn giàu, người nghèo hội nguyên GV nhận xét KL: thuỷ tan rã, hội có giai cấp Đồng thời nhấn mạnh: phát triển công đời cụ sản xuất, đặc biệt công cụ kim loại giúp người mở rộng khai phá đất trồng trọt Sản phẩm làm ngày nhiều, số người lao động giỏi, số người đứng đầu thị tộc lợi dụng uy tín chiếm đoạt cải dư thừa…Trong hội nguyên thuỷ bắt đầu xuất kẻ giàu, người nghèo Phương thức làm chung, ăn chung, làm, hưởng khơng hội nguyên thuỷ tan rã, hội có giai cấp đời Kiểm tra HĐNT – Bài tập: - Kiểm tra HĐNT: ?: Sự khác người tinh khôn người tối cổ thể tiến người mặt nào? - Bài tập: ?:Các quốc gia cổ đại phương Đơng hình thành đâu bao giờ? ... dư thừa…Trong xã hội nguyên thuỷ bắt đầu xuất kẻ giàu, người nghèo Phương thức làm chung, ăn chung, làm, hưởng khơng Xã hội ngun thuỷ tan rã, xã hội có giai cấp đời Kiểm tra HĐNT – Bài tập: - Kiểm... lời, HS khác bổ sung cho - Sản phẩm dư thừa, xuất kẻ bạn giàu, người nghèo Xã hội nguyên GV nhận xét KL: thuỷ tan rã, xã hội có giai cấp Đồng thời nhấn mạnh: phát triển công đời cụ sản xuất, đặc... động nguyên liệu chế tạo công cụ người tinh khôn Cho HS quan sát vật mẫu ?: Trong chế tác công cụ, Người tinh khơn có điểm so với người tối cổ? HS trả lời , GV nhận xét , bổ sung KL: Vì xã hội nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 6 bài 3: Xã hội nguyên thủy, Giáo án Lịch sử 6 bài 3: Xã hội nguyên thủy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn