KIỂM TRA CUỐI KÌ AN TOÀN ĐIỆN

2 39 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 18:47

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA tpHCM KIỂM TRA CUỐI MƠN AN TOÀN ĐIỆN KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ Sinh viên sử dụng tài liệu Thời gian : 75phút Ngày thi : - - 2015 Câu hỏi CÂU (4,5 điểm ) Mạng điện hình vẽ,áp nguồn xoay chiều ba pha có Upha=220V, f=50Hz 15kV 220/380(V) (0) A Pha A 0,1 B Pha B C Pha C 0,1 N (5) (3) 0,1 0,2 (4) Dây N (2) X X X CB/CC 0,1 Dây PE X X CB/CC X X CB/CC 0,2 (1) Utx1  TB2 TB1 5m 5m RnđHT=4 Rnđll1=10 Utx2 TB3 20m Utx3 ~0m Rnđll2=10 a) Mạng nối vỏ an toàn theo sơ đồ nối đất ? Thiết bị bảo vệ chạm vỏ? (0,5đ) b) Thiết bị chạm vỏ pha A Vẽ phân bố dòng chạm , sơ đồ thay , tính dòng điện chạm vỏ , dòng chạy dây trung tính , dòng I đất Xác định điện áp tiếp xúc người chạm tay vào vỏ thiết bị Utx1, Utx2 ,Utx3 Kết luận an tồn ? Ucp= 25 (V) , đất= 100 .m (2đ) c) Trong bị chạm vỏ , dây PEN đứt (2) (3), xác định lại Utx kết luận an toàn; bỏ qua ảnh hưởng dòng tải ; kết luận tình trạng làm việc thiết bị (1đ) d) Không xảy chạm vỏ, không đứt dây PE , chạm từ trung sang trung tính hạ , Ichạm= Iđất=100A Tính Utx1,2,3 Kết luận an toàn nêu giải pháp bảo vệ người.( bỏ qua điện trở dây dẫn tính tốn ) , đất= 100 .m (1đ) CÂU (2,5đ điểm ) 8m 8m 500kV 50Hz 10m 30m 30m 5m 5m 220kV 50Hz 30m 20m 20m 20m a) Tính điện áp cảm ứng ống kim loại đặt cách ly với đất hình vẽ ; nguồn 500kV 220kV loại pha ; hệ thống điện (1,5 đ) Cống-đất = 100nF , R ống-đất = 100 K ; b) Nếu người chạm tay vào ống (R người = k ) có nguy hiểm khơng ? (1đ) 1m CÂU ( điểm ) 10m 4m 3m 10m 7m 10m 6m a)Các cơng trình bảo vệ chống sét đánh trực nguyên tắc bảo vệ trọng điểm Các kim thu sét có độ cao 3m Hãy chọn vị trí đặt , xác định số kim thu sét cần bố trí để bảo vệ cho hai cơng trình (2đ) b) Giả sử cơng trình bảo vệ đầu ESE , cấp bảo vệ I, chọn CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt vị trí đặt , độ cao h ,loại đầu ESE để bảo vệ cho cơng trình.(1đ) Đáp án CÂU (4,5 điểm ) a) Sơ đồ TN-C-S , thiết bị bảo vệ chạm vỏ CB/ CC RCD phần sơ đồ TN-S 0,1 I ch m 0,2 220V Utx3 0,1 0,1 IN 0,1 N Iđ t2 Iđ t1 Utx1 Iđ t đ t32 đ t11 100A N Utx1 c) Utx1=0 : an toàn Utx2=Utx3=220 V : nguy hiểm Iđ3 d) Iđ1=55,56 A Iđ2 = Iđ3=22,22 A Utx1=Utx2 = 151,47 A Utx3 =0 Utx3 Iđ1 Iđ3 Iđ2 Utx2 Uđ12 đ t21 10 10 IN Utx2 0,1 b) I chạm = 369,33 A I đất = 7,98 A I đất1= 4,03A ; I đất 2= 3,95A Utx1= 8,637 V : an toàn Utx2 = 138,3 V : khơng an tồn Utx3 = 37,72V : khơng an tồn Uđ22 Biện pháp an tồn : tăng số điểm nối đất lặp lại Uđ33 10 10 CÂU (2,5đ điểm ) U cảm ứng 500kV =315 V ; U cảm ứng 220kV =561 V ; U tổng ống =315 + 561 = 876 V I người = 2 50.100.10-9.876 = 27, mA > 10mA : co , nguy hiểm không tử vong < 30 mA CÂU ( điểm ) a ) Nhà cao 14m , độ dốc mái  =tan-1 (4/5) = 380 > 280 không cần bảo vệ bờ chảy diềm mái h1= 14+3 = 17 m , p=1 Điều kiện bảo vệ chống sét trọng điểm : a < (h-hx)7p = (17-14)7.1=21m Chọn đặt KTS đỉnh nhà cao , a= 80/4 = 20 m Kiểm tra kim thu sét nhà cao có bảo vệ cho nhà thấp không : Xét đỉnh nhà thấp hx2 = 7+3 = 10m Bán kính bảo vệ cột h1 : 80m 17  10  7,05m < 8m Cần đặt kim nhà thấp 17  10 Tính tương tự , đặt KTS hx2=10m , h2=13m Tổng cộng cần KTS để bảo vệ trọng điểm cho hai nhà 60m rx  1,6.17 b) Đặt đầu ESE loại SE9 - L=30m , chọn h=6m đặt độ cao 14m , cấp bảo vệ có bán kính bảo vệ Rp=48m > 40m Xét độ cao 10 m a1=  402  40,8m ,h’=6+4=10m, Rp=49m, bảo vệ Xét độ cao m a2= 112  402  41,49m ,h’=6+4+3=13m, bảo vệ CuuDuongThanCong.comRp=49m, https://fb.com/tailieudientucntt 10m 6m ... 7,98 A I đất1= 4,03A ; I đất 2= 3,95A Utx1= 8,637 V : an toàn Utx2 = 138,3 V : khơng an tồn Utx3 = 37,72V : khơng an tồn Uđ22 Biện pháp an tồn : tăng số điểm nối đất lặp lại Uđ33 10 10 CÂU (2,5đ... ch m 0,2 220V Utx3 0,1 0,1 IN 0,1 N Iđ t2 Iđ t1 Utx1 Iđ t đ t32 đ t11 100A N Utx1 c) Utx1=0 : an toàn Utx2=Utx3=220 V : nguy hiểm Iđ3 d) Iđ1=55,56 A Iđ2 = Iđ3=22,22 A Utx1=Utx2 = 151,47 A Utx3... chống sét trọng điểm : a < (h-hx)7p = (17-14)7.1=21m Chọn đặt KTS đỉnh nhà cao , a= 80/4 = 20 m Kiểm tra kim thu sét nhà cao có bảo vệ cho nhà thấp không : Xét đỉnh nhà thấp hx2 = 7+3 = 10m Bán
- Xem thêm -

Xem thêm: KIỂM TRA CUỐI KÌ AN TOÀN ĐIỆN, KIỂM TRA CUỐI KÌ AN TOÀN ĐIỆN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn