Giáo án Lịch sử 6 bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Đông

4 40 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 18:35

Bài CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG A.Mục tiêu học: Sau học xong học, HS cần: Kiến thức: - Sau xã hội nguyên thủy tan rã, xã hội giai cấp nhà nước đời Các quốc gia cổ đại (nhà nước) đời phương đông - nét kinh tế xã hội quốc gia cổ đại phương Đông - Hiểu nhà nước cổ đại phương Đông Tư tưởng: - Lòng quý trọng giá trị lịch sử, cần thiết phải học lịch sử - Tinh thần thái độ, trách nhiệm đối vơi việc học tập môn liccvhj sử Kĩ năng: - Thấy tronh xã hội cổ đại phân chia giai cấp, coa bất bình đẳng, phân biệt giàu nghèo song xã hội cổ đại lax hội phát triển cao xã hội nguyên thủy, căm ghét áp bất công B Chuẩn bị GV HS - Bản đồ quốc gia cổ đại phương Đông - Tranh ảnh, tài liệu tham khảo… C Tiến trình dạy-học: Giới thiệu mới: Sau xã hội nguyên thủy tan rã, xã hội giai cấp nhà nước đời, nhà nước cổ đại xuất phương Đơng Vậy quốc gia cổ đại hình thành nào? Xã hội cổ đại đặc điểm gì? Đó vấn đề mà tìm hiểu học hơm Dạy học mới: Hoạt động thầy trò Hoạt động 1: Trước hết, GV treo đồ quốc gia cổ đại phương Đông phương Tây đến kỉ II TCN lên bảng giới thiệu cho HS vị trí quốc gia cổ đại phương Đông: Ai Cập, Ấn Độ, Lưỡng Hà, Trung Quốc ?:Vì cuối thời nguyên thủy, cư dân tập trung tập trung ngày đông sông lớn? HS dựa vào SGK vốn hiểu biết mìnhđể Nội dung kiến thức cần đạt Các quốc gia cổ đại phương Đơng hình thành đâu từ bao giờ? - Đất ven sông màu mỡ, thuận lợi cho việc trồng trọt phát triển trả lời, HS khác bổ sung,GV KL nhấn mạnh: Từ xuất kim loại, công cụ sản xuất cải tiến, người vùng đất chuyển dần xuống sông lớn làm ăn sinh sống từ xã hội nguyên thủy tan rã nhường chổ cho xã hội nhà nước giai cấp đời Hoạt động 2: - GV yêu cầu HS quan sát hình 8-SGK, theo trình tự từ trái qua phải tìm hiểu nội dung miêu tả tranh ?: Những điều kiện để dẫn tới việc hình thành quốc gia cổ đại phương Đơng? + Ở hình 8-(hàng trên) GV hướng dẫn HS nắm nội dung: cảnh cư dân , phụ nữ làm sản phẩm phục vụ gia đình; nam giới gặt đập lúa…(hàng dưới) khiêng sản phẩm lúa đến cống nạp cho quý tộc + Khi nơng nghiệp trồng lúa trở thành nghề chính, người sống định cư lâu dài, ngàng sản xuất khác phát triển, dẫn đến xã hội phân hóa số người giàu muốn làm chủ vùng đất Vào khoảng thời gian cách 6000-5000 năm, thuận lợi tạo điều kiện cho đời quốc gia cổ đại phương Đông đầu tiên: Ai Cập, Ấn Độ, Lưỡng Hà, Trung Quốc quốc gia xuất sớm lịch sử lồi người Hoạt động GVcho HS thảo luận nhóm: ? Kinh tế quốc gia cổ đại phương Đơng gì? ?: Ai người chủ yếu tạo sản phẩm ni sống xã hội? ?: Hình thức họ canh tác nào? ?: Xã hội cổ đại phương Đơng tầng lớp chính? HS dựa vào SGK thảo luận trình bày kết quả, GV nhận xét, bổ sung KL: - Nông nghiệp trồng lúa trở thành ngàng kinh tế chính, xã hội phân hóa giàu nghèo Nhà nước đời - Khoảng 6000-5000 năm trước đây, quốc gia cổ đại phương Đông dã xuất hiện: Ai Cập, Ấn Độ, Lưỡng Hà, Trung Quốc Xã hội cổ đại phương Đông bao gồm tầng lớp nào? - Nông dân: nhận ruộng đất cày cấy nộp sản phẩm làm lao dịch - Quý tộc, quan lại: nhiều cải quyền - Nô lệ: hầu hạ cho quý tộc, quan lại… +Kinh tế nơng nghiệp chính, nông dân lực lượng đông đảo lực lượng chủ yếu nuôi sống xã hội lúc đó; hình thức canh tác chủ yếu lúc chủ yếu nhận ruộng công xã để cày cấy nộp phần thu hoạch làm lao dịch không công cho quý tộc vua quan …dưới họ(nông dân) tầng lớp nô lệ + Như vậy, ngồi nơng dân nơ lệ hai tầng lớp bị trị tầng lớp thống trị gồm q tộc, vua quan - Bộ luật Ham-ra-mu-bi nhằm bảo vệ quyền lợi cho giai cấp thống Hoạt động 4: trị Cho HS quan sát hình nêu rõ thần Sa-mat trao luật cho vua Ham-mu-ra-bi ?: Hãy cho biết kiện ý nghĩa gì? GV hưỡng dẫn HS đọc diều 42,43 ?: Nêu nhận xét luật bảo vệ quyền lợi cho tầng lớp nào? HS trả lời câu hỏi, HS khác bổ sung Nhà nước chuyên chế cổ đại GV nhận xét KL: phương Đông Hoạt động GV yêu cầu HS nhắc lại tên tầng lớp xã hội hướng dẫn em tập vẽ sơ đồ đơn giản tổ chức nhà nước - Vua quyền hành tuyệt đối Gợi ý: - Giúp việc cho vua máy - Đứng đầu nhà nước vua, quý tộc, hành từ trung ương đến địa quan lại… phương quan lại, quý tộc đứng - Quyền hành nhà vua tuyệt đối, từ việc đầu đặt pháp luật đến việc hành pháp Hình khơng thể uy quyền mà nói lên vua người thay mặt thần thánh cai quản phần xác lẫn phần hồn người Tóm lại nhà nước vật gọi nhà nước quân chủ chuyên chế Sau HS trả lời, GV nhận xét, bổ sung KL: GV nói rõ thêm nước Vua gọi tên khác nhau: AiCập gọi Pha-ra-ôn, Lưỡng Hà gọi En-si, Trung Quốc gọi Thiên tử… Kiểm tra HĐNT – Bài tập: - Kiểm tra HĐNT: ?:Những nét kinh tế, xã hội quốc gia cổ đại phương Đông? ?: Thế nhà nước chuyên chế phương Đông? - Bài tập: ?: Tìm hiểu đời quốc gia cổ đại phương Tây? ... đất Vào khoảng thời gian cách 60 00-5000 năm, thuận lợi tạo điều kiện cho đời quốc gia cổ đại phương Đông đầu tiên: Ai Cập, Ấn Độ, Lưỡng Hà, Trung Quốc quốc gia xuất sớm lịch sử loài người Hoạt... giàu nghèo Nhà nước đời - Khoảng 60 00-5000 năm trước đây, quốc gia cổ đại phương Đông dã xuất hiện: Ai Cập, Ấn Độ, Lưỡng Hà, Trung Quốc Xã hội cổ đại phương Đông bao gồm tầng lớp nào? - Nông... Quốc gọi Thiên tử… Kiểm tra HĐNT – Bài tập: - Kiểm tra HĐNT: ?:Những nét kinh tế, xã hội quốc gia cổ đại phương Đông? ?: Thế nhà nước chuyên chế phương Đơng? - Bài tập: ?: Tìm hiểu đời quốc gia
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 6 bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Đông, Giáo án Lịch sử 6 bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Đông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn