Giáo án Lịch sử 6 bài 5: Các quốc gia cổ đại phương Tây

4 51 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 18:26

Bài CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY A.Mục tiêu học: Sau học xong học, HS cần: Kiến thức: - Thấy khác biệt điều kiện tự nhiên dẫn đến hình thành quốc gia cổ đại phương tây khác với quốc gia cổ đại phương Đông - Nắm quốc gia xã hội cổ đại phương Tây - Hiểu chế độ chiếm hữu nô lệ hình thức nhà nước Tư tưởng: - Thấy rõ bất bình đẳng xã hội - Căm ghét chế độ áp bức, bóc lột Kĩ năng: - Làm quen với việc tự lập bảng so sánh giống khác hai khu vực - Thấy mối quan hệ điều kiện tự nhiên phát triển kinh tế -xã hội hai khu vực Đông Tây B Chuẩn bị GV HS - Lược đồ quốc gia cổ đại phương Tây - Các tranh ảnh , tài liệu cóa liên quan… C Tiến trình dạy-học: Giới thiệu mới: Các quốc gia cổ đại phương Đông hình thành điều kiện tự nhiên nằm ven sơng lớn, đất đai phì nhiêu với ngành kinh tế phát triển…Các quốc gia cổ đại phương Tây đời phát triển điều kiện khác với phương Đông nào? Bài học hôm giúp giải đáp thắc mắc Dạy học mới: Hoạt động thầy trò Hoạt động 1: Trước hết, GV treo đồ quốc gia cổ đại phương Đông phương Tây đến kỉ II TCN lên bảng giới thiệu cho HS vị trí địa lí, địa hình, điều kiện tự nhiên…( vùng Nam Âu, địa hình bờ biển khúc khuỷu tạo hải cảng…ít sơng ngòi…khơng thuận tiện cho phát triển nông nghiệp…) ?:So với quốc gia cổ đại phương Đơng Nội dung kiến thức cần đạt Sự hình thành quốc gia cổ đại phương Tây - Điều kiện tự nhiên: Hai bán đảo vươn dài, thuận lợi cho giao thông vận tải biển các quốc gia cổ đại phương Tây đời sớm hay muộn hơn? HS dựa vào lược đồ SGK , vốn hiểu biết mìnhđể trả lời, HS khác bổ sung,GV KL nhấn mạnh: Tuy không thuận lợi phát triển nông nghiệp , song vùng nằm ven bờ địa trung hải, khơng sóng to, gió lớn, thuyền bè lại dễ dàng nên người dần tụ tập Ra đời chậm quốc gia cổ đại phương Đơng Địa hình quốc gia cổ đại phương Tây khơng hình thành lưu vực sông lớn, nông nghiệp không phát triển Hoạt động 2: - GV yêu cầu HS quan sát đồ vị trí hai quốc gia cổ đại phương Tây ?:Nghề sản xuất gì? HS dựa vào SGK trả lời, GV nhận xét, bổ sung kết luận: Do điều kiện tự nhiên không thuận lợi cho việc trồng lúa nên người dân trồng số loại lưu niên nho, ô liu để nấu rượu nghề thủ công phát triển… Bấy quốc gia cổ đại phương Đông phát triển, Người Hi Lạp, Rô-ma biết sử dụng lợi phát triển nghề hàng hải sang quốc gia xcoor đại phương Đơng để bn bán trao đổi hàng hóa… Hoạt động ?: Nền kinh tế hai quốc gia gì? Với kinh tế xã hội hình thành tầng lớp nào? ( Công thương nghiệp ngoại thương; chủ xưởng, chủ lò, chủ thuyền người giàu, lực trị Họ tầng lớp chủ nô) Hoạt động 4: GV cho HS thảo luận nhóm: - Kinh tế chủ yếu thủ công thương nghiệp - Các quốc gia cổ đại phương Tây đời muộn so với phương Đông Xã hội cổ đại Hi Lạp, Rô-ma gồm giai cấp nào? - Sự phát triển sản xuất thủ cơng thương nghiệp hình thành hai giai cấp: chủ nô nô lệ + Chủ nô: giàu lực ?:Em trình bày sống chủ nô nô lệ? HS dựa vào SGK thảo luận, trình bày kết quả, nhóm khác bổ sung GV KL, đồng thời nhấn mạnh: Tầng lớp nô lệ làm việc cực nhọc trang trại, xưởng thủ cơng, chèo thuyền…Thân phận họ hồn tồn phụ thuộc vào chủ nơ Họ bị coi thứ hàng hóa để mua bán, bị đánh đập…Xã hội gọi xã hội chiếm nô Do sống khổ cực bị đối xử tàn bạo nên họ dậy Năm 73-71 TCN Ro-ma nổ khởi nghĩa lớn Xpac-ta-cút lãnh đạo… Hoạt động GV nêu rõ số lượng nô lệ Hi Lạp Rơma đóng góp họ xã hội ?: Về số lượng, mối quan hệ chủ nô nô lệ nào? HS dựa vào SGK trả lời, HS khác bổ sung Cuối GV kết luận: Hoạt động 6: ?: Xã hội cổ đại phương Tây giai cấp nào? HS dựa vào SGK trả lời, HS khác bổ sung, GV KL, đồng thời nhấn mạnh: Xã hội hai giai cấp chủ nơ nơ lệ Nô lệ đông đảo, lực lượng sản xuất chủ yếu ni sống xã hội , bị bóc lột tàn nhẫn… Chủ nô nắm nọi quyền hành kinh tế, trị… Trong quốc gia này, dân tự quý tộc quyền bầu người cai quản đất nước theo hạn định Như Hi Lạp, họ bầu “Hội đồng công xã” hay gọi “ Hội đồng 500”, quan quyền lực tối cao quốc gia ( 50 phường, phường cở 10 người điều hành công việc năm Chế độ từ kỉ I TCN tồn đến kỉ V) trị, sống sung sướng + Nô lệ: Nghèo khổ, cơng cụ biết nói - Nhiều dậy nô lệ, tiêu biểu khởi nghĩa Xpacta-cút lãnh đạo (73-71 TCN) Chế độ chiếm hữu nô lệ: - Nơ lệ lực lượng tạo cải, vật chất…song họ khơng quyền hành - Chủ nơ nắm quyền hành trị , kinh tế - Chế độ trị: Người dân tự quyền bầu cử người đứng đầu đất nước Đó chế độ dân chủ khơng vua Ở Rơ-ma vua đứng đầu Kiểm tra HĐNT – Bài tập: - Kiểm tra HĐNT: ?:Những nét hình thành, kinh tế, xã hội quốc gia cổ đại phương Tây? ?: Thế nhà nước chiếm hữu nô lệ? - Bài tập: ?: Tìm hiểu cơng trình kiến trúc văn hóa cổ đại? ... chậm quốc gia cổ đại phương Đông Địa hình quốc gia cổ đại phương Tây khơng hình thành lưu vực sơng lớn, nông nghiệp không phát triển Hoạt động 2: - GV yêu cầu HS quan sát đồ vị trí hai quốc gia cổ. .. thương nghiệp - Các quốc gia cổ đại phương Tây đời muộn so với phương Đông Xã hội cổ đại Hi Lạp, Rô-ma gồm giai cấp nào? - Sự phát triển sản xuất thủ cơng thương nghiệp hình thành hai giai cấp: chủ... thủ công phát triển… Bấy quốc gia cổ đại phương Đông phát triển, Người Hi Lạp, Rô-ma biết sử dụng lợi phát triển nghề hàng hải sang quốc gia xcoor đại phương Đông để buôn bán trao đổi hàng hóa…
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 6 bài 5: Các quốc gia cổ đại phương Tây, Giáo án Lịch sử 6 bài 5: Các quốc gia cổ đại phương Tây

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn