Quản lý đầu tư công về lĩnh vực xây dựng từ nguồn vốn ngân sách tại tỉnh phú thọ

104 44 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 18:05

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐOÀN QUANG HƯNG QUẢN ĐẦU CÔNG VỀ LĨNH VỰC XÂY DỰNG TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TẠI TỈNH PHÚ THỌ LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Ngành: QUẢN KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2019 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐOÀN QUANG HƯNG QUẢN ĐẦU CÔNG VỀ LĨNH VỰC XÂY DỰNG TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TẠI TỈNH PHÚ THỌ Ngành: Quản kinh tế Mã số: 8.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: PGS TS TRẦN ĐÌNH THAO THÁI NGUYÊN - 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nghiên cứu nêu đề cương luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Thái Ngun, ngày tháng Tác giả Luận văn Đoàn Quang Hưng năm 2019 ii LỜI CẢM ƠN Tác giả xin bày tỏ lòng cảm ơn đến Ban Giám hiệu Nhà trường, thầy giáo tham gia giảng dạy chương trình Cao học, cán Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên tạo điều kiện giúp đỡ tác giả trình học tập thực luận văn Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS TS Trần Đình Thaongười thầy tận tình hướng dẫn tác giả hồn thành luận văn Tác giả xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp động viên, khích lệ giúp đỡ tác giả suốt trình học tập hoàn thành luận văn Thái Nguyên, ngày……tháng… năm 2019 Tác giả luận văn Đoàn Quang Hưng MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu luận văn Chương CƠ SỞ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN ĐẦU CÔNG VỀ LĨNH VỰC XÂY DỰNG TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH 1.1 Cơ sở luận quản đầu công lĩnh vực xây dựng từ nguồn vốn ngân sách 1.1.1 Khái niệm đầu công 1.1.2 Khái niệm đặc điểm đầu công lĩnh vực xây dựng từ nguồn vốn ngân sách 1.1.3 Vai trò đầu cơng lĩnh vực xây dựng từ nguồn vốn ngân sách 1.1.4 Nội dung quản đầu công lĩnh vực xây dựng từ nguồn vốn ngân sách 1.1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động quản đầu công lĩnh vực xây dựng từ nguồn vốn ngân sách 24 1.2 Cơ sở thực tiễn hoạt động quản đầu công lĩnh vực xây dựng từ nguồn vốn ngân sách 28 1.2.1 Một số kinh nghiệm quản đầu công lĩnh vực xây dựng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh thành Việt Nam 28 1.2.2 Bài học kinh nghiệm hoạt động quản đầu công lĩnh vực xây dựng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh Phú Thọ 32 Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 33 2.2 Phương pháp nghiên cứu 33 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 33 2.2.2 Phương pháp tổng hợp thông tin 35 2.2.3 Phương pháp phân tích thơng tin 36 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 37 Chương THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN ĐẦU CÔNG VỀ LĨNH VỰC XÂY DỰNG TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TẠI TỈNH PHÚ THỌ 38 3.1 Giới thiệu chung tỉnh Phú Thọ 38 3.1.1 Vị trí địa 38 3.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 39 3.1.3 Bộ máy quản 43 3.2 Thực trạng quản đầu công lĩnh vực xây dựng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh Phú Thọ 44 3.2.1 Lập, thẩm định, phê duyệt giao kế hoạch đầu vốn ngân sách 44 3.2.2 Cấp phát vốn đầu xây dựng từ ngân sách 50 3.2.3 Thanh toán kiểm soát toán vốn đầu xây dựng từ ngân sách 52 3.2.4 Quyết toán vốn đầu xây dựng từ ngân sách 54 3.2.5 Theo dõi, kiểm tra, đánh giá, tra kế hoạch, chương trình, dự án đầu cơng 55 3.3 Các yếu tố ảnh hưởng tới công tác quản đầu công lĩnh vực xây dựng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh Phú Thọ 61 3.4 Đánh giá thực trạng công tác quản đầu công lĩnh vực xây dựng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh Phú Thọ 70 3.4.1 Thành tựu 70 3.4.2 Hạn chế 72 3.4.3 Nguyên nhân hạn chế 73 Chương GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN ĐẦU CƠNG VỀ LĨNH VỰC XÂY DỰNG TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TẠI TỈNH PHÚ THỌ 75 4.1 Phương hướng hồn thiện cơng tác quản đầu công lĩnh vực xây dựng từ nguồn vốn ngân sách địa bàn tỉnh Phú Thọ 75 4.2 Giải pháp hoàn thiện quản đầu công lĩnh vực xây dựng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước tỉnh Phú Thọ 76 4.2.1 Hồn thiện máy quản đầu cơng 76 4.2.3 Hồn thiện cơng tác xây dựng chiến lược, kế hoạch quản đầu cơng 79 4.2.4 Hồn thiện hệ thống kiểm tra, giám sát quản vốn đầu công 80 4.2.5 Nâng cao lực đội ngũ cán 82 KẾT LUẬN 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO 85 PHỤ LỤC 87 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT GDP : Tổng thu nhập quốc nội GPMB : Giải phóng mặt GTVT : Giao thông vận tải HĐND : Hội đồng nhân dân KBNN : Kho bạc Nhà nước NSNN : Ngân sách Nhà nước ODA : Vốn hỗ trợ phát triển thức TMĐT : Tổng mức đầu UBND : Ủy ban nhân dân XD : Xây dựng XDNS : Xây dựng ngân sách vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Số lượng dự án lĩnh vực xây dựng trình thẩm định 46 Bảng 3.2 Thực trạng quy trình thẩm định phê duyệt dự án xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách 47 Bảng 3.3 Thời gian trung bình thẩm định dự án theo nhóm đầu xây dựng 49 Bảng 3.4 Kết đánh giá công tác lập, thẩm định, phê duyệt giao kế hoạch đầu 50 Bảng 3.5 Số lượng vốn ngân sách chi cho dự án 51 Bảng 3.6 Kết đánh giá công tác cấp phát vốn từ ngân sách 52 Bảng 3.7 53 Kết đánh giá cơng tác tốn, kiểm soát toán Bảng 3.8 Kết đánh giá cơng tác tốn đầu xây dựng từ ngân sách 55 Bảng 3.9 Kết tra, kiểm tra dự án xây dựng sử dụng nguồn ngân sách tỉnh Phú Thọ 58 Bảng 3.10 Kết xử vi phạm dự án thuộc lĩnh vực xây dựng sử dụng nguồn ngân sách tỉnh Phú Thọ 59 Bảng 3.11 Thực trạng xử phạt dự án vi phạm phân theo nhóm dự án 60 Bảng 3.12 Kết đánh giá công tác theo dõi, kiểm tra, đánh giá, tra kế hoạch, chương trình, dự án 60 Bảng 3.13 Đánh giá cán sách văn pháp luật 62 Bảng 3.14 Đánh giá chủ đầu tư, chủ dự án sách văn pháp luật 64 Bảng 3.15 Đánh giá chủ dự án sách văn pháp luật 66 Bảng 3.16 Đánh giá chủ dự án công tác kiểm tra, giám sát 69 viii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Sơ đồ 3.1 Bộ máy quản đầu công lĩnh vực xây dựng tỉnh Phú Thọ 43 Biểu đồ 3.1 Tổng số dự án phê duyệt phân loại theo nhóm dự án 47 Biểu đồ 3.2 Số lượng dự án lĩnh vực xây dựng sử dụng nguồn ngân sách tỉnh Phú Thọ phát có vi phạm 57 án Chiến lược, kế hoạch chung bao gồm nhiệm vụ, tiêu phận Các trưởng phận có trách nhiệm triển khai với thành viên phận đảm bảo công việc giao người, phù hợp với lực Đối với dự án, nên gom dự án theo nhóm có chung đặc điểm để lên kế hoạch, chiến lược quản với nhóm dự án Trong lĩnh vực xây dựng dự án đa dạng, bao gồm nhiều hoạt động khác liên quan tới lĩnh vực khác Do đó, việc chia nhỏ để lập chiến lược, dự án cần thiết quan trọng Công tác xây dựng chiến lược, kế hoạch dựa nhận định cá nhân số liệu thống kê Tỉnh cần giao nhiệm vụ phân tích kết trình quản dự án trước cho cán thực dự án Những cán thực nhiệm vụ quản dự án cần phải lập báo cáo rõ ràng, phân tích kết quả, nguyên nhân rõ ràng Có thể dựa vào phần mềm phân tích chuyên nghiệp để kết xác Những kết dùng làm để xây dựng chiến lược, kế hoạch cho dự án Giải pháp giúp công tác quản đạt hiệu hơn, tránh rủi ro biến động kinh tế 4.2.4 Hoàn thiện hệ thống kiểm tra, giám sát quản vốn đầu cơng Cơng tác kiểm tra, giám sát có vai trò quan trọng vơ nặng nề tồn cơng tác quản Trước hết cần phải thực kiểm tra từ chủ thể thực quản đầu cơng, máy quản lý, cán thực nhiệm vụ Việc kiểm tra bao gồm: kiểm tra trình độ chun mơn, kết công việc Kết kiểm tra dùng để chỉnh sửa máy quản xếp lại nhân Công tác kiểm tra, giám sát công cụ quan trọng việc chống tham nhũng, lạm dụng chức quyền quan Nhà nước Đối với phận thực công tác kiểm tra, đảm bảo lực chuyên môn việc kiểm tra quy trình Việc yêu cầu cán phải thơng hiểu quy trình, cơng tác đặc biệt công việc liên quan đến kinh tế dự tốn, định giá dự án Do đó, cán thực công tác kiểm tra phải người am hiểu xu thị trường, nhiều kinh nghiệm linh hoạt tình Ngồi yếu tố quan trọng công tác kiểm tra, giám sát tinh thần trách nhiệm đạo đức công việc Công tác đòi hỏi người thực nhiệm vụ phải có tinh thần trách nhiệm cao, khơng bị lung lay trước lợi ích cá nhân Do đó, cơng tác tuyển chọn tỉnh cần trọng tới yếu tố đạo đức người tuyển chọn Hệ thống kiểm tra, giám sát nên phân nhiệm vụ riêng biệt quy trình, hoạt động kiểm tra có đặc điểm riêng Đối với công tác tra, kiểm tra thẩm định dự án, cán thực nhiệm vụ phải nắm rõ quy trình thẩm định dự án, quyền, nghĩa vụ trách nhiệm chủ dự án, cán thực thẩm định dự án Tuy nhiên trình thẩm định dự án bao gồm hoạt động thẩm định giá dự toán, đánh giá thiết kế, kế hoạch thực Những công tác nên phân cho cán có trình độ cao kinh tế, hiểu biết thị trường kinh tế Kiểm tra đánh giá thiết kế, kế hoạch thực nên giao cho cán có trình độ chun mơn thiết kế Những phận có trách nhiệm liên kết với để đưa kết kiểm tra, tra q trình thẩm định Đối với cơng tác tra, kiểm tra, giám sát thực kế hoạch sử dụng vốn, cán thực nhiệm vụ cần phải hiểu rõ dự án, quy định sử dụng lao động, thiết kế, yêu cầu mơi trường Chỉ có đầy đủ yếu tố này, cán kiểm tra đánh giá thực trạng thực kế hoạch chủ dự án Việc thực tra, kiểm tra, giám sát phải bao gồm tra, kiểm tra, giám sát theo định kỳ đột xuất Việc kiểm tra, tra đột xuất phải dựa cứ, phân tích thực trạng hoạt động, sử dụng vốn dự án Công tác kiểm tra đột xuất nhằm kiểm tra xem liệu đánh giá, nghi ngờ có hay khơng Tránh trường hợp kiểm tra đột xuất khơng có gây tốn thời gian, chi phí trì trệ việc thi cơng dự án Về phía quan có nhiệm vụ tra, kiểm tra, giám sát phải có kế hoạch thực phận tránh trường hợp kiểm tra trùng lặp gây phiền nhiễu cho đơn vị thi công dự án Thực phối hợp với phận khác để công tác tra, kiểm tra, giám sát đạt hiệu cao Thường xuyên học tập, rèn luyện, rút kinh nghiệm, nâng cao lực phẩm chất đội ngũ cán để đảm bảo tiếng nói, chất lượng cơng tác thanh, kiểm tra Nhà nước nhân dân 4.2.5 Nâng cao lực đội ngũ cán Cán người thực nhiệm vụ công tác quản Năng lực đội ngũ cán phản ánh chất lượng công tác quản đầu công Nâng cao lực hoạt động hiệu công việc thông qua việc quy định rõ ràng trách nhiệm phận người đứng đầu phận Từ trưởng phận có trách nhiệm phân hoạt động cho cá nhân gắn với tiêu định Ngoài ra, tỉnh cần đổi hạn chế công tác quản để phù hợp với thực tiễn hoạt động tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán phát huy tối đa tiềm Thực đánh giá, nghiên cứu nhu cầu đào tạo phận, sở thông qua báo báo thực trạng đội ngũ nguồn nhân lực Từ làm phát triển chương trình đào tạo phù hợp với phận nhu cầu họ Nội dung đào tạo cần phải phối hợp với đội ngũ có trình độ chun mơn cao sở giáo dục chuyên nghiệp để xây dựng chương trình đạo tạo cụ thể, rõ ràng Các nội dung đào tạo phải đảm bảo chất lượng, phù hợp với nhu cầu thực tiễn, đầy đủ thuyết thực tiễn Những nội dung đào tạo đánh giá thông qua chất lượng làm việc cán sau đào tạo để chỉnh sửa cho hợp Trên thực tế, trình độ chuyên môn đội ngũ cán chưa đồng đều, số cơng chức cho trình độ chun mơn hạn chế, không theo thay đổi chế, sách Điều làm hạn chế lực quản máy quản Hơn nữa, người có lực tốt phải gánh vác lượng công việc lớn dẫn tới chất lượng công việc không đảm bảo Vấn đề yêu cầu tỉnh có quy định, sách rà sốt trình độ cán để đảm bảo cán yếu phải bổ sung kiến thức, nâng cao trình độ Ngoài ra, tỉnh nên trọng vào việc hỗ trợ cán có hồn cảnh khó khăn để khuyến khích họ tham gia cơng tác đào tạo, nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ Ngồi ra, tỉnh nên trọng tới đời sống tinh thần đội ngũ cán Thực khen thưởng, động viên vật chất tinh thần cán có thành tích xuất sắc, có giải pháp tốt cho việc cải thiện sách, máy quản Tổ chức chương trình giao lưu phòng ban để tăng tính gắn kết hoạt động công việc KẾT LUẬN Trong năm qua UBND tỉnh Phú Thọ thực nhiều chương trình, sách hỗ trợ tối đa cho dự án việc thực lập dự án, phát triển dự án kêu gọi vốn Bên cạnh đó, tỉnh trọng việc nâng cấp quản lý, thực dự án theo hướng đại hoá quy trình kiểm tra, giám sát dự án nhằm đảm bảo quy định Nhà nước Qua q trình nghiên cứu phân tích, luận văn thực mục tiêu sau: Thứ nhất, luận văn làm rõ vấn đề luận thực tiễn quản đầu công lĩnh vực xây dựng từ nguồn vốn ngân sách Chỉ đặc điểm, vai trò quản đầu cơng lĩnh vực xây dựng từ nguồn ngân sách Trên sở thực tiễn, tác giả đưa học cho công tác quản đầu công lĩnh vực xây dựng từ nguồn ngân sách tỉnh Phú Thọ Thứ hai, dựa báo cáo tổng kết Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Tài chính, luận văn thực phân tích thực trạng quản đầu công lĩnh vực xây dựng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh Phú Thọ Bên cạnh đó, tác giả thực vấn cán chủ dự án để phân tích yếu tố ảnh hưởng đến quản đầu công lĩnh vực xây dựng từ nguồn vốn ngân sách địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2015- 2017 Thứ ba, dựa hạn chế, nguyên nhân hạn chế yếu tố ảnh hưởng, tác giả đề xuất giải pháp giúp cho tỉnh Phú Thọ hồn thiện phát triển cơng tác quản đầu công lĩnh vực xây dựng từ nguồn ngân sách thời gian tới Vấn đề quản đầu công lĩnh vực xây dựng từ nguồn ngân sách vấn đề rộng phức tạp Do đó, nghiên cứu hạn chế việc phân tích Tác giả mong tài liệu tham khảo hữu ích cho nghiên cứu sinh phân tích quản đầu cơng lĩnh vực xây dựng từ nguồn ngân sách TÀI LIỆU THAM KHẢO Chính phủ (2009), Tăng cường cơng tác quản Nhà nước đầu xây dựng, Chỉ thị số 1792/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ Chính phủ (2013), Báo cáo tổng hợp kinh nghiệm quốc tế đầu công Cục thống kê Phú Thọ (2015), Niên giám thống kê năm 2015 Cục thống kê Phú Thọ (2016), Niên giám thống kê năm 2016 Cục thống kê Phú Thọ (2017), Niên giám thống kê năm 2017 Tạ Quang Dung (2014), Hoàn thiện công tác quản vốn ngân sách đầu XDCB địa bàn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Luận văn thạc sĩ Khoa học kinh tế, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế Lê Quang Hưng (2014), Nâng cao hiệu đầu công địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Luận văn thạc sĩ kinh tế Võ Duy Khương (2010) Một số vấn đề đầu công Đà Nẵng Hội thảo: Tái cấu đầu công bối cảnh đổi mơ hình tăng trưởng tái cấu trúc kinh tế Việt Nam Thành phố Huế, 28 29/12/2010 Phạm Ngọc Kiểm, Bàn số khái niệm liên quan đến vốn đầu phát triển, Đại học kinh tế quốc dân 10 Lê Chi Mai (2006), Phân cấp ngân sách cho quyền địa phương- Thực trạng giải pháp, NXB Chính trị, Hà Nội 11 Quốc hội (2014), Luật đầu tư, Số 67/2014/QH13, Banh hành ngày 26 tháng 11 năm 2014 12 Quốc hội (2014), Luật xây dựng, Số 50/2014/QH13, Ban hành ngày 18 tháng 06 năm 2014 13 Quốc hội (2015), Luật ngân sách, Số 83/2015/QH13, Ban hành ngày 25 tháng 06 năm 2015 14 Sử Đình Thành (2010), Giáo trình đầu cơng, NXB Thống Kê, Hà Nội 86 15 Nguyễn Anh Tuấn (2010), Kiểm tốn đầu cơng Hội thảo: Tái cấu đầu công bối cảnh đổi mơ hình tăng trưởng tái cấu trúc kinh tế Việt Nam Thành phố Huế, 28 - 29/12/2010 16 Nguyễn Văn Tuấn, 2013 Đổi cấu vốn đầu từ ngân sách nhà nước Tạp chí Kinh tế Dự báo, số 13, tháng 7/2013 17 UBND Phú Thọ, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, https://www.phutho.gov.vn/doi ngoai/Pages/TinTuc/178537/Quyhoach-tong-the-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-tinh-Phu-Tho-den-nam2020.html 87 PHỤ LỤC I PHIẾU ĐIỀU TRA CÁN BỘ Thu thập thông tin đề tài: “Quản đầu công lĩnh vực xây dựng từ nguồn ngân sách tỉnh Phú Thọ” Mọi thông tin mà Anh (Chị) trả lời sử dụng với mục đích nghiên cứu Tất thông tin Anh (Chị) cung cấp giữ kín tuyệt đối Xin Anh (Chị) vui lòng trả lời câu hỏi sau đây: A Thơng tin chung Giới tính: a Nam b Nữ Độ tuổi: a Dưới 30 tuổi b Từ 30 đến 40 tuổi c Từ 40 đến 50 tuổi d Từ 50 tuổi trở lên Trình độ chuyên môn: a Trung cấp b Cao đẳng c Đại học trở lên Nơi làm việc:……………………………………………………………………… Chức vụ:…………………………………………………………………………… B Phần câu hỏi khảo sát Hãy cho biết mức độ đồng ý Anh/Chị yếu tố công tác quản đầu công lĩnh vực xây dựng từ nguồn ngân sách tỉnh Phú Thọ ? (Khoanh tròn vào mà anh/ chị lựa chọn) 1: Đánh giá thấp 2: Đánh giá thấp 3: Đánh giá mức trung bình 4: Đánh giá mức cao 5: Đánh giá mức cao 88 I Đánh giá chung công tác quản đầu công lĩnh vực xây dựng từ nguồn ngân sách tỉnh Phú Thọ Tiêu chí đánh giá Phương án lựa chọn Cơng tác kế hoạch hóa vốn đầu Kế hoạch hố vốn đầu ln bám sát thực tế từ nguồn thu Chênh lệch thực vốn đầu với kế hoạch vốn đầu không nhiều Việc phân bổ vốn đầu gắn với quy hoạch, kế hoạch đầu xây dựng Kế hoạch vốn đầu thơng báo kho bạc điều chỉnh Công tác lập, thẩm định phê duyệt dự án đầu Các dự án đầu lập thiết kế đơn vị vấn có lực tốt Việc lập thiết kế dự án đầu bám sát thực tế địa bàn Công tác thẩm định, phê duyệt thực chặt chẽ Lợi ích kinh tế, xã hội mơi trường dự án xem xét trình thẩm định Việc điều chỉnh dự án xảy sau phê duyệt Công tác thẩm định, phê duyệt thực tiến độ Cơng tác tốn vốn Cơng tác tốn thực nghiêm túc theo quy định Chính phủ Các quy trình cơng tác tốn hồn tồn phù hợp Cơng tác tốn vốn ln thực thời gian 89 Công tác theo dõi, kiểm tra, đánh giá, tra kế hoạch, chương trình, dự án Cơng tác theo dõi, kiểm tra, đánh giá, tra kế hoạch, chương trình, dự án thực nghiêm túc theo quy định Chính phủ Công tác theo dõi, kiểm tra, đánh giá, tra kế hoạch, chương trình, dự án thực nghiêm túc đủ quy trình với dự án Cơng tác theo dõi, kiểm tra, đánh giá, tra kế hoạch, chương trình, dự án thực hai hình thức báo trước đột xuất Công tác theo dõi, kiểm tra, đánh giá, tra kế hoạch, chương trình, dự án gây phiền nhiễu cho nhà thầu, đơn vị thực dự án Công tác theo dõi, kiểm tra, đánh giá, tra kế hoạch, chương trình, dự án thực phối hợp với đơn vị, sở ban ngành có liên quan Cơng tác quản đầu xây dựng thi công Chủ đầu ban quản dự án đáp ứng trình độ, lực đầu xây dựng Có chế phân cấp quản đầu xây dựng rõ ràng Hệ thống văn quy định đầu xây dựng đảm bảo tính thống nhất, dễ áp dụng 5 Tiến độ thi công thực theo kế hoạch 5 Công tác giám sát chất lượng thi cơng cơng trình ln đảm bảo 90 Công tác kiểm soát toán vốn đầu xây dựng Có chế phối hợp chặt chẽ Sở Tài kho bạc tỉnh Hồ sơ tốn vốn xây dựng phải điều chỉnh sai sót 5 Hồ sơ toán vốn xây dựng giải kịp thời Đánh giá chung công tác quản vốn đầu xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh Phú Thọ Hệ thống sở hạ tầng tỉnh cải thiện đáng kể thông qua sử dụng vốn ngân sách tỉnh Việc sử dụng vốn ngân sách tỉnh đầu xây dựng tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội địa phương Nhìn chung cơng tác quản vốn đầu xây dựng thuộc nguồn vốn NS tỉnh thực có hiệu II Các yếu tố khác Chính sách, văn pháp luật Pháp luật liên quan tới công tác quản đầu công lĩnh vực xây dựng từ nguồn ngân sách rõ ràng, cụ thể đắn Các văn hướng dẫn công tác quản đầu công lĩnh vực xây dựng từ nguồn ngân sách đầy đủ cụ thể Pháp luật, sách phù hợp với thực tiễn hoạt động xây dựng đầu Những thông báo luật, sách thơng báo hướng dẫn đầy đủ 5 91 Công tác lập chủ trương chiến lược Thực lập chủ trương, chiến lược quản đầu xây dựng tỉnh thực nghiêm túc đạo, kiểm tra ban lãnh đạo Các kế hoạch, chủ trương, chiến lược lập dựa phân tích, đánh giá hoạt động quản năm trước Các kế hoạch, chủ trương, chiến lược lập lấy ý kiến từ tất phòng ban có liên quan Các kế hoạch, chủ trương, chiến lược phù hợp với hoạt động thực tiễn dự án Xin chân thành cảm ơn anh/chị! 5 92 PHỤ LỤC II PHIẾU ĐIỀU TRA DÀNH CHO CHỦ DỰ ÁN Thu thập thông tin đề tài: “Quản đầu công lĩnh vực xây dựng từ nguồn ngân sách tỉnh Phú Thọ” Mọi thông tin mà Anh (Chị) trả lời sử dụng với mục đích nghiên cứu Tất thông tin Anh (Chị) cung cấp giữ kín tuyệt đối Xin Anh (Chị) vui lòng trả lời câu hỏi sau đây: Phần I: Thơng tin chung Giới tính: a Nam b Nữ Độ tuổi: a Dưới 30 tuổi b Từ 30 đến 40 tuổi c Từ 40 đến 50 tuổi d Từ 50 tuổi trở lên Trình độ chuyên môn: a Trung cấp b Cao đẳng c Đại học trở lên Nghề nghiệp:……………………………………………………………… Nơi công tác: ……………………………………………………………… Tên dự án Anh/chị thực hiện: ………………………………………… B:Phần câu hỏi khảo sát Anh/ chị có hài lòng cơng tác quản đầu cơng lĩnh vực xây dựng tỉnh Phú Thọ hay khơng? a Rất hài lòng b Hài lòng 93 c Bình thường d Khơng hài lòng e Rất khơng hài lòng Anh/ chị có hài lòng đội ngũ cán thực công tác quản đầu công lĩnh vực xây dựng tỉnh Phú Thọ hay khơng? a Rất hài lòng b Hài lòng c Bình thường d Khơng hài lòng e Rất khơng hài lòng Khi gặp vướng mắc anh/ chị có nhận giúp đỡ từ phía cán hay khơng? a Có b Khơng Các văn pháp luật liên quan tới việc đầu công lĩnh vực xây dựng, quy trình xin thẩm định rõ ràng, cụ thể a Rất đồng ý b Đồng ý c Bình thường d Khơng đồng ý e Hồn tồn khơng đồng ý Các văn hướng dẫn hồ sơ, giấy tờ xin cấp vốn đơn giản dễ thực a Rất đồng ý b Đồng ý c Bình thường d Khơng đồng ý e Hồn tồn khơng đồng ý 94 Các quy định đầu tư, quy trình thực dự án, số vốn cấp phù hợp với thực tiễn hoạt động xây dựng đầu a Rất đồng ý b Đồng ý c Bình thường d Khơng đồng ý e Hồn tồn không đồng ý Các quy định kiểm tra, xử phạt vi phạm rõ ràng hợp a Rất đồng ý b Đồng ý c Bình thường d Khơng đồng ý e Hồn tồn khơng đồng ý Xin chân thành cảm ơn anh/chị! ... dung quản lý đầu tư công lĩnh vực xây dựng từ nguồn vốn ngân sách Nội dung quản lý đầu tư công lĩnh vực xây dựng từ nguồn vốn ngân sách phụ thuộc vào cấp quản lý, chủ thể quản lý đầu tư công lĩnh. .. quản lý đầu tư công lĩnh vực xây dựng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh Phú Thọ 4 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CÔNG VỀ LĨNH VỰC XÂY DỰNG TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH 1.1 Cơ sở lý luận... TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CÔNG VỀ LĨNH VỰC XÂY DỰNG TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TẠI TỈNH PHÚ THỌ 75 4.1 Phương hướng hồn thiện cơng tác quản lý đầu tư công lĩnh vực xây dựng từ nguồn vốn ngân sách
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý đầu tư công về lĩnh vực xây dựng từ nguồn vốn ngân sách tại tỉnh phú thọ , Quản lý đầu tư công về lĩnh vực xây dựng từ nguồn vốn ngân sách tại tỉnh phú thọ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn