Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán năm học 2018 trường THCS Thực Nghiệm, Hà Nội

1 103 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 20:44

TRƯỜNG THCS THỰC NGHIỆM Bài I (2 điểm) Cho biểu thức P  x x 1 x x ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 THÁNG 1, Năm học: 2017-2018 Mơn thi: Tốn Thời gian làm bài: 90 phút Ngày kiểm tra: 02/02/2018  x x 1 x x  Q  x x 1 x 1 với x  0, x  1) Tính giá trị Q x = 25 2) Rút gọn biểu thức A = P.Q 3) Tính giá trị x để A x  Bài II(2 điểm) Giải tốn sau cách lập phương trình hệ phương trình: Một tơ từ A đến B thời gian dự định Nếu vận tốc tăng thêm 14 km/h đến B sớm dự định Nếu vận tốc giảm km/h đến B chậm dự định Tính khoảng cách AB, vận tốc thời gian dự định ô tô Bài III (2 điểm)   x   y 3  1) Giải hệ phương trình    y   7 x  (m  1) x  y   mx  y  m 2) Cho hệ phương trình  Tìm m để hệ phương trình có nghiệm 2x  y  Bài IV (3,5 điểm) Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn tâm O bán kính R Đường cao AD, BE cắt H Kéo dài BE cắt đường tròn (O) F 1)Chứng minh tứ giác CDHE tứ giác nội tiếp 2) Kéo dài AD cắt (O) N Chứng minh ∆AHF cân C điểm cung NF 3) Gọi M trung điểm cạnh AB Chứng minh ME tiếp tuyến đường tròn ngoại tiếp ∆CDE 4) Cho điểm B, C cố định BC = R Hãy xác định vị trí A (O; R) để DH.DA lớn Bài V (0,5 điểm) Cho số dương x, y, z thỏa mãn điều kiện xy  yz  zx  Tìm giá trị lớn biểu thức P  x x 3  y y 3  z z 3
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán năm học 2018 trường THCS Thực Nghiệm, Hà Nội, Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán năm học 2018 trường THCS Thực Nghiệm, Hà Nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn