PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2019 (Mẫu 2)

7 103 2
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 19:50

MẪU 8.PT PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG Trường: Tiểu học ……………… Họ tên giáo viên: Môn dạy GV văn hoá Chủ nhiệm lớp: Qua nghiên cứu Thông số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 Bộ GDĐT ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên sở GDPT (tôi đọc kỹ nội dung yêu cầu mức tiêu chí, đối chiếu cẩn thận với minh chứng kết thực nhiệm vụ giáo viên năm học) tự đánh giá (đánh dấu x) mức chưa đạt (CĐ); Đạt (Đ); Khá (K); Tốt (T) sau: Tiêu chí Kết xếp loại Minh chứng CĐ Đ K T Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất nhà giáo Tiêu chí 1: Đạo đức nhà giáo T Là gương mẫu mực đạo đức nhà giáo, thường xuyên chia sẻ với đồng nghiệp việc rèn luyện đạo đức nhà giáo + Đã số tham luận chia sẻ đạo đức nhà giáo hội nghị trường + Văn điều lệ trường Tiểu học: Quyền, nghĩa vụ nhà giáo + Đánh giá xếp loại Đảng viên cuối năm: Hồn thành xuất sắc nhiệm vụ Tiêu chí 2: Phong cách nhà giáo T Là gương mẫu mực phong cách nhà giáo đồng nghiệp, phụ huynh, học sinh tin yêu quý trọng + Ý kiến phát biểu họp phụ huynh học sinh buổi hội nghị họp PHHS + Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến + Giám đốc Sở GDĐT tặng giấy khen Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học Tiêu chuẩn Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ Tiêu chí 3: Phát triển chun mơn thân T Hàng năm chia sẻ hiệu chuyên đề giáo dục với đồng nghiệp nhằm nâng cao chất lượng học sinh +Năm 1998 học xong Trung cấp Sư phạm; 2006 học xong ; 2016 học xong Đại học tiểu học + năm đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện + chứng B tin học tiếng anh; Chứng nhận BDTX loại Giỏi + Chuyên đề: Hướng dẫn Hs lớp học theo ĐH.PTNL qua số phương pháp dạy học tích cực Tiêu chí 4: Xây dựng kế hoạch dạy học giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, lực học sinh T Hỗ trợ đồng nghiệp việc xây dựng kế hoạch giáo dục + Chia sẻ biểu mẫu, nội dung kế hoạch tổ, kế hoạch cá nhân với đồng nghiệp + Thực chuyên đề: Nâng cao hiệu qủa cho tiết dạy Tập đọc lớp dạy học theo định hướng PTNL.HS +Kết hội giảng mùa xuân nhận xét, đánh giá Tốt Tiêu chí 5: Sử dụng phương pháp dạy học giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, lực học sinh T Hỗ trợ đồng nghiệp kĩ năng, kinh nghiệm vận dụng phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, lực học sinh +Giáo án soạn, giảng theo đinh hướng PTNL người học +Dạy minh họa phân môn Tập làm văn: Đáp lời đồng ý; Tả ngắn biển theo ĐH.PTNL người học + Chuyên đề: Hướng dẫn Hs lớp học theo ĐH.PTNL qua số phương pháp dạy học tích cực +Chuyên đề: Nâng cao hiệu qủa cho tiết dạy Tập đọc lớp dạy học theo định hướng PTNL.HS Tiêu chí 6: Kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, lực học sinh T Nhiệt tình chia sẻ, trợ giúp đồng nghiệp kinh nghiệm việc kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh theo TT 22 + Kết đánh giá kiểm tra học sinh, đánh giá thường xuyên, đánh giá phần mềm EVmis Tiêu chí 7: vấn hỗ trợ học sinh T Hỗ trợ đồng nghiệp kinh nghiệm triển khai hoạt động vấn, hỗ trợ học sinh hoạt động giáo dục hiệu +Thực lồng ghép hoạt động vấn nội dung giáo dục tiết học phù hợp với đối tượng học sinh: Lồng ghép dạy kĩ sống, tích hợp an ninh quốc phòng, +Nhắn tin phối hợp với PHHS thơng qua sổ liên lạc điện tử, điện thoại trực tiếp +Lớp học an tồn, khơng xảy bảo lực học đường: Trích sinh hoạt tập thể ghi sổ chủ nhiệm Tiêu chuẩn Năng lực xây dựng môi trường giáo dục Tiêu chí Xây dựng văn hóa nhà trường T Là gương mẫu mực việc xây dựng môi trường văn hố lành mạnh, an tồn nói khơng với bạo lực học đường + Thực TT 22 để đánh giá học sinh thông qua đối tượng: GV – PHHS – HS + Lớp chủ nhiệm đạt lớp tiên tiến xuất sắc +Bản thân Giám đốc Sở GDĐT tặng giấy khen Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học; Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua + nội quy thực nội quy lớp học Tiêu chí Thực quyền dân chủ nhà trường T Hướng dẫn học sinh, cha mẹ học sinh việc thực phát huy quyền dân chủ nhà trường + Học sinh nêu ý kiến sinh hoạt tập thể, trao đổi với phụ huynh học sinh sổ liên lạc điện tử kì họp phụ huynh + Năm 01/2019 Đảng tặng giấy khen Hồn thành xuất sắc nhiệm vụ cơng tác xây dựng Đảng 2018 Tiêu chí 10 Thực xây dựng trường học an tồn, phòng chống bạo lực học đường T Là gương điển hình tiên tiến việc thực hiện, xây dựng trường học an toàn + Lớp chủ nhiệm khơng xảy tình trạng bạo lực học đường; Học sinh đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ 90% Tiêu chí 11 Tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ người giám hộ học sinh bên liên quan T Tham mưu với Ban giám hiệu nhà trường biện pháp tăng cường phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh +Công khai kết học tập rèn luyện học sinh trước lớp, trước buổi họp PHHS (Biên họp PHHS) + Phối kết hợp trao đổi, liên lạc chia sẻ hoạt động học tập, hoạt động rèn luyện lực, phẩm chất em nhiều hình thức gọi điện, gặp gỡ phụ huynh gia đình ( đầy đủ số điện phụ huynh sổ chủ nhiệm thường xuyên liên lạc với PHHS) Tiêu chí 12 Phối hợp nhà trường, gia T Giải kịp thời thông tin phản hồi từ cha mẹ học sinh hoạt Tiêu chuẩn Phát triển mối quan hệ nhà trường, gia đình xã hội đình, xã hội để thực hoạt động dạy học cho học sinh Tiêu chí 13 Phối hợp nhà trường, gia đình, xã hội để thực giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh Tiêu chuẩn Sử dụng ngoại ngữ tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác sử dụng thiết bị công nghệ dạy học giáo dục Tiêu chí 14 Sử dụng ngoại ngữ tiếng dân tộc Tiêu chí 15 Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác sử dụng thiết bị công nghệ dạy học, giáo dục động học tập em + Nhận xét đánh giá lực học sinh thơng qua tiết học cơng tâm, xác + Điều chỉnh, lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng học sinh: HS lực học tập tốt giao thêm tập phát triển lực; tổ chức dạy học theo nhóm để trợ giúp Hs hạn chế (Được thể giáo án giảng dạy) T Chủ động tìm hiểu thơng tin phản hồi từ cha mẹ em giáo dục đạo đức, lối sống em Từ biện pháp giải kịp thời nội quy, quy tắc văn hoá ứng xử trường học em cách triệt để (Thông qua nội dung biên họp hội cha mẹ học sinh) +Phát động tới em tham gia tốt phong trào Tình bạn thân, Trường học thân thiện học sinh tích cực, K thể trao đổi thơng tin chủ đề đơn giản, quen thuộc liên quan đến hoạt động dạy học ( A tiếng anh, chứng B tiếng anh) Hỗ trợ đồng nghiệp nâng cao lực ứng dụng công nghệ thông tin; khai thác sử dụng thiết bị công nghệ hoạt động dạy + Sử dụng thành thạo máy tính văn phòng soạn ứng T dụng phần mềm PowerPoint giảng dạy +Thường xuyên sử dụng hóm thư điện tử (gmail) để liên lạc với đồng nghiệp + Thực loại báo cáo chun mơn phần mềm xác; Thường xuyên sử dụng máy chiếu để dạy Kĩ sống cho học sinh, Nhận xét (ghi rõ): - Điểm mạnh: Là gương mẫu mực đạo đức nhà giáo Nhiệt tình hỗ trợ đồng nghiệp kĩ vận dụng phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, lực học sinh Vận dụng, lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng học sinh - Những vấn đề cần cải thiện: Lên kế hoạch bổ trợ phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo định hướng PTNL người học đồng thời trau kiến thức ngoại ngữ, tin học cao Kế hoạch học tập, bồi dưỡng phát triển lực nghề nghiệp năm học - Mục tiêu: Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên mức Tốt - Nội dung đăng ký học tập, bồi dưỡng (các lực cần ưu tiên cải thiện): + Tham gia chuyên đề bổ trợ phương pháp dạy học theo định hướng phát triển người học; tích cực trau kiến thức ngoại ngữ, tin học - Thời gian: Vào dịp hè - Điều kiện thực hiện: Tổ chức hội thảo thực theo nhóm lớn Xếp loại kết đánh giá1:Tốt - Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên mức tốt: tất tiêu chí đạt từ mức trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt mức tốt, tiêu chí Điều Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên đạt mức tốt; - Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên mức khá: tất tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt từ mức trở lên, tiêu chí Điều Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên đạt mức trở lên; - Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên mức đạt: tất tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên; - Chưa đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: tiêu chí đánh giá chưa đạt (tiêu chí đánh giá chưa đạt không đáp ứng yêu cầu mức đạt tiêu chí đó) ……………., ngày 15tháng năm 2019 Người tự đánh giá: …………………… ... - Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên mức đạt: Có tất tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên; - Chưa đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Có tiêu chí đánh giá chưa đạt (tiêu chí đánh giá chưa đạt không đáp ứng... loại kết đánh giá1 :Tốt - Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên mức tốt: Có tất tiêu chí đạt từ mức trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt mức tốt, có tiêu chí Điều Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên đạt... tộc Tiêu chí 15 Ứng dụng cơng nghệ thông tin, khai thác sử dụng thiết bị công nghệ dạy học, giáo dục động học tập em + Nhận xét đánh giá lực học sinh thơng qua tiết học cơng tâm, xác + Điều chỉnh,
- Xem thêm -

Xem thêm: PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2019 (Mẫu 2), PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2019 (Mẫu 2)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn