PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2019 (Mẫu 1)

22 143 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 19:50

BIỂU MẪU PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG Họ tên giáo viên: …………………… Trường: …………………… Môn dạy: ………………… Chủ nhiệm lớp: Quận/Huyện/Tp,Tx: …………… Tỉnh/Thành phố : …………… Hướng dẫn: Giáo viên nghiên cứu Thông số 20/2018/TT-BGDĐT, đọc kỹ nội dung yêu cầu mức tiêu chí, đối chiếu cẩn thận với minh chứng kết thực nhiệm vụ giáo viên năm học, tự đánh giá (đánh dấu x) mức chưa đạt (CĐ); Đạt (Đ); Khá (K); Tốt (T) Tiêu chí Kết xếp loại CĐ Đ K Minh chứng T Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất nhà giáo Tiêu chí 1: Đạo đức nhà giáo X - Phiếu đánh giá phân loại viên chức - Biên họp tổ chuyên môn, hội đồng nhà trường - Bản kiểm điểm cá nhân xác nhận chi nhà trường - Bản nhận xét đảng viên -Thực nghiêm túc quy định đạo đức nhà giáo, không vi phạm quy định dạy thêm, học thêm tinh thần tự học, tự rèn luyện, phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo Tiêu chí 2: Phong cách nhà giáo X - Không mặc trang phục lời nói phản cảm, khơng làm việc vi phạm đạo đức nhà giáo; - Bản đánh giá phân loại giáo viên - Biên họp tổ chuyên môn, hội đồng nhà trường - Thực nề nếp vào lớp, tiến độ thực công việc tốt - tác phong, phong cách làm việc phù hợp với cơng việc dạy học, giáo dục ý thức rèn luyện, phấn đấu xây dựng tác phong làm việc mẫu mực, khoa học, tác động tích cực tới học sinh Kết học tập, rèn luyện học sinh tiến Tiêu chuẩn Phát triển chun mơn, nghiệp vụ X Tiêu chí 3: Phát triển chuyên môn thân - Bằng tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo cấp học - Các văn bằng/chứng kết bồi dưỡng thường xuyên theo quy định; - Kế hoạch cá nhân năm bồi dưỡng thường xuyên thể việc vận dụng sáng tạo, phù hợp với hình thức, phương pháp lựa chọn nội dung học tập, bồi dưỡng Tiêu chí 4: Xây dựng kế hoạch dạy học giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, lực học sinh X - kế hoạch dạy học giáo dục nhóm tổ chun mơn thơng qua; - Bản đánh giá phân loại giáo viên, sổ báo giảng - Thực dạy học giáo dục theo kế hoạch Tiêu chí 5: Sử dụng phương pháp dạy học giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, lực học sinh X - Phiếu dự đánh giá xếp loại trở lên - Giáo viên vận dụng linh hoạt hiệu phương pháp dạy học, giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới, phù hợp với điều kiện thực tế lớp, nhà trường; - Kết học tập, rèn luyện học sinh phân cơng giảng dạy tiến Tiêu chí 6: Kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, lực học X - Phiếu dự đánh giá xếp loại trở lên - Vận dụng sáng tạo hình thức, phương pháp, công cụ kiểm tra đánh giá theo quy định theo hướng phát triển phẩm sinh Tiêu chí 7: vấn hỗ trợ học sinh X chất, lực học sinh; - Kết học tập, rèn luyện học sinh phân cơng giảng dạy tiến - Bản kế hoạch dạy học giáo dục thể lồng ghép nội dung, phương pháp, hình thức vấn, hỗ trợ phù hợp với học sinh, tác động tích cực tới học sinh hoạt động học tập, rèn luyện Tiêu chuẩn Năng lực xây dựng mơi trường giáo dục Tiêu chí Xây dựng văn hóa nhà trường X - Bản đánh giá phân loại giáo viên - Giáo viên thực quy tắc ứng xử viên chức tinh thần hợp tác với đồng nghiệp - Giáo viên tham gia thực nội quy, quy tắc văn hóa ứng xử nhà trường Tiêu chí Thực quyền dân chủ nhà trường X - Biên họp nhóm chun mơn, tổ chun mơn, hội đồng nhà trường Tiêu chí 10 Thực xây dựng trường học an tồn, phòng chống bạo lực học đường X Tiêu chuẩn Phát triển mối quan hệ nhà trường, gia - Giáo viên thực đầy đủ quy chế dân chủ nhà trường Thực đầy đủ quy định, biện pháp công bằng, dân chủ hoạt động dạy học giáo dục - Bản kế hoạch dạy học giáo dục thể nội dung giáo dục, xây dựng trường học an tồn, phòng, chống bạo lực học đường - Giáo viên thực đầy đủ quy định xây dựng trường học an tồn, phòng, chống bạo lực học đường; - Kết học tập, rèn luyện học sinh lớp dạy đạt mục tiêu đề ra, không để xảy bạo lực học đường đình xã hội Tiêu chí 11 Tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ người giám hộ học sinh bên liên quan X Tiêu chí 12 Phối hợp nhà trường, gia đình, xã hội để thực hoạt động dạy học cho học sinh X - Trao đổi thơng tin tình hình học tập, rèn luyện học sinh thơng tin đầy đủ chương trình, kế hoạch dạy học môn học, hoạt động giáo dục, thời khóa biểu thơng báo tới cha mẹ học sinh bên liên quan - Kết học tập, rèn luyện học sinh đạt mục tiêu đề Tiêu chí 13 Phối hợp nhà trường, gia đình, xã hội để thực giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh X - Kết học tập, rèn luyện học sinh, kết thi đua lớp đạt mục tiêu đề ra, khơng học sinh vi phạm quy định học tập, rèn luyện Tiêu chuẩn Sử dụng ngoại ngữ tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác sử dụng thiết bị công nghệ dạy học giáo dục Tiêu chí 14 X - chứng ngoại ngữ thứ hai (Tiếng Sử dụng ngoại ngữ tiếng dân tộc Tiêu chí 15 Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác sử dụng thiết bị công nghệ dạy học, giáo dục Trung) tiếng dân tộc X - Đạt chuẩn kỹ sử dụng công nghệ thông tin hoạt động dạy học, giáo dục - chứng trình độ tin học đạt chuẩn kỹ sử dụng công nghệ thông tin theo quy định thông số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 Bộ Thông tin Truyền thông - Ứng dụng công nghệ thông tin thực tiết dạy; giáo viên cập nhật phần mềm ứng dụng dạy học, giáo dục hàng năm Nhận xét (ghi rõ): - Điểm mạnh: - Những vấn đề cần cải thiện: Kế hoạch học tập, bồi dưỡng phát triển lực nghề nghiệp năm học - Mục tiêu: - Nội dung đăng ký học tập, bồi dưỡng (các lực cần ưu tiên cải thiện): - Thời gian: - Điều kiện thực hiện: Những điểm mạnh: - Ln tâm huyết, nhiệt tình với nghề nghiệp, tích cực học hỏi đồng nghiệp, sách báo tài liệu rèn luyện kiến thức phục vụ cho cơng tác giảng dạy Ln hồn thành tốt cơng việc phân cơng tích cực hoạt động nhà trường ngành - Tận tâm với học sinh, quan tâm đồng nghiệp, ý thức cao cơng tác xây dựng tập thể đồn kết, vững mạnh Những điểm yếu: - Chưa tích cực cơng tác tự phê bình phê bình - Chưa thực nhiều tiết học nhằm đổi phương pháp dạy học theo hướng tích cực Hướng phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu: - Tích cực phát huy tính động nhiệt tình thân - Cần mạnh dạn cơng tác phê bình, áp dụng kỹ thuật dạy học theo hướng tích cực Những điểm mạnh : Ý thức tổ chức kỷ luật cao Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Chất lượng học sinh ngày tiến tinh thần ham học hỏi tiếp cận thơng tin kịp thời Những điểm yếu : Tồn lúc chưa tìm phương án tối ưu để nâng cao việc tự học học sinh Hướng phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu : Không ngừng rèn luyện tu dưỡng thân, tiếm cận với đổi GD nhằm nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ Nhạy bén nắm bắt tâm sinh lí học sinh để khuyến khích tính tự học học sinh số lớp Xếp loại kết đánh giá1: Đạt , ngày11 tháng năm 2019 - Người tự đánh giá PHỤ LỤC II Gợi ý biểu mẫu đánh giá sử dụng đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên sở giáo dục phổ thông (Kèm theo công văn số /BGDĐT-NGCBQLGD ngày tháng năm 2018) BIỂU MẪU PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG Họ tên giáo viên: …………… Trường: PTDTBT THI Thiện Thuật Môn dạy: Tiếng Anh Chủ nhiệm lớp: Khơng Quận/Huyện/Tp,Tx: Bình Gia Tỉnh/Thành phố : Lạng Sơn Hướng dẫn: Giáo viên nghiên cứu Thông số 20/2018/TT-BGDĐT, đọc kỹ nội dung yêu cầu mức tiêu chí, đối chiếu cẩn thận với minh chứng kết thực nhiệm vụ giáo viên năm học, tự đánh giá (đánh dấu x) mức chưa đạt (CĐ); Đạt (Đ); Khá (K); Tốt (T) Tiêu chí Kết xếp loại CĐ Đ K T Minh chứng Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất nhà giáo Tiêu chí 1: Đạo đức nhà giáo X - Phiếu đánh giá phân loại viên chức - Biên họp tổ chuyên môn, hội đồng nhà trường - Bản kiểm điểm cá nhân xác nhận chi nhà trường - Bản nhận xét đảng viên -Thực nghiêm túc quy định đạo đức nhà giáo, không vi phạm quy định dạy thêm, học thêm tinh thần tự học, tự rèn luyện, phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo Tiêu chí 2: Phong cách nhà giáo X - Khơng mặc trang phục lời nói phản cảm, không làm việc vi phạm đạo đức nhà giáo; - Bản đánh giá phân loại giáo viên - Biên họp tổ chuyên môn, hội đồng nhà trường - Thực nề nếp vào lớp, tiến độ thực cơng việc tốt - tác phong, phong cách làm việc phù hợp với công việc dạy học, giáo dục ý thức rèn luyện, phấn đấu xây dựng tác phong làm việc mẫu mực, khoa học, tác động tích cực tới học sinh Kết học tập, rèn luyện học sinh tiến X - Bằng tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo cấp học Tiêu chuẩn Phát triển chuyên mơn, nghiệp vụ Tiêu chí 3: Phát triển chun mơn thân - Các văn bằng/chứng kết bồi dưỡng thường xuyên theo quy định; - Kế hoạch cá nhân năm bồi dưỡng thường xuyên thể việc vận dụng sáng tạo, phù hợp với hình thức, phương pháp lựa chọn nội dung học tập, bồi dưỡng Tiêu chí 4: Xây dựng kế hoạch dạy học giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, lực học sinh X - kế hoạch dạy học giáo dục nhóm tổ chun mơn thơng qua; - Bản đánh giá phân loại giáo viên, sổ báo giảng - Thực dạy học giáo dục theo kế hoạch Tiêu chí 5: Sử dụng phương pháp dạy học giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, lực học sinh X - Phiếu dự đánh giá xếp loại trở lên - Giáo viên vận dụng linh hoạt hiệu phương pháp dạy học, giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới, phù hợp với điều kiện thực tế lớp, nhà trường; - Kết học tập, rèn luyện học sinh phân công giảng dạy tiến Tiêu chí 6: Kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, lực học sinh X - Phiếu dự đánh giá xếp loại trở lên - Vận dụng sáng tạo hình thức, phương pháp, cơng cụ kiểm tra đánh giá theo quy định theo hướng phát triển phẩm chất, lực học sinh; - Kết học tập, rèn luyện học sinh phân công giảng dạy tiến - Bản kế hoạch dạy học giáo dục thể lồng ghép nội dung, phương pháp, hình thức vấn, hỗ trợ phù hợp với học sinh, tác động tích cực tới học sinh hoạt động học tập, rèn luyện Tiêu chí 7: vấn hỗ trợ học sinh X Tiêu chuẩn Năng lực xây dựng môi trường giáo dục Tiêu chí Xây dựng văn hóa nhà trường X - Bản đánh giá phân loại giáo viên - Giáo viên thực quy tắc ứng xử viên chức tinh thần hợp tác với đồng nghiệp - Giáo viên tham gia thực nội quy, quy tắc văn hóa ứng xử nhà trường Tiêu chí Thực quyền dân chủ nhà trường X Tiêu chí 10 Thực xây dựng trường học an tồn, phòng chống bạo lực học đường X - Biên họp nhóm chun mơn, tổ chuyên môn, hội đồng nhà trường - Giáo viên thực đầy đủ quy chế dân chủ nhà trường Thực đầy đủ quy định, biện pháp công bằng, dân chủ hoạt động dạy học giáo dục - Bản kế hoạch dạy học giáo dục thể nội dung giáo dục, xây dựng trường học an tồn, phòng, chống bạo lực học đường - Giáo viên thực đầy đủ quy định xây dựng trường học an tồn, phòng, chống bạo lực học đường; - Kết học tập, rèn luyện học sinh lớp dạy đạt mục tiêu đề ra, không để xảy bạo lực học đường Tiêu chuẩn Phát triển mối quan hệ nhà trường, gia đình xã hội Tiêu chí 11 Tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ người giám hộ học sinh bên liên quan X Tiêu chí 12 Phối hợp nhà trường, gia đình, xã hội để thực hoạt động dạy học cho học sinh X - Trao đổi thơng tin tình hình học tập, rèn luyện học sinh thơng tin đầy đủ chương trình, kế hoạch dạy học mơn học, hoạt động giáo dục, thời khóa biểu thông báo tới cha mẹ học sinh bên liên quan - Kết học tập, rèn luyện học sinh đạt mục tiêu đề Tiêu chí 13 Phối hợp nhà trường, gia đình, xã hội để thực giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh X - Kết học tập, rèn luyện học sinh, kết thi đua lớp đạt mục tiêu đề ra, khơng học sinh vi phạm quy định học tập, rèn luyện Tiêu chuẩn Sử dụng ngoại ngữ tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác sử dụng thiết bị công nghệ dạy học giáo dục Tiêu chí 14 Sử dụng ngoại ngữ tiếng dân tộc X - chứng ngoại ngữ thứ hai (Tiếng Trung) tiếng dân tộc Tiêu chí 15 Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác sử dụng thiết bị công nghệ dạy học, giáo dục X - Đạt chuẩn kỹ sử dụng công nghệ thông tin hoạt động dạy học, giáo dục - chứng trình độ tin học đạt chuẩn kỹ sử dụng công nghệ thông tin theo quy định thông số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 Bộ Thông tin Truyền thông - Ứng dụng công nghệ thông tin thực tiết dạy; giáo viên cập nhật phần mềm ứng dụng dạy học, giáo dục hàng năm Nhận xét (ghi rõ): - Điểm mạnh: - Những vấn đề cần cải thiện: Kế hoạch học tập, bồi dưỡng phát triển lực nghề nghiệp năm học - Mục tiêu: - Nội dung đăng ký học tập, bồi dưỡng (các lực cần ưu tiên cải thiện): - Thời gian: - Điều kiện thực hiện: Những điểm mạnh: - Ln tâm huyết, nhiệt tình với nghề nghiệp, tích cực học hỏi đồng nghiệp, sách báo tài liệu rèn luyện kiến thức phục vụ cho công tác giảng dạy Luôn hồn thành tốt cơng việc phân cơng tích cực hoạt động nhà trường ngành - Tận tâm với học sinh, quan tâm đồng nghiệp, ý thức cao cơng tác xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh Những điểm yếu: - Chưa tích cực cơng tác tự phê bình phê bình - Chưa thực nhiều tiết học nhằm đổi phương pháp dạy học theo hướng tích cực Hướng phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu: - Tích cực phát huy tính động nhiệt tình thân - Cần mạnh dạn cơng tác phê bình, áp dụng kỹ thuật dạy học theo hướng tích cực Những điểm mạnh : Ý thức tổ chức kỷ luật cao Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Chất lượng học sinh ngày tiến tinh thần ham học hỏi tiếp cận thông tin kịp thời Những điểm yếu : Tồn lúc chưa tìm phương án tối ưu để nâng cao việc tự học học sinh Hướng phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu : Không ngừng rèn luyện tu dưỡng thân, tiếm cận với đổi GD nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ Nhạy bén nắm bắt tâm sinh lí học sinh để khuyến khích tính tự học học sinh số lớp Xếp loại kết đánh giá2: Đạt , ngày11 tháng năm 2019 Người tự đánh giá - PHỤ LỤC II Gợi ý biểu mẫu đánh giá sử dụng đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên sở giáo dục phổ thông (Kèm theo công văn số /BGDĐT-NGCBQLGD ngày tháng năm 2018) BIỂU MẪU PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG Họ tên giáo viên: ……………… Trường: PTDTBT THI Thiện Thuật Môn dạy: Tiếng Anh Chủ nhiệm lớp: Không Quận/Huyện/Tp,Tx: Bình Gia Tỉnh/Thành phố : Lạng Sơn Hướng dẫn: Giáo viên nghiên cứu Thông số 20/2018/TT-BGDĐT, đọc kỹ nội dung yêu cầu mức tiêu chí, đối chiếu cẩn thận với minh chứng kết thực nhiệm vụ giáo viên năm học, tự đánh giá (đánh dấu x) mức chưa đạt (CĐ); Đạt (Đ); Khá (K); Tốt (T) Tiêu chí Kết xếp loại CĐ Đ K Minh chứng T Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất nhà giáo Tiêu chí 1: Đạo đức nhà giáo X - Phiếu đánh giá phân loại viên chức - Biên họp tổ chuyên môn, hội đồng nhà trường - Bản kiểm điểm cá nhân xác nhận chi nhà trường - Bản nhận xét đảng viên -Thực nghiêm túc quy định đạo đức nhà giáo, không vi phạm quy định dạy thêm, học thêm tinh thần tự học, tự rèn luyện, phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo Tiêu chí 2: Phong cách nhà giáo X - Khơng mặc trang phục lời nói phản cảm, khơng làm việc vi phạm đạo đức nhà giáo; - Bản đánh giá phân loại giáo viên - Biên họp tổ chuyên môn, hội đồng nhà trường - Thực nề nếp vào lớp, tiến độ thực công việc tốt - tác phong, phong cách làm việc phù hợp với cơng việc dạy học, giáo dục ý thức rèn luyện, phấn đấu xây dựng tác phong làm việc mẫu mực, khoa học, tác động tích cực tới học sinh Kết học tập, rèn luyện học sinh tiến Tiêu chuẩn Phát triển chuyên mơn, nghiệp vụ X Tiêu chí 3: Phát triển chun môn thân - Bằng tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo cấp học - Các văn bằng/chứng kết bồi dưỡng thường xuyên theo quy định; - Kế hoạch cá nhân năm bồi dưỡng thường xuyên thể việc vận dụng sáng tạo, phù hợp với hình thức, phương pháp lựa chọn nội dung học tập, bồi dưỡng Tiêu chí 4: Xây dựng kế hoạch dạy học giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, lực học sinh Tiêu chí 5: Sử dụng phương pháp dạy học giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, X - kế hoạch dạy học giáo dục nhóm tổ chuyên môn thông qua; - Bản đánh giá phân loại giáo viên, sổ báo giảng - Thực dạy học giáo dục theo kế hoạch X - Phiếu dự đánh giá xếp loại trở lên - Giáo viên vận dụng linh hoạt hiệu phương pháp dạy học, giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới, phù hợp với điều kiện thực tế lớp, nhà trường; - Kết học tập, rèn luyện học sinh phân công giảng dạy tiến năng lực học sinh X Tiêu chí 6: Kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, lực học sinh Tiêu chí 7: vấn hỗ trợ học sinh X - Phiếu dự đánh giá xếp loại trở lên - Vận dụng sáng tạo hình thức, phương pháp, công cụ kiểm tra đánh giá theo quy định theo hướng phát triển phẩm chất, lực học sinh; - Kết học tập, rèn luyện học sinh phân cơng giảng dạy tiến - Bản kế hoạch dạy học giáo dục thể lồng ghép nội dung, phương pháp, hình thức vấn, hỗ trợ phù hợp với học sinh, tác động tích cực tới học sinh hoạt động học tập, rèn luyện Tiêu chuẩn Năng lực xây dựng mơi trường giáo dục Tiêu chí Xây dựng văn hóa nhà trường X - Bản đánh giá phân loại giáo viên - Giáo viên thực quy tắc ứng xử viên chức tinh thần hợp tác với đồng nghiệp - Giáo viên tham gia thực nội quy, quy tắc văn hóa ứng xử nhà trường Tiêu chí Thực quyền dân chủ nhà trường X - Biên họp nhóm chun mơn, tổ chun mơn, hội đồng nhà trường Tiêu chí 10 Thực xây dựng trường học an tồn, phòng chống bạo lực học đường X - Giáo viên thực đầy đủ quy chế dân chủ nhà trường Thực đầy đủ quy định, biện pháp công bằng, dân chủ hoạt động dạy học giáo dục - Bản kế hoạch dạy học giáo dục thể nội dung giáo dục, xây dựng trường học an tồn, phòng, chống bạo lực học đường - Giáo viên thực đầy đủ quy định xây dựng trường học an tồn, phòng, chống bạo lực học đường; - Kết học tập, rèn luyện học sinh lớp dạy đạt mục tiêu đề ra, không để xảy bạo lực học đường Tiêu chuẩn Phát triển mối quan hệ nhà trường, gia đình xã hội Tiêu chí 11 Tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ người giám hộ học sinh bên liên quan X Tiêu chí 12 Phối hợp nhà trường, gia đình, xã hội để thực hoạt động dạy học cho học sinh X - Trao đổi thơng tin tình hình học tập, rèn luyện học sinh thơng tin đầy đủ chương trình, kế hoạch dạy học môn học, hoạt động giáo dục, thời khóa biểu thơng báo tới cha mẹ học sinh bên liên quan - Kết học tập, rèn luyện học sinh đạt mục tiêu đề Tiêu chí 13 Phối hợp nhà trường, gia đình, xã hội để thực giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh X - Kết học tập, rèn luyện học sinh, kết thi đua lớp đạt mục tiêu đề ra, khơng học sinh vi phạm quy định học tập, rèn luyện Tiêu chuẩn Sử dụng ngoại ngữ tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác sử dụng thiết bị công nghệ dạy học giáo dục Tiêu chí 14 Sử dụng ngoại ngữ tiếng dân tộc X - chứng ngoại ngữ thứ hai (Tiếng Trung) tiếng dân tộc Tiêu chí 15 Ứng dụng cơng nghệ thơng tin, khai thác sử dụng thiết bị công nghệ dạy học, giáo dục X - Đạt chuẩn kỹ sử dụng công nghệ thông tin hoạt động dạy học, giáo dục - chứng trình độ tin học đạt chuẩn kỹ sử dụng công nghệ thông tin theo quy định thông số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 Bộ Thông tin Truyền thông - Ứng dụng công nghệ thông tin thực tiết dạy; giáo viên cập nhật phần mềm ứng dụng dạy học, giáo dục hàng năm Nhận xét (ghi rõ): - Điểm mạnh: - Những vấn đề cần cải thiện: Kế hoạch học tập, bồi dưỡng phát triển lực nghề nghiệp năm học - Mục tiêu: - Nội dung đăng ký học tập, bồi dưỡng (các lực cần ưu tiên cải thiện): - Thời gian: - Điều kiện thực hiện: Những điểm mạnh: - Ln tâm huyết, nhiệt tình với nghề nghiệp, tích cực học hỏi đồng nghiệp, sách báo tài liệu rèn luyện kiến thức phục vụ cho công tác giảng dạy Ln hồn thành tốt cơng việc phân cơng tích cực hoạt động nhà trường ngành - Tận tâm với học sinh, quan tâm đồng nghiệp, ý thức cao cơng tác xây dựng tập thể đồn kết, vững mạnh Những điểm yếu: - Chưa tích cực cơng tác tự phê bình phê bình - Chưa thực nhiều tiết học nhằm đổi phương pháp dạy học theo hướng tích cực Hướng phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu: - Tích cực phát huy tính động nhiệt tình thân - Cần mạnh dạn cơng tác phê bình, áp dụng kỹ thuật dạy học theo hướng tích cực Những điểm mạnh : Ý thức tổ chức kỷ luật cao Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Chất lượng học sinh ngày tiến tinh thần ham học hỏi tiếp cận thông tin kịp thời Những điểm yếu : Tồn lúc chưa tìm phương án tối ưu để nâng cao việc tự học học sinh Hướng phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu : Không ngừng rèn luyện tu dưỡng thân, tiếm cận với đổi GD nhằm nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ Nhạy bén nắm bắt tâm sinh lí học sinh để khuyến khích tính tự học học sinh số lớp Xếp loại kết đánh giá3: Đạt , ngày11 tháng năm 2019 Người tự đánh giá - ... giáo viên sở giáo dục phổ thông (Kèm theo công văn số /BGDĐT-NGCBQLGD ngày tháng năm 2018) BIỂU MẪU PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG Họ tên giáo viên: …………… Trường: PTDTBT... giáo viên sở giáo dục phổ thông (Kèm theo công văn số /BGDĐT-NGCBQLGD ngày tháng năm 2018) BIỂU MẪU PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG Họ tên giáo viên: ……………… Trường: PTDTBT... tính tự học học sinh số lớp Xếp loại kết đánh giá2 : Đạt , ngày11 tháng năm 2019 Người tự đánh giá - PHỤ LỤC II Gợi ý biểu mẫu đánh giá sử dụng đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên sở giáo dục
- Xem thêm -

Xem thêm: PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2019 (Mẫu 1), PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2019 (Mẫu 1)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn