2018 11 TL LTCDDH11A vo thao nghi KHAO SAT TINH HINH SU DUNG THUOC KHANG VIEM GIAM DAU KHONG STEROID TAI KHOA NGOAI BENH VIEN QUAN y THANH PHO CA MAU 6 THANG DAU NAM 2018 FINAL

55 125 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 18:56

đề tài tiểu luận tốt nghiệp về sử dụng thuốc giảm đau kháng viêm không steroid tại khoa nội bệnh viện quân y cà mau, giúp cho chúng ta biết sử dụng thuốc giảm đau kháng viêm trong bẹnh viện hợp lí để tìm ra cách điều trị phù hợp TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ KHOA DƯỢC - ĐIỀU DƯỠNG TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH DƯỢC MÃ SỐ: 7720201 KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC KHÁNG VIÊM GIẢM ĐAU TẠI KHOA NGOẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y THÀNH PHỐ MAU THÁNG ĐẦU NĂM 2018 GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: SINH VIÊN THỰC HIỆN: DS VŨ THỊ THẢO LY SV: THẢO NGHI MSSV: 6BD720401018 LỚP: LT CĐ-ĐH DƯỢC 11A Cần Thơ, năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Trên thực tế khơngthành cơng mà khơng gắn liền với hỗ trợ, giúp đỡ dù hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp người Để có kiến thức kết ngày hơm Với lòng biết ơn sâu sắc, em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến quý thầy cô trường Đại học Tây Đô dùng tri thức tâm huyết để truyền đạt cho chúng em vốn kiến thức quý báu suốt thời gian học tập trường ban lãnh đạo trường Đại học Tây Đô, khoa, phòng, ban trực tiếp gián tiếp giúp đỡ em tạo điều kiện tốt cho em hoàn thành tốt tiểu luận Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng cám ơn sâu sắc tới Vũ Thị Thảo Ly, người trực tiếp hướng dẫn, bảo giúp đỡ em nhiều trình làm tiểu luận Vì vốn kiến thức hạn chế nhiều điều bỡ ngỡ, tiểu luận khơng tránh khỏi thiếu sót q trình nghiên cứu trình bày Rất mong đóng góp ý kiến thầy để tiểu luận hoàn chỉnh Em xin chân thành cảm ơn! Cần Thơ, ngày tháng năm 2018 Sinh viên thực Thảo Nghi ii LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan nghiên cứu riêng em Các số liệu, kết tiểu luận trung thực chưa công bố công trình nghiên cứu khác Nếu khơng nêu trên, em xin chịu trách nhiệm hoàn toàn đề tài tiểu luận Cần Thơ, ngày tháng năm 2018 Sinh viên thực Thảo Nghi iii TÓM TẮT Thuốc giảm đau, kháng viêm đóng vai trò quan trọng việc cải thiện chất lượng sống bệnh nhân Nhưng sản phẩm an toàn hiệu sử dụng theo hướng dẫn Với việc tăng cường truyền thông cho bệnh nhân xung quanh thuốc giảm đau, kháng viêm Giúp chuyên gia chăm sóc sức khỏe đưa định đắn liệu pháp điều trị cho bệnh nhân giúp bệnh nhân đưa lựa chọn an toàn, hợp lý Bài luận viết dựa việc nghiên cứu khố luận có tham khảo trang web khoa học nhằm góp phần nâng cao hiệu điều trị Mục tiêu luận nhằm:  Nghiên cứu tình trạng bệnh nhân phương diện: tỷ lệ bệnh nhân phẫu thuật khơng phẫu thuật, độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp, nhóm bệnh  Nghiên cứu thuốc, thống kê loại thuốc giảm đau sử dụng khoa ngoại Phương pháp nghiên cứu: Sử dụng phương pháp hồi cứu cắt ngang Thu thập bệnh án bệnh nhân điều trị khoa Ngoại-Bệnh viện Quân Y thành phố Mau tháng đầu năm 2018 thỏa mãn tiêu chuẩn lựa chọn loại trừ mẫu Kết quả: Trong 341 đối tượng nghiên cứu bệnh nhân có độ tuổi từ 31-55 chiếm tỷ lệ cao (39,88%) thấp độ tuổi 1-18 có tỷ lệ (7,33%) Giới tính nam chiếm (66,86%) cao so với giới nữ (33,14%) Nghề nghiệp cán chiếm (46,33%) cao Về nhóm bệnh bệnh đường tiêu hóa chiếm tỷ lệ cao (25,75%) Nhóm bệnh đường tiết niệu có tỷ lệ phẫu thuật cao chiếm (66,34%) Tỷ lệ dùng thuốc nhóm bệnh cao, cao nhóm tiêu hóa với tỷ lệ (30,21%) Nhóm bệnh tiêu hóa sử dụng nhóm giảm co thắt trơn nhiều chiếm (52,76%), nhóm tiết niệu sử dụng giảm đau Opioid nhiều chiếm (41,94%), NSAID chiếm tỷ lệ cao nhóm xương khớp (80,88%) Paracetamol sử dụng nhiều nhóm bệnh phần mềm chiếm (32,17%) iv MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ii LỜI CAM ĐOAN iii TÓM TẮT .iv MỤC LỤC .v DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC HÌNH viii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ix MỞ ĐẦU x CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 TỔNG QUAN VỀ ĐAU 1.1.1 Khái niệm đau 1.1.2 Phân loại đau theo chế gây đau 1.1.3 Đường dẫn truyền cảm giác đau từ ngoại biên hệ thống thần kinh trung ương 1.1.4 Các chất gây đau 1.1.5 Cơ chế kiểm soát đau 1.2 CÁC LOẠI THUỐC GIẢM ĐAU 1.2.1 Thuốc giảm đau trung ương 1.2.1.1 Cơ chế 1.2.1.2 Tác dụng phụ 1.2.1.3 Một số chế phẩm 1.2.2 Thuốc giảm đau ngoại vi 1.2.2.1 Cơ chế 1.2.2.2 Tác dụng không mong muốn 1.2.2.3 Phối hợp thuốc 1.2.2.4 Một số dẫn chất giảm đau ngoại vi 1.2.3 Một số nhóm thuốc khác 1.3 NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG THUỐC GIẢM ĐAU CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 10 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 10 2.2.1 Cách lấy mẫu 10 2.2.2 Tiêu chuẩn lựa chọn 10 2.2.3 Tiêu chuẩn loại trừ 10 2.2.4 Xử lý kết nghiên cứu 10 2.2.5 Đạo đức nghiên cứu 10 v 2.3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 10 2.3.1 Tình trạng bệnh nhân 10 2.3.2 Thực trạng sử dụng thuốc 12 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 14 3.1 TÌNH TRẠNG BỆNH NHÂN 14 3.1.1 Tỷ lệ bệnh nhân theo tuổi 14 3.1.2 Tỷ lệ bệnh nhân theo giới tính 14 3.1.3 Tỷ lệ bệnh nhân theo nghề nghiệp 15 3.1.4 Phân loại bệnh nhân theo nhóm bệnh 15 3.1.5 Tỷ lệ phẫu thuật không phẫu thuật 16 3.1.6 Các loại bệnh nhóm bệnh khảo sát 17 3.2 THỰC TRẠNG VIỆC SỬ DỤNG THUỐC GIẢM ĐAU KHÁNG VIÊM 19 3.2.1 Các loại thuốc giảm đau kháng viêm sử dụng 19 3.2.2 Sử dụng Opioid 21 3.2.3 Sử dụng thuốc giảm co thắt trơn 22 3.2.4 Sử dụng thuốc giảm đau ngoại vi 23 3.2.4.1 Sử dụng NSAID 23 3.2.4.2 Sử dụng chế phẩm chứa Paracetamol 24 3.2.5 Phối hợp thuốc giảm đau điều trị 25 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .27 4.1 KẾT LUẬN .27 4.2 ĐỀ NGHỊ 27 TÀI LIỆU THAM KHẢO .29 PHIẾU ĐIỀU TRA BỆNH NHÂN PL1 DANH SÁCH BỆNH NHÂN PL3 vi DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Một sổ kiểu phối hợp thuốc giảm đau ngoại vi .7 Bảng 3.1: Tỷ lệ bệnh nhân theo tuổi 14 Bảng 3.2: Tỷ lệ bệnh nhân theo giới tính 14 Bảng 3.3: Tỷ lệ nghề nghiệp bệnh nhân 15 Bảng 3.4: Phân loại bệnh nhân theo nhóm bệnh 16 Bảng 3.5: Tỷ lệ phẫu thuật không phẫu thuật nhóm bệnh .16 Bảng 3.6: Các loại bệnh nhóm bệnh khảo sát .18 Bảng 3.7: Tỷ lệ dùng thuốc giảm đau kháng viêm nhóm bệnh 20 Bảng 3.8: Sử dụng Opioid giảm đau nhóm bệnh 21 Bảng 3.9: Sử dụng thuốc giảm co thắt trơn nhóm bệnh 22 Bảng 3.10: Sử dụng Meloxicam Celecoxid nhóm bệnh 23 Bảng 3.11: Sử dụng chế phẩm Paracetamol nhóm bệnh 24 Bảng 3.12: Sự phối hợp thuốc giảm đau với số nhóm thuốc 25 vii DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Cơ chế ức chế trình sinh tổng hợp PG NSAID Hình 1.2 Tháp đau cách chọn thuốc giảm đau theo bậc .9 viii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt AMP Tiếng Anh – nghĩa Tiếng Việt Adenosine monophosphate Enk IMAO Enkephalin Thuốc chống trầm cảm loại phong toả monoaminooxydase KPT NSAID PG T½ Không phẫu thuật Thuốc chống viêm không steroid Prostaglandin Thời gian bán thải TKTƯ Thần kinh trung ương TL% Tỷ lệ phần trăm ix MỞ ĐẦU Đau triệu chứng hay gặp người bệnh Đau làm cho bệnh nhân khó chịu, khổ sở mặt tâm lý Q đau gây chống, sốc, đe doạ đến tính mạng bệnh nhân Đau dai dẳng gây ngủ, suy nhược Đau triền miên thường dẫn tới trầm cảm Có tác hại đau gây nguy hiểm ngun nhân gây đau Mặt khác, phát nguyên nhân gây đau cần làm giảm đau để giảm bớt khó chịu cho bệnh nhân Vì việc sử dụng thuốc giảm đau điều cần thiết Tuy nhiên việc đánh giá mức độ đau vấn đề phức tạp Khơng có phương tiện đo mức độ đau cách xác Ngồi bệnh nhân khơng biết đau nhiều hay đau ít, phần đau nhận thức cảm giác Cùng kích thích gây đau gây đáp ứng khác thể phụ thuộc vào tình trạng thể chất, kinh nghiệm trải qua lường trước người Hiện nay, loại thuốc giảm đau thị trường phong phú đa dạng chủng loại, có tác dụng giảm đau nhiều mức độ Các thuốc có tác dụng phụ khơng mong muốn Nếu sử dụng khơng hợp lý trở thành dao hai lưỡi, làm bệnh tình thêm phức tạp Căn vào nhu cầu thiết đó, chúng tơi tiến hành đề tài: “Khảo sát tình hình sử dụng thuốc kháng viêm, giảm đau non steroid bệnh viện Quân Y Thành Phố Mau tháng đầu năm 2018” nhầm mục đích sau:  Nghiên cứu tình trạng bệnh nhân phương diện: tỷ lệ bệnh nhân phẫu thuật không phẫu thuật, độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp, nhóm bệnh  Nghiên cứu thuốc, thống kê loại thuốc giảm đau sử dụng khoa ngoại:  Tỉ lệ dùng loại thuốc nhóm bệnh  Phối hợp thuốc giảm đau với nhóm thuốc khác x IV KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ Bỏ điều trị chừng ⧠ Chuyển viện ⧠ PL2 Mất ⧠ DANH SÁCH BỆNH NHÂN STT TÊN TUỔI GIỚI NGHỀ NGHIỆP Trần Bình An Nam Học sinh – Sinh viên Nguyễn Hải An 19 Nam Học sinh – Sinh viên Trương Hoài An 23 Nam Học sinh – Sinh viên Trần Đức Ân 30 Nam Cán Lương Hồng Ân 26 Nam Cán Triệu Hồng Ân 19 Nam Học sinh – Sinh viên Âu Kiến Ân 13 Nam Học sinh – Sinh viên Mã Thế Ân 29 Nam Cán Tô Nhật Ân 20 Nam Học sinh – Sinh viên 10 Dương Thiên Ân 25 Nam Cán 11 Mai Kim Anh 16 Nữ Học sinh – Sinh viên 12 Trần Bảo Anh 19 Nữ Học sinh – Sinh viên 13 Trần Diệu Anh 20 Nữ Học sinh – Sinh viên 14 Trần Hải Anh 24 Nữ Học sinh – Sinh viên 15 Trần Tuấn Anh 24 Nam Học sinh – Sinh viên 16 Trương Hoài Anh 21 Nam Học sinh – Sinh viên 17 Mai Quốc Bửu 19 Nam Học sinh – Sinh viên 18 Trịnh Gia Bửu 21 Nam Học sinh – Sinh viên 19 Trịnh Bửu 84 Nam Thất nghiệp 20 Phạm Long Bửu 23 Nam Học sinh – Sinh viên 21 Huỳnh Hoàng Bá 19 Nam Học sinh – Sinh viên 22 Hồ Hoàng Bá 29 Nam Cán 23 Đỗ Trọng Bá 76 Nam Thất nghiệp 24 Lý Nguyệt Bạch 30 Nữ Cán 25 Kim Thủy Bạch 20 Nữ Học sinh – Sinh viên 26 Vương Bách 21 Nam Học sinh – Sinh viên 27 Trác Sơn Bách 42 Nam Cán 28 Quách Thiên Bân 12 Nam Học sinh – Sinh viên PL3 29 Sử Kim Băng 22 Nữ Học sinh – Sinh viên 30 Tiêu Ngọc Băng 73 Nữ Thất nghiệp 31 Lê Ngọc Băng 38 Nữ Cán 32 Bùi Thiên Ban 31 Nam Cán 33 Bùi Đức Ban 48 Nam Cán 34 Phạm Chí Bảo 67 Nam Nơng dân 35 Chu Hồi Bảo 56 Nam Cán 36 Vũ Bính 23 Nam Học sinh – Sinh viên 37 Hồng Kim Bính 43 Nam Cán 38 Phan Bảo Bình 45 Nam Cán 39 Quốc Bính 29 Nam Cán 40 Hồ Gia Bình 61 Nam Nơng dân 41 Đỗ Đức Bình 47 Nam Cán 42 Ngơ Ngọc Bình 31 Nam Cán 43 Kim Đức Bình 60 Nam Nơng dân 44 Nguyễn Kế Bính 12 Nam Học sinh – Sinh viên 45 Đặng An Biên 74 Nam Thất nghiệp 46 Phạm Kim Biên 55 Nữ Cán 47 Lý Hữu Biên 62 Nam Nơng dân 48 Bùi Chính Biên 71 Nam Thất nghiệp 49 Phan Hoài Bắc 45 Nam Cán 50 Ngơ Hồi Bắc 60 Nam Nơng dân 51 Dương Cơng Bắc 36 Nam Cán 52 Lâm Hải Bắc Nam Học sinh – Sinh viên 53 Lê Hảo Bắc 55 Nam Cán 54 Lã Gia Cường 41 Nam Cán 55 Nguyễn Cường 48 Nam Cán 56 Đàm Phúc Cường 64 Nam Nơng dân 57 Dỗn Phúc Cảnh 50 Nam Cán 58 Tạ Phúc Cảnh 32 Nam Cán 59 Tăng Bảo Châu 78 Nữ Thất nghiệp PL4 60 Phùng Bảo Châu Nữ Học sinh – Sinh viên 61 Tống Bội Châu 22 Nữ Học sinh – Sinh viên 62 Tiêu Bích Châu 55 Nữ Cán 63 Đỗ Bích Châu 24 Nữ Học sinh – Sinh viên 64 Hồ Diễm Châu 50 Nữ Cán 65 Đỗ Minh Châu Nữ 66 Lý Đình Chi 19 Nam Học sinh – Sinh viên 67 Âu Lan Chi 52 Nữ Cán 68 Cao Thọ Chân 65 Nam Nơng dân 69 Bành Đức Chí 35 Nam Cán 70 Châu Đức Chí 58 Nam Cán 71 Nguyễn Hữu Chí Nam 72 Hữu Chí 44 Nam Cán 73 Đặng Mỹ Chân 24 Nữ Học sinh – Sinh viên 74 Phan Thọ Chân 82 Nam Thất nghiệp 75 Lê Minh Chân 37 Nam Cán 76 Hồ Thành Chân 69 Nam Kinh doanh 77 Ngô Chân 47 Nam Cán 78 Lý Đức Chinh Nam 79 Chu Đức Chính 34 Nam Cán 80 Lý Bách Chiến 25 Nam Cán 81 Phạm Đình Chiến 73 Nam Kinh Doanh 82 Đàm Mạnh Chiến 43 Nam Cán 83 Hứa Hữu Chiến 56 Nam Cán 84 Khưu Đức Chiểu 57 Nam Cán 85 Tơ Đình Chiểu 54 Nam Cán 86 Trịnh Xuân Chiếu 51 Nam Cán 87 Trương Chiếu 54 Nam Cán 88 Tiêu Hữu Chung 71 Nam Thất nghiệp 89 Lưu Quốc Chung Nam 90 Huỳnh Chí Cơng 62 Nam PL5 Nơng dân 91 Đồn Hiếu Cơng 34 Nam Cán 92 Hồ Bình Cơng 32 Nam Cán 93 Ngô Nguyệt Cầm 26 Nữ Cán 94 Kim Ngọc Cầm 45 Nữ Cán 95 Dương Mỹ Cẩm 15 Nữ Học sinh – Sinh viên 96 Lý Tú Cầm 44 Nữ Cán 97 Trần Hữu Cần 65 Nam Nông dân 98 Trọng Cần 61 Nam Nơng dân 99 Trương Chí Cao 38 Nam Cán 100 Mai Nguyệt Cầu 73 Nữ Nội trợ 101 Tô Thiên Cầu 40 Nam Cán 102 Âu Khuê Các 48 Nữ Cán 103 Phan Nguyệt Cát 34 Nữ Cán 104 Lý Dạ Cúc 41 Nữ Cán 105 Nguyễn Nhật Đô 37 Nam Cán 106 Nguyễn Gia Độ 71 Nam Thất nghiệp 107 Phan Ngọc Điệp 83 Nữ Thất nghiệp 108 Đỗ Hồ Điệp 54 Nam Cán 109 Hồ Băng Dũng 62 Nam Nông dân 110 Ngô Anh Dũng 45 Nam Cán 111 Dương Chí Dũng 34 Nam Cán 112 Lý Minh Dũng 69 Nam Thất nghiệp 113 Phạm Tuấn Du 33 Nam Cán 114 Phạm Tuấn Dư 29 Nam Cán 115 Bùi Phát Dự 53 Nam Cán 116 Vũ Khắc Đăng 34 Nam Cán 117 Hứa Hoa Đăng 39 Nam Cán 118 Tô Hải Đăng 36 Nam Cán 119 Khưu Hoa Đăng 45 Nam Cán 120 Mai Hoàng Đăng 78 Nam Thất nghiệp 121 Trần Anh Đắc 56 Nam Cán PL6 122 Trương Huy Đắc 49 Nam Cán 123 Hồ Thành Đại 73 Nam Thất nghiệp 124 Đặng Linh Đan 27 Nữ Cán 125 Mạc Mai Đào 30 Nữ Cán 126 Cao Hiếu Đạo 38 Nam Cán 127 Quách Quang Đạt 48 Nam Cán 128 Lưu Công Định 37 Nam Cán 129 Triệu Nhật Đông 12 Nam Học sinh – Sinh viên 130 Triệu Chí Đồng 47 Nam Cán 131 Tiêu Hồng Đức 32 Nam Cán 132 Lã Đình Dỗn 61 Nam Nơng dân 133 Đồn Kim Dỗn 44 Nam Cán 134 Dỗn Quốc Đồn 23 Nam Học sinh – Sinh viên 135 Dỗn An Gia 37 Nam Cán 136 Trương Chí Giao 37 Nam Cán 137 Mã Kim Giáp 82 Nam Thất nghiệp 138 Ông Hải Giới 13 Nam Học sinh – Sinh viên 139 Đỗ An Hảo 38 Nam Cán 140 Phí Đình Hảo 73 Nam Kinh doanh 141 Ngô Ngọc Huyền 26 Nữ Cán 142 Ngô Kim Huyền 58 Nữ Nông dân 143 Lý Diệu Huyền 23 Nữ Học sinh – Sinh viên 144 Kim Huyền 45 Nữ Cán 145 Dương Huy Hà 46 Nam Cán 146 Phạm Chí Hải 36 Nam Cán 147 Bùi Phú Hải Nam 148 Hoàng Nhân Hậu 77 Nam Kinh doanh 149 Huỳnh Ngọc Hân 26 Nữ Cán 150 Gia Hân 33 Nữ Cán 151 Anh Hào 52 Nam Cán 152 Nguyễn Hào 66 Nam Nông dân PL7 153 Trần Nhật Hào 17 Nam Học sinh – Sinh viên 154 Trương Hào 21 Nam Học sinh – Sinh viên 155 Phan Duy Hiển 75 Nam Thất nghiệp 156 Phan Ngọc Hiến 28 Nam Cán 157 Chu Chí Hiển 64 Nam Nơng dân 158 Châu Đạt Hiển 49 Nam Cán 159 Ngụy Đức Hiếu 16 Nam Học sinh – Sinh viên 160 Bùi Diễm Hoa 23 Nữ Học sinh – Sinh viên 161 Bùi Diệu Hoa 45 Nữ Cán 162 Ngô Chí Hồi 20 Nam Học sinh – Sinh viên 163 Đỗ Toại Hoài 45 Nam Cán 164 Nguyễn Hoài 23 Nam Cán 165 Trần Lệ Hằng 62 Nữ Nơng dân 166 Lê Thanh Hồng 26 Nam Cán 167 Phạm Đức Học 18 Nam Học sinh – Sinh viên 168 Phạm Phi Hổ 42 Nam Cán 169 Đỗ Khánh Hồng 80 Nam Thất nghiệp 170 Ngô Diễm Hồng 57 Nữ Cán 171 Lý Đức Hoạt 71 Nam Thất nghiệp 172 Vũ Chấn Hưng 20 Nam Học sinh – Sinh viên 173 Nguyễn Phúc Hy 33 Nam Cán 174 Nguyễn Đức Hợp 45 Nam Cán 175 Trần Phúc Huỳnh 16 Nam Học sinh – Sinh viên 176 Mạc Kỳ Huệ 67 Nam Nông dân 177 Âu Khách Hiểu 21 Nam Học sinh – Sinh viên 178 Ông Lê Hiếu 59 Nam Cán 179 Khưu Đức Hùng 51 Nam Cán 180 Mai Duy Khương 32 Nam Cán 181 Tô Đức Khương 24 Nam Cán 182 Ngô Nhật Kha 61 Nam Nông dân 183 Chu Duy Khải 21 Nam Học sinh – Sinh viên PL8 184 Châu Hữu Khắc 60 Nam Nông dân 185 Dương Khanh 34 Nam Cán 186 Lý An Khang 29 Nam Cán 187 Phan Hương Khê 30 Nữ Cán 188 Trương Khâm 50 Nam Cán 189 Triệu Văn Khoa 21 Nam Học sinh – Sinh viên 190 Tô Anh Khôi 58 Nam Cán 191 Lã Ngọc Khuê 30 Nữ Cán 192 Mã Hồng Khuê 23 Nữ Học sinh – Sinh viên 193 Đinh Gia Kiệt 48 Nam Cán 194 Dư Chí Kiên 49 Nam Cán 195 Mạc Hoàng Kiên 34 Nam Cán 196 Nguyễn Mỹ Kim 23 Nữ Cán 197 Nguyễn Bảo Kính 69 Nam Nơng dân 198 Trần Đức Kính 30 Nam Cán 199 Phan Hữu Kính 42 Nam Cán 200 Hồ Thành Kính 76 Nam Thất nghiệp 201 Hoàng Ngọc Kỳ 87 Nữ Thất nghiệp 202 Huỳnh Quân Kỳ 19 Nam Học sinh – Sinh viên 203 Dương Cao Kỳ 33 Nam Cán 204 Tô Bảo Khuyên 58 Nữ Nông dân 205 Mạc Minh Kiện 24 Nam Cán 206 Trác Ngọc Lam 34 Nữ Cán 207 Triệu Thanh Lãm 64 Nam Nông dân 208 Mai Bích Lạc 41 Nữ Cán 209 Tô Đức Lâm 24 Nam Cán 210 Mã Phú Lâm 49 Nam Cán 211 Lý Kim Lân 12 Nam Học sinh – Sinh viên 212 Lê Thọ Lân 65 Nam Nông dân 213 Lê Tùng Linh 24 Nam Học sinh – Sinh viên 214 Chí Linh 73 Nam Nông dân PL9 215 Nguyễn Linh Nam 216 Nguyễn Trọng Lê 51 Nam Cán 217 Thái Ngọc Lê 29 Nữ Cán 218 Đỗ Diễm Lệ 77 Nữ Thất nghiệp 219 Mạc Ái Liên 50 Nữ Cán 220 Hồ Bích Liễu 58 Nữ Nơng dân 221 Khưu Duy Lương 56 Nam Nông dân 222 Lý Đức Lương 38 Nam Cán 223 Trương Chí Lưu 25 Nam Cán 224 Tiêu Gia Luân 39 Nam Cán 225 Tòng Đức Luận 27 Nam Cán 226 Lê Thu Luyến 67 Nữ Nơng dân 227 Trần Đình Luyện 45 Nam Cán 228 Lý Khánh Ly 74 Nữ Nông dân 229 Mã Cẩm Ly 39 Nữ Cán 230 Quách Kim Lai 48 Nam Nông dân 231 Tạ Đình Lực 24 Nam Cán 232 Ơng Khánh Lực 48 Nam Cán 233 Trương Gia Luật 40 Nam Cán 234 Phạm Thu Mân 80 Nữ Thất nghiệp 235 Lê Xuân Mậu 16 Nam Học sinh – Sinh viên 236 Dương Đức Mậu 41 Nam Cán 237 Lý Đại Minh 23 Nam Cán 238 Đỗ Thụy Miên 66 Nữ Nông dân 239 Hồ Diễm My 51 Nữ Cán 240 Trần Hoàn Mỹ 74 Nam Nông dân 241 Phan Nguyệt Nga 45 Nữ Cán 242 Năng Ngộ 30 Nam Cán 243 Hồ Trí Ngộ 62 Nam Nơng dân 244 Vũ An Ninh 22 Nam Học sinh – Sinh viên 245 Hoàng Kỳ Ninh 50 Nam Cán PL10 246 Phạm Uy Nghiêm 65 Nam Nơng dân 247 Mã Chí Nghiêm 34 Nam Cán 248 Tô Đạt Ngạn 21 Nam Học sinh – Sinh viên 249 Ngô Thùy Nhi 61 Nữ Nông dân 250 Nguyễn Ái Nhi 73 Nữ Nông dân 251 Đỗ Thành Nhiên 44 Nam Cán 252 Kim Huyền Như 43 Nữ Cán 253 Dương Tố Như 76 Nữ Thất nghiệp 254 Phạm Quỳnh Như 62 Nữ Nông dân 255 Trần Thanh Như 34 Nữ Cán 256 Trương Hòa Nghị 54 Nam Cán 257 Lý Hữu Nghị 52 Nam Cán 258 Hứa Duy Ngữ 10 Nam Học sinh – Sinh viên 259 Khâu Hoài Nam 46 Nam Cán 260 Mai Ái Nữ 66 Nữ Nông dân 261 Châu Mỹ Nương 25 Nữ Cán 262 Lưu Ngọc Nương 42 Nữ Cán 263 Tiêu Bảo Ngân 68 Nữ Nông dân 264 Lê Hữu Nghĩa 28 Nam Cán 265 Nguyễn Nghĩa 46 Nam Cán 266 Nguyễn Nguyên 50 Nam Cán 267 Trần Chí Nguyên 46 Nam Cán 268 Trác Ánh Nguyệt 57 Nữ Nơng dân 269 Triệu Chí Nguyện 20 Nam Học sinh – Sinh viên 270 Bá Nghiệp 49 Nam Cán 271 Phan Đại Nghiệp 67 Nam Nông dân 272 Hoàng Tâm Nhã 23 Nam Cán 273 Phạm Kỳ Nham 53 Nam Nông dân 274 Huỳnh Vân Nhạn 47 Nữ Cán 275 Châu Đạt Nhân 46 Nam Cán 276 Khưu Chí Nhân 21 Nam Học sinh – Sinh viên PL11 277 Lê Đức Nhân 62 Nam Nơng dân 278 Nguyễn Bích Ngà 22 Nữ Học sinh – Sinh viên 279 Phí Cẩm Nhung 48 Nữ Cán 280 Phạm Cẩn Ngôn 26 Nữ Cán 281 Vũ Đình Nhật 43 Nam Nơng dân 282 Dương Bảo Ngọc 89 Nữ Thất nghiệp 283 Bùi Kim Oanh 29 Nữ Cán 284 Nguyễn Oanh 46 Nữ Cán 285 Châu Nhật Ôn 23 Nam Học sinh – Sinh viên 286 Chu Hoài Phương 54 Nữ Cán 287 Trần An Phú 83 Nam Thất nghiệp 288 Nguyễn Gia Phú 46 Nam Nông dân 289 Ngô Hiểu Phụng 21 Nữ Học sinh – Sinh viên 290 Dương Duy Phúc 78 Nam Nông dân 291 Lý Thái Phiên 27 Nam Nông dân 292 Nguyễn Phiên 47 Nam Cán 293 Ngọc Phượng 26 Nữ Nông dân 294 Mai Gia Phong 33 Nam Nông dân 295 Nguyễn Phong 25 Nam Nông dân 296 Nguyễn Phú 49 Nam Cán 297 Lê Thiện Phúc 67 Nam Nông dân 298 Ngô Phương Quế 21 Nữ Học sinh – Sinh viên 299 Đỗ Đạt Quế 43 Nam Nơng dân 300 Trần Đình Quý 55 Nam Cán 301 Trần Lệ Quyền 27 Nam Nông dân 302 Trương Quyền 46 Nam Nông dân 303 Nguyễn Quyết 42 Nam Nông dân 304 Triệu Minh Quyết 27 Nam Nông dân 305 Trần Bảo Quốc 36 Nam Nơng dân 306 Phạm Chí Quang 32 Nam Nơng dân 307 Phan Duy Quang 34 Nam Nông dân PL12 308 Bùi Kim Sa 44 Nữ Cán 309 Ngô Lạc Thiên 77 Nữ Nơng dân 310 Hồ Hồi Thu 28 Nữ Cán 311 Đỗ Nguyệt Thu 24 Nữ Học sinh – Sinh viên 312 Dương Anh Thư 22 Nữ Học sinh – Sinh viên 313 Lý Diễm Thư 47 Nữ Cán 314 Triệu Đức Thụ 33 Nam Nông dân 315 Trần Anh Thảo 22 Nữ Học sinh – Sinh viên 316 Nguyễn Hà Tiên 21 Nữ Học sinh – Sinh viên 317 Lê Cẩm Tiên 38 Nữ Nông dân 318 Mai Bảo Trâm 20 Nữ Học sinh – Sinh viên 319 Hồ Bích Trâm 41 Nữ Nơng dân 320 Đỗ Mỹ Trâm 54 Nữ Nông dân 321 Hoàng Đắc Toàn 17 Nam Học sinh – Sinh viên 322 Nguyễn Trang 55 Nữ Cán 323 Lê Đài Trang 39 Nữ Nông dân 324 Nguyễn Cao Túc 29 Nam Nông dân 325 Lý Ân Thi 27 Nữ Nông dân 326 Dương Bích Thủy 30 Nữ Nơng dân 327 Kim Liên Thùy 67 Nữ Nội trợ 328 Tô Thanh Thùy 56 Nữ Nông dân 329 Chu Lệ Thủy 26 Nữ Nông dân 330 Mạc Bảo Thoa 26 Nữ Nông dân 331 Lại Mai Thoa 45 Nữ Nông dân 332 Mã Băng Trinh 56 Nữ Nơng dân 333 Đồn Cẩm Tú 30 Nữ Nông dân 334 Lưu Kim Tú 47 Nữ Nông dân 335 Mạc Băng Thanh 22 Nữ Học sinh – Sinh viên 336 Từ Bảo Trân 40 Nữ Nông dân 337 Vương Minh Tuệ 55 Nữ Nội trợ 338 Tạ Diễm Trà 25 Nữ Nông dân PL13 339 Qch Bích Vân 45 Nữ Nơng dân 340 Thái Thúy Vi 28 Nữ Nông dân 341 Thiều Kim Xuyến 79 Nữ Thất nghiệp PL14 XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TP Cần Thơ, ngày tháng năm 2018 GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN DS Vũ Thị Thảo Ly NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN CHẤM Họ Tên: Vũ Thị Thảo Ly Nhận xét: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………… ĐIỂM Ký tên GIẢNG VIÊN CHẤM Họ Tên: ……………………………………………… Nhận xét: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………… ĐIỂM Ký tên ... 25,81 67 52, 76 - - 28 24,35 9 ,68 0,79 55 80,88 15 13,04 Phần mềm 16, 13 1, 56 7,35 37 32,17 Các bệnh khác 6, 44 3,94 4,42 3,48 Tổng 31 100 127 100 68 100 115 100 Bệnh TL% Số ca TL% Số ca TL% Nhận... b y bảng 3.2 Bảng 3.2: Tỷ lệ bệnh nhân theo giới tính Giới tính Số lượng Tỷ lệ % Nam Nữ Tổng 228 66 , 86 113 33,14 341 100 Nhận xét: Tỷ lệ bệnh nhân giới tính nam cao giới tính nữ chiếm 66 , 86% ... trình b y bảng 3 .6 17 Bảng 3 .6: Các loại bệnh nhóm bệnh khảo sát Nhóm bệnh Tiết niệu (101 ca) Tiêu hố (103 ca) Xương khớp (74 ca) Phần mềm (4 9ca) Phẫu thuật Không phẫu thuật Số ca TL% Số ca Tỷ
- Xem thêm -

Xem thêm: 2018 11 TL LTCDDH11A vo thao nghi KHAO SAT TINH HINH SU DUNG THUOC KHANG VIEM GIAM DAU KHONG STEROID TAI KHOA NGOAI BENH VIEN QUAN y THANH PHO CA MAU 6 THANG DAU NAM 2018 FINAL, 2018 11 TL LTCDDH11A vo thao nghi KHAO SAT TINH HINH SU DUNG THUOC KHANG VIEM GIAM DAU KHONG STEROID TAI KHOA NGOAI BENH VIEN QUAN y THANH PHO CA MAU 6 THANG DAU NAM 2018 FINAL

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn