Giao an tin 6 chu de 4 5

12 112 1
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 18:03

Giao an tin hoc 6 theo sach giao khoa moi duoc bien soan cua huynh duc long nam 2018 2019 gom chu de 4 Phần mềm máy tính va chu de 5 Làm việc với hệ điều hành Windows. Giao an tin hoc 6 theo sach giao khoa moi duoc bien soan cua huynh duc long nam 2018 2019 gom chu de 4 Phần mềm máy tính va chu de 5 Làm việc với hệ điều hành Windows. Giáo án tin học Trường THCS Vĩnh Thạnh Trung PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHÂU PHÚ TRƯỜNG THCS VĨNH THẠNH TRUNG Năm học 2018 - 2019 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –Tự –Hạnh phúc KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN TIN HỌC Chủ đề 4: Phần mềm máy tính Số tiết: Tiết PPCT từ 12 đến 14 (thực từ ngày 01/10/2018 đến ngày 14/10/2018) Thiết bị dạy học + dụng cụ học tập: sách giáo khoa, máy chiếu (nếu có) * TIẾN TRÌNH DẠY HỌC TG Hoạt động học sinh A Hoạt động khởi động: HĐ1 - Tên hoạt động: Quan sát biểu tượng phần mềm Em biết phần mềm đánh dấu  vào ô trống bên phần mềm mà em biết Theo em, phần mềm đó, phần mềm qua trọng cần phải cài đặt máy tính? - Mục đích: cho học sinh nhận biết số phần mềm mà em biết GV: Nguyễn Thị Trúc Giang Hoạt động giáo viên Trang Nội dung+ Ghi bảng Giáo án tin học Trường THCS Vĩnh Thạnh Trung Năm học 2018 - 2019 - Nhiệm vụ: giải vấn đề mà - Giao việc: Yêu cầu học sinh quan sát hình giáo viên đưa đưa câu trả lời CHỦ ĐỀ 4: PHẦN MỀM MÁY TÍNH - Phương thức hoạt động: cá nhân - Thiết bị, học liệu sử dụng (nếu có): sách giáo khoa - Sản phẩm học tập (nếu có): - Báo cáo: Cách xử lý tình - Hướng dẫn, hỗ trợ: Gợi ý cho học sinh trả lời - Phương án đánh giá: nhận xét câu trả lời học sinh - Dự kiến tình xảy giải pháp: Học sinh khơng trả lời Giáo viên gợi ý đưa hướng giải B Hoạt động khám phá: HĐ1 - Tên hoạt động: Phân loại phần mềm - Mục đích: Biết phân loại phần mềm - Nhiệm vụ: đọc sách giáo khoa tìm hiểu loại phần mềm máy tính, trả lời câu hỏi GV - Phương thức hoạt động: hoạt động cá nhân - Thiết bị, học liệu sử dụng (nếu có): sách giáo khoa - Sản phẩm học tập (nếu có):.Phần mềm máy tính chia làm loại phần mềm hệ thống phần mềm ứng dụng - Báo cáo: HS ghi nhận kết vào tập kiến thức phân loại phần mềm - Nhiệm vụ: Quan sát hình minh họa hoạt động phần mềm hệ thống phần mềm ứng dựng GV: Nguyễn Thị Trúc Giang - Giao việc: Đọc nội dung SGK trang 23, 24, em phân loại phần mềm máy tính Phần mềm máy tính có loại Em cho ví dụ Phần mềm hệ thống gì? Em Cho ví dụ Phần mềm ứng dụng gì? Cho ví dụ Theo em phần mềm hệ thống phần mềm ứng dụng, phần mềm cài đặt trước? Phần mềm quan trọng hơn? Phân loại phần mềm - Phần mềm máy tính chia làm hai loại phần mềm hệ thống phần mềm ứng dụng + Phần mềm hệ thống phần mềm điều khiển phần cứng cung cấp kiến trúc cho việc chạy phần mềm ứng dụng Hệ điều hành phần mềm hệ thống quan trọng máy tính + Phần mềm ứng dụng phần mềm đáp ứng nhu cầu sử dụng cụ thể, ví - Hướng dẫn, hỗ trợ: Hướng dẫn GV tìm dụ soạn thảo văn bản, duyệt web, đồ hiểu SGK họa Phần mềm ứng dụng không hoạt - Phương án đánh giá: nhận xét câu trả lời động hệ điều hành học sinh - Dự kiến tình xảy giải pháp: học sinh khơng biết phân biệt phần mềm hệ thống ứng dụng, cho ví dụ chưa - Giao việc: Đọc ví dụ SGK trang 24 kết hợp quan sát hình, em cho biết Theo em phần mềm hệ thống phần Trang Giáo án tin học trả lời câu hỏi GV đưa - Phương thức hoạt động: hoạt động cá nhân - Thiết bị, học liệu sử dụng (nếu có): sách giáo khoa - Sản phẩm học tập (nếu có) - Báo cáo: HS trình bày ý kiến cá nhân - Nhiệm vụ: Quan sát biểu tượng phần mềm, sau dùng thước kẻ nối biểu tượng với loại phần mềm phù hợp với - Phương thức hoạt động: hoạt động cá nhân - Thiết bị, học liệu sử dụng (nếu có): sách giáo khoa - Sản phẩm học tập (nếu có) - Báo cáo: HS trình bày ý kiến cá nhân HĐ2 - Tên hoạt động: Hệ điều hành (HĐH) chức hệ điều hành - Mục đích: Biết chức tầm quan trọng hệ điều hành - Nhiệm vụ: tìm hiểu SGK trang 25 trả lời câu hỏi GV - Phương thức hoạt động: cá nhân - Thiết bị, học liệu sử dụng (nếu có): sách giáo khoa - Sản phẩm học tập (nếu có):.trả lời câu hỏi vào tập - Báo cáo: Ghi nhận ý học - Nhiệm vụ: Quan sát hình đánh số 1, 2, tương ứng vào táo cho phù hợp - Phương thức hoạt động: cá nhân GV: Nguyễn Thị Trúc Giang Trường THCS Vĩnh Thạnh Trung Năm học 2018 - 2019 mềm Em cho ví dụ phần mềm hệ thống Phần mềm hệ thống quản lý việc truy cập phần mềm ứng dụng thông qua đâu Phần mềm ứng dụng sử dụng - Hướng dẫn, hỗ trợ: Hướng dẫn GV tìm hiểu SGK - Phương án đánh giá: nhận xét câu trả lời học sinh - Dự kiến tình xảy giải pháp: học sinh khơng tìm câu trả lời - Giao việc: Em quan sát biểu tương bên dưới, sau dùng thước kẻ nối biểu tượng với loại phần mềm phù hợp với - Hướng dẫn, hỗ trợ: Hướng dẫn GV tìm hiểu SGK - Phương án đánh giá: nhận xét câu trả lời học sinh - Dự kiến tình xảy giải pháp: học sinh khơng tìm câu trả lời - Giao việc: Đọc SGK trả lời câu hỏi Em cho biết HĐH có chức gì? - Hướng dẫn, hỗ trợ: gợi ý SGK - Phương án đánh giá: Nhận xét câu trả lời học sinh - Dự kiến tình xảy giải pháp: học sinh khơng tìm thấy nội dung cần trả lời - Giao việc: Em quan sát đánh số 1, 2, vào hình táo bên cho phù hợp - Hướng dẫn, hỗ trợ: gợi ý SGK Trang Hệ điều hành hệ điều hành - HDDH tập hợp chương trình dùng để: + Điều khiển thiết bị phần cứng tổ chức thực thi phần mềm ứng dụng + Cung cấp giao diện cho người dùng + Tổ chức quản lí thơng tin máy tính - Trong máy tính, HĐH phần mềm quan trọng phải cài đặt trước phần mềm khác Giáo án tin học Trường THCS Vĩnh Thạnh Trung - Thiết bị, học liệu sử dụng (nếu có): sách giáo khoa - Sản phẩm học tập (nếu có):.trả lời câu hỏi vào tập - Báo cáo: Ghi nhận ý học - Nhiệm vụ: Đánh dấu  vào vòng tròn ứng với HĐH mà em biết viết ngắn gọn tình mà em tiếp xúc với - Phương thức hoạt động: cá nhân - Thiết bị, học liệu sử dụng (nếu có): sách giáo khoa - Sản phẩm học tập (nếu có):.trả lời câu hỏi vào tập - Báo cáo: Câu trả lời HĐ3 - Tên hoạt động: Tìm hiểu quyền phần mềm - Mục đích: Biết quyền phần mềm - Nhiệm vụ: Đọc nội dung SGK trang 26,27 trả lời câu hỏi GV - Phương thức hoạt động: Hoạt động cá nhân - Thiết bị, học liệu sử dụng (nếu có): sách giáo khoa - Sản phẩm học tập (nếu có): Phần mềm người tạo Những phần mềm viết nhằm mục đích phục vụ cộng đồng, người dùng sử dụng miễn phí khơng cần trả phí Những phần mềm viết nhằm mục đích thương mại, người dùng phải trả phí dùng - Phương án đánh giá: Nhận xét câu trả lời học sinh - Dự kiến tình xảy giải pháp: học sinh không hiểu cách làm - Nhiệm vụ: Giải tình - Phương thức hoạt động: cá nhân - Thiết bị, học liệu sử dụng (nếu có): sách giáo khoa - Sản phẩm học tập (nếu có):.trả lời câu hỏi vào tập - Báo cáo: - Giao việc: Theo em tình vi phạm không vi phạm quyền, sao? - Hướng dẫn, hỗ trợ: gợi ý SGK - Phương án đánh giá: Nhận xét câu trả lời học sinh - Dự kiến tình xảy giải pháp: học sinh không hiểu cách làm GV: Nguyễn Thị Trúc Giang Năm học 2018 - 2019 - Giao việc: Em đánh dấu  vào vòng tròn ứng với HĐH mà em biết viết ngắn gọn tình mà em tiếp xúc với theo mẫu - Hướng dẫn, hỗ trợ: gợi ý SGK - Phương án đánh giá: Nhận xét câu trả lời học sinh - Dự kiến tình xảy giải pháp: học sinh không hiểu cách làm - Giao việc: Đọc SGK trang 26, 27 cho biết: Theo em phần mềm từ đâu mà có? Mục đích cảu phần mềm gì? ? Để sử dụng phần mềm, cần trả phí khơng cần trả phí - Hướng dẫn, hỗ trợ: hỗ trợ, gợi ý học sinh trả lời - Phương án đánh giá: nhận xét câu trả lời HS, khích lệ tinh thần xây dựng học học sinh - Dự kiến tình xảy giải pháp: học sinh không trả lời được, gợi ý cho học sinh trả lời câu hỏi Trang Tìm hiểu quyền phần mềm - Phần mềm sản phẩm quan trọng máy tính, người tạo - Phần mềm viết nhằm mục đích phục vụ cộng đồng, người dùng sử dụng miễn phí, phần mềm viết nhằm mục đích thương mại, người dùng phải trả phí dùng - Vi phạm quyền việc sử dụng phần mềm thương mại phần mềm cá nhân mà khơng trả phí khơng cho phép chủ sở hữu phần mềm Giáo án tin học C Hoạt động trải nghiệm: HĐ1 - Tên hoạt động: Tìm hiểu máy tính em - Nhiệm vụ: đọc sách giáo khoa trả lời câu hỏi giáo viên - Phương thức hoạt động: cá nhân nhà thực - Thiết bị, học liệu sử dụng (nếu có): sách giáo khoa, máy tính cá nhân - Sản phẩm học tập (nếu có): câu trả lời - Báo cáo: GV: Nguyễn Thị Trúc Giang Trường THCS Vĩnh Thạnh Trung Năm học 2018 - 2019 Tìm hiểu máy tính em - Giao việc: SGK trang 28 Máy tính em dùng HĐH nào? Máy tính trường em dùng hệ điều hành nào? - Hướng dẫn, hỗ trợ: gợi ý HS thực thao bước SGK trang 28, nhà thực theo mẫu - Phương án đánh giá: nhận xét câu trả lời học sinh - Dự kiến tình xảy giải pháp: học sinh trả lời sai, gọi học sinh khác hỗ trợ bạn trả lời câu hỏi Trang Giáo án tin học HĐ2 - Tên hoạt động: Giúp bạn giải tình - Mục đích: Tạo khả tư cho HS - Nhiệm vụ: đọc tình 1, sách giáo khoa trang 28, 29 trả lời câu hỏi giáo viên - Phương thức hoạt động: cá nhân - Thiết bị, học liệu sử dụng (nếu có): sách giáo khoa - Sản phẩm học tập (nếu có): - Báo cáo: trả lời câu hỏi D Hoạt động ghi nhớ: - Tên hoạt động: ghi nhớ - Mục đích: giúp học sinh nắm trọng tâm - Nhiệm vụ: Hoàn thành câu hỏi giáo viên đặt - Phương thức hoạt động: cá nhân - Thiết bị, học liệu sử dụng (nếu có): sách giáo khoa - Sản phẩm học tập (nếu có): - Báo cáo: Trường THCS Vĩnh Thạnh Trung Năm học 2018 - 2019 - Giao việc: Yc HS đọc tình giúp Giúp bạn giải tình bạn An, Nam giải tình SGK trang 28 29 - Hướng dẫn, hỗ trợ: gợi ý học sinh trả lời sai - Phương án đánh giá: nhận xét câu trả lời học sinh - Dự kiến tình xảy giải pháp: học sinh trả lời sai, gọi học sinh khác hỗ trợ bạn trả lời câu hỏi - Giao việc: đặt câu hỏi cho học sinh trả lời Qua học hôm nay, rm học gì? - Hướng dẫn, hỗ trợ: gợi ý học sinh trả lời sai - Phương án đánh giá: nhận xét câu trả lời học sinh - Dự kiến tình xảy giải pháp: học sinh trả lời sai, gọi học sinh khác hỗ trợ bạn trả lời câu hỏi Ghi nhớ - Phần mềm: phần mềm hệ thống phần mềm ứng dụng - Hệ điều hành: Windows, Unix – Linus, Android - Bản quyền phần mềm Rút kinh nghiệm: Ưu điểm: Hạn chế: Hướng khắc phục: Ngày 24 tháng 09 năm 2018 uyệt BGH nhà trường Tổ phó chun mơn Người soạn Lư Diệp Phương Tùng GV: Nguyễn Thị Trúc Giang Trang Nguyễn Thị Trúc Giang Giáo án tin học Trường THCS Vĩnh Thạnh Trung PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHÂU PHÚ TRƯỜNG THCS VĨNH THẠNH TRUNG Năm học 2018 - 2019 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –Tự –Hạnh phúc KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN TIN HỌC Chủ đề 5: Làm việc với hệ điều hành Windows Tiết PPCT từ 15 đến 17 (thực từ ngày 15/10/2018 đến ngày 27/10/2018) Số tiết: Thiết bị dạy học + dụng cụ học tập: sách giáo khoa, máy chiếu (nếu có) * TIẾN TRÌNH DẠY HỌC TG Hoạt động học sinh Hoạt động giáo viên Nội dung+ Ghi bảng A Hoạt động khởi động: HĐ1 - Tên hoạt động: Em quan sát hình mô tả mốc phát triển hệ điều hành Windows trả lời câu hỏi - Mục đích: cho học sinh nhận biết số hệ điều hành mà em biết - Nhiệm vụ: giải vấn đề mà - Giao việc: Yêu cầu học sinh quan sát hình giáo viên đưa đưa câu trả lời CHỦ ĐỀ 5: LÀM VIỆC VỚI HIỆU - Phương thức hoạt động: cá nhân ĐIỀU HÀNH WINDOW - Thiết bị, học liệu sử dụng (nếu có): sách giáo khoa - Sản phẩm học tập (nếu có): GV: Nguyễn Thị Trúc Giang Trang Giáo án tin học Trường THCS Vĩnh Thạnh Trung Năm học 2018 - 2019 - Báo cáo: Cách xử lý tình - Hướng dẫn, hỗ trợ: Gợi ý cho học sinh trả lời - Phương án đánh giá: nhận xét câu trả lời học sinh - Dự kiến tình xảy giải pháp: Học sinh không trả lời Giáo viên gợi ý đưa hướng giải B Hoạt động khám phá: HĐ1 - Tên hoạt động: Đăng nhập vào hệ thống nào? - Mục đích: Biết ý nghĩa vùng cửa sổ đăng nhập thực thao tác đăng nhập vào hệ thống - Nhiệm vụ: đọc sách giáo khoa tìm hiểu cách đăng nhập vào hệ thống lam việc máy tính - Phương thức hoạt động: hoạt động cá nhân - Thiết bị, học liệu sử dụng (nếu có): sách giáo khoa - Sản phẩm học tập (nếu có): - Giao việc: Đọc nội dung SGK trang 23, 24, em phân loại phần mềm máy tính Em cho biết hình bên xuất lúc nào? Màn hình dùng để làm gì? - Báo cáo: HS ghi nhận kết vào tập kiến thức phân loại phần mềm - Hướng dẫn, hỗ trợ: Hướng dẫn GV tìm hiểu SGK - Phương án đánh giá: nhận xét câu trả lời học sinh GV: Nguyễn Thị Trúc Giang Trang Đăng nhập vào hệ thống nào? - Để đảm bảo tính riêng tư làm việc máy tính, windows cho phép người đăng kí tài khoản cá nhân để sử dụng Tài khoản (account) bao gồm tên người dùng (user name) mật (password) Giáo án tin học Trường THCS Vĩnh Thạnh Trung Năm học 2018 - 2019 - Dự kiến tình xảy giải pháp: học sinh khơng biết phân biệt phần mềm hệ thống ứng dụng, cho ví dụ chưa HĐ2 - Tên hoạt động: Làm quen với hình windows - Mục đích: Biết ý nghĩa thành phần thực số thao tác đơn giản hình windows - Nhiệm vụ: tìm hiểu SGK trang - Giao việc: Đọc SGK trả lời câu hỏii 32 trả lời câu hỏi GV - Phương thức hoạt động: cá nhân - Thiết bị, học liệu sử dụng (nếu có): sách giáo khoa - Sản phẩm học tập (nếu có):.trả lời câu hỏi vào tập Hệ điều hành hệ điều hành - Bảng chọn start - Một số biểu tượng thông dụng: + Recycle Bin: Chứa tệp tin thư mục xóa + Computer: Quản lý tập tin, thư mục máy tính + Microsoft Word: Soạn thảo văn + Paint: Vẽ hình - Báo cáo: Ghi nhận ý học - Hướng dẫn, hỗ trợ: gợi ý SGK - Phương án đánh giá: Nhận xét câu trả lời học sinh - Dự kiến tình xảy giải pháp: học sinh khơng tìm thấy nội dung cần trả lời HĐ3 - Tên hoạt động: Làm quen với cửa sổ chương trình - Mục đích: Biết đặc điểm chung cửa sổ làm việc hệ điều hành Window - Nhiệm vụ: Đọc nội dung SGK - Giao việc: Đọc SGK trang 33, 34 cho Làm quen với cửa sổ chương trình trang 26,27 trả lời câu hỏi biết: GV: Nguyễn Thị Trúc Giang Trang Giáo án tin học Trường THCS Vĩnh Thạnh Trung Năm học 2018 - 2019 GV Quan sát cửa sổ làm việc chương - Phương thức hoạt động: Hoạt trình paint Microsoft word Em điền động cá nhân vào chỗ trống bên - Thiết bị, học liệu sử dụng (nếu có): sách giáo khoa - Sản phẩm học tập (nếu có): - Hướng dẫn, hỗ trợ: hỗ trợ, gợi ý học sinh trả lời - Phương án đánh giá: nhận xét câu trả lời HS, khích lệ tinh thần xây dựng học học sinh - Dự kiến tình xảy giải pháp: học sinh không trả lời được, gợi ý cho học sinh trả lời câu hỏi HĐ4 - Tên hoạt động: Làm để thoát khỏi phiên làm việc windows? - Mục đích: Biết đặc điểm chung cửa sổ làm việc hệ điều hành Window - Nhiệm vụ: Đọc nội dung SGK trang 26,27 trả lời câu hỏi GV - Phương thức hoạt động: Hoạt động cá nhân - Thiết bị, học liệu sử dụng (nếu có): sách giáo khoa - Sản phẩm học tập (nếu có): trả lời câu hỏi giáo viên viết cách kết thúc phiên làm việc window GV: Nguyễn Thị Trúc Giang - Giao việc: Đọc SGK trang 33, 34 cho biết: Em nêu bước để kết thúc phiên làm việc windows? Các bước để kết thúc phiên làm việc windows: + Bước 1: Nháy chuột vào biểu tượng Start + Bước 2: Chọn chế độ thoát khỏi phiên làm việc • Switch user: chuyển đổi tên tài khoản người dùng • Log off: Thoát khỏi tài khoản • Lock: Khóa hình • Restart: Khởi động lại máy tính • Sleep: Máy tính tạm nghị, chương trình chạy giữ nguyên - Hướng dẫn, hỗ trợ: hỗ trợ, gợi ý học sinh trả lời - Phương án đánh giá: nhận xét câu trả lời HS, khích lệ tinh thần xây dựng học học sinh - Dự kiến tình xảy giải pháp: học sinh không trả lời được, gợi ý cho học sinh trả lời câu hỏi Trang 10 Làm để thoát khỏi phiên làm việc windows? Các bước để kết thúc phiên làm việc windows: + Bước 1: Nháy chuột vào biểu tượng Start + Bước 2: Chọn chế độ thoát khỏi phiên làm việc • Switch user: chuyển đổi tên tài khoản người dùng • Log off: Thốt khỏi tài khoản • Lock: Khóa hình • Restart: Khởi động lại máy tính • Sleep: Máy tính tạm nghị, chương trình chạy giữ nguyên Giáo án tin học C Hoạt động trải nghiệm: HĐ1 - Tên hoạt động: Đúng hay sai? - Nhiệm vụ: đọc sách giáo khoa trả lời câu hỏi giáo viên - Phương thức hoạt động: cá nhân nhà thực - Thiết bị, học liệu sử dụng (nếu có): sách giáo khoa, máy tính cá nhân - Sản phẩm học tập (nếu có): câu trả lời - Báo cáo: Trường THCS Vĩnh Thạnh Trung - Giao việc: cá nhân Năm học 2018 - 2019 Đúng hay sai? - Hướng dẫn, hỗ trợ: gợi ý HS thực thao bước SGK trang 28, nhà thực theo mẫu - Phương án đánh giá: nhận xét câu trả lời học sinh - Dự kiến tình xảy giải pháp: học sinh trả lời sai, gọi học sinh khác hỗ trợ bạn trả lời câu hỏi HĐ2 - Tên hoạt động: Lựa chọn chế độ tắt máy phù hợp - Mục đích: Tạo khả tư cho HS - Nhiệm vụ: đọc tình 1, - Giao việc: Hãy chọn chế độ thoát khỏi Lựa chọn chế độ tắt máy phù hợp sách giáo khoa trang 35 trả lời câu phiên làm việc phù hợp với trường hợp SGK trang 28 29 hỏi giáo viên sau: - Phương thức hoạt động: cá nhân - Thiết bị, học liệu sử dụng (nếu có): sách giáo khoa - Sản phẩm học tập (nếu có): - Hướng dẫn, hỗ trợ: gợi ý học sinh trả lời sai - Phương án đánh giá: nhận xét câu trả lời học sinh - Dự kiến tình xảy giải pháp: học sinh trả lời sai, gọi học sinh khác hỗ trợ bạn trả lời câu hỏi - Báo cáo: trả lời câu hỏi D Hoạt động ghi nhớ: - Tên hoạt động: ghi nhớ - Mục đích: giúp học sinh nắm trọng tâm - Nhiệm vụ: Hoàn thành câu - Giao việc: đặt câu hỏi cho học sinh trả lời Ghi nhớ hỏi giáo viên đặt Qua học hôm nay, rm học - Đăng nhập vào hệ thống - Phương thức hoạt động: cá nhân gì? - Màn hình windows hay GV: Nguyễn Thị Trúc Giang Trang 11 Giáo án tin học - Thiết bị, học liệu sử dụng (nếu có): sách giáo khoa - Sản phẩm học tập (nếu có): - Báo cáo: Trường THCS Vĩnh Thạnh Trung Năm học 2018 - 2019 - Hướng dẫn, hỗ trợ: gợi ý học sinh trả Desktop lời sai - Cửa sổ làm việc chương trình - Phương án đánh giá: nhận xét câu trả lời - Thoát khỏi hệ thống học sinh - Dự kiến tình xảy giải pháp: học sinh trả lời sai, gọi học sinh khác hỗ trợ bạn trả lời câu hỏi Rút kinh nghiệm: Ưu điểm: Hạn chế: Hướng khắc phục: Ngày 07 tháng 10 năm 2018 uyệt BGH nhà trường Tổ phó chun mơn Người soạn Lư Diệp Phương Tùng GV: Nguyễn Thị Trúc Giang Trang 12 Nguyễn Thị Trúc Giang ... mềm hệ thống ứng dụng, cho ví dụ chưa - Giao việc: Đọc ví dụ SGK trang 24 kết hợp quan sát hình, em cho biết Theo em phần mềm hệ thống phần Trang Giáo án tin học trả lời câu hỏi GV đưa - Phương... Ngày 24 tháng 09 năm 2018 uyệt BGH nhà trường Tổ phó chun mơn Người soạn Lư Diệp Phương Tùng GV: Nguyễn Thị Trúc Giang Trang Nguyễn Thị Trúc Giang Giáo án tin học Trường THCS Vĩnh... Mục đích: Biết đặc điểm chung cửa sổ làm việc hệ điều hành Window - Nhiệm vụ: Đọc nội dung SGK - Giao việc: Đọc SGK trang 33, 34 cho Làm quen với cửa sổ chương trình trang 26, 27 trả lời câu hỏi
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an tin 6 chu de 4 5, Giao an tin 6 chu de 4 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn